De Mensheid zal worden hersteld.

Sessie 47 van 2 september 2012-opgenomen – Nederlandse vertaling -Origineel Engels.

Plaats: Mezza Verde in Belize en in Europa.

Aanwezig: B-Maya en Carole in Mezza Verde Belize

          Cyril op afstand in Italië.

          Wivine op afstand in Spanje.

Ontvangen door Wivine in Spanje.

Bezoekers:    Ma-Quin, Primaire Middenwezen nr. 1-7-3

                   Moiraya – Meester Geest N°3 van Superuniversum N°3, De Stem van De Oneindige Geest.

                   Christus Michael (Jezus) – Schepper Zoon van ons plaatselijk universum Nebadon.

Ma-Quin sprak na 1u13min            Totale duur meditatie: 1u46min.

Ma-Quin: Ik ben Ma-Quin, Primaire Middenwezen nr. 1-7-3. Ik ben hier om jullie allen een bericht door te geven en in het bijzonder aan degenen die binnen een paar weken naar de regio van ‘Van’ in Turkije zullen vertrekken. Wij, de Middenwezens, zijn jullie reis aan het voorbereiden. Jullie gaan daar vele bergen beklimmen en in verschillende soorten grotten gaan.

Vele plaatsen die jullie moeten bezoeken zijn niet van toeristisch belang en dat is waarom u problemen ondervindt om ze op het internet te lokaliseren. Wij zullen jullie daar ginds naartoe leiden en daarom heeft Monsanloran (Melchizedek) u gevraagd om ginds bijna elke dag een meditatie te doen zodat wij jullie ginds veel beter kunnen richten naar de te bezichtigen plaatsen en wat jullie daar hoeven te doen. Vertrouw op onze begeleiding daar wij zullen werken als tussenpersoon voor de Melchizedeks.

De regio’s van het ‘meer Van’ en Oost-Anatolië bevatten veel oude kennis die sinds heugenis verborgen bleef voor de mensheid.

We zullen u ter plaatse soms vragen om u een wereld in vrede te visualiseren alvorens in meditatie te gaan. Te visualiseren dat alle soldaten hun wapens droppen en hun handen uit de mouwen steken om de mensen te helpen te herbouwen wat werd verwoest. Dat allen samen de moskeeën en kerken herbouwen, de heilige plaatsen van de profeten in eren herstellen waar veel wijsheid kan worden verkregen. Dat zijn de oorden waar de mensen zullen leren communiceren met hun inwonend God Fragment.

We houden jullie reis een beetje mysterieus om jullie geloof uit te testen in jullie innerlijke leiding die bij allen nog versterkt dient te worden.

Die regio is sinds heugenis een ontmoetingsplaats van vele religies en geloofsovertuigingen. Ik zal jullie daarbij kunnen helpen daar ik 500.000 jaar geleden geboren ben op uw planeet, samen met uw secundaire Middenwezens die de kleinkinderen van Adamszoon en Ratta zijn en ginds ongeveer 35.000 jaar geleden geboren werden. Zij zijn ook de hoeders van alle kennis op deze plaatsen.

Jullie gaan leren visualiseren met liefde en tegelijkertijd de ‘woorden’ uitspreken van wat jullie wensen te bereiken voor gans die regio van het Midden-Oosten, zodat vrede kan zegevieren en dat al deze verschillende culturen en overtuigingen in vrede kunnen samenleven en respect opbrengen voor elkaar.

Visualiseer in het “nu”-alsof het al is gebeurd met een groot hart en spreek de woorden uit met overtuiging. Op dat moment zullen jullie Gedachtenrichters samenwerken om dit te weven in een hogere transcendente dimensie opdat andere mensen in de toekomst zich op deze hogere geestelijke gedachtenbeelden van vrede en liefde zouden kunnen aansluiten. Daarmee zal de toekomst van Urantia veranderen en zullen de negatieve gedachten geneutraliseerd worden die nu in uw wereld rondgestrooid worden aangaande een globale oorlog of grootse planetaire catastrofes.

Omdat Urantia de gevolgen van de Lucifer opstand heeft ondergaan zullen de mensen het tijdperk van Licht en Leven niet kunnen bereiken op de traditionele wijze zoals dat is voorzien op de andere levensvatbare planeten. Al jullie verschillende talen, godsdiensten, geloofssystemen, menselijke soorten en culturen zullen nog altijd aanwezig zijn wanneer jullie het beginstadium van Licht en Leven zullen bereiken.

Vrede en geluk voor de Mensheid wil zeggen dat ieder kind, ieder mens recht heeft op geluk, onderwijs en ontplooiingsmogelijkheden en dat dit pas kan bereikt worden als allen gaan accepteren dat God leeft in iedere persoon die op deze wereld rondloopt, zonder onderscheidt. Het is de mens die onderscheidt maakt, niet De Universele Vader.

Honderd jaar geleden was de gemiddelde leeftijd van een kind 5 à 6 jaar om een God Fragment te ontvangen na de eerste morele beslissing. Deze gemiddelde leeftijd zal binnenkort rond de ‘drie jaar’ zijn wat betekent dat weldra veel kinderen hun Gedachtenrichter zullen ontvangen spoedig na de geboorte samen met hun persoonlijkheid.

Er zullen meer en meer kinderen geboren worden met een hoger mentaal bewustzijn die rond hun 2, 3 of 4 jaar al een hechte band zullen kunnen aanleggen met hun Gedachtenrichter.

Dank u mijn kinderen en nog een prettige dag in Belize en een mooie avond in Europa. (8uren tijdsverschil.)

Moiraya: Ik ben Moiraya, Meester Geest nr.3 van Superuniversum nr.3 De Stem van De Oneindige Geest.

Mijn lieve kinderen, ik ben hier omdat De Oneindige Geest, de Moeder Geest van het Meester Universum jullie rechtstreeks wenst toe te spreken.

Ik ben diegene die uw Moeder Geest Nebadonia, van uw plaatselijk universum Nebadon, heeft geschapen. Ik ben de zorgdragende Universum Moeder en diegene die Alle Bewustzijn uitstort op gans de Schepping.

De Universele Vader heeft Mij inderdaad middelen gegeven om Zijn Plannen en die van Christus Michael voor Urantia uit te voeren om de mensen op uw planeet uit de nood te helpen.

Gans de Mensheid zal inderdaad een genetische transformatie ondergaan en zullen biologisch verheven worden op dezelfde manier en op gelijke hoogte gebracht worden doch hun bijzonderheden en uiterlijke verschillen zullen blijven bestaan. Dit zal een algemene les zijn voor gans de Mensheid op aarde. Jullie moeten leren leven met anders uitziende en denkende mensen want die situatie staat dichter bij wat jullie op de hemelse Woning- en Morontia werelden zullen ervaren.

Ik zal een helderder mentaal bewustzijn en intelligentie bezorgen aan al degenen die contact aanleggen met hun inwonende Gedachtenrichter en ik zal via uw Moeder Geest Nebadonia meer krachten en bewustzijnsgiften schenken aan alle actuele en toekomstige generaties. Ieder kind dat vanaf nu geboren wordt zal intelligenter zijn, veel meer in staat zijn om de inwonende Geest aan te voelen, meer helderziend en helderhorend zijn dan uw generatie en de generaties voor u.

Wat werd vernietigd door Lucifer en Caligastia zal worden hersteld.

Ik waarschuw jullie hiervoor daar het voor ouders van nu een zeer grote uitdaging zal zijn om deze hoger begaafde kinderen te beheren en op te voeden. Sommige ouders kunnen zich zelfs in een situatie bevinden vergelijkbaar met de kloof die er was tussen Andon en Fonta en die hun ouders. De kloof zal in het begin dikwijls groot zijn maar zal met de komende generaties in evenwicht komen.

Wanneer de volgende twee tot drie generaties steeds hoger begaafde mensen zullen voortgebracht hebben….... dan zullen er kinderen van Adam en Eva terugkomen in een menselijk lichaam en uw wereld voorthelpen met hun krachtige bewustzijns giften, hun supra intelligentie en Universum Wijsheid. Zij zullen de Universum waarden terugbrengen en op alle niveaus actief zijn: in regeringsadministraties, commerciële aangelegenheden, gezondheidszorg, landbouw en alle takken van de wetenschap. We verwachten dat dit zal gebeuren na de volgende 3 generaties, binnen een 100-tal jaren in uw tijdsrekening.

Verheug jullie om de groot-groot-grootouders te zijn van prachtige kinderen die het gezicht van deze wereld onder leiding van de Magistraat Missie zullen veranderen en alles zullen terugbrengen naar De Vader, De Schepper van al dat is.

Ik draag zorg voor jullie, mijn kinderen. Ik kan voor jullie misschien heel ver weg lijken en toch ben Ik dat niet want jullie slapen, leven en denken allemaal constant in mijn armen. Tot ziens allemaal.

Christus Michael hier: Nou, mijn lieve kinderen, jullie zijn zich aan het voorbereiden voor de grote reis naar een land met een vreemde cultuur en taal. Het is van groot belang voor gans Urantia wat jullie daar gaan doen en zeker voor de regio van het Midden-Oosten waar het Christendom en de Islam elkaar sinds 1.500 jaar bevechten. De fundamentele waarheden van beide religies zijn hetzelfde en kunnen elkaar aanvullen vanaf het moment dat de mens zal stoppen met elkaar te vermoorden in de naam van De Vader, de Schepper van alles, gelijk met welke naam Hij genoemd wordt.

Ik bedank jullie hiervoor en De Oneindige Geest gaf inderdaad met het akkoord van Mijn Vader vele mogelijkheden opdat elk individu reeds de staat van Licht en Leven hier op Urantia zou kunnen bereiken.

Jullie zullen buitengewone verlichtende momenten beleven op deze oude heilige plaatsen waar we u naartoe zullen brengen. Verheug jullie mijn kinderen daar u voor Mij en De Vader werkt onder de koepel van de Magistraat Missie en door dit te doen helpen jullie alle mensen van jullie planeet en alle mensen en zielen van gans mijn plaatselijk universum.

Dank u mijn kinderen in de naam van gans Nebadon, het plaatselijk universum dat ik heb geschapen. Ik dank jullie in naam van Mijn Vader, De Universele Vader en in naam van De Allerhoogste, onze Experiëntiële Godheid die groeit met alle ervaringen die wij allen hier in Nebadon beleven. Vergeet niet dat jullie een onderdeel zijn van een Groots Universum en niet enkel deel uitmaken van deze kleine planeet.

Tot ziens, mijn kinderen. Ik zal jullie met Nebadonia opzoeken tijdens uw reis.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina