Terugkeer Maya Kosmische Meesters

Deel 11- 2011

Sessie van 5 juni 2011 – opgenomen - Nederlandse vertaling - Origineel Engels/Frans.

Plaats : Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Carole, B-Maya, Cyril

Bezoekers: Monsanloran Melchizedek

Leraar Tomas

Ontvangen door Kathy.

Monsanloran sprak na 19 min. Totale duur meditatie: 1u01min.

Monsanloran: Hallo mijn kinderen, ik ben blij u allen terug te zien, zelfs als er een paar ontbreken. Ik ben een kleine verplaatsing aan het voorbereiden. Kunt u naar de grot van Cockscomb gaan in Stann Creek. Ik weet dat dit meisje hier niet weet waar het is maar misschien weet B-Maya het. Het is in Cockscomb Jaguar Park. Er is ook nog een grot die "Herman's Cave" genoemd wordt (bij Belmopan). U moet samen naar deze plaatsen gaan. Ik zal later terugkomen om meer details te geven over wat u moet doen. Het zijn plaatsen die moeten gereinigd worden. U zult het Licht Anker van Placencia gebruiken om deze plaatsen te reinigen van alle negatieve energie die daar werd opgestapeld. Dus bereidt u voor en probeer ten minste met vijf of zes te zijn. Hoe meer volk, hoe beter het zal zijn. Dank u mijn kinderen, dat is alles voor vandaag. Ik laat Tomas antwoorden op uw vragen. Dag mijn kinderen, tot ziens.

TOMAS: Hallo iedereen, dit is Tomas hier, uw leraar. Het is lang geleden dat we elkaar nog ontmoet hebben. Maar ik ben blij om terug te zijn en ik hoop dat vóór het einde van het seizoen, daar twee van u zullen terugkeren naar Europa, we nog een paar sessies zullen hebben zodat u kunt leren. Ik ben klaar voor degenen die willen starten met de eerste vragen. Ik luister.

Student: Bedankt Tomas om ons toe te laten deze vragen te stellen. Wetende dat God ons een vrije wil gaf en een Gedachtenrichter, kunnen we willens en wetens toestaan aan onze Gedachtenrichter om alle stappen te ondernemen om ons te helpen ons bewustzijn en ons hart in serene harmonie te brengen zodat wij, mensen, beter van dienst kunnen zijn aan De Universele Vader?

TOMAS: Dank u voor die vraag. Ik zal proberen u te antwoorden. U ontvangt een Gedachtenrichter laat ons zeggen tussen de 5 à 7 jaar en gemiddeld een beetje voor 6 jaar. Samen met uw sterfelijk bewustzijn zal deze Gedachtenrichter u een “embryo” van een ziel scheppen. Deze ziel zal groeien door u en met u. Deze ziel kan alleen maar groeien door passende beslissingen te nemen, door in God te geloven, te proberen de juiste weg te volgen.

Uw Gedachtenrichter en uw Engelbewaarder zullen daaraan werken, zij zullen proberen u te begeleiden in deze richting. U hebt veel ondersteuning om u in harmonie te brengen, omdat u niet perfect geboren bent. Dat wil zeggen dat u moet leren om de “Wil van God” te doen in alle situaties, dat u goed moet doen aan uw broeders en zusters en nuttig zijn voor uw omgeving. We zeggen niet dat u zich moet opofferen, neen, wees alleen vriendelijk en behulpzaam.

U kent al de wetten van het universum: "u zult niet stelen, u zult niet doden, en eerst en boven alles moet u God liefhebben." Het is via uw ervaringen, de goede en de slechte en door veel tranen te laten in uw leven dat uw Gedachtenrichter en uw Engelbewaarder zullen trachten u te begeleiden om de Wil van De Vader te doen. Zij kunnen echter niet ingrijpen en u hun wil opleggen. U blijft altijd uw vrije wil behouden en zij zullen hun best doen met inachtneming van uw vrije wil.

God heeft u niet perfect geschapen. Hij heeft u imperfect geschapen met veel potentieel en een heleboel capaciteiten. Om ze te kunnen ontwikkelen en u naar Hem terug te brengen heeft u een Gedachtenrichter of een God Fragment ontvangen, een deel van God en u ontvangt ook nog een Bewaarengel en hulp van andere Geestelijke Wezens die op u inwerken, die u gaan begeleiden.

Er is een gans Universum geschapen om u te helpen evolueren naar De Universele Vader. Om uw ziel te helpen evolueren zodat u moedig wordt en sterk, dat u een hart vol liefde bezit en dat u precies weet wat u te doen staat en leert om het juiste te doen. Maar u hebt uw rol daarin te spelen. Vanwege uw vrije wil kan niemand u iets opleggen. Het is aan u om de beslissingen te nemen, u moet uw eigen keuzes maken. Zodra u hebt gekozen, dan zal uw Gedachtenrichter, uw Engelbewaarder, al uw gidsen en gans de spirituele wereld u toelaten om te evolueren en u op termijn tot bij De Vader brengen.

Beantwoordt dit uw vraag?

Student: Ja, inderdaad.

TOMAS: Hebt u een andere vraag?

Student: Ja ik heb er nog een. Als een menselijk wezen geen Serafijnse Behoeder ontvangt bij de geboorte, kan hij er dan later een krijgen als zijn ziel geestelijk evolueert?

TOMAS: ik ben niet zeker dat ik uw vraag heb begrepen. Ik zal trachten een antwoord te geven en als het niet beantwoord aan uw vraag zeg het me dan.

U ontvangt een Engelbewaarder of Serafijnse Behoeder vanaf het begin. Soms is het een persoonlijke en soms is het er een die verschillende mensen in bewaring heeft. Alle kinderen hebben Engelbewaarders of Serafijnse voogden. Het is tijdens uw evolutie dat u verschillende soorten Serafijnse voogden of Engelbewaarders kunt ontvangen.

In de loop van uw leven zult u de zeven psychische cirkels doorlopen. Zodra u op de derde cirkel aankomt,….. vertrekkende van de zevende, naar de zesde, de vijfde, de vierde, ……dan krijgt u een Bestemmingbehoeder, die een bijzondere Serafijnse voogd is om u te helpen ontwikkelen van de derde naar de eerste cirkel. Iedereen, ieder kind krijgt een Serafijnse voogd. Ze hebben echter verschillende doelstellingen, ze hebben verschillende rollen. Soms is het een persoonlijke en soms moet die zorgen voor verschillende kinderen.

Beantwoord dit uw vraag?

Student: Ja, inderdaad. Nu mijn laatste vraag. Het Urantia Boek zegt dat, wanneer een ziel van een sterveling het fysieke lichaam verlaat en naar de Woningwerelden gaat, deze ziel niet in staat is om te communiceren met de mensen op Aarde, door universeel besluit. Maar ik heb veel van deze communicaties gehad met leden van mijn familie die zijn overgegaan. Hoe is dit mogelijk?

TOMAS: Hier raken wij een thema aan dat voor het ogenblik niet kan geopenbaard worden.

Wanneer een ziel van een sterfelijk mens overgaat naar de andere werelden, beschikt zij meestal niet over het niveau om onmiddellijk of na drie dagen verrezen te worden op de Woningwerelden. De meeste zielen zullen in slaapzalen terechtkomen waar ze wachten en slapen tot de volgende dispensatie. Als zodanig, is het vrijwel onmogelijk dat een ziel die de Aarde heeft verlaten en naar deze oorden werd gebracht kan terugkomen om met u contact op te nemen.

Een ziel die verrezen is na 3 dagen op de eerste Woningwereld kan zomaar niet wegglippen en terugkeren naar de Aarde om met u een conversatie te hebben.

Dit is niet toegestaan en het is niet mogelijk. Zodra u op Mansonia bent hebt u geen fysiek lichaam meer, zult u talen leren, zult u zoveel te leren hebben dat u daar constant mee bezig bent en zelfs dan zult u een Transport Engel nodig hebben om u terug te brengen naar de Aarde om met iemand daar te kunnen spreken. Het is normaal en ook technisch niet mogelijk.

Maar u hebt zielen die niet verder kunnen, die niet in staat zijn om onmiddellijk uw wereld te verlaten. En als dit het geval is met een van de leden van uw familie, dan zou het kunnen dat op de een of andere manier die persoon tot bij u komt om met u te spreken.

Of het kan een andere ziel zijn die u probeert te foppen. Omdat deze mededelingen waar u het over hebt meestal gebeuren wanneer u slaapt, niet wanneer u op straat wandelt. Of wanneer u in bed bent en u denkt dat u wakker bent, terwijl u in feite in uw eerste slaap zijt en uw omgeving waarneemt en misschien een spook ziet, zoals het een speling van uw mentaal bewustzijn kan zijn.

Het kan uw mentaal bewustzijn zijn die u parten speelt als uw Engelbewaarder u wenst te kalmeren terwijl u slaapt waardoor u denkt dat het uw familie is. Volstaat dit antwoord?

Student: Ja, het is voldoende, ik begrijp het. Dit was mijn laatste vraag.

TOMAS: Dank u, de volgende vraag a.u.b.

Student: toen ik de volgende passage las over "De oneindige kracht van God en de universele kennis van God” begonnen mijn chakra's 6 en 7 vreselijk te spinnen en ik voelde de behoefte om dit hoofdstuk meerdere malen te herlezen. Waarom is dat gebeurd?

TOMAS: Hallo mijn jongen, het is mij een waar genoegen om u weer te zien. Wanneer u in het Urantia Boek leest ontvangt u bijstand van een Hemels wezen, van een Hemelse gids. Wanneer u begint te lezen over God, dan zal uw Gedachtenrichter (God Fragment) op dat ogenblik u in contact brengen met hogere kennis en het is de aanwezigheid van een hoger Hemels Wezen, verbonden met God, die uw chakra's 6 en 7 in beweging zal brengen.

Omdat uw ziel deze kennis nodig heeft zal dit Wezen u duwen om te lezen en te herlezen totdat u het begrijpt en het feit dat uw chakra’s draaien zal u helpen het geschreven woord te overstijgen. We weten dat het Urantia Boek een heleboel woorden bevat waarvan u nooit hebt gehoord. U wordt dus op deze manier geholpen om de waarheid te begrijpen die zich achter die woorden bevindt en op deze manier leert uw ziel de concepten kennen die ze nodig heeft.

Door te blijven lezen en uw innerlijke leiding te volgen die u duwt om een zekere verhandeling te lezen, zal uw eigen gids en uw Gedachtenrichter u helpen om die kennis te vergaren die u dient te weten.

U bevindt zich hier met meerdere personen en bij allen wordt dezelfde onderwijsmethode toegepast.

Ze worden allemaal gedreven door hun Gedachtenrichter, door hun Engelbewaarder, door hun gidsen om welbepaalde Verhandelingen te lezen. U zult zien dat na verloop van tijd, wanneer u elkaar terug ontmoet dat u allemaal dezelfde hoofdstukken zult gelezen hebben ondanks het feit dat u hierover niet met elkaar hebt gecommuniceerd. Het kan ook zijn dat u allen de noodzaak voelt om over dezelfde onderwerpen te lezen, zelfs als u dit met elkaar niet bent overeengekomen.

De anderen hebben eveneens sensaties op hun chakra’s als ze lezen omdat u allen geüpgraded en verbonden worden met een hoger bewustzijns niveau dat ook uw intelligentie gaat verhogen.

Beantwoordt dit uw vraag?

Student: Ja, dank u. Mijn andere vraag is: Het Urantia Boek zegt het feit dat "God de Almachtige Heer regeert"? Wat bedoelt men met almachtig (Omnipotent)?

TOMAS: De Universele Vader wordt met verschillende namen genoemd en De Universele Vader is Almachtig. Hij is een God van uit uw standpunt en Hij is Almachtig, dus is Hij Omnipotent. Hij kan alles doen. Zijn Wil is Wet, en Hij heeft Wezens geschapen om Zijn Wil uit te voeren. Hij heeft daarom Macht over alles, Hij heeft alle Macht en bevoegdheden.

Al de andere Goden die werden geschapen om Zijn Wil uit te voeren op alle niveaus van het universum zijn Machtig, maar geen enkel onder hen heeft de volledige Macht van De Universele Vader. Dus praten over de “Almachtige Heer God “betekent “De Universele Vader die alle Macht heeft over alles”.

Beantwoordt dit uw vraag?

Student: Ja en mijn laatste vraag is « wat is het verschil tussen Godheid en De Triniteit?

TOMAS: U moet eerst het concept van de De Triniteit begrijpen als één entiteit. De Triniteit wordt vaak gesymboliseerd door een gelijkbenige driehoek in een cirkel. Het Urantia Boek gebruikt het symbool van de drievoudige cirkel om De Triniteit te symboliseren.

Eerst hebt u De Universele Vader.

De Universele Vader heeft een Wil, maar iemand moet deze Wil uitdrukken. Om dit te kunnen doen, heeft Hij een deel van zichzelf uit zich getrokken en dat is De Eeuwige Zoon of De Eeuwige Zoon-Moeder dat een meer vrouwelijk aspect is van De Universele Vader.

Tweedes hebt u dus De Eeuwige Zoon.

De Eeuwige Zoon-Moeder of Eeuwige Zoon drukt het levende Woord uit van de beslissingen van De Vader, Hij-Zij drukt zijn wensen uit.

Toen zagen ze beide de noodzaak in van een derde partij voor het uitvoeren van De Wil van De Vader die uitgedrukt wordt door de “Eeuwige Zoon”, en zo hebben zij “De Oneindige Geest” in het leven geroepen.

Derde partij is dus De Oneindige Geest.

Deze Drie Goden van het Paradijs, deze drie Super Goden zijn in één seconde allemaal samen onmiddellijk ontstaan. Dit is de reden waarom ze De Triniteit genoemd worden. Ze kunnen samenwerken, ze kunnen afzonderlijk werken, maar ze bespreken altijd alles samen. (De Triniteit is een Eenheid, één Entiteit.)

De Eeuwige Zoon zal samen met De Universele Vader de Schepper Zonen scheppen, zoals Christus Michael (Jezus) die één van hun kinderen is.

De Eeuwige Zoon” zal samen met “De Oneindige Geest” de Avonal Zonen scheppen.

Dit zijn Paradijs-Zonen en één van hen zal weldra op Aarde komen om deze wereld te veranderen en haar leiden naar het tijdperk van Licht en Leven. Zulk een Avonal-Zoon wordt dan een Magistraat Zoon genoemd en hij komt hier voor een Magistraat Missie.

Het zijn de Paradijs-Zonen van de Triniteit.

De Triniteit: De Universele Vader, De Eeuwige Zoon en De Oneindige Geest kunnen ook samen andere Godheden scheppen zoals De Allerhoogste, Experiëntiële Godin, die een Godheid is geschapen door De Triniteit.

Begrijpt u het verschil? (Ja)

Het Urantia Boek geeft hierover meer uitleg en op termijn zult u beter het verschil begrijpen. Hebt u nog een andere vraag? (Neen)

{Kathy: De volgende vragen werden in het Frans gesteld en na een tijd begon Tomas ook in het Frans te antwoorden i.p.v. in het Engels}

Student: We lezen in het Urantia Boek dat dromen zuiver fysiologisch en psychologisch zijn. Dit betekent dat dromen niet vooruitziend zijn. Maar veel mensen hebben de indruk dat hun dromen geleid zijn door de Geest en door ze te interpreteren kunnen ze negatieve en positieve dingen openbaren. Kunnen we hierover feedback ontvangen?

TOMAS: We hebben besloten om in het Engels voort te gaan. Sorry, het antwoord zal in het Engels zijn. (Kathy: deze student spreekt geen Engels en kon dus het antwoord niet verstaan).

Dromen treden op in uw sterfelijk mentaal bewustzijn terwijl u slaapt. U kunt zich meestal uw dromen niet meer herinneren. Het interpreteren van dromen om te dienen als richtsnoeren voor toekomstige gebeurtenissen en handelingen is een praktijk die al van oudsher werd gebruikt. De Geest werkt niet op deze wijze wanneer het probeert om met u te communiceren. Het zal u geen dromen in het hoofd plaatsen. De meeste van uw dromen komen voort uit uw eigen hoofd, uit uw eigen gevoelens vermengd met de kennis van uw brein.

Soms zal uw beschermengel u meenemen tijdens de nacht, zodat u sommige dingen kunt leren of om u zaken te tonen. U wordt onderwezen wanneer u 's nachts slaapt. Uw ziel zal dan terugkeren met deze herinnering en normaal gezien gaat u daar niets van onthouden. Er zal soms wel een vage herinnering daarvan in uw achterhoofd blijven. Echter luisteren naar elke droom denkende dat de Geest u probeert te bereiken terwijl u eigenlijk werkelijk droomt dat is een vergissing. Zo werkt de Geest niet.

Student: Als de Gedachtenrichter in ons komt hier op aarde is ons lot dan van tevoren al door De Universele Vader beslist of worden onze beproevingen in dit aardse leven gevormd tijdens de loop van ons leven?

TOMAS : Wanneer u uw God Fragment, uw Gedachtenrichter ontvangt…….we kunnen nu verder gaan in het Frans.

Wanneer u een Gedachtenrichter ontvangt, dan heeft God, De Vader al een pad en instructies voor u voorbereid. De persoonlijkheid die u van De Vader ontvangt is uniek. Het is anders dan alle andere persoonlijkheden. Dus daar ook is er al iets vastgelegd vanaf het begin.

Tijdens uw leven, zal de Gedachtenrichter altijd proberen om u naar het pad van ontwikkeling te leiden die De Vader voor u heeft gekozen. Maar u, die een vrije wil bezit, die de nodige levenslessen moet leren en die een heleboel ervaringen moet opdoen, u maakt uw eigen keuzes en bovenal luistert u gewoonlijk niet naar uw innerlijke stem van God. Met als gevolg dat er u van alles overkomt tijdens uw leven, goede en slechte dingen, en na veel tranen gaat u daaruit uw conclusies trekken en uw beslissingen nemen. Als u op het niveau komt waar u begint te luisteren naar de innerlijke stem van God, dan zult u veel gemakkelijker en met minder moeite het pad gaan volgen dat voor u geschreven werd. Beantwoordt dit uw vraag?

Student: Ja heel goed Tomas. De Seconafijnen zijn de Engelen van de Reflectiviteit en er zijn er veel die gespecialiseerd zijn in verschillende gebieden. Werken ze onafhankelijk en rechtstreeks op ons of werken ze alleen voor de hemelse wezens of onder hun bevel?

TOMAS: De Seconafijnen dienen de Hemelse Wezens in Het Paradijs, Havona, de Superuniversa en de lokale universa alsook De Allerhoogste.

Zij werken normaal gesproken niet rechtstreeks met de mens zoals de Engelbewaarders en de Bestemmingbehoeders. Het kan echter zijn dat hun gevraagd wordt om tot bij u te komen om iets te doen waarvan een Hemelse Persoonlijkheid besloten heeft dat dit nodig was voor u. Seconafijnen kunnen met u samenwerken om verschillende redenen, maar het zal altijd onder het bevel zijn van een Melchizedek of een andere Hemelse Persoonlijkheid.

Er zal u geen Seconafijn toegewezen worden vanaf uw jeugd of later om voor u te zorgen. Ze hebben veel te doen in de Morontia werelden, in de lokale universa, de Superuniversa en het is in die zin dat ze behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van de menselijke ziel. Er worden nooit Seconafijnen toegewezen aan de sterfelijke mens tijdens zijn ganse leven. Beantwoord dit uw vraag?

Student: Ja dank u Tomas en we hebben geen vragen meer.

TOMAS: Mijn kinderen ik dank u, het was erg aangenaam en ik verontschuldig me voor de onderbreking in de talen. U ziet dat ons communicatiesysteem nog niet helemaal perfect is. Maar we werken eraan. Ik neem hier afscheid en ik wens u een goede zondag. Ik hoop u terug te zien, een beetje sneller dit keer, binnen een paar weken. Tot ziens mijn kinderen nog een goede zondag.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek:

startpagina