De decimale planeet n°606- Urantia.

Sessie 46 van 29 augustus 2012 – opgenomen-Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats : Europa door ons te connecteren met het Licht Anker van Mezza Verde in Belize.

Deelnemers :           Wivine in België

                   Cyril in Italië.

Ontvangen door Wivine.

Bezoekers:    AYA, Meester Geest N°7 van Superuniversum N°7 OrvontonDe Stem van De Triniteit en De Allerhoogste.

                   TABAMANTIA - de soevereine supervisor van de reeks decimale of experimentele planeten.

AYA sprak na 1uur              Totale duur meditatie: 1u30min.

AYA hier: .Ik ben AYA, Meester Geest nr.7 van Superuniversum nr.7 Orvonton – De Stem van De Triniteit en De Allerhoogste.

Meisje, je hebt weer vele vragen in het hoofd betreffende de organisatie van de decimale planeten en het nr.606 van uw planeet dat een decimale planeet is. Je hebt gelijk als je begint te tellen van 10 – 20-30 -40 enz. dan zou planeet 606 geen decimale planeet kunnen zijn, wel nr. 600 of 610.  {1 planeet op 10 zou een decimale of experimentele planeet zijn}

Wat ik jullie nu ga vertellen is een algemene regel in gans uw Superuniversum Orvonton. Men heeft jullie gezegd dat elk Planetaire Stelsel ongeveer 1.000 levensvatbare planeten kan bevatten en dat ongeveer 1 op de 10 planeten wordt gebruikt om bepaalde experimenten met het leven uit te voeren die veranderingen en verbeteringen zouden kunnen voortbrengen aan de fysieke lichamen van toekomstige mensen.

Niet alle planeten zijn geschikt door hun omgeving om menselijk leven te ontwikkelen met voldoende intelligentie en breincapaciteit waarvan de zielen later met hun Gedachtenrichter of God Fragment zullen kunnen fuseren om vervolgens als een geestelijke eenheid verder op te klimmen tot de Universele Vader in Het Paradijs.

Wat betekent dat het aantal bewoonbare planeten waar menselijk leven kan ontstaan dat zich een ziel kan ontwikkelen met de hulp van een God Fragment en voldoende geestelijke hoogte kan bereiken om er later mee te fuseren georganiseerd en doordacht is.

Begrijp goed het volgende: rondom het Paradijs draaien de werelden van Havona. Rondom Havona draaien 7 Superuniversa en ieder Superuniversum bezit 100.000 plaatselijke universa. Gans dit geheel noemt men het Grote Universum.

Rondom het ‘Groot Universum’ draaien vier cirkels met werelden in ontwikkeling die men de “buitenwerelden” noemt. Het Groot Universum met zijn ‘buitenwerelden’ wordt het Meester Universum genoemd.

Al de plaatselijke universa en de Superuniversa dienen de status van het Paradijs te bereiken, namelijk de status van ’Licht en Leven”. Dan zal er een nieuw universum tijdperk ingeluid worden waarin De Allerhoogste tot God De Almachtig Allerhoogste gekroond zal worden en alle machten en beheer in handen zal krijgen over het ganse Meester Universum, iets wat nu niet het geval is daar deze Godheid nog in evolutie en ontwikkeling is.

De plaatselijke universa dienen daarom ook een deel permanente bewoners te hebben die samen zullen evolueren met al de geschapen wezens en engelen van dat plaatselijk universum.

Wij dienen daarom op de ongeveer duizend bewoonbare planeten van een planeten Stelsel een aantal menselijke zielen te voorzien die weliswaar een Gedachtenrichter gaan ontvangen om hun ziel verder te ontplooien zodat zij de Morontia Woningwerelden kunnen bereiken maar die daar niet met hun Gedachtenrichter zullen fusioneren, echter wel met een Fragment van de Moeder-Geest van het plaatselijk universum om aldus de permanente bewoners te worden van Nebadon. De Moeder-Geest van een plaatselijk universum is een dochter van De Oneindige Geest.

We dienen bijgevolg ook een aantal planeten te voorzien waar er mensenzielen zich kunnen ontplooien die wel het potentieel bezitten om later met hun Gedachtenrichter te fuseren en na deze fusie zult u beiden verder opklimmen als één enkele ‘Morontia entiteit’. Men zal geen verschil meer kunnen opmerken tussen de ziel en de Gedachtenrichter.

Vervolgens zal deze ‘gefuseerde Morontia Entiteit’ haar Geestelijke ontwikkeling verder zetten door het plaatselijk universum te verlaten als beginnend geestelijk wezen om verder op te klimmen langs de Geestelijke werelden van het Superuniversum, dan Havona en Het Paradijs waar ze uiteindelijk het Korps der Volkomenen zal vervoegen als Paradijselijk Geestelijk Wezen.

Dit is het geval van Urantia waar er met nieuwe levensvormen werd geëxperimenteerd om krachtigere menselijke species voort te brengen met het type mensen dat twee hersenhelften bezit.

Het is allemaal georganiseerd, geregeld en op iedere decimale planeet worden er experimenten uitgevoerd met plantaardige, dierlijke en menselijke levensvormen.

Als u de planeten decimaal gaat nummeren dan zou planeet nr.100 een decimale planeet moeten zijn…wel neen, hier springen we op nr.101 en later komt 202 – 303 -404 -505 -606……….enzovoorts.

Deze ‘bijzondere’ decimale planeten en zo zijn er 10 per planetaire Stelsel worden gebruikt om te experimenteren met mensenvormen die sneller tot hogere evolutionaire ontwikkeling komen en waarbij de mens begiftigd wordt met bepaalde hersenmogelijkheden die hem zullen toelaten sneller contact aan te leggen met zijn innerlijke Gedachtenrichter. Bijgevolg zijn het ook altijd planeten die gewijd zijn aan De Universele Vader.

Dat is ook de reden dat uwplaneet 606-Urantia’ – zo belangrijk is in gans het circuit van de decimale planeten die gewijd zijn aan De Universele Vader, de Schepper van Alles.

Wij kunnen u niet alles vertellen, maar dit is een algemene regel in alle plaatselijke universa van uw Superuniversum Orvonton. Later kunnen wij meer uitleg geven wanneer u meer kennis zult opgedaan hebben.

Het houdt verband met de soorten hersenen van de mensen op een planeet.

Er zijn drie soorten gangbare hersentypes in Nebadon: mensen met één hersendeel, mensen met twee hersendelen en mensen met drie hersendelen. Diegenen met drie hersendelen zullen in de tijd hogere civilisaties, hogere bewustzijns capaciteiten en geestelijke ontwikkeling bereiken op hun planeet dan zij die slechts twee of één hersendeel bezitten. Jullie zijn nu al verbijsterd als jullie erin lukken om onze boodschappen te ontvangen of om een glimp van ons te zien maar voor een mens met drie hersendelen op een gevorderde planeet is dit slechts een primitief gedoe.

Dit verschil speelt echter geen rol meer eenmaal de ziel de Morontia Werelden bereikt want iedereen moet daar dezelfde geestelijke en verstandelijke ontwikkelingsfases ondergaan en dan vlakt het verschil vanzelf af.

Aan de basis is het nog altijd uw liefde voor God, willen worden als Hij en dienstbaarheid aan uw medemens vertonen die cruciaal zijn voor uw ziels-ontplooiing.

Planeet 606 heeft een speciale bestemming en is een bijzonder experiment om te zien hoe we de “geestelijk receptieve organen” van de mensen met twee hersendelen kunnen verbeteren zodat ze tijdens hun materiele evolutie een veel betere verbinding kunnen krijgen met de Hemelse Wereld en hun God Fragment en aldus een hoger geestelijk inzicht bereiken.

We willen u toch waarschuwen dat er mensen op jullie planeet geboren worden met helderziende, helderhorende vermogens in meerdere of mindere mate waarvan sommigen hierdoor onze boodschappen lichtjes kunnen ontvangen maar dat geeft u geen enkele aanwijzing over de kwaliteit of de geestelijke hoogte van hun ziel.

Vergeet ook niet dat er mensen op jullie wereld rondlopen met grote extra-sensoriele psychische vermogens en zelfs veel meer maar ze niet gebruiken voor hun geestelijke ontwikkeling of om hun medemens te dienen, noch geloof hechten in De Vader waardoor ze deze giften gaan gebruiken voor hun eigen glorie en welstand…. Ten koste van anderen en soms de vrije wil van anderen.

Als ik u dit vertel dan is dat om u duidelijk te maken dat de basis voor de ascensie van uw ziel altijd uw onbaatzuchtige dienstbaarheid voor uw medemens zal zijn, uw liefde voor De Vader en te willen worden als Hij: Volkomen. Dit gebeurt door nederig te leren en stilaan uw wil aan de Zijne over te dragen, gelijk welk soort hersenen u bezit en of u al dan niet helderziende vaardigheden hebt. De ontvangen vaardigheden bij de geboorte zijn een hulp, gebruik die dan ook voor het goede.

Ik zal u daar later meer over vertellen wanneer u meer kennis en ervaring hebt opgedaan. Dank u wel en tot ziens, mijn kinderen.

Tabamantia hier: Hallo, ik ben blij dat onze verbinding ditmaal succesvol is verlopen. Ik ben inderdaad de hemelse persoonlijkheid die de soevereine supervisie heeft over al de decimale planeten van Nebadon, uw plaatselijk universum. U begrijpt dat na de opstand van uw planetaire Prins Caligastia en Lucifer we sommige zaken hebben moeten rechttrekken.

Ik kom u geruststellen door te melden dat het Plan van De Universele Vader en Christus Michael (Jezus) functioneert en dat er een positieve ommekeer is in de kwaliteit van het menselijk wezen en de ontwikkeling van de zielen op Urantia, iets wat niet het geval was tot eind vorige eeuw. Alles zal zich terug herstellen zoals het voorzien was van in het begin.

We hebben gezien dat dankzij alles wat we doen aan de fysieke lichamen van de mensen via het verzenden van de Universum Energie naar de Aarde, via de hulp van de Levendragers en alle andere projecten die in omloop zijn, dat alles wat oorspronkelijk gepland was door de Levendragers en de Melchizedeks zich kundig zal herstellen.

We zien daar nu al de gevolgen van op kleine schaal en we vertrouwen erop dat ditmaal de ommekeer mogelijk zal zijn en dat uw Mensheid zal verder kunnen opklimmen zodat jullie planeet het tijdperk van Licht en Leven, of de ‘Verlichting’ kan bereiken.

Ik wil u eraan herinneren dat het tijdperk van Licht en Leven betekent de planeet via evolutie te brengen naar de staat van Het Paradijs dat het Licht en het Leven is; u gaat aldus door uw acties en beslissingen langzaamaan van de Aarde een paradijs kunnen maken voor de komende generaties.

Dank u mijn kinderen. Ook ik zal later terugkomen met het akkoord van AYA en Christus Michael om meer uitleg te geven over deze ‘bijzondere’ decimale planeten 101 -202-303- enzovoorts. Tot weerziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina