Verwacht van niemand erkenning.

Sessie 44 van 19 augustus 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling –Origineel Engels.

Aanwezig: B-Maya in Mezza Verde- Placencia, Belize

           Cyril op afstand in Italië

           Wivine op afstand in België.

Bezoekers: MA-QUIN – Primaire Middenwezen n° 1-7-3

                 Malvantra en Monsanloran Melchizedek

                AYA, Meester Geest N°7 – als De Stem van De Allerhoogste.

Ontvangen door Wivine in België.

MA-QUIN sprak na 1u11min                     Totale duur meditatie: 1u30min.

Ma-Quin: Ik ben Ma-Quin, Primaire Middenwezen 1-7-3. We geven u hier dit bericht door via B-Maya.

(Wivine: Ik heb later B-Maya aan de telefoon gehad maar hij zei dat hij geen bericht had ontvangen. Hij bevestigde wel dat de Energie tijdens de meditatie zeer zwaar was.)

Wij maken deze oefening voor de eerste keer binnen uw groep om ons “communicatie systeem met Reflectiviteit” uit te testen om eenzelfde bericht in verschillende landen aan verschillende mensen in verschillende talen op hetzelfde moment door te geven. Ik spreek tot u in het Engels omdat dit de taal is die ik heb geleerd om voorlopig met u en B-Maya te kunnen communiceren. Er zullen vele veranderingen gebeuren binnenin uw groep zodat allen onder u de mogelijkheid zullen hebben om ons later te kunnen zien en horen.

Jullie reis in Turkije zal een grote initiatie zijn voor gans uw groep en B-Maya en Carole maken daar ook deel van uit tijdens hun meditaties zelfs al doen zij die niet op hetzelfde ogenblik als jullie.

Wij testen hier verschillende systemen uit en nog veel andere dingen. Al jullie Middenwezens, persoonlijke gidsen, Bewaarengelen, Cherubijnen en Sanobijnen werken hieraan mee.

B-Maya doet zijn best om de meditaties hier in Placencia, Belize aan te houden. Ik weet dat jullie nu verwijderd zijn van jullie normale omgeving maar alles komt goed. Doe eenmaal per week een gezamenlijke meditatie met de mensen in Belize wanneer jullie in verschillende landen vertoeven.

Dank u, ik ben Ma-Quin – Primaire Middenwezen nr. 1-7-3.

Malvantra hier: Ik sta aan het hoofd van de Melchizedek School die alle gevolgen bestudeerd van de Lucifer Opstand in Nebadon.

Wij zijn hier allen klaar aan onze zijde voor jullie reis naar Turkije.

Jullie zullen begeleidt worden door onzichtbare gidsen en soms door zichtbare die jullie als lokale gidsen zullen beschouwen. Dat is alles wat ik hierover zal vertellen en het is aan jullie om uit te maken wie deze lokale gidsen zijn.

Wat jullie daar gaan doen is heel belangrijk om gans die regio te stabiliseren. Het zal voor jullie ook een initiatie zijn in ‘hogere geestelijke kennis’ en nog veel meer dat jullie pas zullen ontdekken en begrijpen als jullie ter plaatse zullen zijn.

Dank u, mijn kinderen, en bereidt jullie reis voor door zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de streek van het ‘Van meer’. Dank u.

Monsanloran hier: Alles is inderdaad klaar aan onze zijde. We hebben besloten wat we waar gaan doen. Bestudeer de volgende weken meer die gebieden en zoek ook naar pre-historische grotten en de oude sites van het oude Urartu Koningdom. Doe ginds regelmatig meditaties zodat we jullie beter kunnen leiden. Jullie zullen vertrekken van het ‘Van meer” naar de berg ‘Ararat’, naar Malasgirt, Patnos-Ercis, Ahlat, Tatvan en Mus. Zoek achter meer details en alles wat u kunt vinden over die regio’s.  Dank u wel iedereen, dank u wel.

AYA hier: Ik ben Meester Geest nr.7 van Orvonton –uw Superuniversum en ik spreek nu voor De Allerhoogste.

De Allerhoogste die nu tot ons spreekt:

Mijn kinderen, Ik moedig jullie aan in al uw ondernemingen en al uw inspanningen om een betere wereld te maken van jullie planeet waar vrede zal zegevieren in de harten van velen. Verwacht geen enkele aardse erkenning voor het werk dat jullie doen. Noch van uw familie, noch van uw vrienden, zelfs niet van andere mensen die spiritueel werk verrichten of die belangstelling hebben voor de geestelijke wereld, zelfs niet van Urantia Boek lezers.

Alleen Ik, De Universele Vader, De Eeuwige Zoon-Moeder en De Oneindige Geest kunnen aanvoelen wat er zich in jullie harten afspeelt, in jullie gedachten en waarderen wat jullie doen.

Alles wat jullie gaan ervaren en beleven wordt eerst doorgegeven aan de planetaire Allerhoogste die Urantia wordt genoemd en via haar zullen al jullie ervaringen aan mij doorgegeven worden zodat ik kan meegroeien dankzij al uw huidige en toekomstige ondernemingen.

Ik wilde jullie verzekeren dat jullie omringd worden door mijn Voorzienigheid wegens de taken die jullie uitvoeren voor jullie planeet en dat ik alles kan volgen wat jullie doen dankzij het “Reflectiviteits systeem” dat in leven werd geroepen door de Oneindige Geest, de Paradijs-Moeder, met Majeston als Hoofd van alle groepen Reflectieve Geesten.

Ik spreek hier tot gans de oorspronkelijke groep, ook zij die jullie nu niet meer vervoegen omdat ze eerst meer levenservaringen en beproevingen moeten doorstaan. Levenservaringen zijn hoogstnoodzakelijk want die helpen u groeien, zeker voor de jongeren onder jullie. Zij kunnen u tonen waar u nog aan u zelf dient te werken. Zij zijn de fundering en de ondersteuning van een gezonde, evenwichtige geestelijke zielsgroei. Jullie staan pas in het beginstadium van jullie ‘eeuwig zielenleven’. Jullie kunnen nu nog niet perfect zijn en vooraleer jullie deze perfectie zullen bereiken is er nog een lange weg te gaan. Een weg vol avonturen, vol wonderbaarlijke dingen te leren en wonderlijke wezens te ontmoeten.

Ik dank jullie allemaal en ik moedig jullie aan in al het goede dat jullie ondernemen.

Jullie leven en zijn omringd door een Universum familie die bestaat uit miljoenen en miljoenen Hemelse Wezens gaande van Hoge Geestelijk Paradijs Wezens tot half-materieel-geestelijke Morontia Wezens, door zoveel Engelen en nog veel meer. Jullie leven eindigt niet hier en zal voortgaan want dat is de Wil van de Universele Vader.

Ga voort, mijn kinderen, jullie zijn op het juiste pad en luister niet naar degenen die jullie daarvan willen doen afwijken. Of jullie vertrouwen ons of jullie vertrouwen die andere mensen. Wij hebben tot hiertoe altijd onze beloften nagekomen en jullie bewijzen gegeven. Ga, mijn kinderen, en doe voort. Mijn liefde en Voorzienigheid zijn met jullie allen. Bedankt.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina