De reis in Turkije was een succes.

Sessie 50 van 23 oktober 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats : België.

Aanwezig : Karel en Wivine in België.

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : SIRAYA, Meester Geest N°1 van Superuniversum N°1 – de Stem van De Universele Vader.

Siraya sprak na 54min.                 Totale duur meditatie: 1u09min.

Siraya: het is Siraya hier, de Stem van De Universele Vader. Mijn jonge kinderen, maakt jullie geen zorgen over de kleine misverstanden en onenigheden die hebben plaatsgevonden tussen u tijdens uw reis in Turkije.

Jullie hebben allen een bewonderenswaardig werk gepresteerd, elk volgens zijn vermogens. Jullie werden allemaal gericht door uw Gedachtenrichter die nu veel beter uw mentaal bewustzijn in handen heeft kunnen nemen omdat de meesten onder jullie hem hiervoor de toestemming hebben gegeven.

Sommigen hebben de derde psychische cirkel bereikt en sommige zelfs de ‘eerste cirkel’ wat betekent dat uw Gedachtenrichter zeker is van uw toekomstige fusie en dat laat hem toe om u soms tijdens uw slaap te verlaten om deel te nemen aan andere activiteiten.

Dit is een grote prestatie voor de actuele mens van deze planeet die nog moet "geloven zonder te zien" en nog een lange, lange weg te gaan heeft zelfs als hij er nu al in slaagt om een paar wijsheden op te pikken die van de Geest afkomstig zijn.

Blijf allen uw meditaties voortdoen, alleen of in groep, zelfs op afstand omdat jullie sterk verbonden zijn met elkaar. Oefen in het blokkeren van uw gedachten tijdens deze meditaties zodat jullie op termijn onze stemmen duidelijker en objectiever kunnen horen zonder dat jullie sterfelijke mentaal bewustzijn interfereert.

Het is duidelijk dat wij ons altijd tevreden zullen moeten stellen met uw woordenschat en begripsvermogen wanneer we uitleg geven. Hoe meer kennis u hebt van het Urantia Boek, hoe makkelijker het is voor ons om bepaalde verschijnselen te verklaren. Het boek geeft een standaard terminologie voor allen die wensen vooruit te gaan op de weg naar De Universele Vader, doch is geen verplichting wel een hulp voor ons allen om samen te communiceren.

Veel dingen uit uw 'voormalige onderwijs' zijn nog steeds nuttig in dit voorbereidings- en schoonmaakwerk voor de komst van de Magistraat Zoon, maar weldra gaan jullie totaal andere en krachtiger vermogens ontvangen.

Als u doorgaat met het ontwikkelen van de ‘latente vermogens van uw brein’ zal uw Gedachtenrichter u helpen om de Magistraat Zoon op een dag te zien in een minder dicht lichaam dan een fysiek lichaam en u zult de Melchizedeks op dezelfde manier kunnen zien.

Deze tests zullen voortgezet worden tijdens uw meditaties na uw terugkeer in Belize.

Verheug jullie, mijn kinderen, omdat jullie mooie werk hebben geleverd in het voormalige land van Van, Adamson en Ratta.

Adam en Eva waren wel degelijk aanwezig in de grotten van Yedisalkim nabij de ‘stad Van’ tijdens uw meditatie.

(Nota Wivine : twee onder ons hadden toen een kleine gelijkaardige boodschap ontvangen van hen.)

Jullie hebben gewandeld op het land van de afstammelingen van Adamson en Ratta en uw grootste ervaring was 'Ani', een oude plaats waar de secundaire Middenwezens, Adamson geholpen hebben om een 'tempel van wijsheid' op te richten, onzichtbaar voor u.

{Nota Wivine: Ani was een voormalige middeleeuwse Armeense stad die momenteel in de provincie Kars in Turkije ligt, in de buurt van de Armeense grens. Het was de hoofdstad van het vroegere Armeense Koninkrijk tussen 961 en 1045 n.C.. Men noemde haar destijds “de stad met de 1001 kerken”. De stad werd vaak geplunderd en de bewoners afgeslacht. Ze werd volledig verlaten in het midden van de 18e eeuw. Al wat er nu van overblijft, zijn de ruďnes van christelijke, baptisten en Moslim kerken die men begint te herbouwen. We bezochten verschillende van deze kerken waaronder een moskee en de Energie was overal uiterst sterk en weldadig. Deze oude stad en haar omgeving voelde aan als een heilige plaats waarvan men de gunstige invloed onmiddellijk onderging.).

Deze plaats is een van de meest lichtgevende sites in de regio. Zoals u wellicht heeft gemerkt, ontvangen de tientallen kerken van verschillende christelijke, islamitische en andere geloofsbelijdenissen allemaal dezelfde Goddelijke Energie afkomstig van uw Schepper tijdens de belijdenis van hun geloof. Jullie hebben daar het fysieke bewijs ontvangen dat God onder allen is, dat Hij geen verschil maakt en dat het Hem volledig gelijk is op welke manier jullie uw rituelen, uw liederen en missen opvoeren voor Hem.

Neem daar een voorbeeld aan en eerbiedig de overtuigingen van anderen, want dat zijn de fundamenten waarop zij het huis van hun ziel zullen bouwen en leren om later perfect te worden als God, de Schepper in wiens naam ik mij tot u richt.

De Vader zegent jullie en dankt jullie omdat jullie Hem zulk een geweldige plek in uw hart verlenen. Mijn kinderen doe voort, blijf op dit pad, stop niet en zachtjes aan zal er jullie meer onthuld worden om jullie beter al deze transformaties te doen begrijpen die jullie tijdens deze reis ondergaan hebben en diegene die nog zullen volgen.

Ga door en loop hand in hand met De Universele Vader, uw Schepper - De Eerste Bron en Centrum.

Tot weerziens, mijn kinderen, wees gelukkig en vol blijheid omdat God zijn kinderen goed begeleidt en hen altijd helpt op hun weg naar Hem. Tot ziens allemaal.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina