In groep leren werken.

Sessie 23 van 22 mei 2012 -  opgenomen – Nederlandse vertaling  -  Origineel Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: B-Maya, E-Maya en Wivine

Ontvangen door Wivine

Bezoekers:    KUWAYA, Meester Geest N°2 – De Stem van De Eeuwige Zoon.

                   Malvantra Melchizedek

 

Kuwaya sprak na 1u                     Totale duur meditatie: 1u28min.

 

Kuwaya hier: Mijn kinderen ik kom tot jullie om vrede in uw harten te brengen. Jullie hebben nog zulk een lange weg te gaan vooraleer jullie De Vader in Het Paradijs zullen bereiken.

 

Jullie gaan kennismaken met vele wezens net als u en ook anders dan u. Ik kan ze niet allemaal beschrijven; sommige zijn blauw zonder haar met puntige oren, anderen kunnen zeer behaard zijn, sommige kunnen een geschubde huid hebben of vleugels. Ze kunnen er toch zo heel anders uitzien dan jullie.

 

Er zijn meer dan 600 planeten zoals die van jullie enkel en alleen in het ‘planetaire Stelsel Satania’ waarin jullie wonen. Er bestaan planeten met zuurstof en planeten zonder zuurstof en er zijn miljarden en miljarden bewoonde planeten in alle Zeven Superuniversa. Echter de eersten die jullie zullen ontmoeten zullen de menselijke zielen zijn van uw planetaire Stelsel Satania met Jerusem als hoofdkwartier.

Het is op Jerusem dat jullie Stelsel Soeverein Lanaforge heerst die Lucifer heeft vervangen na zijn beruchte opstand.

 

Op de Woningwerelden gaan jullie vertalers en tolken ontmoeten omdat geen van de opklimmende zielen afkomstig uit al die verschillende planeten de taal van Satania machtig zijn bij hun aankomst. Jullie kunnen zich wel inbeelden dat de manier waarop al deze mensenzielen hun Vader in Het Paradijs bekijken gans anders zal zijn dan de uwe. Daarom zijn er tolken die hun woorden gaan interpreteren op een begrijpbare manier voor jullie en omgekeerd.

 

Al deze opklimmende mensenzielen die er zo verschillend uitzien, afkomstig van zoveel verschillende planeten volgen allen les in dezelfde klaslokalen op de Woningwerelden. Op jullie planeet Urantia werden jullie gedachten door Caligastia, de voormalige planetaire Prins gedurende 200.000 jaar verwrongen. Velen onder jullie zullen eerst een aanpassingsprogramma moeten volgen vooraleer ze deze scholen kunnen betreden wegens jullie racisme, onverdraagzaamheid en vooroordelen en ik spreek hier niet alleen over huidskleurverschillen of fysieke verschijningsvormen want het bestaat zelfs bij jullie tussen mensen van eenzelfde taal binnen dezelfde cultuur.

 

Jullie kleine groep zijn ons eerste experiment waar mensen samenkomen als één familie afstammend van verschillende gemengde rassen, uit verschillende culturen die verschillende talen spreken om samen de begeleiding te ontvangen van jullie Vader in Het Paradijs en het werkte goed tot een bepaald punt.

 

Dit zijn jullie experimenten waardoor jullie kunnen zien hoeveel “Liefde en Genade” de mensen van Urantia nog steeds nodig hebben voordat ze klaar zullen zijn om te leven als Eén familie op Eén planeet onder Eén Vader.

Dit alles zal zich in de tijd wel oplossen.

 

Jullie zijn nog zeer jong en hebben nog veel levenslessen te leren. Ook in jullie eigen cultuur bestaat er jalousie, nijd en haat onder elkaar. Dit zijn gevoelens die jullie zullen aantreffen in gans de Mensheid daar ze niet specifiek zijn aan een ras, cultuur of religie; ze zijn typisch voor opgroeiende zielen.

 

Mijn Maya-kinderen (20 en 23 jaar) leer om bescheiden te blijven zonder in valse nederigheid te vervallen. Erken de verschillen onder elkaar: tussen jeugdige mensen en kleine kinderen, tussen mensen van jullie leeftijd en ouderen. Groei in wijsheid en volg de begeleiding van uw Vader in Het Paradijs die jullie ieder een inwonende Vonk van Zichzelf heeft gegeven en die jullie helpt om uw gedachten te richten en te begeleiden.

 

Jullie hebben ieder twee Bewaarengelen waarvan er meestal slechts één met u contact zal opnemen. Jullie hebben nog vele andere Hemelse Wezens die jullie begeleiden, jullie bezitten de liefde van Nebadonia- de Moeder–Geest en van jullie vader Christus Michael en beiden hebben jullie geschapen in dit lokaal universum. Ze hebben geen groter verlangen dan dat jullie het God Fragment dat in jullie leeft zouden leren kennen; deze Goddelijke Vonk die samen met uw sterfelijk bewustzijn uw ziel ontwikkelt die constant groeit en die nog verder zal groeien gedurende duizenden jaren, maar niet op deze planeet. Zij zal blijven groeien op de Morontia werelden zodat zij meer en meer Geestelijk wordt en jullie gaan veel lessen leren tijdens dit langzame groeiproces via praktische ervaringen en scholing.

 

Het belangrijkste in Het Paradijs is dat jullie bekwaam worden om samen in groep te werken aan één project net zoals jullie hier trachten te doen. Een groep kan bestaan uit 2 tot 3 personen of zelfs meer.

 

In een groep wordt ieder verondersteld zijn eigen bijdrage te verlenen. Daar wordt verwacht dat elk individu de rol speelt waarin hij het beste is in harmonie met de anderen om het project of de gezamenlijke doelstelling te doen lukken want het is het project dat het echte doel is en niet de eigenwaarde of eigen doelstellingen van het individu. Daar hoeft niemand jaloers te zijn op een ander noch trachten de rol van een ander over te nemen want ieder draagt bij in wat hij het meest geschikt is. Wij zien spijtig genoeg deze invloedspelletjes wel degelijk onder jullie gebeuren, wij weten deze dingen.

 

Als we sommige faciliteiten en capaciteiten geven aan iemand, dan is dat omdat die persoon in staat is om die verantwoordelijkheid te dragen en zich onder onze voogdij heeft geplaatst. Als een ander individu van de groep bekwaamheden bezit op een zeker gebied en die persoon drukt de wens uit om deze verder te ontwikkelen voor het welzijn van anderen dan zal ook die persoon meer mogelijkheden en capaciteiten ontvangen volgens zijn inzet en zijn onbaatzuchtigheid.

 

Ieder van jullie heeft zijn Middenwezens, zijn eigen Gidsen, zijn persoonlijke Engelbewaarders met hun Cherubijn en Sanobijn om hem te helpen en een God Fragment om zijn gedachten te richten en begeleiding te ontvangen.

 

Wanneer u een persoon bent die de neiging heeft om jaloers te zijn op wat anderen hebben op het materiele vlak dan draagt u dat probleem met u mee als u zich tijdens dit leven en ook later ontwikkelt op geestelijk vlak. Want wat gaat u dan benijden? Hun God Fragment? Hun Engelbewaarder? Hun Cherubijn? Hun Middenwezen? Hun spirituele vooruitgang?

Als u zich minderwaardig voelt wegens de capaciteiten van anderen en u begint ze daarvoor te benijden, jaloers te worden, machtspelletjes te spelen omdat u boven hen wilt staan en u lukt er niet in om dat op te lossen door in uw “eigen waarde en kracht” te komen dan zal zich dat ook uiten tijdens uw geestelijke ontwikkeling en zelfs verergeren opdat u het zou beseffen en er iets zou aan doen daar het uw geestelijke ontplooiing zal afremmen en niet die van de andere.

 

We zullen proberen jullie allen te helpen om deze problemen op te lossen voordat wij jullie actuele groep in zijn volledigheid verder bij elkaar laten komen om te evolueren naar de volgende stap.

 

Ieder van jullie hoeft zijn eigen problemen op te lossen via introspectie, door eerlijk in zichzelf te kijken en zich af te vragen: "wat heb ik gedaan om een dergelijke situatie te provoceren?"

Als jullie dat doen dan zullen wij laten zien waar het fout is gelopen en dan kunnen jullie daarvan leren om in het vervolg anders te handelen in eenzelfde situatie. Zo kunnen jullie leren om uw eigen karakter en uw omgang met anderen te verbeteren.

Als u niet aan introspectie gaat doen, als u niet in uw eigen hart gaat kijken op zoek naar uzelf, uw eigen in de spiegel gaat bekijken en onze liefdevolle, begripvolle begeleiding vraagt door te zeggen: "Hoe moet ik optreden om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich voordoet? Geef me de wijsheid zodat ik kan begrijpen wat er mis is gegaan, zodat dit niet opnieuw zou gebeuren?" Dan kunnen wij u niet helpen.

U moet naar uzelf kijken en niet de ander met de vinger wijzen en ze veroordelen. Ga ze ook niet moraliseren en de les spellen op een bedekte of onbedekte wijze. Neen, houdt u enkel en alleen bezig met uzelf door in u zelf te kijken om uzelf te verbeteren.

 

Dan pas zal uw ziel echt gaan groeien en uw ziel moet nog veel groeien en dit kan alleen gebeuren door ervaringen op te doen, door te communiceren en dingen te doen met andere mensen. Besef goed dat elke persoon van zichzelf denkt dat hij altijd gelijk heeft, een goed mens is en ook een vrije wil bezit. Het is wanneer u in contact komt met anderen dat u uzelf gaat leren kennen en zo uzelf gaat aanpassen en corrigeren en dat is de sleutel van de echte zielsgroei.

 

Er zullen altijd conflicten zijn: generatie conflicten, conflicten tussen werkgever en werknemer, tussen broers en zussen, in families, tussen geburen en buurlanden. Het zijn deze conflicten die jullie zullen helpen groeien en begrijpen. Stap over uw vooroordelen, uw haat en jaloezie en al dat soort negatieve gevoelens zodat u door ervaring leert beseffen dat in elke persoon God woont en dat u in alle ogen de blik van God kunt zien…..zelfs al beseft de ander dat niet.

 

God kijkt ook naar u door de ogen van de anderen en ziet hoe u handelt en reageert.

 

Als u wilt opklimmen als mensenziel in de hogere Geestelijke Wereld tot bij De Vader dan zullen uw Gedachtenrichter of God Fragment en uw Bewaarengelen u in zeer moeilijke situaties terechtbrengen waardoor u alles wat u dacht over goed en kwaad voortdurend zult moeten heroverwegen, alles waarin u geloofde zult moeten weggooien en vervangen, uw eigen positie tegenover anderen en uw eigen meningen zult moeten aanpassen zodat u zou groeien om ooit te worden als God.

 

Een hoger Spiritueel niveau bereiken is veel moeilijker dan een goddeloos leven te slijten.

Hoe meer u hier kunt leren, zelfs in moeilijke omstandigheden, hoe beter en gemoedelijker het zal zijn voor u op de Woningwerelden want dan zult u daar diezelfde lessen niet meer moeten leren vooraleer u verder kunt. Hier kunt u snel, heel snel leren. Eenmaal u op de Morontia Werelden zult terechtkomen dan kunt u dat ook nog leren maar het zal veel meer tijd in beslag nemen……..veel meer tijd.

 

Dank uw God Fragment, dank uw Bewaarengelen, dank uw Gidsen die u begeleiden en dank De Vader in Het Paradijs voor al de moeilijkheden die u hier in dit leven tegenkomt. Het zijn juist die moeilijkheden en uitdagingen die u Wijsheid zullen brengen en uw ziel zullen helpen groeien op zulk een wijze dat wanneer ze op de Woningwerelden zal herrezen worden in haar nieuw Morontia lichaam ze zal schitteren in haar meest fonkelende gouden kleuren die ze zal verdiend hebben door haar onbaatzuchtige en liefdevolle gedachten en acties terwijl ze hier in een fysiek lichaam leefde.

 

Hier op deze aarde kunt u uw gevoelens achter een glimlach en woorden verbergen, maar op de Woningwerelden zal het de uitstraling van uw ziel zijn, zichtbaar voor iedereen, die belangrijk zal zijn. Waardoor men tot u zal aangetrokken zijn en waardoor u respect zult afdwingen.

 

Wij gaan daarom deze situatie overlaten aan uw eigen beslissingen en ons daar verder niet mee bemoeien.

 

Vraag dagelijks raad aan De Vader door in "stilte" te gaan al is het maar voor 10 minuten. Dit zal Hem toelaten om u te begeleiden en u de wijsheid te tonen die u kunt leren uit al deze situaties.

Dank u mijn kinderen, dank u.

 

Malvantra hier: Hallo mijn kinderen, ik zie dat jullie emotioneel zwaar geschokt werden. Weet dat jullie voor ons evenwaardige studenten zijn, volledig gelijk aan al de anderen. Tijdens jullie meditaties brengen wij jullie naar “speciale scholen op de Woningwerelden” zodat jullie ziel de nodige kennis kan opdoen om jullie werk uit te voeren in het "Grensgebied rond de aarde" of de onzichtbare wereld. Jullie hebben in die onzichtbare dimensie rondom uw planeet al kennis gemaakt met vele andere mensenzielen en jullie hebben ook geholpen bij het oplossen van de problemen die werden veroorzaakt door Caligastia en zijn metgezellen.

 

Jullie leveren zeer goed werk zelfs al zijn jullie nog zo jong om hieraan deel te nemen. Ik verzeker jullie dat jullie allen een zeer goede job doen, niet alleen jullie, de jonge Maya’s, maar allemaal en weet dat jullie soms ook werken onder onze leiding terwijl jullie slapen.

Wij staan achter jullie, begeleiden jullie en houden van jullie allemaal.

 

Dank u mijn kinderen en tot weerziens.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina