Wat betekent de Tweede Komst van Christus?

 

Sessie nr.25 van 29 mei 2012 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

 

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: E-Maya, Cyril en Wivine

Ontvangen door Wivine

Bezoekers: Christus Michael (Jezus) – Schepper Zoon van ons Plaatselijk Universum Nebadon.

                Gabriel van Salvington, de Blinkende Morgenster.

 

Christus Michael sprak na 48min              Totale duur meditatie: 1u15min

 

Christus Michael (Jezus) hier: Mijn kinderen, ik kom jullie uitleggen wat de aankondiging van mijn “Tweede Komst" precies betekent. Ik weet dat mijn terugkeer in het christendom al 2.000 jaar wordt verwacht. Vanuit ons oogpunt gaan de dingen echter niet zo snel.

 

Monjoronson - de Magistraat Zoon, Machiventa Melchizedek, en Mezelf komen wel degelijk naar deze planeet, maar niet allemaal op hetzelfde moment. Toch zal er een periode komen in verre tijden waar we samen op uw planeet zullen wandelen, elk op zijn eigen manier.

 

De term “terugkomst in het vlees” is voor Mij niet echt geschikt.

 

Ik zal niet terug geboren worden en niet terugkomen in een fysiek lichaam zoals dat het geval was 2.000 jaar geleden. Nochtans zal ik mij ooit zichtbaar maken wanneer ik dat wens aan individuen, groepen of op grote bijeenkomsten.

 

Het zal met een techniek gebeuren die ook zal gebruikt worden door Machiventa Melchizedek, Maltucia Melchizedek en andere regionale Melchizedeks om zich zichtbaar te maken wanneer zij zullen werken met groepen of individuen om de komst voor te bereiden van uw Magistraat Zoon, die van Machiventa en van Mij.

 

Deze techniek waardoor wij ons lang genoeg zullen kunnen verdichten om ons te laten zien in uw gelijkenis, is een techniek die u kunt vergelijken, hoewel niet helemaal het zelfde ding, met degene die gebruikt wordt door de Middenwezens om zich te materialiseren en dematerialiseren.

 

U zult op die manier ooit de Melchizedeks voor uw groep zien verschijnen net als Ik of de Magistraat Zoon en dit zal ook gebeuren bij andere groepen of individuen.

 

Sommige 'Merkabah Licht Ankers' vergemakkelijken deze verdichting zodat jullie de Melchizedeks zullen kunnen zien. Ook Ik zal mij zo kunnen tonen aan een groep mensen die samen rond een "Merkabah Licht Anker” mediteren.

We perfectioneren nu deze technieken en zij zullen zich nog verfijnen naargelang jullie evolutie en vooruitgang.

 

Er werd jullie al van in het begin verteld dat jullie ooit de Melchizedeks zouden zien en het is waar. Zij zullen zich eerst enkel en alleen laten zien op veilige plaatsen waar jullie in mijn naam zullen samenkomen zonder dat andere mensen dat kunnen zien voor jullie bescherming en om jullie in vertrouwen te brengen tijdens deze verschijningen.

 

Jullie Middenwezens zullen eveneens kunnen verschijnen in dezelfde omstandigheden, in wat voor jullie een materieel lichaam zal lijken. Het is een belofte die werd gedaan en die zal worden uitgevoerd binnen een paar jaar voor degenen die er klaar zullen voor zijn.

 

Naarmate de tijd passeert zullen er meer en meer mensen "meer hart capaciteiten bezitten om onvoorwaardelijk lief te hebben" en “een voldoende evenwichtig mentaal bewustzijn" dat ons zal toelaten ons zichtbaar te maken voor hen, daar we niets willen overhaasten om geen paranoia te verwekken onder de mensen die ons dienen.

 

De Seconafijnen, een grote Orde van Hemelse Reflectieve Engelen die dienen in de Superuniversa, vormen de schakel tussen Mij en de Ouden der Dagen. Ze helpen bij onze communicaties en spelen aldus een bijzondere rol in dit 'communicatiesysteem met reflectiviteit', dat in werking werd gesteld voor u, de Mens, zodat u beter met ons zou kunnen communiceren en nauwkeuriger en betrouwbaardere berichten zou ontvangen om u in uw acties te leiden. Dit alles is erg nieuw en Gabriel, de Blinkende Morgenster, mijn eerste geborene, beheert dit heel goed.

 

Ik kan bevestigen dat ik al heel dicht bij jullie ben en velen onder u zullen mij ook daadwerkelijk zien. Ik waarschuw jullie dat mijn huidskleur niet blank zal zijn zoals het dat ook niet was toen ik hier 2.000 jaar geleden geleefd heb. Jullie gaan mij zeker herkennen en ga daar nu niets meer aan toevoegen.

 

Hier is het antwoord op uw vragen meisje en je mag dat meedelen aan hen die deze informatie wensen te ontvangen. Tot weerziens.

 

Gabriel van Salvington: Ik ben Gabriel van Salvington, de eerst geborene van Christus Michael en uw Moeder Geest Nebadonia. Ik ben de leider van alle Engelen van dit plaatselijk universum Nebadon. Gavalia en Galantia, mijn vertegenwoordigers, zijn altijd dicht bij jullie tijdens deze mededelingen.

 

Jullie zullen de pioniers zijn die met dit communicatiesysteem gaan beginnen. Wanneer het “Morontia Lichtnetwerk van de Melchizedeks” goed zal geďmplementeerd zijn, dan zullen alle transmitters-ontvangers (T/R) van onze boodschappen die nu voor ons werken met een andere verbinding - dat we nu niet willen wijzigen omdat ze goed werk leveren - automatisch worden aangesloten op dit "communicatiesysteem met reflectiviteit”.

 

Jullie zijn een 'testgroep', die we op het maximale niveau zullen brengen om jullie toe te staan te functioneren de tijd die nodig is om het 'nieuwe Morontia Lichtnetwerk' te installeren. Blijf zoals jullie zijn, mijn kinderen. Leef gewoon jullie dagelijkse leven, wees altijd correct met elkaar en jullie zullen zien hoeveel dingen er zullen veranderen voor jullie binnen een paar jaar.

 

We weten dat de mensen van hier in uw groep een groot vertrouwen hebben in onze berichten en ik dank jullie daarvoor omdat zonder dit vertrouwen jullie nooit zouden vertrokken zijn naar alle plaatsen die we jullie hebben aangeduid, noch er gehandeld hebben. Het is dankzij uw vertrouwen in ons dat we allemaal besloten hebben om met uw groep te blijven werken en de groep op termijn misschien vergroten met een paar mensen.

 

Ik bedank jullie nogmaals voor het vertrouwen dat jullie altijd getoond hebben in onze mededelingen, in het werk dat we jullie gevraagd hebben om te doen en dat we jullie nog zullen vragen. Jullie hebben uw bewijzen ontvangen tijdens jullie ervaringen en jullie hebben begrepen waarom we niet altijd alles in het breed en lang kunnen uitleggen of veel details geven.

 

Jullie hebben echter nooit getwijfeld en wat jullie nu niet begrijpen zullen we later wel proberen uit te leggen. Ga zo verder, mijn kinderen, laat nooit de armen zakken want we zijn heel blij dat we hand in hand met jullie kunnen samenwerken.

 

Wij wachten nu op de installatie van het “Morontia Lichtnetwerk van de Melchizedek” om uitgebreider te kunnen werken met al diegenen die bereid zijn om ons te ontvangen en te horen zelfs als we door hen worden aangesproken met andere namen, in andere religies en filosofieën.

 

Later zullen jullie tijdens uw reizen weleens in contact kunnen komen met een groep mensen die er een andere filosofie op na houdt dan u. Of met mannen die geschoren schedels hebben en saffraan kleurige kleding dragen die u zullen toestaan om zich bij hen aan te sluiten en dan zult u ook daar onze aanwezigheid voelen juist op dezelfde manier als u die hier aanvoelt.

 

Dank u, mijn kinderen, ik neem afscheid van jullie en bevestig dat jullie veel vrienden hebben op vele planeten, dat vele Hemelse Wezen van jullie houden, dat veel Engelen met hun Cherubijnen en Sanobijnen voor jullie zorg dragen evenals al uw Middenwezens. Jullie zijn niet alleen, jullie zijn omringd door liefdevolle mensen die jullie helpen overal waar jullie heengaan en in alles wat u onderneemt. Tot weerziens, mijn kinderen.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina