Ontvang een verbinding met De Allerhoogste.

 

Sessie 26 van 30 mei 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

 

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig en ontvangen door: Wivine.

Bezoeker : LANAFORGE – Soeverein van ons planeten Stelsel SATANIA met Jerusem als hoofdstad.

 

Lanaforge sprak na 33min             Totale duur meditatie: 51min.

 

Lanaforge hier: Ik zal uw vragen beantwoorden.

U hebt zeven portalen (boven het hoofd) die u in verbinding brengen met De Allerhoogste. Deze verbinding wordt geschapen door de Meester Geesten voor De Allerhoogste en het is AYA, Meester Geest n°7 van uw Superuniversum - de Stem van De Allerhoogste - die het voor jullie mogelijk maakt om deze verbinding te ontvangen.

 

In een van uw vroegere sessies hebben de Melchizedeks gezegd dat tussen u en De Allerhoogste iets heel bijzonders was gebeurd nadat u persoonlijk contact had gelegd met Haar.

Wel het is deze mogelijkheid die zij u gegeven heeft om een betere verbinding met Haar te hebben. Al uw kennis, uw inzichten, uw Morontia bewustzijnsverruiming zal worden versterkt door deze zeven portalen. Elk portaal vertegenwoordigt een Meester Geest en het is AYA die beheert wat er langs deze openingen passeert juist omdat hij de Stem is van de Allerhoogste.

 

Het Morontia lichaam dat wordt geweven op het model van uw fysiek lichaam ontvangt ook Energieën door deze zeven portalen die u verbinden met De Allerhoogste via de Meester Geesten.

 

Ieder mens die De Allerhoogste begrijpt, kent en van Haar houdt kan deze faciliteiten ontvangen mits ze ook bekwaam zijn om van hun medemens te houden zonder voorwaarden, zonder hen te veroordelen, enkel door genoegen en vreugde te beleven als ze helpen met hun capaciteiten en de middelen die ze ter beschikking hebben.

 

Het is een geschenk van De Allerhoogste aan de Mens van Urantia om de transformatie van het Morontia lichaam tijdens uw sterfelijke leven te bevorderen dat zal dienen als voertuig voor uw ziel en uw Gedachtenrichter…….die aldus zullen verenigd worden in eenzelfde lichaam, een lichaam van Licht bestaande uit een Morontia substantie die– half materieel- half-spiritueel is en dat zal lijken op uw fysieke lichaam tijdens uw aardse leven.

 

Tijdens uw meditaties kunnen wij u helpen om uw fysiek lichaam te transformeren in meer Licht zodat u zich later zult kunnen dematerialiseren om met uw lichaam te kunnen reizen in de ruimte.

Het ontwikkelen van dit Morontia- Licht lichaam zal u ooit toestaan uzelf op meer dan één plaats tegelijkertijd te vertonen en ooit indien nodig uw fysiek lichaam volledig te dematerialiseren om ermee te verschijnen in een andere omgeving.

 

Het vraagt nog steeds een heleboel opleiding voor u allen en ooit zal gans de Mensheid deze vermogens bezitten.

Het contact en de begeleiding van God zoeken via uw inwonend God Fragment of Gedachtenrichter versnelt enorm dit proces.

 

Vervolgens als u een begrip gaat krijgen van en een verbinding met De Allerhoogste, uw Universele Moeder, dan zal alles nog veel sneller gaan en dan zult u veel hogere niveaus van «geestelijk inzicht» kunnen bereiken.

Niemand kan echter een trede overslaan, niets komt als bij mirakel. Dit is niet een genade die uit de hemel kan vallen door ernaar te smeken... …..de inspanning moet eerst van jullie komen.......en vervolgens bezorgen wij de middelen.

 

Open eerst uw hart voor God en voor iedereen. Vervolgens is het uw verlangen en wens om De Vader in het Paradijs te bereiken door Volkomen te worden als Hij die u zullen helpen.

 

Geen meester, geen hemelse of sterfelijke leraar kan worden geplaatst boven De Universele Vader, de Eerste Bron en Centrum waaruit alles voortkomt. Overstijg uw verslaving om altijd op zoek te gaan naar stervelingen en ze zelfs op een voetstuk te plaatsen omdat ze u dingen vertellen of leren die ze ontvangen hebben.

U kunt geen toegang hebben tot deze zeer hoge niveaus van wijsheid, kennis, vaardigheden en capaciteiten als u blijft rond meesters en gidsen hangen, noch door u te beperken tot een religieuze groepering of een specifiek geloof gebaseerd op een boek – gelijk hoeveel wijsheid erin staat geschreven-- noch door "blind" een Wijze te volgen.

 

Het is door eerst van De Universele Vader te houden boven alles en iedereen, door uw lot en uw wil in Zijn Handen te plaatsen met vertrouwen en geloof, dat Hij u steeds verder en verder zal brengen en meer en meer in zijn gelijkenis zal vormen. Natuurlijk kan het zijn dat Hij individuen en leraren op uw weg plaatst die u dingen gaan aanleren die u nodig hebt of naar gevraagd hebt op een gegeven moment in uw leven.

Maar wijk nooit af van Zijn leiding en zet nooit op het hoofd van een sterfelijk mens of een Hemels Wezen, de Kroon die enkel en alleen De Universele Vader toebehoort.

 

Zoek eerst en vooral de leiding op van het God Fragment dat in u woont en die De Universele Vader u heeft geschonken. Het is hij die uw hand zal vastnemen en u zal brengen naar al de mensen die u kunnen voorthelpen, naar alles wat u hebt te leren voor uw ascensie.

Plaats nooit een ander mens die net als u evolueert op dit pad, noch zelfs een hemelse persoonlijkheid die er is om u te helpen, op de plaats die enkel en alleen God toebehoort.

 

U bewijst u eigen geen dienst, noch die andere mens, noch de hemelse persoonlijkheid door dit te doen. Vergoddelijk niemand omdat wat deze mensen u nu leren zult u vroeg of laat ook kunnen aanleren aan uw metgezellen op de weg.

Wees gewoon respectvol tegenover iedereen, tegenover een eerlijk mens of hemels wezen die wilt helpen, die de weg kent en deze wilt tonen, zonder meer.

 

De Allerhoogste, uw Universele Moeder, kan u mogelijkheden geven waardoor u van de ene kant beter al deze Godheden en Hemelse Wezens gaat begrijpen en aan de andere kant tot zelfs de kleinste cursus die u op aarde volgt: of het nu wiskunde is, een spiritueel seminarie, een workshop over huishoudelijk werk, de schepping is van een kunstwerk of het schrijven van een boek. Dit alles kan zowel voortkomen van De Allerhoogste via de Meester Geesten als van uw Moeder-Geest Nebadonia, Dochter van De Oneindige Geest.

 

Om deel uit te maken van dit aardse "sterfelijke korps" die de Magistraat Zoon zal dienen tijdens zijn Missie is het niet voldoende om het transformatie proces te begrijpen of liever gezegd de schepping van een Morontia lichaam voor uw ziel tijdens uw leven hier dat op uw fysiek lichaam zal lijken. Het zal niet volstaan om onze boodschappen te kunnen overbrengen, of zelfs «een grote openbaarder» te zijn, dat is niet voldoende om toegang te krijgen tot al de ‘kennis en de vaardigheden’ die hiervoor nodig zijn

 

Het zou kunnen dat dit transformatie proces de levensduur van uw sterfelijke lichaam zou verlengen met een 20tal, een 50tal of een 100tal jaren of zelfs meer. Alles hangt af van de evolutie van iedere ziel en het pad dat ze bewandeld.

 

Naargelang de Magistraat Missie zich zal opstellen en dat er nieuwe zielen overgaan tot hogere spirituele niveaus, dan kunnen zij de plaats overnemen van het “eerste korps" dat werd ingeroepen om ons te helpen. We gaan absoluut niet een “sterfelijk korps” rekruteren waarvan de leden plots hun sterfelijk lichaam zullen kunnen bewaren gedurende het volgende millennia…noch vandaag, noch later.

 

We rekruteren, weliswaar.

 

Er zijn mogelijkheden, afhankelijk van de inspanningen die u levert, van uw innerlijke motivatie en het soort werk dat u wenst te doen. Het kan zijn dat er een verlenging van de levensduur wordt verleend in bijzondere gevallen. Niettemin zal het "sterfelijke korps" dat de Magistraat Missie op aarde ondersteunt regelmatig worden vernieuwd tijdens gans de duur van de Missie en elk lid ervan die zijn opdracht en service zal voltooid hebben aan het einde van zijn sterfelijk leven zal zijn ascensie naar de Universele Vader voortzetten zoals het is voorzien in de Plannen van Christus Michael.

 

Pas goed op voor uw motieven en vergeet niet dat het eerst en vooral door uw hart is, door de liefde die u draagt voor anderen, door dienstbaar te zijn zonder iets in ruil daarvoor te verwachten en door altijd de Universele Vader boven alles en iedereen te plaatsen en lief te hebben die de eerste triggers voor uw transformatie zullen zijn.

 

De kennis zal komen met de tijd. Uw sterfelijk mentaal bewustzijn zal langzaamaan toegang krijgen tot een hoger bewustzijn dat het Kosmische Bewustzijn meer benadert. U zult dit bereiken door uw inspanningen en uw geduld. Door nederig te streven zonder uzelf te gaan verheerlijken, door in de schaduw te werken zonder behoefte te hebben aan een zwerm gelovigen die u volgen en zonder u een groot publiek toe te wensen dat u bejubelt.

 

Door zo te handelen kunt u misschien ooit het begripsvermogen ontvangen die De Allerhoogste schenkt aan de “Opklimmende Spirituele Wezens” die zich al in Havona bevinden en die klaar zijn om het Paradijseiland te betreden om de oorspronkelijke Triniteit te leren onderscheiden, namelijk: de Universele Vader, de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest.

 

Dat is het vermogen dat De Allerhoogste kan schenken aan de Mensen van Urantia.

 

Dank u wel meisje en nu heb je een antwoord op uw vragen. Het is geen geheim dat je hoeft te bewaren. Begrijp wie kan! Tot weerziens.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina