Transformatie van hersenen en genen.

Sessie 42 van 30 juli 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans/Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Cyril, B-Maya en Wivine.

Bezoekers :   Malvantra Melchizedek

                   MA-QUIN –Primaire Middenwezen n°173

Boodschap van Malvantra ontvangen door Wivine in het Frans.

Boodschap van Ma-Quin ontvangen door B-Maya in het Engels.

Malvantra sprak na 2u17min          Totale duur meditatie 2u41min.

Malvantra hier: mijn lieve kinderen, we weten dat jullie altijd graag wat nieuws van ons verwachten.

Wij benutten jullie huidige meditaties om jullie met een veel hoger geestelijk circuit te verbinden dat afkomstig is van De Eeuwige Zoon die alles bestuurt wat Geestelijk is, alle Geest-zwaartekracht, alle Geest-energieën en de Geestelijke circuits.

Om jullie in te loggen op deze hogere ‘geestelijke circuits’ dienen verschillende stappen ondernomen te worden en de eerste daarvan betreft twee endocriene klieren die hormonen afscheiden in uw hersenen: namelijk de pijnappelklier (epifyse) en de hypofyse die samen dienen geactiveerd te worden zodat ze in gelijke tred gaan trillen. Daarnaast werken we ook aan de ‘kleine hersenen’ die zich achteraan onder uw hoofd bevinden om alle delen ervan te verenigen en verder te ontwikkelen.

Daar komen al de sensaties van die jullie in het hoofd voelen tijdens de meditaties: soms vanonder achteraan het hoofd, soms bovenaan in het midden en soms op het voorhoofd en soms een elektrische stroom die rondom uw hoofd circuleert om alles te verbinden.

Om jullie te kunnen verbinden met deze hogere ‘geestelijke circuits’ hebben jullie een materiele ondersteuning nodig in uw hersenen om later uw Hemelse Gidsen kundig te kunnen horen en zien zodat jullie hun woorden evenals die van uw Gedachtenrichter in de toekomst simultaan en correct kunnen uitspreken.

Er is ook een verandering die dient aangebracht te worden aan de genetische codes van het chromosoom No.2, die bepalend is voor uw supra-intelligente-mogelijkheden.

We zullen later terugkomen op het 23e chromosoom dat dient voor de seksuele reproductie waar eveneens grote correcties dienen aangebracht te worden. Dit zal deels door ons gebeuren en door nieuwe ontdekkingen die uw wetenschappers op genetisch gebied zullen doen dankzij onze bijdrage in hun onderzoekingen.

Over "seksuele identiteit" (gevoel een man of een vrouw te zijn) van een persoon, wees u ervan bewust dat dit wordt bepaald door de hersenen tijdens de ontwikkeling van de foetus en dat de ontvangen persoonlijkheid van De Universele Vader ook hier een rol speelt. De ziel zal de 'gender identiteit' ontvangen die zich heeft ontwikkeld in de hersenen gelijk welke seksuele voorkeuren er opduiken later tijdens het leven van de sterfelijke mens. Wanneer de ziel de 1e Woningwereld heeft bereikt en er problemen zouden optreden bij de aanvaarding van haar mannelijke of vrouwelijke polarisatie dan zal dat verholpen worden met veel liefde en steun.

Begrijp goed dat ieder mens met een functionerend hersenstel een Gedachtenrichter ontvangt om zijn ziel te ontwikkelen tot hogere geestelijke waarden en een zoon of dochter van God is ongeacht de ‘seksuele identiteit’ die soms niet overeenkomt met het fysiek lichaam of de homoseksuele voorkeuren die zich kunnen ontwikkelen tijdens het sterfelijk leven. Ieder mens heeft het recht om geliefd te zijn en lief te hebben, om gerespecteerd te worden, om scholing te ontvangen en een waardige plaats te bekleden in uw samenlevingen.

Betreurenswaardig is dat jullie altijd het andere geslacht willen domineren en u boven de ander willen plaatsen vaak wegens jullie innerlijke angsten om gedomineerd te worden. Dit gebeurt zowel tussen hetero seksuele, transseksuele als homo seksuele mensen. Het is een nutteloze strijd die nergens toe leidt. Dit bewijst gewoon dat de mensheid in zijn huidige evolutie nog veel heeft te leren over de reden van zijn schepping en het doel van zijn leven dat het bereiken is van De Universele Vader in het Paradijs en alles wat dat inhoudt.

De voortplanting van het menselijk leven op jullie planeet gebeurd door de seksuele daad tussen een man en een vrouw. Dit is de basis van uw gezin en dat is hoe het is ontworpen door de Levendragers volgens de plannen van Christus Michael. De Adam en Eva's en hun nageslacht planten zich op dezelfde wijze voort als de aardse vrouw en man wanneer ze zich op een fysieke planeet bevinden.

Naar aanleiding van genetische of hormonale tekortkomingen in de ontwikkelingsfase van een foetus of de invloed van chemische stoffen zoals medicijnen of lucht en voedselverontreiniging is het mogelijk dat kinderen geboren worden met fysieke afwijkingen van alle aard en soms kan dat een invloed uitoefenen op de latere seksuele identiteit of voorkeur die zich pas zal gaan manifesteren tijdens of na de puberteit.

Seksuele voortplanting en genot bestaan alleen op de ruimtetijd planeten. Eenmaal u bent opgewekt op de 1e Woningwereld met uw nieuw Morontia lichaam zult u zich niet meer seksueel voortplanten noch genieten.

Later, op de Havona werelden, als jullie Hoge Geestelijke Wezens zullen geworden zijn zal het verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke polarisatie nog altijd lichtjes te zien zijn maar altijd blijven bestaan en dat heeft een reden.

De reden hiervoor ligt in het doel van de toekomstige tijden van de Universa, wanneer jullie de nieuwe Schepper Zonen en Dochters zullen zijn zoals voorzien in de Plannen van De Universele Vader om leven te scheppen op de werelden nu in wording van de "buitenruimten". Jullie zullen daar als mannelijke en vrouwelijke complementen samen het leven scheppen op een geestelijke wijze, niet op seksuele wijze zoals dat hier op uw planeet gebeurt met jullie fysieke lichamen.

Ik hoop dat deze kleine eenvoudige uitleg de gemoederen tot rust zal brengen en uw vragen heeft beantwoord.

De (3e) sessie met uw vragen en antwoorden van Tomas zal verlegd worden naar de maand december 2012 wanneer u terug zult zijn in Midden-Amerika. Dat geeft jullie meer tijd om over vragen na te denken. De twee vorige sessies over de opstand waren voldoende om te helpen op Morontia niveau. Baseer jullie vragen bij voorkeur op het Urantia Boek zodat jullie daaruit kunnen leren daar het boek zowel voor jullie als voor ons een grote hulp is om jullie te onderwijzen.

Hartelijk bedankt, mijn kinderen en tot weerziens.

Ma-Quin: goede dag mijn kinderen. Ik stel mij voor: ik ben Ma-Quin, een Primaire Middenwezen die het nr 173 draagt. De reden waarom ik met B-Maya wilde praten is omdat hij hier iets speciaals zal vasthouden terwijl jullie, zijn vrienden, op reis zullen zijn. Deze regelmatige meditaties die jullie de laatste dagen doen zijn voor hem als een opleiding zodat hij voldoende gesterkt wordt om hier alleen de fakkel te houden terwijl zijn vrienden weg zijn.

Zelfs wanneer jullie allen vertrokken zijn wens ik nog steeds dat jullie met elkaar verbonden blijven door jullie te vragen om samen meditaties op afstand te doen terwijl hij hier in Belize blijft om jullie allemaal samen te connecteren. Het is ook een soort experiment om iedereen een gelijkaardige boodschap door te geven. In de maanden die gaan komen gaan jullie niet gans de tijd bij elkaar zijn. Sommigen zullen van elkaar gescheiden zijn tijdens hun verplaatsingen. Het is gewoon een kwestie van de groep sterk te houden voor de dagen dat jullie uit elkaar zullen zijn zodat elke persoon van de groep sterk blijft wanneer hij of zij op zichzelf is aangewezen.

Dat was alles dat ik te zeggen had en ik zal terug contact opnemen. Dank u wel allemaal en nog een prettige dag. Tot ziens, mijn kinderen.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina