Goddelijke Goedheid, Universele Schoonheid en Eeuwige Waarheid.

Sessie 52a van 10 november 2012-opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Engels. (sessie verdeeld in 2 delen.)

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: B-Maya, Cyril, Carole en Wivine

 

Bezoekers:    Siraya, Meester Geest N°1 van Superuniversum N°1, de Stem van De Universele Vader.

                   Leraar Tomas

Ontvangen door Wivine.

Siraya sprak na 1u30min                        Totale duur meditatie: 2u14min

Siraya hier: het is goed om jullie terug samen te hebben zodat wij jullie verder kunnen opleiden voor toekomstige missies. Jullie gaan enorme gaven ontvangen om het licht voort te brengen op deze planeet in de naam van de Universele Vader en jullie zullen geholpen worden door vele Hemelse Ordes en Serafijnen geschapen in dit plaatselijk universum door Christus Michael en uw Moeder-Geest Nebadonia.

Maak jullie toch geen zorgen omdat er voor het moment slechts één onder u is die via diepe meditatie langere berichten kan voortbrengen. B-Maya heeft al een goed contact met Ma-Quin en kon al een paar berichtjes overbrengen. Cyril is in staat om ons te horen en gebruikt al heel goed deze leiding. Carole heeft mogelijkheden om de Middenwezens en Morontia wezens in haar halve-slaap te zien en kan daarmee op haar manier communiceren. We leggen contact op verschillende manieren met ieder van jullie en dat laat ons toe om met allen te communiceren wat ons belangrijkste doel is.

Wij adviseren allen om regelmatig deel te nemen aan deze groepsmeditaties zodat wij jullie capaciteiten kunnen verhogen om de mensheid te helpen en om onze stemmen beter te kunnen horen zonder dat het mentale constant interfereert. Jullie zullen duizend maal sneller vooruitgaan in groep dan wanneer u alleen loopt. Het is niet het moment om uw groep te vergroten, dus blijf met degene die hier aanwezig zijn en we zullen zien in de toekomst wanneer de groep meer mensen kan opnemen of dat het beter zou zijn om op te splitsen in meerdere groepen.

Als u mensen ontmoet van wie u het gevoel hebt dat ze aangetrokken zijn in wat u doet, namelijk " mediteren om te communiceren met zijn innerlijk God Fragment en zijn richtlijnen te ontvangen", neem ze niet op in uw groep maar help ze voort door één onder u met hen een afzonderlijke meditatie te laten doen rondom uw licht anker waarmee ze zich kunnen verbinden. Breng ze niet in uw groepsmeditaties omdat de kracht van de Energie die jullie aantrekken veel te sterk is voor nieuwelingen zelfs al zijn ze gewoon om te mediteren.

Geloof en vertrouwen in de innerlijke leiding dient gradueel opgebouwd te worden en is een geleidelijk proces voor elke nieuwe persoon. Deze nieuwelingen zullen dezelfde vermogens als jullie kunnen bereiken van zodra zij de innerlijke leiding van hun Gedachtenrichter volgen en hem toestemming verlenen om het mentale of sterfelijk bewustzijn over te nemen en te besturen.

U kunt voor het ogenblik de wereld nog niet ingaan om aan andere mensen uw vermogens over te brengen daar het systeem om dit wereldwijds te verspreiden nog niet is geïnstalleerd.

Het enige dat u nu mag doen is mensen rond een Lichtanker (Merkabah) brengen en ze helpen in diepe meditatie te gaan zodat elk individu krijgt wat hij nodig heeft. Moest er iemand in uw omgeving opduiken aan wie u uw capaciteiten zou kunnen overbrengen dan zullen wij u dit duidelijk melden.

Het enige wat wij u nu vragen is om de nieuwelingen apart te nemen om te mediteren en niemand meer met jullie groepsmeditaties te laten meedoen vooraleer wij u toestemming geven.

{Nota Wivine november 2014: we hadden een paar keer toeristen laten meedoen die zagen dat we gingen mediteren en vroegen om mee te doen. Ja, toen heb ik ja gezegd maar dat heeft bij die mensen nevenverschijnselen gegeven zoals hevige hoofdpijn die aansleepte, of de indruk hadden dat ze maar half in hun lichaam zaten, pijn in de beenderen kregen en nog een paar dingen. Ik had het soms moeilijk om neen te zeggen maar heb daar nu in bijgeleerd. Zelfs al zeggen ze me dat ze gewoon zijn van 4uren aan een stuk te mediteren laat ik het niet meer toe want ook van die mensen heb ik gezien dat ze het niet kunnen volhouden.

Wij zijn begonnen met meditaties van 10 minuten rondom ons Lichtanker en stilaan zijn we daarin gegroeid met 5minuten per veertien dagen langer te gaan. We werkten in het begin zelfs met timers. We hadden onmiddellijk gevoeld dat het mediteren rondom dat Lichtanker door er zich mee te verbinden veel krachtiger was dan onze vroegere solitaire of groepsmeditaties. Maar ja, je vergeet dat met de tijd en je bent er zo enthousiast over.}

Nu wil ik jullie iets vertellen over eeuwige waarheid, goddelijke goedheid en universele schoonheid.

Waarheid, schoonheid en goedheid zijn 3 attributen van Goddelijkheid die u hoe langer hoe meer zult bestuderen tijdens uw opklimmingsloopbaan naar Het Paradijs.

Waarheid: Waarheid wordt gegeven door middel van openbaring wanneer u stil bent en de gedachten in uw hoofd leert tot bedaren brengen. Pas dan kan de Geestelijke wereld u beginnen te leiden en in het begin kan dat naar boeken zijn, boodschappen of worden er u symbolische beelden getoond via welke u dat kunt begrijpen wat u elders niet kunt vinden in het geval u onze stemmen nog niet kunt horen.

Door op zoek te gaan naar hogere geestelijke kennis en u constant vragen te stellen gaat u stilaan antwoord krijgen en stapsgewijs de universele waarheid benaderen en begrijpen.

De universele waarheid komt voort van De Universele Vader die dit doorgeeft aan u via Zijn Fragment dat in u woont. Wanneer u tijdens uw meditaties bewust contact opneemt met God in stilte dan verenigt u zich met Hem via de inwonende Geest. Daarom zal God zich alleen manifesteren binnen en niet buiten u. Het is door regelmatig meditaties te doen met de bedoeling contact te nemen met Hem dat Hij u stilaan kan bereiken om u hogere geestelijke kennis over te brengen. Dat is de ‘openbarings Waarheid’ waar u naar opzoek dient te gaan.

Goedheid is niet de manier waarop de meesten onder jullie dat zien, namelijk door materiële dingen of geld te geven, door niet oprecht te zijn tegenover anderen omdat men bang is om gevoelens te kwetsen. Goedheid betekent zo veel mogelijk de onvoorwaardelijke liefde van De Vader te benaderen of zo goed te worden als Hij. Leer geven onder Zijn Leiding op een hoger geestelijk niveau en ik dring erop aan “onder Zijn leiding" en niet wat u denkt, gelooft of vindt want dat is dikwijls gekleurd volgens uw sociale, culturele en religieuze achtergronden.

Wees gewoon vriendelijk zonder daarin te overdrijven en zonder u door anderen voor de gek te laten houden.

Een persoon die hopeloos is kan opgevrolijkt worden met een glimlach en door vriendelijkheid te tonen zodat hij zich waardig gaat voelen en weet dat hij iets betekent. Hij zal dan beseffen dat de wereld niet enkel lelijkheid is, dat de liefde van God ook kan gevonden worden in het hart van anderen die niet per se familie is.

Er zijn 1.000 manieren om te dienen door liefde in uw hart voor uw medemens te tonen zonder een predikant of een wijsneus te zijn die zijn eigen waarheden altijd kwijt wilt of wat hij/zij ervan begrepen heeft en nooit de tijd neemt om echt naar de behoeften en vragen van anderen te luisteren.

Als u zich door God laat leiden, door uw Gedachtenrichter zonder dat uw eigen mening of emoties interfereren zult u altijd de juiste woorden uitspreken en de juiste acties ondernemen tegenover uw medemens. Blijf daarbij altijd bescheiden en breng uw eigen persoon niet naar voren. Neen! Zet uw eigen persoontje opzij en laat God door u spreken.

Schoonheid: U bekijkt schoonheid als een mooi gebouw, een mooi schilderij, mooie sieraden, een mooi gezicht, een mooi lichaam, maar wanneer wij van schoonheid spreken, spreken we van de schoonheid van gecombineerde verscheidenheid in de Schepping, van al de planeten, constellaties en universa die werden geschapen door de Universele Vader, de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest en door middel van hun Schepper Zonen en de Moeder-Geesten van de plaatselijke universa. De schoonheid van de uitdrukkingen van liefde van alle Serafijnen en de Hemelse Wezens die onvoorwaardelijk met geduld de mensen van alle bewoonde planeten dienen. Deze jonge schepselen wier bestemming het is om zodanig geestelijk te groeien dat ze de Universele Vader in Het Paradijs kunnen bereiken om ‘volkomen’ te worden als Hij en zo Paradijs Wezens worden.

Dank u mijn kinderen en ga voort zoals jullie bezig zijn. Tot weerziens.

Leraar Tomas: Hallo iedereen, dit is Tomas hier, uw leraar. Ik ben hier met mijn groep om jullie te zeggen dat wij jullie met plezier willen voorthelpen met uw vragen uit de lezing van het Urantia Boek of met vragen voortkomend uit uw levenservaringen. Wij staan klaar en wanneer het jullie past zijn we er weer. Tot ziens iedereen en tot de volgende keer.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina