De toekomst van de Melchizedeks.

Sessie 30 van 9 juni 2012 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole, B-Maya, E-Maya, Cyril en Wivine.

Bezoeker: Vader Melchizedek

Ontvangen door Wivine

Vader Melchizedek sprak na 2u08min                  Totale duur meditatie: 2u20min.

Vader Melchizedek hier: mijn kinderen ik ben hier om jullie over mijn Zonen te spreken: de Orde der Melchizedeks.

Toen Christus Michael en uw Moeder Geest samenkwamen om het plaatselijk universum Nebadon te organiseren en wezens te scheppen hebben ze eerst Gabriel – de Blinkende Morgenster – geschapen. Hij is gouverneur en beheerder van Nebadon evenals Hoofd van alle Engelen Ordes.

Na een lange tijd onder hun drieën gewerkt te hebben, besloten mijn Ouders op een dag om mij te scheppen: Ik, Vader Melchizedek.

Al mijn Melchizedek Zonen, de eerste grote Orde van Hemelse Wezens van Nebadon, werden later in het leven geroepen door 3 Persoonlijkheden: Christus Michael, uw Moeder Geest Nebadonia en ikzelf om te dienen in dit plaatselijk universum volgens de plannen van de Universele Vader en die van Christus Michael (Jezus). Onze Orde is ontstaan om onder andere te helpen bij het scheppen van het materiele leven en om de Hemelse en menselijke wezens die na ons in Nebadon werden geschapen te onderwijzen.

Wij zijn hier om de wens van De Universele Vader en de Eeuwige Zoon-Moeder te dienen, namelijk de ontwikkeling voorthelpen van menselijke wezens die voortkomen uit dierlijke evolutie zodat ze op een dag bekwaam zijn om een God Fragment te ontvangen dat hen zal helpen zich een ziel te scheppen die na een lange vrijwillige ascensie weg de gelijkenis van God kan bereiken, zodat ze Volkomen en Schepper kan worden net als Hij.

De Plannen van De Universele Vader en de Eeuwige Zoon bevatten het denkbeeld om menselijke zielewezens te scheppen voortkomend uit dierlijke evolutie die na een lange opklimmingsweg deze status zouden bereiken uit eigen wil, uit eigen beslissing en door zichzelf op te werken via scholing en ervaring. Natuurlijk hadden De Vader en De Zoon-Moeder jullie gewoon door hun denkkracht kunnen scheppen zodat jullie automatisch ‘Volkomen’ zouden geweest zijn; dat hadden ze heel gemakkelijk kunnen doen maar dat was niet het idee.

Om dit plan te verwezenlijken werden de Superuniversa, de plaatselijke universa met hun Constellaties, planeten Stelsels en materiele planeten geschapen samen met de noodzakelijke Hemelse Wezens zodat jullie, de sterfelijke mensen van Urantia, zichzelf een ziel zouden kunnen ontwikkelen die eeuwig kan voortbestaan, om jullie de mogelijkheid te geven om de status van Licht en Leven als individu te bereiken.

Het is inderdaad zo dat jullie hier op Urantia een God Fragment of Gedachtenrichter ontvangen waarmee jullie later kunnen fuseren en aldus de mogelijkheid hebben Het Paradijs te bereiken om door de Universele Vader omhelst te worden en aldus een Volkomene te worden. Dat is niet altijd het geval op de andere planeten. Er zijn planeten waar mensen weliswaar een Gedachtenrichter ontvangen om zich een ziel te ontwikkelen met de mogelijkheid van eeuwig leven maar zij zullen daar later niet mee fuseren en dit betekent dat zij Nebadon niet zullen verlaten.

En ja, vanwege het feit dat jullie een Gedachtenrichter ontvangen waarmee jullie kunnen fuseren zullen jullie ooit na die fusie uit het plaatselijk universum Nebadon vertrekken.

Deze fusie kan al hier op Aarde gebeuren, op de Woningwerelden of op de Morontia Werelden. Jullie gaan ook een heleboel opleidingen ontvangen in onze Melchizedek Scholen op Jerusem, vervolgens in onze Universiteiten op Salvington en als jullie opleiding is voltooid zullen jullie door Christus Michael gegradueerd worden zodat jullie als beginnende ‘Spirituele Wezens’ Nebadon kunnen verlaten om jullie opklimming verder te zetten via de werelden van het Superuniversum, Havona tot aan Het Paradijs waar jullie eerst De Oneindige Geest zullen ontmoeten, vervolgens De Eeuwige Zoon en als laatste De Vader.

De Melchizedeks hebben inderdaad geen Gedachtenrichter ontvangen zoals jullie om hun te helpen zich een onsterfelijke ziel te scheppen die ooit De Vader zal bereiken.

De Melchizedeks werden in het leven geroepen door een Schepper Zoon en een Scheppende Dochter en door Mij, Vader Melchizedek die een connectie bezit met De Paradijs Triniteit net als mijn ouders.

De Melchizedeks zijn zich bewust van veel dingen en bestuderen alles. Ooit zullen we onze ouders, Vader Christus en Moeder Nebadonia, volgen in hun volgende evolutiestap, samen met gans Nebadon wanneer dit plaatselijk universum in zijn geheel het stadium van Licht en Leven zal bereikt hebben, wanneer alle Superuniversa het tijdperk van Licht en Leven zullen bereikt hebben en De Allerhoogste, van wie ook wij deel uitmaken, alle machten in handen zal krijgen over haar Meester Universum en bekroond wordt tot God de Allerhoogste.

Dan zullen wij met Onze Ouders dienen op totaal andere niveaus van bewustzijn en werkelijkheid net zoals jullie op voorwaarde dat jullie de moeite willen doen om De Vader te bereiken, om door Hem omarmd te worden en te worden als Hij: Volkomen.

Vele Menselijke en Hemelse wezens die dienen in een plaatselijk universum hebben mogelijkheden om op te klimmen, om een hogere status van service te bereiken met meer verantwoordelijkheden of om te ascenderen net als jullie door Nebadon te verlaten en de weg naar het Paradijs op te gaan. In het andere geval zullen zij samen met ons evolueren en werken in dit plaatselijk universum totdat gans Nebadon het tijdperk van Licht en Leven heeft bereikt.

De Melchizedeks en al de andere Hemelse Ordes van Nebadon werden geschapen voor een doel: om te dienen in gans de administratie, in het beheer van de Constellaties, de Planeten Stelsel, de planeten, in het scheppen van het materiele leven op die planeten en om jullie te onderwijzen en te helpen in jullie zielsontwikkeling.

Wees gerust, we zullen niet achter blijven op jullie en ook wij hebben onze mogelijkheden om te ascenderen tot hogere transcendentale en absolute niveaus.

Wij dienen gewoon op een andere manier en werden geschapen voor een ander doel, bijvoorbeeld om jullie te helpen groeien en later….. in een ‘ander Universum tijdperk’…….. zullen ook wij God De Allerhoogste dienstbaar zijn met alles wat we ervaren en geleerd hebben hier in dit plaatselijk universum …..maar dan op onze wijze.

Dank u mijn kinderen. Ik wenste hier nauwkeurig op in te gaan en wij aanvaarden uw dankbaarheid en uw respect voor onze Orde.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina