Terugkeer Maya Kosmische Meesters

n°9 – 2011.

Sessie 23 mei 2011 –Nederlandse vertaling - Origineel Français – opgenomen in recorder.

Plaats : Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig : Cyril

Ontvangen door Kathy

Bezoekers : Monsanloran en Malvantra Melchizedek

KUWAYA – Meester Geest n°2De Stem van de Eeuwige Zoon.

Monsanloran sprak na 26min. Totale duur meditatie: 55min.

{Opm. Kathy : Monsanloran stuurde ons naar een nog begraven Maya tempel om door ons een Licht Anker (Merkabah) te scheppen…….wij hebben dat zelf niet gedaan. We moesten in een cirkel gaan zitten en in meditatie gaan …..en toen kwam het…………..zeer hevig}

Monsanloran: Hallo mijn kinderen. Ik zie dat u de sessie van gisteren goed hebt ondergaan. Wij hadden u gewaarschuwd dat de Energie zeer sterk zou zijn met als gevolg dat sommigen onder u hoofdpijn hebben of zware vermoeidheid. Maakt u daarover niet bezorgd, dat gaat wel weg.

U hebt gisteren goed werk geleverd. Wij hebben dat Permanente Licht Anker op volwaardige wijze kunnen inplanten. Zoals wij u gisteren hebben gezegd zal dit Licht Anker gans centraal Amerika, van Mexico tot Columbia beïnvloeden. We gaan er nog anderen plaatsen in Zuid-Amerika, in de Verenigde Staten en in andere gebieden op deze planeet. Het zijn uitzonderlijke Licht Ankers die het Centrum van het Paradijs verenigen met het centrum van de Aarde.

De buis of de put die sommigen onder u hebben gezien tijdens de meditatie is wel degelijk de centrale buis die het Paradijs verbindt met het centrum van de Aarde. Er gebeurde niets speciaals binnenin de Aarde. Het Anker is zeer sterk en diegenen die daar zullen langskomen, gaan er de invloed van ondervinden. Een zeer weldadige invloed die deze mensen zal veranderen wanneer ze in de nabijheid ervan zullen bidden of mediteren.

Ze kunnen er openbaringen, visioenen of antwoorden op hun vragen ontvangen en dan zullen deze mensen terug naar huis gaan en hun weg verder zetten. Het is mogelijk dat er later een cultus ontstaat maar dat zal niet van ons uitgaan of beter gezegd dat valt niet onder onze verantwoordelijkheid maar wel onder die van andere Hemelse Wezens.

Belize zal inderdaad veel veranderen maar niet enkel Belize, gans de wereld gaat veel veranderen. Wat voor u een lange tijd schijnt betekent voor ons slechts een moment. Wij weten zeer goed waar wij naartoe gaan en waar gans deze planeet naartoe gaat.

Deze tempel zal in de tijd terug hersteld worden maar dat zal nog wel een tijdje in beslag nemen. De Energie van het Licht Anker werkt wel degelijk en zij die het zullen benaderen gaan de invloed zeker voelen. Het zal de economie aanzwengelen in de omgeving en dat zullen de Maya’s die daar leven goed kunnen gebruiken.

Het zal hun toestaan om beter onderwijs te kunnen ontvangen, op een andere betere wijze te evolueren en meer in contact komen met andere beschavingen zonder hun eigen waarden te verliezen en op termijn zullen zij hun eigen geloof terugkrijgen.

Aan de basis zijn het grootse landbouwers die familie gericht zijn, die elkaar helpen, die respect hebben voor de natuur en nu gaan ze leren dat ze allen EEN VADER hebben en broeders en zusters zijn. Ze hebben elkaar zeer zeker veel bevochten in vroegere tijden maar dat gebeurde over gans de wereld. Nu gaan ze zich stilaan verenigen, één taal spreken en zullen ze hun kennis uitwisselen. {Nota Kathy: er zijn 3 grote talen in het Maya volk en ze zijn verdeeld over 4 landen: Yucatan - Belize - Guatemala – Honduras – er wordt hier wel niet bedoeld dat ze een geografische staat zullen gaan vormen.}

De nieuwe communicatiemiddelen zoals internet en gsm ligt nu binnen hun bereik. Hun kinderen beginnen nu allen naar school te gaan, ze leren lezen en schrijven en sommigen onder hun geraken zelfs verder in hun onderwijs. Binnen één tot twee generaties zal er veel veranderd zijn voor hen. Ze zullen terug gerespecteerd worden wat nu niet het geval is.

Velen zullen hen gaan bewonderen en hun tempels zullen nog meer bezocht worden dan nu het geval is. Gans de wereld zal hen bekijken, zal hen bestuderen om te zien hoe ze hun familieband, hun landbouwkennis in hun eigen maatschappij kunnen invoegen. De Maya’s hebben in vroegere tijden veel gedaan voor de Mensheid. Zij hebben de maïs uitgevonden door genetische manipulatie. In gans de wereld wordt er nu maïs geteeld alsook veel van hun vruchten en groenten over gans Europa, de Verenigde Staten en in andere landen. Men moet niet onderschatten wat deze bevolkingsgroep gedaan heeft voor de Mensheid.

Het wordt dus tijd om deze cultuur, deze beschaving, dit volk in haar eer en haar kennis terug te herstellen zodat ze een model worden waarvan velen iets kunnen leren zowel op het spirituele vlak als op het materiële vlak. Hun waarde en hun kracht ligt vooral in hun familiegeest. Zij zijn er zich zeer goed van bewust wat een ramp het is voor hun jongeren als ze alleen naar de steden gaan werken waar ze aan hun lot worden overgelaten.

De familie is de basis van grote beschavingen. Eén familie, twee families, drie families vormen een dorp. Twee tot drie dorpen kunnen een stad gaan vormen en vervolgens gaat men een Staat vormen en daaruit komen grote beschavingen voort. Het is de familie die de basiskern vormt. Over gans de wereld zullen er velen zijn die dat terug zullen moeten aanleren.

De Maya’s hebben dat nog in zich. Zij hebben gezien hoe hun kinderen zich overgaven aan drugs, de straten opliepen zonder nog in iets te geloven. Zij beginnen in te zien dat als ze hun jeugd niet gaan terugwinnen voor hun tradities, hun cultuur en hun waarden, dan zullen deze kinderen verloren zijn als ze volwassen worden.

Zij beginnen de gevaren te beseffen van andere levenswijzen die komen van deze westelijke beschavingen.

Zij zijn zelf begonnen een inspanning te leveren om te proberen deze jongeren terug te laten keren naar hun eigen vroegere waarden. Hogere morele waarden en in het bijzonder de eerbied voor de steun onder de gezinnen, de wederzijdse hulp in het dorp en teruggaan naar het landbouwers leven.

Hiermee bedoel ik niet dat iedereen deze agrarische levenswijze moet volgen, ik spreek over hun familiegeest en de wederzijdse hulp evenals hun respect voor de natuur wat een groot voorbeeld zal vormen voor gans de planeet.

Zijn er nog vragen over wat er gisteren is gebeurd?

Cyril : Dag Monsanloran, ja ik heb een vraag over dat Licht Anker die wij u hebben helpen scheppen in die oude ruïnes. Gezien het een zeer machtig Anker is, mogen wij het gebruiken om Energie te verzenden over gans de Aarde of op de gebieden waar het nodig is? Dank u.

Monsanloran: Zoals ik al zei is dit Licht Anker verschillend van degene die u hier hebt gemaakt in de tempel van Placencia, in uw huizen en in Europa. Het is een ander systeem en dus kunt u het niet gebruiken. Als u tijd hebt, kunt u altijd naar deze plaats gaan en er mediteren en u zult er het effect van voelen. Zoals ik heb gezegd zullen deze effecten gevoeld worden tussen Mexico en Colombia, in de hele regio, en daarom zult u die hier woont er ook de voordelen van ondervinden. Antwoordt dit op uw vraag?

Ciryl : Ja, dank u Monsanloran en ik heb verder geen vragen meer.

KUWAYA: Kuwaya hier. {Meester Geest N°2 van SuperuniversumN°2 –De Stem van De Eeuwige Zoon of De Eeuwige Moeder-Zoon}

Ik ben blij u samen te zien. Ik kom nog even een paar woorden zeggen namens de De Eeuwige Zoon om u te bedanken voor het verzenden van de Liefde van De Universele Vader en de Genade van De Eeuwige Zoon naar deze wereld. U bent voor het moment niet meer verplicht om het elke dag te doen tenzij u dit zelf wilt omdat u het graag doet. Daarom moet u niet ongerust zijn als er soms een dag ontbreekt. U weet heel goed dat dit enorm veel goeds doet aan de Aarde en alle menselijke wezens die hier leven. Dus als u het graag doet, blijf het dan doen met uw groep want het doet veel goeds. Maar als u ooit een oponthoud hebt dan is dat geen erg. Dank u zeer mijn kinderen en ik ga u nu laten. Ik denk dat Monsanloran nog iets wil zeggen.

Monsanloran: Ja, ik ben het nogmaals. Hoe meer u moeite doet, hoe meer u de Liefde van de Universele Vader en de Genade van De Eeuwige Zoon zult verzenden, hoe meer u gans de mensheid zult helpen om zich te keren naar het God Fragment dat inwoont in ieder mens. Eenmaal dat al de menselijke wezens zullen gaan luisteren naar de Stem van hun Innerlijke God, dan zullen de dingen hier snel veranderen.

Dat is de reden waarom De Universele Vader heeft besloten om ons een helpende hand toe te steken om alles een beetje sneller te laten verlopen. Maakt u geen zorgen over de neven effecten hiervan op fysiek of geologisch gebied hier op Aarde.

Het belangrijkste is de weerslag dat het zal hebben in de harten van de mensen en in hun bewustzijn.

Want dat is de reden waarvoor we allemaal werken, wij de Hemelse Wezens en u de mensen op Aarde. We werken allemaal samen voor het zelfde en voor dezelfde Universele Vader. Onthoudt dat goed, het is groepswerk, co-creatief samenwerken: U en Wij en De Vader. Samen zullen we de wereld veranderen en omvormen. We hebben reeds een zeer goede start genomen en we gaan de goede richting uit.

Maakt u maar geen zorgen over wat er zou kunnen gebeuren (Kathy: het gaat hier over al de toekomstige rampen die voorspeld worden). De Aarde heeft altijd bewogen, de Aarde heeft altijd vulkaanuitbarstingen gekend. De Aarde heeft altijd kuren verkocht en dit zal nog wel voortgaan.

As het zich zal voordoen dan gaan jullie zich anders voelen en zult u het verschil bij de anderen zien. Natuurlijk zullen de mensen zich gaan afvragen wat er gebeurt is, wat er in hun binnenste gebeurt is, wat er om hen heen gebeurd is. Natuurlijk, maar u bent er. Dit is de reden waarom u hier bent en dat u hebt gestudeerd. Dit is de reden waarom u hebt geoefend, dat is waarom we allemaal hier samen zijn, u en wij hand in hand. Dramatiseer dus niets en hier spreek ik tot iedereen die dit bericht leest.

Ik ga u allen voor het ogenblik met rust laten en u laten herstellen van uw trip van verleden zondag. Later zullen we u wel naar een andere plaats sturen, we gaan het nog niet onthullen om uw nieuwsgierigheid wat te prikkelen. Ik ben blij te zien dat u het graag doet en werken met plezier is veel aangenamer voor iedereen, zowel voor jullie als voor ons.

Ik dank u eens te meer om op u te mogen rekenen. Ik ben blij en verheugd en samen zullen we goed werk verrichten. Later zullen anderen zich toevoegen aan uw groep, alhoewel ze er niet altijd bij zullen blijven. Sommigen van u zullen eventueel reizen om te helpen in andere landen, maar dat is voor de toekomst en we gaan nog zien hoe dit te organiseren. Eerst zullen we hier werken waar u permanent woont.

U ziet dus mijn vrienden dat er vele avonturen op u wachten en u zult veel mensen ontmoeten en daarvan houden.

Dank u wel mijn kinderen en goede avond.

Malvantra : we gaan hier eindigen en zullen elkaar waarschijnlijk zien morgen als uw groep vollediger is. Tot morgen.

EINDE.

****************************************************************

Sessie 1 juni 2011. – opgenomen – Nederlandse vertaling-- Origineel Engels

Plaats : Mezza Verde in Belize

Aanwezig : Cyril

Ontvangen door Kathy.


Bezoekers: KUWAYA – Meester Geest n°2 – De Stem van de Eeuwige Zoon of De Eeuwige Moeder-Zoon.

SIRAYA – Meester Geest n°1 – De Stem van de Universele Vader

Monsanloran en Malvantra MELCHIZEDEK

AYA – Meester Geest n°7 –De Stem van de Triniteit en van de Allerhoogste.KUWAYA sprak na 16min. Totale duur meditatie: 35min.

KUWAYA: {Meester Geest n°2 van Superuniversum n° 2 – De Stem van de Eeuwige Zoon}

Het is Kuwaya, hier. Mijn lieve kinderen, ik ben zo blij met al het werk dat u tot nu toe hebt gedaan. Door de Liefde van De Universele Vader en de Genade van de Eeuwige Zoon-Moeder te sturen naar de ganse Aarde hebt u veel goeds gedaan voor de wereld. We zijn, en u ook zonder het te weten, de komst van mijn Zoon die nu Monjoronson wordt genoemd en zijn Magistraat Missie aan het voorbereiden. Dit is niet zijn echte naam. Ik zal u zijn naam later openbaren, want daar is het nu te vroeg voor.

Er gebeuren inderdaad vele dingen in de hemelse wereld voor de komst van mijn Zoon, de Magistraat Zoon, op Urantia. De komst van de Magistraat Zoon zal zeer belangrijk zijn voor deze planeet, voor het Systeem van Satania, voor Nebadon en het Superuniversum Orvonton, alsook voor God de Allerhoogste.

Majeston {Hij die de Reflectiviteit is} ondersteunt dit werk en werkt in samenwerking met anderen om dit communicatie systeem via Reflectiviteit in werking te stellen, wat ons en u de mogelijkheid zal bieden om beter en gemakkelijker te kunnen communiceren. We hebben dit vroeger al aangekondigd.

Alle Hemelse Wezens die zich aansluiten bij Mijn Zoon voor zijn Magistraat Missie zijn zich aan het voorbereiden.

Galantia en Gavalia zullen ook deelnemen aan deze Missie om er zich van te vergewissen dat het circuit, dat de Reflectiviteit gebruikt, correct wordt uitgevoerd.

Urantia wordt de Parel in de Kroon van de hele Schepping van Tijd en Ruimte. Het is een planeet gewijd aan De Universele Vader en enkel aan De Universele Vader. Zo vele harten zijn er hier klaar voor op deze planeet en vragen naar Hem. Dus besloten De Vader en Ik om alles te doen wat we konden om ons bij u allen dichterbij te brengen. Dit “Reflectiviteit communicatiesysteem” zal ons toelaten dit te doen.

Dank u mijn kinderen. Ik ga jullie verlaten en anderen de mogelijkheid geven om met jullie te praten.

SIRAYA: Dit is Siraya hier, de Stem van De Universele Vader, Meester Geest N°1 van Superuniversum N°1 (Er zijn 7 Superuniversa in de Schepping).

De Universele Vader laat u allen weten dat het met groot genoegen is dat hij veel dichter bij u zal komen, bij deze kleine planeet, dan ooit tevoren. Dit is de reden waarom Hij bevel gaf om dit systeem in te voeren. Hij dankt u allen om zoveel van hem te houden en Hem dichter bij al zijn kinderen te brengen.

Wat jullie hier doen met jullie kleine groep zal van groot belang zijn voor de hele mensheid, voor deze planeet, voor gans het Planeten Systeem van Satania, voor de Constellatie Norlatiadek, voor dit lokale universum Nebadon en voor veel meer. Na verloop van tijd, zult u gaan begrijpen wat dit alles betekent. Wat u allen doet is van zeer groot belang en wij danken u om discreet, kalm, anoniem en nederig te blijven totdat het kan worden onthuld.

Dank u mijn lieve kinderen, ik dank u zeer en doe zo voort. We weten dat u een sessie met vragen en antwoorden met Tomas, uw leraar hebt gepland. Hij wacht op u en zal graag al uw vragen beantwoorden. Dank u mijn kinderen. Ik ben de Stem van De Universele Vader, die u allen hier aanspreekt.

MONSALORAN: Het is Monsanloran, hier. Ja, mijn kinderen, ik kom u zeggen dat ik de volgende taak die u zal worden toegewezen aan het voorbereiden ben. Ik zal jullie later vertellen waar het zal plaatsvinden, we zijn het nog aan het voorbereiden. Wees niet ongerust dat u voor het ogenblik geen werk te doen hebt voor mij, er is in werkelijkheid veel werk aan de winkel. Ik hoop dat uw groep van zes personen stand zal houden, we weten hoe het leven hier aan toe gaat. U zult van mij later nog horen zodra ik alles heb ingesteld. Voor het ogenblik hebben wij het hier zo druk dat wij andere prioriteiten hebben, maar maakt u geen zorgen, ik kom terug bij u met een nieuwe opdracht. Dank u mijn kinderen.

MALVANTRA: Het is Malvantra, hier. U hebt mij inderdaad niet horen aankondigen wie met u wou spreken. Met dit systeem werkt alles zeer snel en is het bijna onmiddellijk. Veel dingen moeten worden ingevoerd. Maakt u dus geen zorgen als ik geen personen meer aankondig. Omdat met dit nieuwe systeem, dat nog niet 100% met u in circuit is gebracht, zullen zij u onmiddellijk aanspreken, zoals met de telefoon en er zal geen tussenpersoon meer zijn. Dus, zodra u een stem binnen u hoort, begin te herhalen wat ze u vertellen. Ik zal vanaf nu niets meer aankondigen, omdat dit systeem dat niet toelaat. Dank u mijn kinderen. We gaan deze sessie nu afsluiten en wij zullen elkaar terug ontmoeten als we u meer aan te kondigen hebben. Hartelijk dank.


AYA: {Meester Geest N°7 van ons Superuniversum N°7, Orvonton genoemd}.

Het is AYA hier. Malvantra wou de sessie beëindigen maar ik had nog iets te zeggen.

U zult blijven werken met Monsanloran en later met andere Melchizedeks die rechtstreeks voor mij werken. Ze bewerkstelligen een soort coördinatie werk op verschillende planeten tussen mij en uw lokaal Universum Nebadon. Zodra u gewend bent aan dit nieuwe communicatiesysteem dat verschillende varianten bevat, zult u zien dat het heel gemakkelijk is. Maar u moet het toch eerst gewoon worden. Voor ons is het ook iets nieuws want het heeft een impact op gans het Superuniversum van Orvonton. Dat is alles mijn kinderen. Ik laat u nu. Ik wilde u geruststellen door te zeggen dat er niets was veranderd in wat u voor ons gaat doen. U draagt inderdaad bij aan de Magistraat Missie, maar op een secundair niveau. Dank u mijn kinderen. Tot ziens iedereen.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek op: http://www.urantia.org

startpagina