Tweede sessie in 2012 van Vragen/Antwoorden over de Lucifer Rebellie..

DEEL EEN

Sessie 37a van 4 juli 2012  - opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Engels/Frans

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole, Cyril en Wivine.

Bezoekers:    Tomas Leerkracht

                   Christus Michael (Jezus) – Schepper Zoon van ons plaatselijk universum Nebadon.

Ontvangen door Wivine.

Tomas sprak na 1u17min              Totale tijd meditatie: 2u57min

TOMAS: Hallo het is Tomas hier. We hebben u beloofd dat de connecties beter zouden zijn vandaag. U kunt starten met uw vragen.

Student: Hallo “Toomaas” het is Carole hier met haar twee vragen. In onze laatste sessie zei u dat onze planeet 3 opstanden heeft gekend, kunt u ons iets meer uitleg geven over de twee andere opstanden en hoe zij onze evolutie hebben beïnvloed?

TOMAS: Alleen de rebellie van Lucifer gebeurde in dit planeten Stelsel van Satania waar jullie planeet n°606 draagt. Normaal gesproken heeft een Stelsel een 1.000-tal bewoonbare planeten dus zijn er nog ongeveer 400 planeten waar leven moet ingeplant worden en dat betekent dat uw planeten Stelsel nog niet is voltooid.

De 2 andere opstanden vonden plaats in andere Constellaties, in andere planeten Stelsels ver weg van jullie planeet maar wel degelijk in dit plaatselijk universum Nebadon en dus hebben de 2 andere opstanden geen invloed gehad op Urantia. Ze hadden een invloed op de planeten van hun eigen Stelsel. Deze gebeurtenissen hebben wel de ontwikkeling van dit plaatselijk universum vertraagd. U moet zich inbeelden dat de zeven Superuniversa met hun plaatselijke universa, Constellaties en planetaire Stelsels als doel hebben, net als u als individu, te evolueren naar het Licht en het Leven, naar het niveau van volmaaktheid van Havona en Het Paradijs,.

Een opstand kan een planeten Stelsel en zijn Constellatie achteruit houden en door een Constellatie achteruit te houden houdt u ook de evolutie tegen van een volledig plaatselijk universum en door dit te doen vertraagd u de evolutie van gans uw Superuniversum Orvonton. Dus als u ons allen helpt om Urantia naar het eerste stadia van Licht en Leven te brengen dan zult u gans Nebadon vooruit helpen en tegelijkertijd de evolutie van uw Superuniversum Orvonton versnellen. U kunt voor het ogenblik zelf geen andere planeten rechtstreeks helpen maar u hebt wel degelijk een invloed op uw eigen planeet. Beantwoord dit uw vraag? (Ja, Bedankt Toomaas).

Student: Is de 4de dimensie een plaats van zuiver negatieve energie en als dat zo is kan dat een invloed hebben op onze 3de dimensie?

TOMAS: wat u de 4de dimensie noemt of het Grensgebied is niet noodzakelijkerwijs allemaal negatief. Uw Middenwezens leven ook in die 4de dimensie, maar in de 4de dimensie zijn er vele plaatsen waarvan sommige heel duister zijn en anderen dan weer niet.

Er werd officieel een einde gebracht aan de Opstand. Alle leiders van de rebellie van Lucifer en de andere opstanden werden allen berecht. Ze werden ‘ont-schapen’ samen met hun metgezellen als dat hun wens was of naar een heropvoedingsprogramma gestuurd.

Vergelijk de huidige situatie met een huis dat werd gekraakt en waar veel werd vernietigd. Plus al het vuil dat achter is gebleven nadat de krakers werden verwijderd en waar nog steeds een paar entiteiten leefden die zich trachtten te verbergen om door te gaan met wat ze bezig waren. Het waren ondergeschikten, degenen die volgden, niet de leiders. Ze verborgen zich daar omdat ze niet wisten wat te doen. Nu worden alle zielen en entiteiten verwijderd, alles dient schoongemaakt te worden en wat gebroken is moet hersteld worden.

Hebt u ooit in uw omgeving gezien hoe een gekraakt pand dat in een perfecte staat was eruitziet wanneer de krakers zijn verdwenen? U moet eerst alles herstellen en al het vuil verwijderen, u moet alles reinigen en herschilderen en dat is het werk waarmee u nu helpt. U bent een "speciaal team", getraind en opgeleid met specifieke bevoegdheden om dat werk te kunnen doen. We gaan u niet alle scènes beschrijven die u daar kunt vinden. Het zou op een horrorfilm lijken en u bang maken wat voor niets nodig is.

Weet dat de duistere kwaadaardige praktijken die hier op Urantia plaatsvinden, ongeacht de naam die eraan gegeven wordt, hun projectie hebben in de 4de dimensie. Dit alles moet worden gereinigd en u levert goed werk evenals de Middenwezens en andere wezens die in dit gebied werken en u bijstaan.

Beantwoord dit uw vraag? (Ja Tomas, Dank u)

{Nota Wivine: vanaf hier beginnen de Franstalige vragen en antwoorden.}

Student: Wanneer we overgaan op de Woningwerelden zullen we dan onze planeet blijven helpen en misschien ander "schoonmaak" werk doen op andere planeten zoals wij dat nu doen of zullen er andere dingen op ons wachten, want ik hou van dit werk?

TOMAS: Het is een voortzetting van het vorige antwoord. Inderdaad, u bent een groep die wordt opgeleid voor dit werk en later bij het verlaten van Urantia zult u op de Woningwerelden naar scholen gaan waar u veel zult leren en u zult een blijvende steun zijn op dit gebied voor andere planeten.

Sinds Christus Michael de volle Macht heeft ontvangen en Meester-Soeverein werd van zijn plaatselijk Universum Nebadon zal er zich geen een opstand meer voordoen. Er is echter nog werk te doen en in uw tijdsrekening zal het waarschijnlijk nog honderd jaar duren om alles schoon te maken op de opstandige planeten. Er zijn nog vele andere dingen die u zult kunnen doen en die u nog niet werden geopenbaard. U zult dit begrijpen wanneer u op de Eerste WoningWereld terechtkomt. Uw groep is zeer gebonden; u werkt goed samen en misschien zullen er later anderen met u samenwerken wanneer u op Mansonia nr.1 bent. U zult dit soort werk blijven doen waar u van houdt en waarvoor u opgeleid wordt hoewel u het op een ander niveau en met andere vermogens zult verwezenlijken.

Als u op de Woningwerelden verder zult evolueren dan gaat u natuurlijk ook ander werk krijgen dat moeilijk is om u nu uit te leggen maar dat u zult begrijpen als u er bent. Het werk en het leren stopt nooit en studeren met de Melchizedeks bevat altijd praktische opleidingen. Ze geven u theoretische lessen en middelen en vermogens om taken uit te voeren. Eenmaal u deze taken goed kunt uitvoeren en voldoende ervaring hebt opgedaan kunt u een stap verder gaan.

U bent nu onder de voogdij van de Melchizedeks. Hier leert u ook eerst door ervaring en het is pas na uw ondervindingen, wanneer u vreemde dingen meegemaakt hebt en daarover vragen stelt dat u geleidelijk aan uw antwoorden ontvangt.

Beantwoord dit uw vraag? (Ja Tomas, dank u).

Student: Ik zou graag op een simpele manier weten wat precies Lucifer en Caligastia gedaan hebben om de Aarde in moeilijkheden te brengen en hoe Jezus is tussengekomen om het probleem te verhelpen. Ik heb begrepen dat hij niet alles heeft opgelost anders hoefden we deze “schoonmaak” niet te doen.

TOMAS: We hebben hierop geantwoord in voorgaande vragen. Ik zal u een kleine samenvatting geven daar we een bibliotheek vol zouden kunnen schrijven over dit onderwerp.

De Melchizedeks hebben scholen geopend alleen maar om dit verschijnsel en de gevolgen van de opstand in het planeten Stelsel van Satania te bestuderen waar in totaal 37 afvallige Planetaire Prinsen hadden aan deelgenomen.

U moet begrijpen dat Lucifer, een Primaire Lanonandek Zoon was, geschapen door Christus Michael en Nebadonia. Lucifer had een opmerkelijke intelligentie maar is beginnen zijn trots te cultiveren. Hij zwol zijn mentaal bewustzijn op in een poging om te laten zien dat hij kon doen wat alleen God kon. Het eerste wat hij deed was het bestaan van de Eerste Bron en Centrum, De Universele Vader te ontkennen en hij weigerde de richtlijnen van het plaatselijk universum van Christus Michael te volgen. Hij accepteerde wel dat hij zijn vader was maar niet zijn autoriteit en keerde zich uiteindelijk volledig tegen zijn eigen vader.

Alle Hemelse Wezens van een Superuniversum en een plaatselijk universum worden geschapen voor één doel en dat is u te helpen bij uw zielsontwikkeling, vanaf uw geboorte op uw planeet, zodanig dat uw ziel na de fysieke dood kan overleven en sterk genoeg wordt om de wil te hebben en de wens te uitten verder te evolueren op de Morontia Werelden zodat ze de Geestelijke werelden kan bereiken van het Superuniversum en later de werelden van Havona en Het Paradijs totdat ze uiteindelijk door de Universele Vader kan worden omhelsd en het “Korps der Volkomen” kan vervoegen.

Lucifer heeft duizenden Engelen van Jerusem overtuigd, ongeveer 700.000 Materiele Zonen en Dochters (Adams en Eva's), een massa Morontia Metgezellen en een groot deel van de Engelen van de planetaire regeringen. Hij gaf de Planetaire Prinsen die hem volgden volledige bevoegdheid om te handelen zoals ze wilden vanaf het moment dat ze tegen de Orde van het Universum waren, tegen de Paradijs Zonen en de Hogere Hemelse Wezens die de ‘Orde van het Universum’ handhaafden.

Toen zijn er vele dingen verkeerd gegaan en alsof dit niet voldoende was, hebben ze de "Morontia levenscircuits" hier op aarde gewijzigd.

Ik ga u eerst het woord "Morontia" uitleggen: de Morontia materie en energie is een levensenergie van het Universum waarvan de samenstelling gelegen is tussen het zuiver materiele en het zuiver geestelijke. Dus de Morontia materie en de Morontia energie-circuits zijn half-materieel en half-geestelijk van aard. U bent vertrouwd met de materiele wereld en zijn energieën, wel beeldt u in dat er ook zo iets bestaat als ‘spirituele energie’ en spirituele energiesystemen die totaal onzichtbaar zijn voor uw fysieke ogen maar ook voor de ‘morontia-ogen’ van uw ziel. Zelfs als u op de Morontia werelden zult vertoeven zult u zonder hulp de Hogere Spirituele Wezens van het Paradijs, Havona en het Superuniversum niet kunnen waarnemen….u zult ze kunnen aanvoelen en misschien zien als een paar lichtflitsen maar niet meer.

2.000 jaar geleden werd Lucifer naar een gevangenisplaneet gebracht tot hij kon berecht worden maar Caligastia mocht van Christus nog een tijdje blijven rondlopen op uw planeet met zijn metgezellen hoewel hij zijn functie als planetaire Prins niet meer mocht uitoefenen. Caligastia wist zeer goed dat hij zo niet kon voortgaan en dat ook hij voor het gerecht zou gebracht worden en dan heeft hij vele gruwelen gedaan om wraak te nemen. Hij heeft met het menselijke DNA geknoeid zodat u niet meer de nodige genetische “sprongen” kon doen op het fysieke niveau noch op mentaal bewustzijnsniveau zoals het oorspronkelijk was bedoeld in het levensplasma dat de Levendragers hadden geïmplementeerd en hij wist dat dit als een zeer ernstig misdrijf werd beschouwd in het Universum.

U kunt het vergelijken met mensen die hun kleine kinderen of baby’s verstoppen in een kelder, hen juist een beetje voedsel geven zonder liefde en activiteiten om ze te laten opgroeien. Er is daarover voldoende documentatie in uw bibliotheken en u weet zelf zeer goed dat zulke kinderen veel minder kans maken om geestelijk en mentaal te ontwikkelen dan een kind dat opgroeit in een normale familie omgeving met liefdevolle ouders, gezond eten en veel mogelijkheden. Het is bekend in uw pedagogie en psychologie dat er hersendelen en handelingen zijn die op jonge leeftijd moeten ontwikkeld worden zodat het kind zich kan ontplooien in een volwassene waarvan het brein, het lichaam en het mentale bewustzijn met zijn intelligentie volledig ontplooid is.

Ik hoop dat dit voorbeeld volstaat om u te doen begrijpen wat hij heeft gedaan om te vermijden dat menselijke zielen hun weg zouden willen voortzetten naar Het Paradijs.

Het tweede element is dat Christus Michael pas tweeduizend jaar geleden de opstanden heeft beëindigd omdat hij voorheen steeds weigerde om zijn macht te gebruiken als Schepper van dit plaatselijk universum. Hij heeft dat dan gedaan tijdens zijn aardse leven als Jezus: als mens onder de mensen.

Het is ook niet Christus Michael die de Hemelse Wezens beoordeelt die deel uitmaakten van de opstanden. Hij gaf bevel om ze op de gevangenis wereld rond Jerusem op te sluiten, maar het is niet hij die recht uitspreekt. Het zijn de Ouden der Dagen die zetelen in het Superuniversum met hun rechtbanken, geholpen door de Seconafijnen- hun Reflecterende Engelen- en hun rechtskundige Adviseurs en Bemiddelaars die geval per geval zullen onderzoeken en een eerlijk proces verlenen aan elk Hemels Wezen dat heeft bijgedragen aan de opstand. Dit alles neemt tijd in beslag. Al deze wezens moesten eerst berecht worden vooraleer men kon optreden. Ondertussen waren er nog Engelen van de opstand die op Aarde verbleven en die nu vervangen zijn. Er is echter veel schade aangericht die hersteld moet worden en de mensen dienen bewust bij te dragen aan het herstel van hun planeet. Er is nooit Goddelijke interventie zonder samenwerking met de mens.

Het is aan u om te beslissen en te kiezen of u hieraan wenst bij te dragen. U hier hebt gekozen om dit te doen en hebt hiervoor de nodige vermogens gekregen. Dat waren uw keuzes om dienstbaar te zijn zoals er andere mensen zijn die andere domeinen verkiezen om hulp te bieden.

Natuurlijk, 200.000 jaar of zelfs 2.000 jaar is voor u een eeuwigheid maar niet voor ons, niet voor De Triniteit en de Goden van het Paradijs. Voor hen betekent 200.000 jaar slechts 3 dagen.

Vergeet ook niet de grote barmhartigheid die Christus in zich draagt die hij van zijn Moeder, de Eeuwige Moeder-Zoon, heeft meegekregen en die ook kenmerkend is voor uw Meester Geest- AYA. Er worden veel kansen en verlossingsmogelijkheden gegeven aan alle wezens die fouten hebben begaan, die het niet hebben begrepen of zelfs een verkeerd pad zijn opgegaan. Dat is ook een reden waarom het zo lang duurde.

Nu wat betreft het werk dat nog gedaan moet worden daar hebben De Universele Vader en Christus Michael alle middelen voor ter beschikking gesteld en nu is het aan u om te handelen. Neem uw bezem in de hand en begin schoon te maken. Er wordt niets gedaan zonder de hulp en samenwerking van de mensheid anders is uw evolutie waardeloos.

Dank u voor uw vraag.

Student: ik las in het Urantia Boek de verhandelingen over het Leven van Jezus. Wat me het meest verwonderde was de rol van Maria, zijn moeder. Het lijkt erop dat ze de exacte rol van haar zoon niet begreep en dat ze zich niet heeft geïnvesteerd om hem te helpen. Maar ze verscheen over de hele wereld en wordt beschouwd als een heilige, een moeder die dicht bij haar zoon stond en die hem begreep en steunde. Dank u voor uw opmerkingen.

CHRISTUS MICHAEL hier: mijn kinderen, ik zal u zelf antwoorden en deze verwarring opklaren.

Voor het ontvangen van de volledige bevoegdheid en Meester Soeverein te worden van mijn plaatselijk universum als Schepper Zoon en Paradijs Zoon moest ik een leven op mij nemen in “zeven Orders van Mijn eigen Schepping”. Ik ben begonnen met een leven op te nemen als Melchizedek, later als Lanonandek en ten slotte voor mijn zevende zelfschenking moest ik een planeet kiezen om het leven van een mens te ervaren en mijn keuze viel op Urantia, uw planeet.

Ik had echter nog een bijkomende ambitieuze taak op mij genomen tijdens deze zelfschenkingen en een van de onderdelen hiervan was het bestaan te onthullen tijdens mijn menselijk leven op aarde van De Universele Vader aan ieder mens, aan iedere opklimmende ziel en engelen in gans Nebadon alsook het bestaan van De Allerhoogste.

De Lucifer opstand gaf me een groter kader, een groter contrast om Mijn Vader, De Universele Vader, te onthullen evenals de Universele Moeder- De Allerhoogste waarin u leeft en die zich nog verder aan het ontwikkelen is dankzij de bijdrage van uw acties, beslissingen en ervaringen.

Wanneer een Schepper Zoon een leven opneemt als mens dan wordt hij als ieder mens geboren: uit een vrouw en een man. Uiteraard, gezien ik de Schepper Zoon ben, dat ik een opdracht had en dat ik mijn goddelijke kwaliteiten moest kunnen uitdrukken, heeft men voor mij de meest geschikte ouders uitgezocht. Verschillende paren werden geselecteerd en de uiteindelijke keuze viel op hen die u als Josef en Maria kent.

Toen Gabriel, mijn eerste geborene haar kwam vertellen dat zij zwanger was en dat haar kind een belangrijke missie te vervullen had heeft ze niet echt begrepen wat hij bedoelde. Er bestond sinds lange tijd onder de Joden, en mijn moeder was joods, een voorspelling dat er een Messias zou komen die de Romeinen met zijn Goddelijke machten zou verjagen. Die Koning zou worden van hun volk en hen de wereldleiding zou bezorgen. Ik leg het hier heel eenvoudig uit zoals het werd gevraagd.

De familie waarin ik werd geboren, de dorpen waar ik ben opgegroeid was de regio van de Zeloten. De Zeloten namen de wapens op tegen de Romeinen en begonnen hen aan te vallen op de manier waarop uw terroristen dat tegenwoordig doen. Dankzij het feit dat mijn vader Jozef gestorven was toen ik 15 jaar was en dat ik mijn familie als oudste zoon moest ondersteunen hebben we kunnen vermijden dat ik de wapens met hen moest opnemen tegen de bezetter.

Er waren toen twee denkstromingen: de ene groepering wenste een Messias die hen op meer vreedzame wijze zou helpen om een vrije Joodse staat op te zetten en de tweede groepering zocht een leider die de Romeinen met de wapens zou verdrijven om het Joodse volk opnieuw groot, rijk en sterk te maken. Mijn aardse moeder had ook zo haar verwachtingen voor mij evenals mijn broeders en zusters als de mensen van mijn dorp en ze hoopte dat ik in een menselijke, ‘boven machtige Koning’ zou worden. Toen ik 20 jaar werd kon ik het huis verlaten door de verantwoordelijkheid van het gezin over te dragen aan mijn jongere broers die daarvoor toen oud genoeg waren. Ik ondernam verschillende lange reizen waardoor ik lang van mijn familie ben weggebleven.

U moet begrijpen dat wanneer u, net als ik toen, het pad naar De Vader begint te volgen, dat men begint samen te werken met het innerlijk Vader Fragment, met Hem gaat communiceren, dat u op termijn een persoon gaat worden die nog wel op deze Aarde rondloopt maar er niet langer meer deel van zult uitmaken. U zult meer en meer problemen met uw familie, vrienden en omgeving krijgen omdat ze u niet meer gaan begrijpen. Ze gaan dingen van u verwachten en wanneer u het hen niet zult geven zullen ze teleurgesteld zijn tot zelfs zo ver gaan om u zelf en zeker waar u voor staat, te verwerpen. Dit was mijn ervaring en ook van een aantal van mijn apostelen.

Mijn moeder heeft echter altijd van mij gehouden en toen ze me gevangen genomen hebben en me aan het Kruis genageld is ze altijd in mijn buurt gebleven. Ze heeft enorm veel geleden toen ze mijn lijdensweg zag zoals elke liefhebbende moeder maar ze heeft mij nooit begrepen.

Ik had mijn besluit genomen juist voor het Joodse paasfeest, wanneer de pelgrims van overal naar Jeruzalem kwamen om dit feest te vieren. De massa die mij volgde verwachtte dat ik de Tempel van Jeruzalem zou betreden met veel toeters en bellen. Dat ik mij als de lang verwachte “Joodse Messias” zou aankondigen en dat ik mij door het volk zou laten kronen tot “Koning der Joden” en leider van de Tempel van Jeruzalem.

Ik heb hen echter moeten teleurstellen door dit te weigeren!

Ik nam een ezel en ging hiermee eenvoudig weg de tempel binnen en heb publiek verklaard dat ik koos voor het “Koninkrijk der Hemelen”, voor het Hemelse Jeruzalem en niet wou gekroond worden tot Koning der Joden.

Deze verklaring was voor velen een enorme teleurstelling en niet lang daarna ben ik op het Kruis beland.

Mijn aardse moeder heeft zich een ziel geschapen met haar Gedachtenrichter net als u. Maria was een opklimmende ziel en ze begreep pas wie ik was toen ze op de 1ste Woningwerelden aankwam.

Maria was mijn aardse moeder en mijn Goddelijke Moeder is de Eeuwige Zoon.

Mijn Goddelijke Bijstand die met mij al de planeten en de hemelse wezens hier heeft geschapen is Nebadonia de Moeder Geest van dit plaatselijk universum en dochter van De Oneindige Geest.

Zoals u weet is er bij jullie veel verwarring hierover. Het is om deze reden dat we besloten hebben om het Urantia Boek als 5e openbaring aan de mensen te geven zodat u een basis hebt om uit de enorme verwarring te geraken die heerst op uw wereld in alle religies en filosofieën.

Nu wat betreft de Maria Verschijningen.

De Maria Verschijningen vinden dikwijls plaats in gebieden waar er kans is dat er een grote oorlog uitbreekt of voorafgaand aan gewelddadige gebeurtenissen. Ze gebeuren altijd op locaties waar er een vroeger “Licht Anker” is omdat dit de verdichting van het Morontia lichaam van een hemels wezen vergemakkelijkt zodat het kan gezien worden door jonge kinderen.

Het is altijd een Engel van een niet-geopenbaarde Orde van uw Moeder Geest die zich laat zien en in opdracht een bericht doorgeeft. Natuurlijk zullen jonge christelijke kinderen in haar de ‘Maagd Maria’ zien. Als het altijd hetzelfde wezen zou zijn dan zou ze steeds beschreven worden op dezelfde manier, maar overal wordt ze anders gezien en afgebeeld.

De Moeder Geest van uw plaatselijk universum vertoont zich via deze indirecte wijze op een vrouwelijke, liefdevolle en zachte manier aan haar aardse kinderen en geeft zo een vredesboodschap door. Dat ze door jullie wordt verward met Maria, mijn aardse moeder, is normaal. Weet dat Maria zelf soms spreekt tot jullie via sommige ontvangers-transmitters van boodschappen.

Dit is alles wat Ik hierover zal vertellen want het is niet goed om een geloof te ondermijnen. Dat mensen in deze verschijningen Maria zien en tot Maria bidden om hulp te vragen of dat ze rechtstreeks Nebadonia aanroepen is niet belangrijk. Het is uw Moeder Geest Nebadonia wiens vermogens afkomstig zijn van De Oneindige Geest die hun gebeden aanhoort en ze helpt.

Kijk na waar al deze verschijningen gebeurd zijn en in welke tijdsperiodes en weet dat er ook verschijningen hebben plaatsgevonden in de Arabische wereld (Egypte). Dit verschijnsel implementeert daarenboven nog een grote hemelse kracht in bepaalde gebieden om een tegenwicht te vormen tegen de heersende duisternis.

Dank u voor uw vraag.

EINDE DEEL EEN.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

> startpagina