De Energie van De Triniteit.

Sessie 41 van 26 juli 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans/Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Cyril, Carole en Wivine

Bezoekers: Monsanloran Melchizedek

             SIRAYA, De Stem van De Universele Vader – Meester Geest n°1 van Superuniversum nr.1

             CHRISTUS MICHAEL – Schepper Zoon van ons plaatselijk universum Nebadon.

Ontvangen door Wivine

Monsanloran  sprak na 1u20min               Totale duur meditatie: 2u12min.

Monsanloran hier: Hallo Carole, het doet me plezier om u hier terug te zien. Tracht wat meer van deze meditaties bij te wonen zodat we u op hetzelfde niveau als de anderen kunnen brengen.

Mijn kinderen, jullie zijn bijna klaar voor jullie reis naar Turkije. Doe zoveel mogelijk meditaties tezamen de volgende 2 maanden. We hebben jullie goed verbonden met de hemelse circuits, we hebben de frequenties van de Energie verhoogd zoals jullie hebben gevoeld om jullie vermogens te verhogen bij het overdragen van Energie naar de plaatsen die wij jullie zullen aanduiden en opdat jullie lichamen de veel zwaardere energieladingen zouden kunnen verdragen die langs u door zullen komen bij het reactiveren van oude heilige plaatsen of het scheppen van Lichtankers in bepaalde oorden.

Er zullen zeer moeilijke gebieden zijn en daarom verhogen wij jullie capaciteit om zwaardere Energieladingen te kunnen dragen. Dit gebeurt door jullie zenuwstelsel en bepaalde hersendelen te versterken alsmede bepaalde fases van jullie DNA in bepaalde chromosomen.

Voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn weet dat jullie 22 paar homologe chromosomen bezitten (genummerd van 1 tot 22) met honderden duizenden genetische karakteristieken en u hebt nog een 23ste paar dat dient voor de seksuele voortplanting. Dus in het totaal bezitten jullie 46 chromosomen of 23 paren.

Het 23ste paar chromosoom is dikwijls erg beschadigd ten gevolge van uw voeding die meer chemisch dan natuurlijk is geworden. Wegens de chemische producten die zich in de lucht bevinden die jullie sinds jaren inademen zoals zware metalen en radioactiviteit. Wegens de zonnestralen die niet voldoende gefilterd worden omdat de ozonlaag te dun is geworden. Wegens radioactief voedsel dat voortkomt van zeevruchten of vissen die gevangen worden kortbij nucleaire centrales of plaatsen waar al jaren in de zee nucleaire afval wordt gedumpt. Jullie hebben een immunisatie systeem dat veel te zwak is tegenover virulente virussen en bacteriën soms door de mens zelf geschapen om gebruikt te worden als biologische wapens die men gaat uittesten op mensen om te weten hoe ze reageren en hoe men zich ertegen kan beschermen.

Om dit alles te verhelpen werd er door de Hemelse Wereld heel wat in uitvoering gebracht om jullie middelen te geven om onder andere jullie immuniteits systeem te versterken alsook jullie spiritueel ontwaken te bevorderen.

Begrijp goed dat de “Energie van De Triniteit” die jullie gebruiken niet voorkomt van de ruimtetijd dimensies. Het is een ‘zuiver geestelijke energie’ die jullie bezorgd wordt via de ‘Onafhankelijke God fragmenten’ naar uw eigen God Fragment toe zodat jullie het met zijn toestemming kunnen gebruiken. Deze ‘geestelijke Energie’ kan niet door een sterfelijk mentaal bewustzijn gemanipuleerd worden.

Het kan enkel opgevangen worden door mensen die het willen gebruiken met een onbaatzuchtig altruïstisch hart. Iedere interferentie om deze ‘Energie’ mentaal zelf te willen richten voor eigen doeleinden zal de overdracht die uw Gedachtenrichter uitvoert onmiddellijk stopzetten.

Begrijp goed dat het niet mogelijk is om een “geestelijke Energie” die rechtstreeks afkomstig is van De Universele Vader en wordt doorgegeven via de verschillende ‘niet-geopenbaarde God Fragmenten’ naar uw eigen Gedachtenrichter te gebruiken voor duistere of egoïstische doeleinden.

Jullie werden en worden nog altijd constant opgeleid om uw gedachtenloop of mentaal bewustzijn te blokkeren op zodanige wijze dat uw Gedachtenrichter deze ‘zuivere geestelijke energie’ maximaal kan doorsturen naar die plaatsen die wij jullie zullen aanduiden. Jullie hebben voldoende vorming gekregen om uw bewustzijn te blokkeren en het zal zo snel in zijn werk gaan dat er geen problemen zullen ontstaan.

Begrijp goed en laat de anderen het ook goed begrijpen dat het niet mogelijk is om deze « geestelijke energie » afkomstig van uw God Fragment voor iets anders te gebruiken dan om de Mensheid te helpen volgens de Wil van De Vader. Deze Energie is niet neutraal zoals de ‘universum energie’. Zij is intelligent, geestelijk en kan enkel harmoniserend werken.

Deze « geestelijke energie » wordt niet opgenomen door het mentale bewustzijn en kan niet door uw gedachten gemanipuleerd worden, zij komt voort uit een gans ander circuit. Zij komt rechtstreeks van de Eerste Bron en Centrum en daarom hebben wij u het de “Energie van De Triniteit” laten noemen, om het verschil te maken met alle soorten Universum Energieën of de algemeen gebruikte term “Universele Energie” die in Reiki en andere gelijkaardige praktijken van healing, energetisch genezen of harmonisering van lichaam-bewustzijn-geest wordt gebruikt.

Het is de Universele Vader die hiervoor zijn toestemming heeft gegeven en jullie zullen dat later aan anderen aanleren dankzij de nieuwe vermogens die uw God Fragment of Gedachtenrichter u zal verlenen. U zult dat later beter begrijpen als u zover bent.

U zult dat enkel aanleren aan die mensen die wij u duidelijk zullen aanduiden, waarvoor wij u toelating zullen geven of een duw in de rug en u zult daar geen enkele vergoeding voor vragen noch giften voor ontvangen. Het zal geen massa onderwijs worden en het is iets voor later want het zal nog een paar jaren duren vooraleer jullie hiervoor klaar zijn.

Wanneer jullie in Europa zullen aankomen bestudeer dan de landkaarten en wij zullen elkaar terugzien in de stad ‘Van’ in Turkije. Verblijf daar 2 dagen en doe daar een meditatie om uw verdere instructies te ontvangen.

Adamson en zijn 2de vrouw Ratta zal ons daar vervoegen evenals Van en Amadon die toestemming hebben ontvangen om jullie te vergezellen. Er zullen Secondaire Middenwezens aanwezig zijn die in die regio’s werken met Engelen en Aartsengelen die jullie niet kennen. We zullen met velen zijn om jullie te vergezellen en te implementeren wat nodig is.

Bedankt, mijn kinderen, en wees niet bang. Het zal vermoeiend zijn maar alles zal goed verlopen en jullie zijn goed beschermd. Jullie kennen dit soort reizen, het is veel rijden van de ene plaats naar de andere en er zullen zeker en vast ook prachtige momenten bij zijn.

Dank u wel, mijn kinderen, ik ga jullie laten en het woord laten aan…….

Siraya: Ik ben Siraya – de Stem van De Universele Vader. Ik kom jullie aanmoedigen in wat jullie gaan ondernemen in het oude gebied waar ‘Van’ zijn hoofdkwartier had en waar Adamson – 1ste zoon van Adam en Eva - zijn 2de vrouw Ratta heeft ontmoet. Dit is zeer oude geschiedenis voor jullie maar we gaan trachten het voor jullie ginds te doen herleven.

Ik ben zeer blij dat jullie dat op uw schouders nemen, dat jullie dit werk hebben aanvaard waar geen menselijke glorie jullie opwacht. Laat het een voorbeeld zijn voor anderen hoe veel moed iemand kan opbrengen en wat een mens kan volbrengen als hij of zij in nauw contact leeft met Mij. Ik handel zo met iedereen die Mij willen leren kennen en hun handen in de Mijne leggen zodat Ik ze kan leiden naar een leven van geluk en voorspoed.

Dank u, mijn kinderen, dank u zeer.

(na 16min wachten)

Christus Michael hier : mijn kinderen, ik heb toestemming gegeven aan redelijk wat volk om jullie te begeleiden in de regio van het « Meer Van » in Turkije. Het zal een uitzonderlijk avontuur zijn voor ons allen en zeker voor diegenen van ons team die zich veel gaan herinneren uit de tijd toen ze daar leefden.

Het werk dat jullie ginds gaan uitvoeren behoort tot de diensten die uitgevoerd worden door het «  Korps van Bestemmingsreservisten » en het « Kosmisch Reserve Korps van burgers van Urantia”- zij die een zeer verregaand inzicht hebben in hun kosmisch burgerschap.

Jullie maken deel uit van beide korpsen.

De missies of taken die wij jullie laten uitvoeren onder het voogdijschap van de Melchizedeks maken deel uit van een departement van de Magistraat Missie. Jullie staan onder de supervisie van een Hemels Wezen die onder het gezag werkt van de rechterhand van de Magistraat Zoon. Jullie gaan deze persoonlijkheid later leren kennen.

We gaan vanaf nu de naam « Monjoronson » voor hem niet meer gebruiken want er werd teveel misbruik van gemaakt. Zijn echte naam zal later bekend gemaakt worden en we zullen tot dan over hem spreken als Mijn Broeder, “de Magistraat Zoon”.

Ga voort naar uw nieuwe avonturen met jullie gebruikelijke vrolijkheid…..het is bijna zover ……ga er gerust heen. We zullen allen daar zijn om jullie te vergezellen. Tot weerziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina