U vraagt – U ontvangt!

Sessie 33 van 20 juni 2012 –opgenomen- Nederlandse Vertaling- –Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Carole, Cyril en Wivine

Ontvangen door Wivine

Bezoeker :SIRAYA- Meester Geest n°1 van Superunivers nr.1 – De Stem van De Universele Vader.

Siraya sprak na 1u30min               Totale duur meditatie:1u50min

{Opmerking Wivine augustus 2014: deze sessie is een antwoord op een paar vragen van iemand buiten onze groep over wat werd gezegd in sessie 32 van 17 juni 2012 in de zin van “wie zijn jullie om zulk een hulp te krijgen als kleine onwetende mensjes en vanwaar komen die onafhankelijke Gedachtenrichters” plots vandaan waar het Urantia Boek niet over spreekt?}

SIRAYA hier: Het is Siraya hier, de Stem van de Universele Vader.

De Vader wenst u te spreken over een klein deel van Zijn Plannen waarbij u betrokken bent om Urantia uit de klauwen en de gevolgen van de opstand van Caligastia te halen.

Er werd jullie al sinds heugenis verteld dat bij iedere Goddelijke interventie om mensen te helpen wij een co-creatieve samenwerking wensen in de zin dat u Mij middelen en mogelijkheden mag vragen om noodzakelijke verbeteringen op Urantia aan te brengen.

Ik ga Mij hier houden aan dit specifieke geval.

Als u oprecht en uit gans uw hart Mijn Hulp vraagt om anderen te helpen dan zal Ik alles in het werk stellen om aan uw vraag te voldoen.

Er werd jullie altijd uitgelegd in alle leren die u gevolgd hebt, dat Gods hulp er altijd zal zijn voor u wanneer u het Hem vraagt en dat er geen Goddelijke interventie is zonder menselijke samenwerking.

Het is niets nieuws, want als we de mensen niet actief laten deelnemen aan hun opklimming of ascensie dan mag Ik wijzigingen uitvoeren zo veel Ik wil, het zal de mensheid niet aanzetten om de nodige inspanningen te leveren om Mij te bereiken en te willen worden net als ik: Volkomen.

Uw groep heeft ervoor gekozen om te werken in het gebied van de onzichtbare dimensies rondom de aarde.

Veel onaangename dingen liggen daar op de loer in deze dimensies die onzichtbaar zijn voor u en die door sommigen de vierde dimensie wordt genoemd of het grensgebied tussen het fysieke domein en het morontiële of met nog vele andere namen. Daarom vragen buitengewone situaties ook bijzondere en uitzonderlijke middelen en dit is wat Ik besloten heb om te doen: u vraagt, u ontvangt.

Ik ga trachten het u uit te leggen op een eenvoudige manier.

Ik gaf de mogelijkheid aan Mijn Zoon, Christus Michael-Jezus om te werken met een leger van "Mijn gespecialiseerde Fragmenten " voor dit werk om uw Gedachtenrichters bij te staan.

Daar ze ook Mijn Fragmenten zijn hebben we ze niet dezelfde naam willen geven om geen verwarring te stichten. Het is een Orde van God fragmenten dat niet geopenbaard werd aan u maar die zeer nauw kan samenwerken met uw Gedachtenrichter. Daarenboven zijn er ook nog Gedachtenrichters die sterk met Mij verbonden zijn en die gecoördineerd zullen samenwerken met deze 'buitengewone vennoten” van uw Gedachtenrichter om de verbinding te leggen tussen de “Pure Energie” die afkomstig is van Mij en die zal worden gebruikt om alles schoon te maken en te verlichten dat werd verontreinigd door de daden en de gevolgen van het verraad van Caligastia en zijn metgezellen.

Ik ga u niet meer vertellen, dit is voldoende voor nu om de gemoederen van iedereen tot rust te brengen.

U hebt deze bijstand ontvangen niet omdat u uitverkorenen bent, maar omdat u de wens hebt geuit en middelen hebt gevraagd om te helpen in dit gebied. Wij hebben u vervolgens gedurende geruime tijd geobserveerd en in het oog gehouden. De “Engelen van associatie” hebben ervoor gezorgd om jullie samen te brengen en het is de wens van elk van u die deze extra bijstand naar u heeft getrokken om te willen deelnemen aan deze reiniging, de verlichting van deze vreselijk vervuilde oorden en de wassing van alle overblijfselen van menselijke negatieve emoties.

Ik heb nog veel trucs in mijn tas en ik help Urantia op vele manieren met al de verschillende Ordes van Mijn Fragmenten die zich op Divinington bevinden en waarvan de meesten u onbekend zijn. Dit zou moeten volstaan als uitleg.

Weet dat ik God De Almachtige ben en dat Ik alles kan doen. Vooral vele dingen die jullie, kleine stervelingen op Urantia, helemaal niet in staat zijn om te begrijpen.

Mijn kinderen, wees gerust want Ik ben met u. Ik bezorg u Mijn "Geheim Leger" om u te helpen in het werk dat u voor ons gaat doen door u te doen reizen over de hele wereldbol waar het meest nodig is en wanneer dit werk voltooid zal zijn, zal: "Mijn adem" neerdalen over gans de planeet en kan het “Licht raster van de Melchizedeks” in één ruk gevestigd worden.

Wat u nu doet en de lange opleidingen die zullen volgen gaan nodig zijn om u toe te laten ooit te kunnen werken met 'Mijn Zuivere Energie” die Ik via Mijn 'Geheim Leger van Fragmenten' zal doorgeven en die, als zij geen andere taken uit te voeren hebben, gevestigd zijn op Divinington.

Uw zenuwstelsel en fysiek lichaam moeten aangepast en getransformeerd worden om ‘Mijn Energie’ te kunnen dragen, anders zou u eronder bezwijken. Uw lange training via uw meditaties en uw werk met Energie zullen u daarbij helpen.

Zoals u werd verteld zult u dit enkel mogen gebruiken voor deze "specifieke taken" die u wel zult begrijpen in de toekomst, maak u daar geen zorgen over.

Dank u mijn kinderen, ga voort met uw opleiding. U zult gelukkig zijn de dag waar u de resultaten zult te zien krijgen die u zult bereikt hebben met de middelen die Ik u heb toegekend.

Velen dromen om er deel van uit te maken maar weinig handelen en hebben nog minder het geduld en het uithoudingsvermogen om te leren dit werk te doen.

Tot weerziens, mijn kinderen. Tot ziens.

Malvantra hier: Ja, mijn kinderen, u gaat met uitzonderlijke krachten leren werken waarvoor we u opleiden zodat u bekwaam wordt om deze “Zuivere Energie van God” in u te kunnen gebruiken. U zult enkel toestemming krijgen om deze bevoegdheden te gebruiken voor 'speciale taken”. Degenen die kunnen reizen naar andere werelddelen zullen dat doen. Degenen die zich in Belize bevinden zullen naar de verschillende 'Amerikaanse continenten’ reizen als ze de leeftijd daarvoor zullen bereikt hebben en er klaar voor zijn.

Ik dank u mijn kinderen. Tot ziens en nog een mooie dag.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina