Aangeboren begaafdheid en aardse kennis.

Sessie nr.45 van 26 augustus 2012 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Engels.

Aanwezig:      Carole en B-Maya in Mezza Verde- Placencia, Belize

                   Cyril op afstand in Italië

                   Wivine op afstand in België.

Ontvangen door B-Maya {21 jaar oud en het Engels is niet zijn moedertaal.}

Bezoekers:    Ma-Quin - Primaire Middenwezen 173

                   Christus Michael (Jezus) – Schepper Zoon van Nebadon, ons plaatselijk universum.

Ma-Quin sprak na 1u03min            Totale duur meditatie: 1u10min

Ma-Quin: Hallo mijn vriend, dit is Ma-Quin hier. We hadden een paar problemen om ons te verbinden met uw hersenen. Ik raad u aan regelmatig meditaties te doen om uw hersenen te upgraden en ook om uw gedachtenloop gemakkelijker tot rust te brengen. Dat is de enige manier voor het ontvangen en doorgeven van onze berichten. Toch zijn we blij om met u terug te zijn.

Gedurende deze tijd van de dag ga ik u een paar problemen onthullen waaronder de mensen op Urantia lijden.

Menselijke wezens waren intelligent omdat God kennis plaatste binnenin het menselijk brein als hulp in het leven en het is die kennis die mensen helpt om te leren, te leven, te evolueren en hun levensomstandigheden te verbeteren. Dit wasKennis voortkomend uit aangeboren begaafdheid” om te overleven op Urantia, om materialen te scheppen om een aangenamer leven te hebben.

 

Aan de andere kant hebben de mensen extra-kennis opgedaan die men “Aardse kennis” kan noemen. Het is deze "Aardse kennis" dat meer dominant werd en het bewustzijn van de mens heeft overstelpt. Het controleert hen en het drijft hen tot haat, jalousie, geweld en moord. Mensen worden gemakkelijk verleid en worden gesterkt om in de duisternis te blijven en te verdwalen. Deze problemen zijn gaan evolueren tijdens de rebellie van Lucifer.

Als men Urantia op afstand bekijkt dan ziet men dat daar eigenaardige dingen gebeuren en dat is de reden waarom Wivine en Cyril dit dorp (Placencia) hebben moeten verlaten om op andere plaatsen te gaan werken om het Licht, geluk en vriendelijkheid te brengen bij andere volkeren.

Het is voor ons heel belangrijk dat jij en Carole hier blijven. Belize is een klein land en het is nodig dat we het onder ons bestuur houden zodat het niet de piek zou bereiken waar andere landen onder lijden zoals oorlog, armoede en werkeloosheid.

De meerderheid van de wereldbevolking weigert God's liefde, slechts enkelen overwegen Zijn Liefde en Genade.

Deze groep moet worden versterkt en elkaar blijven helpen, meer Energie naar plaatsen sturen, een nauwere relatie met God aangaan en geef het niet op zodat ooit “Het Licht” u kan omarmen.

Ik moedig u aan om elke dag tenminste 15min te mediteren en ik zal u ervan bewust maken wanneer we opnieuw hoeven bijeen te komen. Ik zal ook mijn aanwezigheid laten voelen aan Wivine. Tot weerziens, lieve kinderen.

Christus Michael hier: Ik ben erg blij en trots te zien dat mijn kinderen de herinnering behouden van mijn liefde voor Urantia. Ik moedig u aan om meer respect te betonen aan de mensen van Urantia zodat zij jullie gaan respecteren op dezelfde wijze als u deed. Dat is de enige sleutel en manier van leven: breng meer geduld op, toon liefde en wees vriendelijk.

Dit was ons eerste contact, mijn kind. Ma-Quin zal het Primaire Middenwezen zijn dat u altijd zal bijstaan.

Ons doel en de verwezenlijking ervan zal binnenkort bereikt zijn. Laten we hard werken, mijn kinderen, en focus u meer op de Hemelse Wezens. Ik ga nu afscheid nemen, tot weerziens.

END.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina