Het gebruik van de Zuivere Energie van de Gedachtenrichter.

Sessie 32 van 17 juni 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

 

Plaats : Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Cyril en Wivine.

Ontvangen door Wivine.

Bezoekers : Malvantra Melchizedek

                  AYA– Meester Geest N°7 van ons Superuniversum N°7 Orvonton. De Stem van de Triniteit en De Allerhoogste.

 

Malvantra sprak na 56min                       Totale duur meditatie: 1u16min.

 

Malvantra hier: Ik heb jullie wat te vertellen, mijn kinderen. Wat jullie gevoeld hebben in de twee laatste sessies is de transformatie van uw Morontia en uw fysieke lichaam. Het bewustzijn van jullie ziel werd uitgerust met een ‘extra gave’ geschonken door De Allerhoogste die zulk een invloed zal uitoefenen op uw sterfelijke mentaal bewustzijn dat het uw intelligentie en uw begripsvermogen zal verhogen.

Wegens het verzoek van AYA, Meester Geest Nr.7 sprekend in de naam De Allerhoogste, zijn we gestopt met het proberen om allen onder u te leren onze stemmen te horen en onze boodschappen door te geven omdat wij eerst hulp moesten bieden bij het implementeren van deze transformaties in het Morontia bewustzijn van uw ziel en het sterfelijke bewustzijn van uw lichaam. Dit had prioriteit.

We zullen zeker herbeginnen met deze tests om allen onder u te leren overdragen, zodat jullie later onze boodschappen kunnen doorgeven aan degenen die er kennis van moeten nemen: door ze te horen of te lezen.

De Allerhoogste heeft jullie een teken willen geven van Haar genegenheid en Haar aanwezigheid. Ze laat weten aan elke persoon in uw groep die Haar wilt voelen, door Haar in de armen genomen wilt worden zoals ze met dit meisje hier heeft gedaan, dat jullie het Haar maar hoeven te vragen. Ze zal jullie op dezelfde manier in haar armen nemen, met u dansen en u de werelden en de constellaties tonen die onder Haar invloed zijn.

Tracht niet teveel om Haar te begrijpen of Haar te bereiken met uw mentaal bewustzijn, dit is voor veel later wanneer u "Zuivere Geesten" geworden bent en op de werelden van Havona zult vertoeven. Leg gewoon een liefdesrelatie aan met Haar zoals tussen een moeder en haar kind.

Uw intellectuele, fysieke en mentale transformaties zijn wel degelijk ‘reëel’ en de extra dotatie van De Allerhoogste aan het Morontia bewustzijn van uw ziel zal jullie helpen. Jullie zullen daar het effect van voelen tijdens jullie ervaringen en studies. Jullie zullen nu bijvoorbeeld het Urantia Boek plots met veel meer gemak lezen dan voorheen. Voor degenen die nog steeds naar school gaan die gaan hun lessen veel gemakkelijker kunnen memoriseren en begrijpen. Jullie gaan daarvan de gevolgen voelen in al uw ervaringen en acties.

Later, wanneer uw transformaties zullen verricht zijn dan gaan jullie onafhankelijke Gedachtenrichters ontvangen die jullie andere vaardigheden zullen bezorgen om anderen te helpen en tegelijkertijd uzelf. Deze Gedachtenrichters wonen niet in een sterfelijk persoon en zullen jullie rechtstreeks vanuit het Paradijs verzonden worden.

Jullie gaan hun steun ontvangen om additieve mogelijkheden te krijgen bovenop diegene die jullie al ontvangen hebben om een ‘specifieke taak’ uit te voeren die we jullie op het juiste ogenblik zullen kenbaar maken en die zeer nuttig zullen zijn tijdens jullie verplaatsingen.

Wij zullen jullie voor uw volgende reizen een 'algemene route' voorstellen omdat alle plaatsen waar u zult moeten naartoe gaan niet aangeduid staan op landkaarten. Dit betekent niet dat we jullie met jeeps door moeilijk berijdbare wegen zullen sturen. Maar de "zeer oude" plaatsen waar er nog altijd kennis moet opgehaald worden van het volk van 'Van' en de nazaten van 'Adamson en Rata en Adam en Eva' bevinden zich vaak in een natuurlijke omgeving, soms bergachtig waar er meestal geen dorp is, noch een kerk, een kapel of een gebouw.

(Opmerking Wivine augustus 2014: we hebben deze plaatsen ondertussen een ‘Adam en Eva landschap' genoemd, omdat het altijd in de volle natuur is, soms met megalithische stenen, soms heuvels van grote stenen als om een graf te vormen, soms is het een regio van dolmen en menhirs, of een plaats met grotten en rotschilderingen of zelfs kunstmatige bergen. Het kan een specifieke locatie zijn als een hele regio maar wat ze allemaal gemeen hebben is de enorme ‘energie’ die ze uitstralen en die wij aanvoelen als een lokroep.}

Jullie zullen daarom van Monsanloran Melchizedek plaatsen en steden ontvangen om te bezoeken en tussen twee plaatsen in kan het zijn dat jullie het konvooi moeten stoppen omdat u een zeer zware druk op jullie hoofd zullen voelen. Ga dan naar de plaats waar we jullie naartoe zullen leiden en voer exact uit wat we jullie vragen.

Om deze ‘gespecialiseerde taak’ te kunnen uitvoeren hebben jullie toegang nodig tot de “Zuivere Energie” van uw Gedachtenrichter.

Dat is waarom wij jullie voorbereiden en transformeren. Uw groep gaat twee onafhankelijke Gedachtenrichters ontvangen om te helpen in deze noodzakelijke veranderingen die jullie de bevoegdheid en het vermogen zullen geven om deze “Zuivere Energie” te kunnen hanteren die veel sterker zal zijn dan de ‘Energie’ die jullie vroeger opnamen om ze aan anderen door te geven.

Het zullen uw persoonlijke Gedachtenrichters zijn die jullie gaan helpen en zij zullen op hun beurt bijgestaan worden door deze twee onafhankelijke Gedachtenrichters.

Wanneer jullie de nodige ervaringen zult opgedaan hebben tijdens uw reizen en erna, dan zullen er vragen oprijzen en wij gaan jullie daarop antwoorden op een begrijpelijke manier voor u.

U ziet, mijn kinderen, alles gaat voort en we bereiden jullie voor op een zeer belangrijke taak. Uw voorbereiding zal beginnen in Turkije om zich voort te zetten tijdens al jullie toekomstige reizen, klein of groot, in Europa, Noord-Afrika, de Amerikaanse continenten, Noord-India en Azië.

Jullie zullen deze nieuwe vaardigheden aan anderen niet kunnen overdragen. Het is iets dat u persoonlijk ontvangt om dit “uitzonderlijke werk” te kunnen uitvoeren dat wij van u verwachten in de toekomst.

 

AYA hier: Ik ben Meester Geest nr.7 die De Triniteit vertegenwoordigt en De Allerhoogste. Ik kan bevestigen wat Malvantra Melchizedek zei. U kreeg van De Allerhoogste, uw Koningin Moeder, een gift om uw intellectuele vaardigheden en uw geheugen te verhogen zowel als uw begripsvermogen van de onzichtbare dingen op de werelden van wijsheid: de Morontia werelden en de Geestelijke werelden. Ga zo verder, mijn kinderen. De Melchizedeks dragen veel zorg voor jullie en zijn trots op u.

Twijfel niet meer, mijn kinderen, twijfel aan niets meer. Jullie gaan voortdurend bewijzen ontvangen van onze aanwezigheid, eerst via uw Middenwezens die zeer dicht bij u staan, die u kunnen aanraken, en jullie zullen deze ‘aanrakingen’ voelen.

De Melchizedeks die met u zullen werken zullen zich langzaam zichtbaar maken. Binnenkort gaan jullie hen kunnen zien in hun Morontia vorm, eerst tijdens uw meditaties en later met uw fysieke ogen hier op deze plaats. Het zal een beetje wazig zijn als een zwevend Licht met een vaag gezicht, maar voldoende om ze te onderscheiden. Zij zullen elk een verschillende kleur hebben zodat u ze kunt onderscheiden.

Wanneer ze zich zullen laten zien in een fysiek lichaam is iets anders en dat zal zeker niet voor morgen zijn.

Dank u mijn kinderen. Tot ziens en bedankt om naar mij geluisterd te hebben.

EINDE.

{Opmerking Wivine augustus 2014: Ik heb me lang afgevraagd wat dit “uitzonderlijk werk” was waarvoor we de ‘Zuivere Energie” van ons eigen God Fragment nodig hadden. Ik heb met de tijd aan van alles gedacht want onze mogelijkheden werden steeds groter maar ik had niet gedacht dat het zou dienen voor iets waar ik 30jaar geleden zulk een angst voor had en hulpmiddelen voor gevraagd had aan God. Nu weet ik het en wat we de “opkuis van het duister netwerk” noemen is daar een noodzakelijke voorbereiding op.

Velen onder ons en zelfs buiten onze groep hebben zich in het begin teveel gefocust en blind gestaard op het “ontvangen en doorgeven van boodschappen”….dat was slechts een noodzakelijke tussenstap om ons op gang te krijgen. Ik heb die rol toen op mij genomen en dat is alles.

Zij die nu nog deel uitmaken van de groep hebben gelukkig begrepen dat het om persoonlijke ontplooiing gaat en een vermeerdering van vermogens dat iets gans anders is en nu kunnen we de volgende berg samen beklimmen en met elkaar taken uitvoeren en groeien op een andere basis.

Er wordt geen verschil gemaakt tussen leeftijd, etnische achtergrond, geschooldheid en ancestrale of traditionele religie. We zijn allen Mensen met verschillende aangeboren vermogens die hun zielen bijeen zetten om iets te verwezenlijken en te groeien onder leiding van ons God Fragment of Gedachtenrichter en onze Gidsen.

We hebben geen behoefte aan een menselijke leider of leraren, alleen mensen die hun ervaringen en hun kennis delen en samen opgroeien. We hebben geen behoefte aan helderzienden, of leraren van leraren, of grootse openbaarders.

Vergeet niet dat in het land van de blinden, Eenoog koning is.

Ieder van ons heeft zijn persoonlijke vermogens voldoende ontplooid om de Hemelse wezens te zien en te horen op zijn eigen wijze. We blijven het probleem hebben van de diverse talen zodat niet iedereen met elkaar kan converseren, maar in de meditatie speelt dat geen rol en na de meditatie wordt er aan elkaar verteld en vertaald wat men heeft gezien en meegemaakt tijdens de meditatie of zelfs thuis.

Ik zie nu goed genoeg dat de nieuwe mensen op zeer korte tijd bijbenen en snel meekunnen met diegenen die meer ervaring hebben in het mediteren en werken met Energie. Het gaat allemaal veel sneller dan vroeger.

Er wordt van mij niet verwacht dat ik boodschappen doorgeef en er wordt naar mij ook niet opgekeken als het gebeurt……dat is voor niets nodig. Er is ook niemand die zich op een hoger stoeltje plaatst opdat men naar hem of haar zou opkijken.

Goed ja, ik heb er weggejaagd of ben weggelopen van al degenen die hebben geprobeerd mij te gebruiken om hun een sociaal... oh excuseer.... spiritueel leven te bezorgen naar hun behoefte, als reserve schoen, om hun zakken te vullen of geld te ontfutselen, om me vast te houden of vasthechten in hun 'muziekdoos' om me te beperken en te controleren terzelfdertijd….... of gewoon om mij te gebruiken als hun persoonlijke transmitter van boodschappen.. …. enzovoorts. Ik spreek hier alleen over mensen die ik in de Verenigde Staten en Europa ontmoet heb. Wie het schoentje past, trekke hem aan!

Deze kinderziekten zijn nu voorbij en onze groep is terug aan het vergroten en ditmaal gaan we voort in volledige anonimiteit.

Wij zijn allen “Eenogen” en geen van ons is “Blind”.

Iedereen is vrij in zijn bewegingen en ontwikkelt zich in zijn eigen familiale en religieuze omgeving, met de boeken die ze willen lezen en doen hun dagelijks werk zoals ze het wensen. Wij bespreken onze religies of overtuigingen zelden ondereen en dringen ze zeker niet op.

We willen gewoon de fundamenten van onze overtuigingen overstijgen tot andere hoogten en extra middelen bezitten voor een betere dienstverlening aan onze medemens en we zijn niet op zoek, absoluut niet, naar “blinde volgelingen” of “arrogante Eenogen”.}

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina