Tweede sessie in 2012 van Vragen/Antwoorden over de Lucifer Rebellie.

DEEL 3.

Sessie 37c van 4 juli 2012  - opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Engels/Frans

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole, Cyril en Wivine.

Bezoekers:    Tomas Leerkracht

                   Christus Michael (Jezus) – Schepper Zoon van ons plaatselijk universum Nebadon.

Ontvangen door Wivine.

Tomas sprak na 1u17min              Totale tijd meditatie: 2u57min

Student :Uittreksel van het Urantia Boek: (752.3) 66:8.2 Wij merken hierbij op dat zowel Lucifer als Caligastia geduldig waren onderricht en liefdevol waren gewaarschuwd met betrekking tot hun kritische neigingen en de subtiele ontwikkeling van hun zelfingenomenheid en het overdreven gevoel van eigenwaarde dat daarmee samenging. Al deze pogingen om hen te helpen waren evenwel verkeerd uitgelegd als ongegronde kritiek en als ongerechtvaardigde inbreuk op hun persoonlijke vrijheden. Beiden, Caligastia en Lucifer, waren van oordeel dat de hun gunstig gezinde adviseurs werden gedreven door de zeer laakbare motieven die hun eigen verwrongen gedachten en verdwaasde plannen begonnen te overheersen. Zij beoordeelden hun onzelfzuchtige raadslieden naar hun eigen zich ontwikkelende zelfzucht.

Vraag: Ik begrijp niet hoe zulke gevoelens van narcisme, van zelfvoldaanheid en zelfs protestacties gaan aanmoedigen, de autoriteit te tarten op elk gewenst moment... kan bestaan in een Lanonandek zoon geschapen door Christus Michael en Nebadonia. Deze gevoelens bestaan in de mensheid, ze zijn te vinden op alle niveaus en door zich spiritueel te ontwikkelen veronderstel ik dat het weggaat... maar dat dit gebeurt met Lanonandeks die worden verondersteld de evolutie van de mensheid op een planeet te beheren....daar is mijn verstand te klein voor. Ik begrijp het niet en ik zou graag wensen, indien mogelijk, dat iemand het mij uitlegt.

TOMAS: de Lanonandek zonen worden ingezet in vele situaties. Het is een feit dat het een Orde is waaruit de Stelsel Soevereinen gekozen worden zoals Lucifer en de Planetaire Vorsten zoals Caligastia. De Lanonandek Zonen vormen een briljante Orde die ontstond na de Orde der Melchizedeks en de Orde der Vorondadeks. Er werden meer dan 12 miljoen Lanonandek Zonen geschapen en zij waren de eerste studenten van de ‘Melchizedek universiteiten’ waar ze onderverdeeld werden in drie categorieën:

        Meer dan 700.000 Primaire Lanonandeks, kandidaat Stelsel Soevereinen.

        Meer dan 10 miljoen Secondaire Lanonandeks, kandidaat Planetaire Vorsten.

        Ongeveer één miljoen Tertiaire Lanonandeks, voor administratieve hulp.

Het is altijd mogelijk dat er een probleem optreedt bij de Planetaire Vorsten en de Stelsel Soevereinen want bij hen ligt ook het grootste risico. Er zijn drie opstanden geweest in Nebadon en dat komt omdat deze Zonen een zekere vrijheid ontvangen om de primitieve mensen te helpen evolueren, om hun ontwikkeling bij te staan, of het nu als Planetaire Vorst is of als Stelsel Soeverein.

Men mag daarom niet zeggen dat een paar gevallen op miljoenen en miljoenen Lanonandeks betekent dat dit de regel is en de massa voorstelt binnen hun Orde. In andere plaatselijke universa zijn deze Zonen meer beperkt in hun vrijheid van handelen. Het is Christus Michael van Nebadon die hen veel meer vrijheid en mogelijkheden gaf om ze toe te laten met nieuwe ideeën en verbeteringen naar voren te komen.

Deze Zonen hebben geen God-Fragment als u, ze zijn ook een beetje verder verwijdert van de Universele Vader en een beetje minder Goddelijk als de Ordes die hen voorafgegaan zijn. Het kan dus af en toe gebeuren dat er ene tussen loopt met een trotser karakter dan de anderen. Het is mogelijk en wanneer hij trots wordt op zijn grootsheid dan begint het gevaarlijk te worden.

Alle Lanonandeks worden regelmatig gescand om te zien of ze trouw blijven aan het universum in hun bewustzijn en gedachten. Het gevaar voor ontrouw werd wel degelijk ontdekt bij Lucifer en Caligastia. Het gevaar voor een opstand was er en ze hebben beiden veel hulp en raadgevingen ontvangen om na te denken over een mentaliteitsverandering. Ook hier kunt u zien hoe de grote Genade van uw Schepper Zoon Christus Michael aan de dag gelegd wordt.

Maar als er een opstand uitbreekt, dan breekt die uit. Christus Michael had zijn Zonen in een knipoog kunnen vernietigen, maar het waren zijn kinderen. Daarbovenop werd hij geadviseerd om dit niet te doen en deze buitengewone opstand te laten uitspelen totdat al degenen die het observeerden in het Superuniversum en sympathie hadden voor deze ‘vrijheidsgedachten’ hun mening begonnen te veranderen. Tot op het punt waar niemand meer naar de ideeën van Lucifer hunkerde omdat ze inzagen dat het niet de juiste richting was om te volgen.

Dit gaf veel hoop en bevestiging dat het Plan van De Universele Vader en Christus Michael een uitstekend was en dat al de Hemelse Wezens daar waren voor één doel: om u te helpen evolueren en uw ziel te ontwikkelen. Jullie zijn nooit zonder hulp geweest en nu krijgt u zelfs nog meer hulp.

Daar u gekozen hebt om te werken in de "schoonmaak" en uw medemens te helpen met de Energie van de Triniteit, zult u nu al gaan studeren in de scholen die de Melchizedeks opgericht hebben om deze ‘opstand’ te bestuderen.

Vergeet niet dat het uw bestemming is om te worden als God "Volmaakt" op voorwaarde dat u daarvoor kiest, om later in een ander universum tijdperk op te treden als Scheppers op de ‘buitenwerelden’.

Begrijp goed uw ware bestemming als Mens van Urantia…….. het doel waarvoor u werd geschapen.

Dank u voor uw vraag.

Student : Uittreksel uit het U.B.: (753.2) 66:8.6 Hoewel er door de aanwezigheid van de verraderlijke en ongerechtige Caligastia enige grond bestond voor de leerstelling dat er een persoonlijke duivel op Urantia verkeerde, was het niettemin niet meer dan een verzinsel indien er werd onderricht dat zo’n ‘duivel’ het normale menselijke bewustzijn zou kunnen beïnvloeden tegen de vrije en natuurlijke keuze in.

Vraag: Ik ben het eens dat ze geen invloed hadden op het menselijke mentaal bewustzijn tegen de wil van de mens... maar wat als de mens zelf contact wil opnemen met deze beruchte demonen om persoonlijke redenen?... Want u vindt daar voorbeelden van in gans de geschiedenis van de mensheid... Er is zelfs een legale cult in de Verenigde Staten die zich openlijk "Satanisch" noemt en die zelfs hun missionarissen naar Belize sturen. Ze verkondigen hier dat alleen Satan de mens van de definitieve vernietiging kan redden en dat God niet bestaat?

TOMAS: inderdaad, u hebt uw vrije wil. U kiest wat en wie u wilt geloven. U beslist zelf om het satanisme te volgen, zwarte magie te beoefenen, het pad van het kwaad op te gaan en consequent te geloven dat De Universele Vader niet bestaat. U beslist zelf om anderen kwaad aan te doen en we zullen hier niet de verschrikkingen gaan beschrijven die de ene mens de ander kan aandoen…… maar dan opent u zichzelf wel degelijk voor de invloed van de duisternis. Dat is uw eigen keuze. Maar geen duivel of goede geest kan en mag u tegen uw wil in beïnvloeden.

Wees voorzichtig wanneer u zichzelf overgeeft aan overdadig gebruik van alcohol en drugs omdat dit de chemie van uw hersenen zodanig verandert dat u de controle over u zelf verliest en risico’s gaat nemen.

Door te kiezen voor constante en excessieve kwade praktijken voorkomt u de ontwikkeling van uw ziel en als uw ziel niet voldoende is ontwikkeld door morele acties en liefdevolle gedachten dan zou ze wel eens niet kunnen opgewekt en herrezen worden op de Eerste Woningwereld.

Dit zijn inderdaad allemaal persoonlijke keuzes.

Bedankt voor uw vraag.

Student :Uittreksel Urantia Boek: (754.5) 67:1.4 Men kan zonde van vele kanten beschouwen, maar vanuit het filosofische standpunt in het universum is zonde de houding van een persoonlijkheid die zich bewust verzet tegen de kosmische realiteit. Dwaling kan worden beschouwd als een verkeerde opvatting of een verdraaiing van de werkelijkheid. Het kwaad is een gedeeltelijk besef van, of verkeerde aanpassing aan, universum-realiteiten. Maar zonde is een doelbewust verzet tegen de goddelijke realiteit – een bewuste keuze om de geestelijke vooruitgang tegen te werken – terwijl ongerechtigheid bestaat in een openlijke, aanhoudende trotsering van de erkende werkelijkheid en een mate van desintegratie van de persoonlijkheid inhoudt, die grenst aan kosmische krankzinnigheid.

Vraag: “over de desintegratie van persoonlijkheid". De "persoonlijkheid" is een geschenk van God. Is dit een deel of een fragmentatie van de "grote Persoonlijkheid van God”? Kan men het vergelijken met de Gedachtenrichters die bij ons inwonen en die geen persoonlijkheid hebben omdat ze voor-persoonlijk zijn?

En hoe kan de "persoonlijkheid" desintegreren? Is dit als een aardewerk dat men op de grond laat vallen en dat in stukken uiteenvalt?

Tomas: het is een moeilijke vraag om uit te leggen. Persoonlijkheid is altijd een gift van de Universele Vader of De Oneindige Geest dat het ontvangt van De Vader om het aan andere hemels wezen door te geven. De ontvangen “persoonlijkheid” kan niet uiteenvallen en is uniek.

We zullen het voorbeeld van de mens aanhouden. De mens is samengesteld uit verschillende onderdelen: u hebt een materieel lichaam, een elektrochemisch sterfelijk mentaal bewustzijn, een zich ontwikkelende Morontia ziel met haar Morontia lichaam, u bestaat uit verschillende energieën of energiesystemen, u krijgt een persoonlijkheid geschikt voor een sterfelijk mens en een Gedachtenrichter.

De persoonlijkheid en de Gedachtenrichter komen rechtstreeks van God en zijn niet vernietigbaar maar kunnen zich van de ‘samengestelde mens’ verwijderen tijdens zijn materiele leven door omstandigheden. De ‘persoonlijkheid’ kan als coördinator optreden van de samengestelde mens.

Maar de persoonlijkheid kan verstoord worden in haar coördinatiewerk bijvoorbeeld als het mentaal bewustzijn van de mens zo gaat disfunctioneren dat ze zich gaat lostrekken van de ‘samengestelde mens’. Dit fenomeen is gekend in uw psychiatrische instellingen of krankzinnigen gestichten en deze mensen kunnen zich ook niet meer integreren in een samenleving.

Er is nog een ander element dat een rol speelt en dat is dat u uw ontvangen “persoonlijkheid” dient te manifesteren. U moet tonen wat vlees u in de kuip heeft via uw “vrije wil”. Er wordt van u verwacht dat u uwpersoonlijkheid” ontplooit en uw wil manifesteert door verstandelijke beslissingen te nemen, hogere morele keuzes te doen en geestelijk inzicht te verwerven. Deze drie steunpilaren van het menselijke zelf en de ziels-ontplooiing, namelijk het verstand, de moraliteit en het geestelijke inzicht dienen wel in evenwicht te groeien anders kunnen zich ook hier scheefgetrokken, onevenwichtige situaties voordoen gaande van spiritueel krankzinnig fanatiek gedrag tot psychopathisch crimineel wangedrag.

We benadrukken dat ieder mens zijn eigen groeicapaciteit bezit waar wij en zeker uw Gedachtenrichter rekening mee houden en wij vragen u van hetzelfde te doen.

Het mentaal bewustzijn en het ego van Lucifer waren zo aangetast dat hij zich verloren heeft en hij was zich daar ook uiteindelijk van bewust. Hij had zoveel goed te maken dat hij het niet kon aanzien en heeft uiteindelijk de uitgestoken hand van Christus geweigerd en voor ‘de-creatie’ gekozen met als gevolg dat de persoonlijkheid die ook hij van God had ontvangen aan De Allerhoogste werd geschonken en dat hij nog enkel in de herinnering van iedereen zal voortleven.

Dank u voor uw vraag.

Student: Tomas, u zei dat we "heden" onze persoonlijkheid ontvangen na de geboorte en zelfs een beetje later. Betekent dit dat later in de menselijke evolutie, misschien in de era van Licht en Leven, we onze “persoonlijkheid” eerder kunnen ontvangen? Tijdens de zwangerschap of zelfs bij de conceptie?

Tomas: U moet eerst begrijpen wat “persoonlijkheid” is.

God is een persoon, hij is "Persoonlijkheid" en Hij kan aan eender welk fysiek, morontieel of spiritueel ‘energiesysteem of entiteit’ een "persoonlijkheid" verlenen. Deze ontvangen persoonlijkheid blijft in het circuit van de Persoonlijkheid van de Universele Vader en elke mens ontvangt zijn individuele unieke persoonlijkheid.

Waarom krijgt u een “persoonlijkheid”?

U krijgt een “persoonlijkheid” met vrije wilsbeschikking om de kans te hebben eeuwig te blijven leven door te kunnen spreken met ‘De Schepper van Al’ van persoon tot persoon en te beslissen uw wil aan de Zijne over te dragen. U kunt dit doen vanaf het ogenblik dat u uw inwonend God Fragment ontvangen hebt. Uw God Fragment bezit echter geen “persoonlijkheid” als u daar hij voorpersoonlijk is. U zult hem dat geschenk later geven dankzij jullie fusie – de eeuwige fusie van God en mens. God die zich schenkt aan de mens en de mens die zich schenkt aan God.

Een persoonlijkheid weet wie hij/zij is, een persoonlijkheid kan communiceren met een andere persoonlijkheid. Het is duidelijk voor een persoonlijkheid dat alle anderen verschillend zijn. Een menselijke persoonlijkheid kan zich associëren met andere mensen om samen dingen te doen, zelfs om samen iets te scheppen.

Als u geen "persoonlijkheid" zou hebben, als u het gevoel niet zou hebben van "Ik ben " en "jij bent", dan zou u met God niet kunnen praten. Dan zou u geen vriendschap met God kunnen sluiten zoals u doet met andere mensen. U zou zelfs niet de behoefte voelen om Hem te willen bereiken en u zou geen vrije wil bezitten die u juist toelaat om voor Hem te kiezen en Hem te willen benaderen.

Wanneer ontvangt u uw “persoonlijkheid?

We zullen spreken over de huidige situatie: uw fysiek lichaam wordt beschouwd als een “volledige entiteit” of “volledig energiesysteem” na de geboorte.

U ontvangt uw persoonlijkheid na de geboorte of iets later als u prematuur geboren werd en als u als baby een fysieke overlevingskans hebt. De persoonlijkheid manifesteert zich nu rond de 3 jaar. Het is gemiddeld op 3 jarige leeftijd dat kleine kinderen beginnen te voelen dat er een verschil is tussen hen en de anderen en dat hun ego en wil zich begint te doen gelden.

Wanneer de baby of zeer jong kind na ontvangst van zijn persoonlijkheid sterft dan wordt zijn klein "ziels embryo" opgenomen op de Wereld der Volkomenen die er zorg zullen voor dragen. Deze baby's en jonge kinderen komen daar aan met hun persoonlijkheid en zullen opgewekt worden in de exacte vorm die ze bezaten toen ze stierven.

Ze hebben echter op dat ogenblik nog geen identiteit. Zij zullen niet worden vastgelegd in de registers van de archieven van het Universum. Dit kind zal nog steeds worden gekoppeld aan zijn aardse ouders. Het zal wachten tot een van de ouders of de meest geavanceerde sterft op Aarde en arriveert op de 1ste Woningwereld om opgewekt te worden en met zijn moeder en/of vader verder te ontwikkelen. Het is alleen vanaf het moment dat het kind een inwonend God Fragment ontvangt dat het een identiteit in de hemelse archieven krijgt, net als bij u.

Zolang u geen Gedachtenrichter hebt ontvangen dan kunt u uw ‘ziels embryo’ niet ontwikkelen tot een volwassen ‘Morontia-ziel’ en het is enkel en alleen de Morontia-ziel die opklimt in de Hogere Hemelse werelden met haar Gedachtenrichter.

We zullen daarom deze kleine baby's en jonge kinderen laten opgroeien op de Wereld der Volkomenen rond Jerusem en wanneer het hun tijd is om hun eerste morele beslissing te nemen dan krijgen ze een Gedachtenrichter net als u. Ze zullen opgroeien en zich een Morontia ziel ontwikkelen en rond hun 16 jaar kunnen ze vrij beslissen met hun ontvangen persoonlijkheid of ze hun weg naar de Universele Vader in Het Paradijs willen voortzetten. Als ze ervoor kiezen om dit te doen worden ze naar de 1ste Woningwereld gebracht waar zij op de schoolbanken zullen zitten voor de verdere opklimming van hun ziel net als u na uw fysieke dood.

Bedankt voor uw vraag.

We gaan hier stoppen en zullen op uw vragen verder antwoorden tijdens de volgende sessie. We raden u aan dit volgende week te doen, dit laat u tijd om boven te komen met andere kwesties. Wij danken u hartelijk en wij hopen dat onze antwoorden u voldoening hebben gegeven en dat ze u zullen helpen in uw evolutie. Dank u zeer en tot ziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina