Blijf onder jullie.

Sessie 28 van 4 juni 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling– Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig : Cyril en Wivine.

Ontvangen door Wivine.

 

Bezoekers:    Monsanloran en Malvantra Melchizedek.

                   Christus Michael (Jezus) -  Schepper Zoon van ons plaatselijk universum Nebadon, hoofdstad Salvington.

 

Monsanloran sprak na 1u28 min               Totale duur meditatie: 1u43min

 

Monsanloran hier: meisje, ween niet. Het komt allemaal in orde. We kunnen duidelijk zien dat uw groep uitbreiden meer problemen met zich meebrengt dan iets anders.

 

Vermijdt vanaf nu om uw groep te vergroten met mensen die hemelse berichten kunnen ontvangen of dit beweren om dit soort situaties te voorkomen. In de toekomst zullen nog enkel mensen aan uw groep toegevoegd worden die net als jullie geen voorgeschiedenis hebben van ontvangst of doorgeven van onze berichten.

 

Ze gaan dezelfde weg bewandelen op dezelfde manier als jullie: door te mediteren met jullie of zoals jullie. Zij zullen eveneens het geduld opbrengen om zich te laten verbinden op dit “communicatiesysteem met reflectiviteit” en het is alleen met tijd en geduld dat zij zullen boodschappen kunnen ontvangen en indien nodig, eventueel overbrengen met dit systeem. Als zij deelnemen aan de activiteiten van uw groep zullen zij dat doen met de dezelfde bedoeling als jullie: om te leren, te groeien en dienstbaar te zijn onder onze rechtstreekse leiding in de sector van hun keuze en in hun omgeving. Zij zullen uit alle landen van de wereld komen.

 

We herhalen nogmaals dat de mensen die boodschappen ontvangen en doorgeven sinds enige tijd dit niet doen met hetzelfde ‘communicatiesysteem’ waaraan jullie verbonden zijn. Zij zijn op een andere wijze verbonden en de ene bezit genetisch of van bij de geboorte al meer capaciteiten om ons te zien en te horen dan anderen, maar ze werken met andere verbindingen en niet op ‘uw systeem’.

 

Om te worden verbonden op ‘uw communicatie systeem’ moeten ze, zoals we gezegd hebben vanaf het prille begin, zich (voorlopig) aansluiten bij uw meditaties en geduld hebben. Omdat hun voormalige verbinding of vermogen eerst moet verdwijnen en dan zullen ze her-verbonden worden op een andere wijze en dat vergt tijd.

 

Wij hebben besloten dat vanaf nu, iedereen die zich bij uw groep zal voegen iemand zal zijn die op het niveau van ontvangst en doorgeven van berichten net als jullie zal zijn – een beginneling.

 

Wij zullen ze helpen om ons te horen zodat wij hen kunnen begeleiden in een gemeenschappelijk werk met jullie of een individueel werk. We zeggen aan iedereen dat het veel meer tijd vereist, opleiding, doorzettingsvermogen en nederigheid dan u zich kunt inbeelden.

Bedankt.

 

Christus Michael hier: Ik weet dat iedereen in uw groep openstaat voor anderen en hen verwelkomt. Doe dat niet voor het ogenblik omdat we zien dat er teveel interferentie is met onze doelstellingen.

 

Als het “nieuwe Lichtnetwerk van de Melchizedeks” geďmplementeerd zal zijn dan zal dit 'communicatiesysteem met reflectiviteit' zoals u het noemt, automatisch door iedereen kunnen gebruikt worden.

 

Op dit moment is het enkel langs deze lange meditaties dat u kunt verbonden worden, getransformeerd worden, geholpen worden in de bilocatie en dematerialisatie en in zovele andere ‘toekomstige vaardigheden’ waar u nu absoluut geen idee van hebt.

 

Uw berichten zijn speciaal voor u, mijn kinderen, voor uw persoonlijke ontwikkeling, om u te ondersteunen in wat u doet. Ze zijn gemaakt op uw maat, volgens uw antecedenten en het doel dat wij jullie trachten te doen bereiken waarvan jullie niet bewust zijn, noch degenen buiten uw groep.

 

Wij zijn hier om jullie te helpen op de manier die wij het beste achten voor jullie net zoals we anderen helpen via een heel andere benadering.

 

Ieder van jullie heeft een rol te spelen in dit enorme werk dat de "voorbereiding van de Magistraat Missie" kan genoemd worden of het "schoonmaken van het oude besmette Morontia netwerk”, of de “Correctie Tijd van Christus Michael” of door nog vele andere namen... en elke groep, elk individu heeft daar zijn plaats in.

 

Ik bevestig wat Monsanloran heeft verteld. Voor het moment en totdat het “Morontia lichtnetwerk van de Melchizedeks” is geďmplementeerd zullen wij enkel en alleen individuen naar uw groep brengen die nooit berichten van Hemelse Wezens ontvangen of doorgegeven hebben.

 

Dit is de beslissing die ik samen met de Melchizedeks genomen heb en anderen die deelnemen aan de beslissingen met betrekking tot het project dat we met jullie hier testen.

 

Je moet niet bang zijn om te verspreiden wat we hier doorgeven daar alle informatie kan gebruikt worden voor het goede of vervormd worden om anderen in verwarring te brengen. Het heeft altijd al bestaan op deze planeet sinds 200.000 jaar. Dat diegenen die recht in hun schoenen staan en eerlijke motieven bezitten de ware betekenis van wat we hier bedoelen begrijpen.

Blijf in vrede en doe allen voort zoals jullie bezig zijn.

Dank u.

 

Malvantra hier: we gaan het hier bij laten voor vandaag. Ga verder zoals jullie bezig zijn en blijf onder jullie. Tot weerziens iedereen. De sessie is beëindigd.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina