Verwarring met namen.

Sessie 35 van 25 juni 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig en ontvangen door Wivine.

Bezoekers:    Leerkracht HAM

                   Monsanloran Melchizedek

                   Malvantra Melchizedek

HAM sprak na 1u25min                 Totale duur meditatie: 1u39min

HAM hier: ik kom tot u om uw vraag te beantwoorden. Eerst zal ik je mijn functie uitleggen. Ik leid een groep leraren die allen opklimmende zielen zijn net als ik. Ze zijn allemaal afkomstig van de Morontia werelden van dit plaatselijk universum en ze zijn dus niet noodzakelijkerwijs op jullie planeet geboren. In de 'Onderwijs Missie', zijn een paar namen van sommige leerkrachten bekend. Vaak is het dezelfde leerkracht die bij verschillende groepen komt, maar dat is niet altijd het geval.

De leraar die u werd toegewezen vorig jaar, lang voordat ik jullie 'vraag-en-antwoord sessies’ heb vervoegd, heeft zich aan u voorgesteld als 'Thomas' en je hebt zijn naam opschreven zoals die je gekend was in de Franse taal: "Saint Thomas”. Omdat je niet alle namen van de leerkrachten kende die werken in de ‘Magistraat Missie’ en de ‘Onderwijs Missie’ hebben we de dingen zo gelaten. Voor u was het gewoon Thomas.

De persoon die uw leraar is, is wel degelijk diegene die bekend staat onder de naam T.O.M.A.S. zonder "H". Dus, nu weet je hoe zijn naam te spellen.

Ik zal tijdens uw volgende sessie de zielen leiden afkomstig uit de Eerste Woningwereld en degenen die onder goede bewaking verblijven in speciaal geschikt oorden voor hen, zodat ze hier kunnen komen om alle goede en slechte kanten te bestuderen van de filosofieën van Lucifer en uw afgezette planetaire Prins Caligastia. Ik zal hun vragen beheren en u ontvangt mijn antwoorden.

Tomas zal uw vragen beantwoorden en zijn naam wordt uitgesproken als TOOOO - m AAAAS - als een gezang. Ik hoop dat er nu geen misverstand meer is met zijn naam. Meisje, bedankt en stel de persoon die deze vraag heeft gesteld gerust.

Jullie worden allen verwend door de Melchizedeks en jullie ontvangen de beste docenten die u nodig hebt om te leren wat u dient te kennen.

Tot ziens, meisje...en neen je hebt me niet gestoord. Tot ziens.

Malvantra hier: Ontspan je en maak je niet te veel zorgen over de twijfels van anderen. We weten dat de taak voor jou omslachtig en frustrerend is. Je zult zien dat de situatie zal veranderen wanneer ze meer vertrouwen in ons hebben. Ze gaan uiteindelijk begrijpen dat ongeacht welke positie ze gaan innemen in het werk dat jullie doen, al uw zielen op gelijke voet staan voor ons.

De groepsleider hier dat ben ik en niemand anders.

Toen je het ‘duister netwerk' zag begreep je niet wat het was en heb je hulp gezocht voor Belize. Je hebt aan vele deuren geklopt maar niemand heeft geopend. Uiteindelijk zijn wij gekomen om je onze hulp aan te bieden en je hebt ons van het begin vertrouwd. Anderen hebben je willen vervoegen en je hebt hen verwelkomt.

Maar laat het voor iedereen duidelijk zijn die achteraf is toegetreden dat Ik hier de leiding heb.

Dank je, meisje.

Monsanloran: Je wilt weten hoe mijn naam juist te spellen? Ik zal trachten je te helpen.

M.O.N.T.S.S.A.N.M.O.R.A.N.

Schrijf het nu zo op zoals het je werd gespeld en dan kunnen we het later nog verbeteren. Jullie kennen mij echter nu als Monsanloran en jullie mogen deze naam gerust behouden om geen verwarring te stichten.

Tot ziens, meisje. We zijn met jou zowel als met de anderen.

Jullie die hierbij betrokken zijn, wees ervan bewust dat allen onder u even belangrijk zijn voor ons als dit meisje hier. Het verschil is dat zij ons sinds een lange tijd kent en nooit aan ons bestaan heeft getwijfeld. Ze volgt zeer goed de begeleiding van haar innerlijk God Fragment en heeft een absoluut vertrouwen in ons. Een vertrouwensrelatie die jullie allen nog moeten opbouwen maar dat zal nog wel komen.

Tot ziens iedereen.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina