De spirituele klieren en de Nieuwe Priesters.

Sessie 48 van 11 september 2012Ė opgenomen-Nederlandse vertaling Ė Origineel Frans.

Plaats : Europa door ons met het Lichtanker te verbinden van Mezza Verde in Belize.

Aanwezig:††††† Cyril op afstand in ItaliŽ.

†††††††††††††††††† Wivine op afstand in Spanje.

 

Ontvangen door Wivine in Spanje.

 

Bezoekers:††† Gabriel van Salvington, De Blinkende Morgenster.

††††††††††††††††††††††† Vader Melchizedek.

††††††††††††††††††††††† Malvantra Melchizedek.

 

Gabriel sprak na 1u06min †††††††††††† Totale duur meditatie: 1u42min

Gabriel: Ik ben Gabriel van Salvington, de eerste geborene van Christus Michael en Nebadonia, uw Moeder Geest van dit plaatselijk universum Nebadon. Ik bestuur dit plaatselijk universum namens Christus Michael en ik vervang hem wanneer hij niet in Nebadon is. Ik vertegenwoordig hem ook in andere plaatselijke universa en op Uversa, de hoofdstad ons Superuniversum.

U wilt mij horen praten over Lucifer en Caligastia.

Het waren briljante Lanonandek Zonen, eveneens geschapen door Christus Michael en Nebadonia.

Caligastia, uw vroegere planetaire Prins, werd gekozen en getest door de Melchizedeks voor zijn aankomst hier 500.000 jaar geleden. Hij had een buitengewone intelligentie en kende de wetten die de universa regelen. Indertijd was Christus Michael van Nebadon vaak afwezig om zijn zelfschenkingen te doen in al de Ordes van zijn schepping.

Toen Caligastia benaderd werd door Satan, de rechterarm van Lucifer, had Caligastia al zijn eigen ideeŽn over hoe hij de vooruitgang van de mensheid op jullie planeet wilde beheren.

Er werden hier verschillende nieuwe ideeŽn beproefd op uw decimale planeet door de Levendragers die tot nu toe niet volledig tot ontplooiing zijn gekomen.

Ten eerste was uw planeet voorbestemd om geconsacreerd te zijn aan De Universele Vader en de mensen die er zouden opgroeien zouden er zielen ontwikkelen die bekwaam waren om later te fuseren met hun God Fragment of Gedachtenrichter.

Ten tweede zijn jullie begiftigd met twee klieren in de hersenen die chemische stoffen afscheiden vergelijkbaar met de endocriene klieren die uw hormonen afscheiden. Deze klieren dienen om uw dorst naar geestelijke zaken te verhogen evenals uw spontane verbeelding.

Deze klieren werden niet geopenbaard aan de mensheid en helaas werken ze niet meer naar behoren.

De schenking van het Adamische bloed zou uw vermogens voor spirituele ontwikkeling uiteraard veel verbeterd hebben en uw immuun systeem versterkt hebben. Maar ja, nu moeten we andere middelen inzetten om alles recht te trekken.

Deze klieren worden op dit moment geactiveerd via de input van universum energie door de Hemelse Wezens en door mensen die weten hoe ze deze Hogere EnergieŽn moeten opnemen en doorgeven.

(Opmerking Wivine: een deel van wat volgt is een antwoord op mijn vraag of Caligastia de aanstichter was van het AIDS-virus, alhoewel ik mijn vraag niet specifiek aan Gabriel had gesteld.)

Dat Caligastia heeft willen afwijken van de wetten van het universum omdat hij voor God wou spelen en zijn eigen ideeŽn heeft willen doorvoeren is een feit.

Het bestaan van virussen komt voort uit een ontaarding van de oorspronkelijke bacteriŽn die een parasitair bestaan gaan leiden zijn. BacteriŽn zijn eencellige levende organismen die op hun eigen kunnen voortbestaan in een niet-levende omgeving. Virussen hebben geen cel en kunnen alleen leven en zich vermenigvuldigen in een levend organisme zoals uw cellen of de cellen van dieren en planten.

Dit kwam voort uit een gebrek aan vooruitziendheid van de Levendragers en ze hebben dat niet gecorrigeerd omdat ze dachten dat de komst van Adam en Eva en de schenking van het Adamische bloed uw immuun systeem voldoende zou gesterkt hebben zodat u daar niet meer onder hoefde te lijden. Maar goed, dat is ook niet gebeurd zoals verwacht.

Er zijn virussen die leven in dieren en daar de fysieke aard van dieren dicht bij de uwe ligt zijn er virussen die zich kunnen aanpassen of kunnen aangepast worden aan het menselijk lichaam. Hiermee werden bepaalde experimenten uitgevoerd in uw laboratoria. Geloof me, om zoiets te bereiken hebben uw huidige wetenschappers echt geen hulp nodig van een Lanonandek Zoon als Caligastia, ze zijn kundig genoeg om dat zelf uit te vissen.

Het is waar dat hij jullie nadeel heeft berokkend, niet omdat hij absoluut nadeel wou berokkenen aan de mensheid toen hij in opstand kwam, maar omdat hij is afgeweken van de Plannen opgesteld door Christus Michael en De Universele Vader voor uw evolutie. Toen we bij jullie alle "communicatie circuits met het universum" hadden afgesloten en de 37 rebel planeten in quarantaine geplaatst hadden, begrepen de planetaire Prinsen die Lucifer gevolgd hadden wel dat we ze vroeg of laat op het matje zouden roepen.

Desondanks bleven deze Lanonandek Zonen sommige experimenten doen die niet toegestaan waren volgens de Wetten van het universum, omdat ze al elders bewezen hadden dat ze ongunstig waren.

Hun probleem kwam voornamelijk voort uit het feit dat ze de autoriteit van de Paradijs Zonen niet aanvaardden, noch die van hun vader Christus Michael. Ze wensten een totale vrijheid in hun handelingen en weigerden het bestaan van De Universele Vader te aanvaarden.

Als een opstand uitbreekt op een experimentele planeet als de uwe, waarvan de experimenten zorgvuldig zijn gepland en opgevolgd worden met een vergrootglas, kan de geringste afwijking van het Plan van God een grote ramp veroorzaken in de evolutie van de stervelingen en zo hun spirituele ontwikkeling vertragen.

Toch heeft iedere ziel die is voortgekomen uit jullie planeet alle mogelijkheden ontvangen om haar evolutie verder te zetten op de Zeven Woningwerelden en later op de Morontia werelden.

Ten derde hebben Lucifer en de planetaire Prinsen ĎhumanoÔde wezensí geschapen op enkele planeten die niet aan de normen van Christus Michael voldoen. Daarnaast werden door volgelingen van Caligastia en Satan 'negatieve gedachtevormen' geschapen gedurende jaren en werden er Ďgevallen engelení die jullie 'demonen' noemen hier door Aartsengel Michael en zijn Engelenscharen ondergronds opgesloten zodanig dat zij daar niet meer weg konden.

Dit is het ďgrote schoonmaakwerkĒ waarin jullie ons helpen met andere groepen verspreid over de hele wereld die jullie niet kennen.

Ten vierde, is er de situatie van de vrouw op uw wereldbol. Wegens sommige religies, ancestrale tradities en cultussen is de status van de vrouw in vele delen van de wereld zeer precair. Vrouwen moeten zich kunnen ontwikkelen en beschouwd worden als kind van God in hun eigen recht; ze moeten hun plaats krijgen en respect ontvangen als gelijkwaardig complement van de man. Zolang beide geslachten niet overal als gelijkwaardig zullen beschouwd worden stellen jullie automatisch uw wereldwijde spirituele evolutie als Mensheid in zijn geheel uit.

Wanneer de profeet Mohamed zijn goddelijke verzen ontving die hij uit het hoofd had geleerd, was zijn eerste leerling zijn eigen vrouw. Hij heeft nooit zijn vrouw als een lager wezen behandeld. Wat er gebeurd is na meer dan honderden jaren toen men zijn verzen op papier heeft gezet, is een ander verhaal. Er zijn in de Islam zoveel verschillende stromingen als in het christendom. Het zelfde geldt voor het boeddhisme, het hindoeÔsme, de godsdiensten in China, in het continent van Afrika en in Midden-en Zuid Amerika.

Een cultuur, een religie, een taal is iets heel belangrijks. Een taal drukt de cultuur van de voorouders van de persoon uit die deze taal spreekt. Daarom vragen wij u om andere talen te leren om beter met elkaar te communiceren en respect voor de taal en de cultuur van anderen op te brengen. Achter elke taal staat een religie, een cultuur, een gedachte en alle traditionele kennis die in de genetische code van een persoon is opgenomen.

Bestudeer de manier waarop andere religies en filosofieŽn De Universele Vader eren. Jullie zullen daarin veel overeenkomsten vinden die zeer leerrijk voor u zullen zijn.

De barbarij van uw oorlogen, moorden, martelen, verhongeren, beestachtige volkerenmoorden en massavernietigingswapens ontwikkelen die de aarde en de lucht die u inademt vervuilen komen voort van u, van de mens.

Geen gevallen engel, geen duister wezen kan jullie dwingen zulke keuzes te maken. U hebt vrije wil. Dat zijn uw keuzes, dat komt van binnen in u omdat u machtswellustig bent, omdat u wenst te domineren en smacht naar materiele rijkdom. Omdat u uw inwonende Goddelijke Vonk niet wilt kennen noch zijn richtsnoeren wenst te volgen. Omdat u niet over liefde en delen wilt horen.

Sommigen onder jullie hebben zelfs een heleboel giften ontvangen die jullie naar hogere spirituele sferen hadden kunnen brengen. Hoewel jullie de hemelse wereld kenden door er contact mee gehad te hebben, zijn jullie allemaal vervallen in de enorme zonde van trots en machtswellust.

Het is aan u om te beslissen om te veranderen met onze hulp, om te laten zien aan anderen dat de hemelse wereld zeer dicht bij de mens staat en dat het slechts enkele momenten van stilte per dag vraagt om deze aanwezigheid te ervaren.

Dank u, mijn kinderen. Ik hoop dat ik de vraag over Caligastia en de virussen heb kunnen beantwoorden.

Vader Melchizedek: mijn kinderen, ik ben Vader Melchizedek en ik ben hier om u te spreken over mijn Zonen Ė De Orde der Melchizedeks.

Jullie werken inderdaad met die Melchizedeks die de link maken tussen Uversa en uw Planetaire Bestuur, tussen Machiventa Melchizedek uw nieuwe planetaire Prins, Christus Michael en de Avonal Zoon die zich in de buurt van jullie planeet bevindt om zijn Magistraat Missie op te starten.

Ik heb zonen die met de Levendragers werken en die in zekere zin zelf een Levensdrager kunnen worden door een speciaal lichaam te ontvangen waarmee ze met een Moeder Eva wezens kunnen scheppen op de Midsoniete wereld van een planeten Stelsel. Hun afstammelingen worden " Midsonieten" genoemd en deze Midsonieten belichamen zich niet op materiŽle planeten.

Ik wilde jullie persoonlijk vertellen dat een vergelijkbare gebeurtenis zich zal voordoen op jullie planeet, namelijk dat een Moeder Eva zich zal verenigen met een van mijn zonen, een Melchizedek Levendrager om een ďsuperieure lijn van fysieke lerarenĒ op jullie planeet voort te brengen die de link zullen maken tussen de Hemelse leraren en de mens. Vergelijk het met een soort bloedlijn van Hoge mannelijke en vrouwelijke priester-leraren.

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd, maar na de rebellie zijn we met deze projecten gestopt. Deze 'priester leraren en leraressen' zullen zich terug onder de mensen bevinden, weliswaar niet morgen omdat het nog tijd zal vergen maar het is in de plannen. Ik ga er niet meer over vertellen, maar zij gaan een grote bijdrage leveren aan de vooruitgang van de mensheid.

Dank u mijn kinderen, dit is wat ik wilde aankondigen. We zullen jullie later alle veranderingen en hulp die wij zullen brengen beter uitleggen en doen begrijpen. Dank u mijn kinderen om zo plichtsgetrouw met mijn zoons te willen werken. Dag allemaal.

Malvantra Melchizedek hier: Hallo mijn vrienden. Ik weet wel dat jullie fysiek van elkaar gescheiden zijn, verspreid over vele landen en toch lukken wij erin om jullie samen bijeen te brengen op een welbepaalde plaats rondom de aarde tijdens jullie meditaties.

Er zal inderdaad iets nieuws op gang gebracht worden met de Melchizedeks. Ik had jullie dat kunnen aankondigen maar onze vader, Vader Melchizedek, verkoos dit zelf te doen.

Wees blij, er gaan veel dingen gebeuren en op gang gebracht worden. Maak jullie nu maar klaar voor uw reis naar Turkije. Daar gaan jullie meer leren over uw hersenen en alle delen ervan die nog moeten ontwikkeld worden.

Dank u wel, en tot weerziens, mijn kinderen.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina