Voorspellingen en Visioenen over Catastrofen.

Sessie 40 van 23 juli 2012 opgenomen - Origineel Nederlands/Engels/Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Cyril, B-Maya en Wivine.

Bezoekers: Rombaut opklimmende ziel.

Siraya Meester Geest n 1, van Superuniversum nr.1 De Stem van de Universele Vader.

Maltucia Melchizedek.

ROMBAUT sprak na 1u25min Totale duur meditatie: 1u49min.

Rombaut hier: Ik ben Rombaut, een opklimmende ziel die dit meisje (Wivine) al zovele jaren begeleidt en onder andere helpt met haar energieoverdrachten. Dit is een oefeningstest die nu wordt uitgevoerd opdat u automatisch onze stemmen zou herkennen en uitspreken. Gezien zij het meest comfortabel is in de Nederlandse taal en dit ook mijn taal is, heeft men mij gevraagd om haar aan te spreken om deze test uit te voeren.

Nu wordt dat nog in meditatieve staat gedaan met gesloten ogen totdat jullie hersen- en DNA-veranderingen voltooid zullen zijn om dit met open ogen te kunnen doen. Als wij door jullie zullen spreken dan gaan de mensen wel een verandering zien in jullie ogen, in jullie uitstraling en wanneer wij niet meer door jullie spreken, dat het jullie eigen persoonlijkheid is die zal handelen, dan zullen jullie er precies uitzien als gewoonlijk. U hebt die opmerkingen al ontvangen meisje toen u les gaf. Meer dan n persoon heeft u gezegd dat als u lesgaf er magenta, indigo kleuren uit uw ogen straalden en dat ze dat alleen maar zagen terwijl u lesgaf.

Jullie zullen allen getraind worden om op die manier te spreken. We zullen u dat laten aanvoelen door zeer dicht achter u te staan. Op zodanige wijze dat u onze aanwezigheid fysiek achter u zult voelen en dan zult u automatisch onze woorden gaan herhalen. Dank u mijn kleintje, dit was gewoon een test om u te laten zien en voelen hoe het in de toekomst zal verlopen. Dank u.

{nota Wivine- November 2014: dit was toen een tussenstap die ons later naar iets anders heeft gebracht, namelijk het rechtstreeks ontvangen van boodschappen via de eigen Gedachtenrichter.

Wat Siraya hierna verteld is een antwoord op onze vraag betreffende al deze einde-wereld catastroof-scenarios die voorspeld worden sinds tientallen jaren en die men blijft voorspellen waarbij grote delen van centraal en zuid Amerika zullen verdwijnen evenals grote delen van Europa en Azi met gans hun bevolking. Wat moet men geloven van al deze einde-wereld voorspellers?}

Siraya hier: Ik ben Meester Geest nr.1, de Stem van De Universele Vader.

De Vader komt tot jullie om te bevestigen dat jullie leven niet in gevaar is en dat Hij niet de intentie heeft om de Mensheid bijna in zijn geheel te vernietigen noch om continenten te doen verdwijnen die zo nodig zijn voor de bevolking van de planeet om slechts een kwart van de bevolking te laten overleven op een kwart van het landoppervlak. Dit heeft geen zin en is verre van Het Plan. In tegendeel, langzaamaan zal er meer land naar de oppervlakte komen om nieuw vruchtbaar gebied beschikbaar te stellen voor de nieuwe generaties die gegenereerd zullen worden.

Rampsituaties voorspiegelen als oplossing voor de innerlijke angsten van een paar rassen op uw planeet maakt geen deel uit van Mijn Plan.

Ik leef in ieder mens en ik ben met ieder mens. Dat de genetica van al jullie rassen dient verbeterd te worden is vast en zeker maar drie kwart van het landoppervlak vernietigen met drie kwart van de bevolking zal dat probleem zeker niet oplossen.

Mijn kinderen, Ik heb immers voor alles gezorgd. Maak jullie geen zorgen... jullie zijn exact waar jullie moeten zijn en jullie doen wat wij u vragen .... dus doe verder, ga verder met wat jullie bezig zijn en maak jullie niet bezorgd over wat u leest of wat anderen schrijven. Dit is uw probleem niet, noch de oplossing. We hebben plannen voor het Maya-volk, de Inca bevolking, alle mensen in Centraal- en Zuid-Amerika, we hebben plannen voor Noord-Amerika, voor Europa, voor Afrika, Azi, Rusland en China en nog zoveel andere landen.

Ik heb niet de bedoeling, noch Christus Michael om in n klap drie kwart van de bevolking en uw landoppervlakte te vernietigen. We zullen hier niets meer aan toevoegen en laat anderen hun eigen conclusies maar trekken.

Dank u mijn kinderen, bedankt voor uw vertrouwen, voor uw liefde voor Mij, voor het geduld op te brengen om ooit met Mij rechtstreeks te kunnen werken en zo dienstig te zijn aan uw broers en zusters. Jullie vermogens zullen hierdoor verhoogd worden om alles te helpen stabiliseren.

Tot weerziens, mijn kinderen.

Christus Michael hier: Ik ken het ongeduld van vele Christenen voor mijn Tweede Komst. Weet dat mijn Tweede Komst niet de oplossing is van de problemen van uw overbevolking en de geestelijke evolutie op Urantia.

De oplossing dat bent U, Ja, allen onder u! U moet handelen in plaats van te wachten.

Ik heb beloofd dat ik zou terugkomen maar ik heb nooit gezegd in een menselijk lichaam. Ik ben terug en ik ben voortdurend hier. Ik draag zorg voor al mijn kinderen. Ik draag zorg voor hen die in mijn naam spreken, voor hen die zich dienstig maken met een goed hart omdat ze het graag doen zonder een andere beloning te verwachten dan te weten dat wat ze doen, ze goed doen en dat het anderen helpt.

Blijf rustig, mijn kinderen, blijf onder jullie. Doe het werk dat wij van jullie verwachten, laat jullie niet meer van uw stuk brengen en laat anderen zich niet meer bemoeien met wat jullie doen.

Ik hou van jullie allen, van alle volkeren van Urantia, van alle wezens van mijn plaatselijk universum Nebadon. Tot de volgende keer, mijn kinderen.

Maltucia Melchizedek: Mijn kinderen, Malvantra vroeg mij om met jullie te komen spreken. Ik ben altijd dicht bij jullie en zal diegene zijn die met jullie zal verder werken. Ik ben een Melchizedek en ik vervang Monsanloran wanneer jullie in de regio van Belize werken. Monsanloran Melchizedek zal jullie altijd mee begeleiden tijdens jullie verplaatsingen, zowel als ik, opdat jullie zich gerust zouden voelen.

Deze regio en uw werk met de Maya's is zeer belangrijk en wees maar gerust dat de regio van de Maya's niet zal worden vernietigd daar het geen deel uitmaakt van Het Plan van De Vader en Christus Michael. Noch zullen andere regios op zodanige wijze vernietigd worden dat er geen leven meer mogelijk is.

Dus maak jullie geen zorgen want jullie levens zijn zeker niet in gevaar en deze regio zal stabiel gehouden worden want dat is het Plan van God. Er is geen uitverkoren volk of een uitverkoren ras, noch om te overleven noch om Het Licht te brengen.

Er zijn alleen individuen, verspreid over gans de wereld, die met gans hun hart willen dienen en veel van De Vader houden.

Wij hebben jullie altijd verteld dat jullie ons ooit zouden kunnen zien in half-materiele vorm daar wij niet van plan zijn voor het ogenblik om een fysiek lichaam aan te nemen en het is ook voor niets nodig. Niets is daarin verandert.

Kinderen, doe voort met wat jullie bezig zijn, doe het met een groot hart en maak jullie niet meer druk over anderen.

We zijn er, alle Hemelse Wezens zijn er om jullie te begeleiden en te helpen in opdracht van Christus Michael, Nebadonia en De Vader van allen. Dit zijn de enigen met wie jullie vanaf nu rekening moeten houden.

Tot ziens, mijn kinderen, en doe zoveel meditaties als jullie kunnen zodat jullie voorbereid zijn voor jullie buitenlandse trips. Tot ziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina