We hebben meer te leren dan te onderwijzen.

Sessie 51 van 3 november 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – origineel Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: B-Maya, Carole, Cyril en Wivine.

Bezoekers: Siraya, Meester Geest n°1 van Superuniversum N°1, De Stem van De Universele Vader.

          De Meest Verheven waarnemer van Urantia

          Malvantra en Monsanloran Melchizedek

          Secondaire Middenwezen Chief Bzutu – ABC-022

Ontvangen door Wivine.

Siraya sprak na 1u43min               Totale duur meditatie: 2u17min.

Siraya: Mijn lieve kinderen, het is Siraya hier, Meester Geest nr.1 van Superuniversum nr.1. Ik ben de Stem van De Universele Vader en spreek tot u in zijn naam.

In de eerste plaats wil ik de twee personen bedanken die hier in Belize gebleven zijn de laatste 3 maanden terwijl de anderen van de groep in Europa waren bij hun families en de reis in Turkije ondernamen.

Door hier te blijven en getrouw deze meditaties te blijven doen hebben jullie enorm veel goeds gedaan voor dit kleine land Belize en voor gans Centraal-Amerika daar er sinds enige tijd een golf van geweld is opgedaagd in alle landen die jullie omringen. Dankzij het feit dat jullie hier de vlam van Het Licht levendig gehouden hebben werd uw land daarvan beschermd en wees ervan bewust dat er nog steeds geweld op komst is van uw buurstaten Guatemala en Mexico.

Ik vraag u om uw land te beschermen en om deze golf van geweld te kalmeren door het Lichtanker dat zich hier bevindt gedurende een week elke dag te gebruiken, in groep of individueel. Zwaai het Licht van dit Lichtanker over gans Midden-Amerika en uw land en vraag aan alle zielen en duistere entiteiten om dit Licht te volgen zodat ze hun evolutie verder kunnen zetten volgens de plannen van De Universele Vader en Christus Michael.

Beeldt u in dat er dan een deken van schitterend Wit Licht zich spreidt over deze landen die de harten van al de mensen vult zodat ze elkaar gaan helpen in plaats van te bevechten.

De orkaan Sandy (eind oktober 2012) die raasde door de Caraïben en 25 Staten in Noord-Amerika heeft overweldigd is een van de natuurlijke catastrofen die kunnen optreden wegens de opkomende veranderingen. God heeft een vinger gewezen naar deze planeet opdat Zijn Wil wordt uitgevoerd zodat ieder mens Hem in zijn hart leert kennen. Deze grootse kracht is heel dichtbij en daarbovenop is er de aanwezigheid van de Magistraat Zoon wiens invloed ook hier gevoeld wordt.

Dit zijn de soort natuurrampen die u kunt verwachten. Ze zullen zich echter nooit voordoen op hetzelfde moment over gans uw planeet maar ze kunnen een beetje vaker voorkomen tot de noodzakelijke frequentie-transformaties plaats hebben gevonden. Verwacht niet dat natuurrampen heelder bevolkingen van de aarde zullen wegzwepen maar er zullen zeker slachtoffers vallen zoals er zich elke dag verkeersongelukken voordoen, boten zinken en vliegtuigen vallen, zoals er mensen dagelijks sterven van ziektes, hongersnood en oorlog.

(Nota Wivine: plots was er een stilte……)

Malvantra hier: de verbinding met Siraya is afgebroken en we trachten jullie opnieuw te verbinden…………een beetje geduld, a.u.b.

Siraya hier terug mijn kinderen: De Vader is blij dat u een dergelijke verbinding in uw hart met hem hebt aangelegd daar dat het belangrijkste is om in uw leven te bereiken zodat u met Hem kunt samenlopen in alle vertrouwen en samen met Hem een betere wereld kunt scheppen. Er zijn veel dingen die u hebt te leren in verband met de manieren waarop u met De Vader een betere wereld kunt co-creëren; dingen die u had kunnen leren tijdens uw reis in Turkije, maar dat was niet mogelijk omdat niet iedereen er klaar voor was om het in groepsverband te doen.

Wij zullen nu samen met de Melchizedeks, de Middenwezens, de Lanonandek Zoon onder wiens toezicht u staat in de Magistraat Missie, u aanleren hoe u te synchroniseren met uw Gedachtenrichter opdat uw visualisaties, gesteund door de onbaatzuchtige liefde van uw hart, een betere toekomst voor uw wereld kunnen scheppen. Uw God Fragment zal dan deze hogere denkbeelden tezamen met de ‘onafhankelijke God Fragmenten” omzetten als een realiteit in het hogere bewustzijn van de mensheid opdat ze zich zouden verwezenlijken.

Blijf eenvoudig en nederig, mijn kinderen. Als u een hoogstaand, belangrijk persoon of spirituele meester wilt zijn, begin dan eerst met anderen nederig te dienen door hand in hand te werken in de naam van De Universele Vader, Christus Michael en Nebadonia om aldus een betere wereld van Urantia te maken.

Dank u, mijn kinderen. Dank u zeer.

Meest Verheven waarnemer: Ik ben de Meest Verheven waarnemerVorondadek Zoon – van uw planeet. Ik ben hier in de naam van De Meest Verhevenen of Constellatie-Vaders op Edentia, hoofdstad van uw Constellatie Norlatiadek.

Ik ben hier gekomen na de opstand van uw planetaire Prins Caligastia om het gezag van de rechtsbevoegdheid op uw planeet op te nemen. Ik heb sinds het begin altijd mijn menselijke medewerkers gekozen uit het ‘Korps der Bestemmingsreservisten” en doe dat nog altijd.

Wij hebben Wivine in augustus 2012 geduwd om een dag bezoek te brengen aan de oude Maya-site van Coba in Quintana Roo, Mexico voordat ze haar vliegtuig nam naar België. Ze ging naar de tempel van de “Neerdalende God” en zag daar vele stele die spraken over een groot heerser. Ik heb daar contact met haar opgenomen en me voorgesteld als een “Vorondadek”. Velen van het sterfelijk korps waarmee ik werkte kwamen in een bepaalde periode uit die regio en de laatste leefde in de 7de eeuw na Chr. in Coba net als de laatste Maya-priester waarmee Monsanloran Melchizedek werkte in Lamanaï-Belize.

Normaal gesproken presenteer ik mij niet rechtstreeks aan mensen, maar ik wilde u vertellen dat u tijdens uw leven hier ook deel zult uitmaken van mijn ‘sterfelijke Korps’. Daarom verzoek ik u om samen naar die plaats in Coba te gaan wanneer het u past, er is geen haast bij, zodat we elkaar daar kunnen ontmoeten om u alle kennis over te dragen die daar nog is opgeslagen.

Doe een meditatie op die site zodat wij u kunnen verbinden en u meer capaciteiten en bevoegdheden geven om uw ‘schoonmaak werk’ van het “duister netwerk” te kunnen doen en de zielen en gevallen engelen die zijn achtergebleven te helpen vertrekken. Massa’s zijn al vertrokken, maar er zijn er nog altijd. Er dienen ook nog een paar knelpunten gebroken te worden op dat duister netwerk, samen met nog andere dingen die we u niet goed kunnen uitleggen, maar die zullen gedaan worden met de hulp van de Middenwezens. Er is een groep Middenwezens die dat werk doet en jullie helpen elkaar.

Wij gaan jullie in Coba berichten doorgeven en terwijl sommige transformaties aan uw hersenen en andere delen van uw lichaam doorvoeren zodat u zich goed voelt en iedereen later onze woorden zal kunnen herhalen tijdens diepe meditaties. Dit is de manier dat wij u voorschrijven om waardevolle, goede berichten te ontvangen die u kunt vertrouwen. Wij zullen op geen andere manier boodschappen aan de mensen van uw groep doorgeven, enkel en alleen als u in diepe meditatie bent en ze in een recorder inspreekt.

Het is zeer belangrijk dat u een groep hebt waar de mensen elkaar kunnen vertrouwen, oprecht zijn met begrip en respect voor elkaar en de inspanningen die hier sinds jaren gedaan werden. Wij zullen niet accepteren dat er mensen zich aan deze groep toevoegen met andere ideeën in het achterhoofd of hoge persoonlijke ambities hebben.

We hebben heel hard gewerkt om deze groep te binden voor verdere missies zowel in de 3e dimensie als in andere dimensies en op andere planeten. Later, als uw groep goed verbonden is en jullie zijn allemaal eerlijk tegenover elkaar gebleven dan zullen jullie samen andere werken uitvoeren op de Morontia werelden.

De Engelen voor de bevordering van sociale contacten hebben veel werk verricht om velen onder u samen te brengen uit al deze verschillende landen in Belize om te worden opgeleid voor deze speciale taken. Ook jullie Gedachtenrichters hebben hieraan meegewerkt.

(Nota Wivine: Cyril en ik woonden in Europa en Carole woonde in de Verenigde Staten).

Het is belangrijk dat ieder lid van de groep de ander voor 120% kan vertrouwen, als dit niet het geval is kan de groep niet naar behoren functioneren. Wantrouwen, valse voorwendselen om deel te nemen zullen niet meer aanvaard worden.

Ik, de Meest Verheven waarnemer voor de Constellatie-Vaders van Norlatiadek heeft tot u gesproken.

Ik dank u mijn kinderen voor het eerlijke werk dat jullie hebben getracht te doen en het beste is bij de meesten onder u naar boven gekomen en ik dring erop aan... alleen bij de meesten van jullie... blijf nederig, mijn kinderen, want grootse dingen wachten u op en grootse dingen zullen uw beloning zijn. Houdt De Vader van ons allen in uw hart en wandel hand in hand met Hem. Tot ziens, mijn kinderen.

Chief Bzutu - ABC-022, secundaire Middenwezen hier: er werd mij gevraagd om te komen spreken over het wezen dat Carole uit de nood geholpen heeft met haar verschrikkelijke rugpijn een paar weken geleden toen ze’s nachts in bed lag en om hulp vroeg. Het was een secundaire Middenwezen dat naar haar werd gestuurd die gespecialiseerd is in genezing. Hij heeft zo zijn eigen methoden net als andere genezers onder ons. Het was niet de bedoeling dat ze hem zou zien, maar omdat ze die hoedanigheid heeft hebben we besloten dat ze met elkaar konden communiceren zoals dat toen die nacht kortstondig is gebeurd.

Dank u mijn vrienden om met ons te werken in die speciale taken. Ik laat u nu; Ik ben Bzutu en kreeg die bijnaam van George Barnard in Australië een lange tijd geleden. Ik ben ABC-022 van de progressie-groep 1.111, tot ziens.

Malvantra hier: mijn lieve kinderen, we zijn allemaal zo blij u weer samen te zien. Maltucia en Monsanloran Melchizedek waren aanwezig in Turkije om jullie te helpen u te laten richten door uw Gedachtenrichter en om veel situaties in het Midden-Oosten te ontmantelen. Ik dank u mijn kinderen voor alles wat jullie daar hebben gedaan en we zullen doorgaan met onze experimenten om ons lichaam te verdichten zodat jullie ons op een dag kunnen zien tijdens uw meditaties. Tot weerziens allemaal.

Monsanloran hier: Hi Carole, het is lang geleden dat we elkaar nog gezien hebben. We zijn nu terug en hebben veel werk te doen. Het is een groot programma omdat jullie veel nieuwe dingen te leren hebben en nieuwe vermogens moet ontvangen om jullie nieuw werk te doen en dat zal tijd in beslag nemen. Alles zal jullie beetje bij beetje worden uitgelegd en zoals u weet heeft ‘tijd’ voor ons niet dezelfde betekenis als voor jullie. Ik bedoel daarmee dat alles wat jullie nu gaan leren ook later op de Morontia werelden voor u nuttig zal zijn. Ik groet ook B-Maya en Cyril en tot de volgende keer iedereen.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina