Evolutie is vooral ervaringen opdoen.

Sessie 24 van 26 mei 2012 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: E-Maya, B-Maya, Carole, Cyril en Wivine.

 

Ontvangen door Wivine.

 

Bezoekers: Malvantra en Monsanloran Melchizedek

             Lanaforge, Soeverein van uw planeten Stelsel Satania met Jerusem als hoofdstad.

 

Malvantra sprak na 1u07               Totale duur meditatie: 1u45min.

 

Malvantra hier: Mijn kinderen jullie hebben nu een hoger niveau bereikt van visie en gehoor in het "communicatiesysteem met Reflectiviteit”. Het meisje hier hoort al veel duidelijker mijn stem dan vroeger.

 

We zullen hier soms spreken in het Frans als we elders in het Engels berichten doorgeven en we gaan nog een test doen in het Nederlanders in een ander land. Na verloop van tijd gaan meerdere personen aangesloten worden op dit “communicatiesysteem met Reflectiviteit” waaronder enkele met jullie zullen verbonden worden en anderen door middel van andere connecties. Dit zal gebeuren met mensen in verschillende continenten en niet enkel de Amerikaanse en de Europese.

 

We gaan eerst de verbinding met dit 'communicatiesysteem met Reflectiviteit' centraliseren om het te onderscheiden van de andere systemen voor ontvangst en verzending (T/R) van berichten. Wij gaan stilaan verschillende mensen met jullie verbinden waarvan sommigen de meditaties gaan benutten om samen met jullie als groep te werken in andere dimensies en anderen zullen ze gebruiken om hun eigen berichten of beelden naar voren te brengen zodat allen een hoger begripsniveau kunnen bereiken over de inherente capaciteiten van De Mens en zijn bestemming.

 

Dankzij uw groepswerk krijgen jullie de mogelijkheid om uw werkelijkheid te overstijgen en naar meer ultieme, absolute waarheden te gaan. We weten dat het niet helemaal duidelijk is voor jullie en daarom gaan we proberen uit te leggen over meerdere sessies wat het is en welke jullie bijdrage is aan de grote uitdaging van de Schepping van het Groot Universum en later van het Meester Universum.

 

Het zou goed zijn indien jullie de reden begrepen waarom al deze Universa, al deze Godheden in evolutie werden geschapen en waarom jullie in het leven werden geroepen. Dit begrip zal jullie helpen om veel hogere niveaus van "geestelijk inzicht" te bereiken en uw ziel te brengen naar een veel hoger tot zelfs transcenderend bewustzijn.

 

Wij gaan nu niet praten over de ultieme en absolute niveaus omdat jullie zich nu pas bewegen naar de transcendentale niveaus. Jullie hebben dit begrip nodig als jullie wensen actief te zijn in uw huidige leven in andere dimensies om Urantia, het planetaire Stelsel Satania en uw lokaal universum Nebadon te helpen de belangrijke stap voorwaarts te nemen in de verankering van het tijdperk van Licht en Leven. Dit begrip zal jullie ook later dienen wanneer jullie op de Woningwerelden verrezen worden in jullie Morontia lichaam, na het achterlaten van uw fysieke lichaam op aarde.

 

De verankering in Licht en Leven wil zeggen teruggaan naar de staat van perfectie van De Eerste Bron en Centrum waaruit alles is voortgekomen.

 

Eerst kwam Het Paradijs in ontstaan waar De Triniteit huist – vervolgens schiep De Oneindige Geest de perfecte werelden van Havona die circuleren rondom het Paradijs Eiland met de hulp van de Architecten van het Meester Universum.

Toen schiep De Triniteit een andere Godheid nog steeds in evolutie: DE ALLERHOOGSTE waarmee jullie al kennis hebben gemaakt. Zij huist in Havona en overkoepeld de ‘Zeven Superuniversa en de 4 niveaus van de Buitenwerelden’.

 

De Oneindige Geest schiep ook de Zeven Meester Geesten die de oorsprong zijn van de Zeven Superuniversa met hun materiele ruimtetijd planeten.

 

Vervolgens hebben de ‘Partners van de Triniteit’ de Paradijs Zonen en Dochters geschapen: de Schepper Zonen en Dochters of Moeder-Geesten, de Avonal Zonen en de Daynals, de Ouden der Dagen en nog zovele anderen.

Al deze Paradijs Zonen doen hun ervaringen op door af te dalen in de Superuniversa op de Materiele, Morontia en Geestelijke werelden om hun taken te vervullen en experimentele kennis op te doen.

 

Een Schepper Zoon en een Scheppende Dochter of Moeder-Geest scheppen samen een lokaal universum in een van de Zeven Superuniversa.

 

Uw Christus is een Schepper Zoon en uw Moeder Geest Nebadonia is een Scheppende Dochter die zich verenigd heeft met haar Schepper Zoon om samen met hem dit lokaal Universum Nebadon (in Superuniversum nr.7, Orvonton) te scheppen alsmede de nodige Ordes van Wezens wonend in hun lokaal universum zoals de Melchizedeks, de Vorondadeks, de Lanonandeks, de Levendragers en de verschillende Ordes van Engelen die u allen helpen om naar Het Paradijs op te klimmen.

Deze verschillende Paradijselijke en Hemelse Wezens geschapen door De Triniteit en de Schepper Zonen en Dochters gaan, net als jullie, evolueren naar hogere staten van Zijn en Bewustzijn door hun dienstbare acties en ervaringen en ze bezitten net als jullie een vrije wil.

 

Het is De Allerhoogste die op Persoonlijk en Spiritueel vlak al deze ervaringen verzamelt. Zij verenigt zowel de Bevoegdheden en de Kennis van de Creatieve Godheden als de ervaringen hen die afkomstig zijn uit de dierlijke evolutie –dus jullie de Mensen. Dankzij uw acties en opleidingen tijdens uw ascensie of opklimming tot De Vader in Het Paradijs gaan jullie eerst uw Schepper zoon (Jezus) en uw Moeder Geest ontmoeten, uw ouders en Scheppers van uw Lokaal Universum. Naargelang jullie verder opklimmen langs de Geestelijke Werelden van jullie Superuniversum en Havona, zullen jullie onvermijdelijk De Allerhoogste ontmoeten, jullie Universele Moeder.

 

Weet dat de Schepper Zonen pas autonome Soevereine Regeerders worden van hun lokaal universum dankzij hun zelfschenkingen in de verschillende Ordes intelligente wezens van hun creatie om er een begrip van te krijgen; dankzij het ervaren en overwinnen van alle moeilijkheden die zich in de schepping van hun lokaal universum kunnen voordoen zowel in de administratie als in de stabilisatie ervan.

 

Jullie gaan ook evolueren en groeien dankzij het feit dat u een persoonlijkheid en een Fragment van De Vader in Het Paradijs hebt ontvangen en via uw keuzen, acties en opgedane ervaringen, door uw liefde voor God en uw medemens. Jullie gaan wel degelijk De Oneindige Geest, De Eeuwige Zoon en De Universele Vader ontmoeten door geestelijk te groeien, dankzij uw ervaringen, ware Godsverering en oprecht gebed en door altijd te proberen om De Wil van De Vader te doen. Het is voornamelijk dankzij uw handelingen dat ze zich aan jullie zullen openbaren en niet enkel en alleen door het accumuleren van theoretische kennis en inzichten.

 

De Paradijs Zonen groeien in ervaringen door neer te dalen op de ruimtetijd werelden om jullie te helpen, om jullie te leren kennen. Ook jullie helpen De Allerhoogste zich te transformeren in God de Allerhoogste net als zij.

 

Jullie participeren ook om dit grootse meesterwerk dat de Zeven Superuniversa zijn naar het tijdperk van Licht en Leven te brengen dankzij uw opgedane ervaringen om de perfectie te bereiken van De Universele Vader.

 

Het Paradijs is het Licht en het Leven.

Alle Licht, al het Leven, alle Energie komt oorspronkelijk uit Het Paradijs. Zowel de Hemelse Wezens als de Mensen van de planeten zijn geroepen om op te klimmen uit eigen wil naar de perfecte staat van Licht en Leven van Het Paradijs.

 

Jullie werken allen samen met Christus Michael (Jezus), Nebadonia en de Zeven Meester Geesten, om De Allerhoogste te helpen evolueren in een zeer verre toekomst in God de Allerhoogste met alles wat dat met zich meebrengt.

 

We zullen het hier bij laten voor vandaag. Monsanloran wenst jullie te spreken. Tot ziens mijn kinderen.

 

(Wivine: Monsanloran komt niet af!)

 

Malvantra: Jullie zijn excellente studenten zelfs al merken jullie dat niet in uw dagelijks leven. Jullie ziel groeit sterk en het (morontia) bewustzijn van uw ziel is al veel verder gevorderd dan uw sterfelijk bewustzijn waarmee jullie door het leven gaan in deze materiële wereld en dat zeer nuttig is om keuzes te maken en ervaringen op te doen.

 

Wanneer uw fysieke wereld zal verankerd zijn in Licht en Leven zal uw planeet er anders uitzien dan nu. Haar materie, haar dichtheid zal getranscendeerd zijn. Maar we zullen deze kwestie later bespreken.

 

We zullen de lessen die jullie hier krijgen in overeenstemming brengen met de ‘Verhandelingen van het Urantia Boek’ zodat jullie ze beter zouden begrijpen bij hun lezing dankzij de uitleg en de beelden die we aan de verschillende leden van uw groep zullen doorgeven. Wat we jullie leren zijn geen grootse onthullingen, toch zijn uw lessen gekoppeld aan een ‘afdeling’ van onze 'Melchizedek-Scholen "op Jerusem, ontworpen voor mensenzielen die nog steeds in een fysiek lichaam leven. Dit is een nieuwe test die we doen met degenen die willen beginnen te studeren en andere realiteiten wensen te begrijpen dan hun materieel bestaan.

 

Onze Grote Universiteiten bevinden zich op Salvington (hoofdstad van Nebadon). Christus Michael (Jezus) had ons echter toestemming gegeven om een 'speciaal Departement' te openen voor onze studies over de Opstand van Lucifer alsook om de mensenzielen te helpen die opklimmen in het planetaire Stelsel Satania; vooral zij die afkomstig zijn van de 37 planeten die in quarantaine werden geplaatst gedurende 200.000 jaar na de toetreding van hun Planetaire Prins tot deze opstand en daar hoort uw planeet bij.

 

Dank u mijn kinderen om naar mij geluisterd te hebben.

 

(Wivine: Monsanloran is er nog altijd niet !)

 

Malvantra: wij brengen jullie naar deze scholen tijdens uw diepe meditaties maar jullie houden daar geen herinnering aan over. Jullie zijn nu op een punt aangekomen waar we van jullie verlangen dat jullie dit alles ook met uw sterfelijke bewustzijn zouden begrijpen. Jullie aardse taal is echter zeer beperkt en daarom zullen wij jullie helpen met beelden en symbolen want het is belangrijk om deze studies aan te vangen tijdens jullie aardse leven.

 

Door zich toe te leggen op het bewust studeren tijdens uw meditaties, helpen jullie deze kennis in het supra-bewustzijn van de Mensheid te plaatsen dat voor iedereen toegankelijk is en aldus zal deze kennis sneller verspreid worden aan de mensen die onderzoek doen naar geestelijke wijsheden en waarheden.

 

(Wivine: Monsanloran duikt plots op in de conversatie!)

 

Monsanloran hier: ik ben hier om over Turkije te spreken en daar er heel wat keuze is in te bezoeken plaatsen zullen we ons richten rond het “Meer van Van”. Vanaf daar kunt u reizen naar Mardin, Sanliurfa, Göbekli Tepe, het Mar Gabriel-klooster en eventueel naar Nemrut Dağı (Nimrod) in de provincie Malatya.

 

Er zijn heel wat historische oorden in die regio’s en het is aan jullie om te zien of er tijd is om alles te bezichtigen.

 

Rond het “Meer Van” is het belangrijk dat jullie naar Malazkirt gaan en de tour van het meer doen via verschillende locaties tussen Patnos, Ercis en Bitlis. Doe zeker een uitstapje naar het kleine eiland van Akdamar op het meer dat u per boot kunt bereiken. Er zijn Armenische oude kloosters tussen Muss en Malasgirt die werden verwoest en die opnieuw dienen geactiveerd te worden. Ook moeten jullie naar de regio van Igdir gaan in de buurt van de berg Ararat in Turkije.

 

Doe een meditatie bij aankomst in de stad Van wanneer u beter gedetailleerde kaarten zult hebben. U gaat meer dan één meditatie doen tijdens uw reis zodat wij u ter plaatse de juiste locaties kunnen aanduiden en zeggen wat jullie hoeven te doen volgens de situaties.

 

U hebt nu de grote lijnen van de reis ontvangen wat u zal toelaten om de duur ervan te berekenen. Het is niet nodig om iets in Istanbul te doen. Indien u Istanbul wenst te bezoeken doe dat gerust er zijn daar zeer heilige plaatsen zoals moskeeën waar u kunt gaan mediteren of bidden.

 

Nu sturen we jullie naar de regio van het ‘Meer Van’ (grens met Irak, Syrië, Iran en Armenië) en later gaan we jullie laten reizen in Noord-Afrika en het Noorden van Indië om het Midden-Oosten te deblokkeren langs verschillende wegen. We gaan jullie zeker niet sturen naar oorlogsgebieden waar jullie leven in gevaar zou zijn.

 

Er is veel te reactiveren en er zijn vele gegevens op te pikken. Hoe meer jullie zullen zijn hoe beter maar ga niet met meer dan 10 personen. We zullen vooral veel “Melchizedek Lichtankers” door jullie scheppen tijdens jullie korte meditaties ter plaatse en minder traditionele Lichtankers die jullie zelf bewust scheppen.

 

Dank u, mijn kinderen. Ik zal terugkomen indien ik nog een taak heb in Belize. Bedankt iedereen en tot ziens.

 

Lanaforge hier: hallo mijn kinderen en vrienden. Ik zie dat jullie nog altijd fier op het appel zijn. Jullie groep is zich goed aan het smeden en jullie gaan opmerken hoe allen onder jullie er gaan toe komen om beter de beelden te kunnen zien die wij jullie zenden en onze stemmen te horen. Vroeger kwamen onze stemmen als van heel ver, moeilijk te horen maar nu zullen ze veel duidelijker worden.

 

Gebruik onze berichten voornamelijk voor het werk en de studies die wij u vragen te doen, voor jullie deelname aan wat er gaande is in jullie planeten Stelsel Satania zodat jullie wennen aan de aanwezigheid van mensenzielen afkomstig van andere planeten die jullie groep gaan vervoegen en die er absoluut niet uitzien als jullie.

 

Wen aan het idee dat u in een Universum leeft met vele mensenzielen die verschillend zijn, afkomstig van vele planeten waarvan sommigen veel verder geëvolueerd zijn dan jullie en die hun jonge broers en zussen komen helpen. Wij gaan jullie helpen om het gewoon te worden hen te zien tijdens jullie solitaire of groeps-meditaties opdat jullie niet bang van hen zouden zijn.

 

Nu doen jullie regelmatig meditaties zonder u te herinneren wat jullie daarin doen en alles wat erin gebeurt. Weet dat jullie soms naar “Het Nieuws” gaan kijken op Jerusem dat uitgezonden wordt op een immens scherm en waarin men spreekt over alles wat er gebeurd is in uw lokaal universum en Superuniversum. Jullie houden daar evenveel van als wanneer jullie naar het nieuws luisteren over gebeurtenissen in uw land of in uw wereld met dat verschil dat het nieuws uitgegeven op Jerusem meestal aangenamer is om naar te luisteren.

Dit alles maakt deel uit van de Plannen van Christus Michael die opgesteld werden met een bepaald doel dat jullie stapsgewijs gaan begrijpen.

 

We hebben jullie vandaag veel informatie gegeven en wij bedanken jullie om ons het woord te hebben gelaten. Tot ziens mijn vrienden.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina