De Serafijnse Bestemmingsbehoeders.

Sessie 52b van 10 november 2012  -opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Engels.

Vervolg van sessie nr 52a.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: B-Maya, Cyril, Carole en Wivine

 

Bezoekers: Andromeda – Andromède – mijn twee Serafijnse Bestemmingsbehoeders.

Ontvangen door Wivine.

Andromeda – Andromède: Wij zijn de bestemmingsbehoeders van dit meisje hier. Ik kreeg toestemming om jullie een paar woorden uitleg te geven over ons.

Bestemmingsbehoeders zijn zeer ervaren Serafijnen of Engelen die persoonlijkheid bezitten. Wij zijn geen Aartsengelen. Wij werken altijd per paar als de bestemming van een mens onder onze hoede wordt geplaatst en we hebben geen vleugels zoals wij sinds heugenis worden afgebeeld in het christendom.

Als een jong kind aan zijn leven begint staat het gewoonlijk onder de hoede van één bewaarengel. Wij worden pas toegekend aan een mens in bepaalde omstandigheden en dat is meestal:

-      Als de ziel de 3de psychische cirkel van menselijke en geestelijke ontwikkeling heeft bereikt.

-      Als mensen al een goed contact hebben met hun inwonende Gedachtenrichter ongeacht in welke van de 7 psychische cirkels zij zich bevinden.

-      Als u bent opgenomen in het korps der bestemmingsreservisten.

Ik wilde jullie zeggen om u nooit minderwaardig te voelen omdat u voor het ogenblik onze woorden niet kunt overbrengen. Jullie zijn allen uniek en ieder heeft zijn eigen aangeboren vermogens die wij bij allen helpen ontwikkelen. Jullie werden hier samengebracht voor eenzelfde doel, zelfs voor een zeer belangrijke reden namelijk om sommige veranderingen en transformaties aan te brengen op jullie planeet, nu in deze 21ste eeuw waarvoor jullie nooit enige aardse glorie, erkenning of beloning zullen ontvangen. Jullie zullen constant achter de schermen werken, bewust en soms onbewust.

De groei van uw ziel hangt niet af van uw capaciteit om kundig onze stemmen te ontvangen en over te brengen of om ons te zien. Veel mensen kunnen berichten van de geestelijke wereld ontvangen die meestal passeren door de filter van het mentale, sommigen kunnen ons zelfs onderscheiden al van zeer jonge leeftijd maar dat zijn allemaal aangeboren genetische bekwaamheden. Tijdens jullie meditaties kunnen wij daar veel aan verhelpen en ooit zullen alle mensen ons kunnen horen en onderscheiden wat onze communicaties heel wat zullen vergemakkelijken. Nu gebruiken echter niet alle mensen deze aangeboren vermogens ten voordele van hun medemens of om zich dienstbaar te maken voor de Schepper van Al.

Soms worden deze hoedanigheden van jongs af aan in de kiem gesmoord door de omgeving en als dat niet zo is groeien er spijtig genoeg velen op met de gangbare gedachte dat ze daardoor een hogere ziel hebben. Ze worden dikwijls door anderen op een voetstuk geplaatst omdat mensen de verkeerde mening erop nahouden dat zulke gaven gepaard gaan met spiritueel meesterschap. Met als gevolg dat ze dikwijls vallen in de kuil van de spirituele hovaardigheid door de houding van volgelingen of aanhang die naar hen opkijken. Ze geraken dan ook verslaafd aan al die aandacht van mensen die hen de hemel in prijzen en zullen bijgevolg diegenen die in hun kielzog lopen weinig aansporen tot zelfstandigheid.

Nu ga ik jullie het volgende vertellen: de groei van de ziel loopt evenredig met de groei van uw hart, door uw medemensen te dienen met liefde en God onvoorwaardelijke lief te hebben. Wanneer u enkel en alleen geeft voor het plezier van te geven, wanneer u de ander de vrijheid laat om zijn of haar eigen weg te gaan, de nieuwelingen helpt zonder ze te verblinden door uw eigen licht.

Wanneer u een meer ervaren persoon bent, hou gewoon hun handjes vast en help ze hun eerste stappen zetten zoals u doet bij een peuter die pas leert lopen. Vanaf ze op hun eigen beentjes kunnen staan laat je ze los en blijf daar als een zekerheid waar ze kunnen op terugvallen als ze dat nodig vinden. Wij nemen het immers van u onmiddellijk over eenmaal ze de brug met vertrouwen overgestoken hebben.

Als u niet deze aangeboren gaven bezit, als u blind moet geloven dan ontwikkelt u tijdens uw meditaties een door ons immens geapprecieerde gave, dan behoort u tot diegenen die kunnen geloven zonder te zien of te horen en de ontwikkeling van zulk een diep onwrikbaar geloof wordt sterk gewaardeerd in de toekomstige carrière van uw ziel. Voel u daarom nooit minderwaardig omdat anderen iets kunnen dat u niet kunt en ga ze zeker en vast niet op een voetstuk plaatsen. Leer van hen wat ze u aan te bieden hebben, zonder meer en gebruik uw onderscheidingsvermogen.

De groei en de hoogte van de ziel kan door geen mens beoordeeld worden. Amuseert u dus niet met vergelijkingen te doen.

Houdt u daarom alleen bezig met de groei van uw eigen ziel. Poets eerst uw eigen diamant opdat die beter het licht van God zou doen schijnen vooraleer u anderen met de vinger gaat wijzen. Tracht ook anderen niet na te apen, zielsgroei is geen competitie. Ga ook niet lopen met de vruchten en de inspanningen van anderen omdat u wilt uitblinken voor een publiek. Iedereen geraakt er toch met onze hulp en u krijgt allen een zee van tijd.

U zult veel beter en sneller groeien als u zich meer zou bezig houden met uw eigen door uw contact met uw inwonend God Fragment te versterken en begrijpen dat de groei van uw ziel niet met dit leven stopt.

Het heeft geen belang welk geloof u belijdt noch of u in reïncarnatie gelooft. Er is zielenleven en zielsvooruitgang na uw sterfelijk leven... de zielsgroei stopt niet hier en gaat hier ook niet voort. De zielsgroei gaat voort door ongeveer 1.500 hemelse werelden te doorlopen gaande van de Woningwerelden, over de Morontia werelden en vervolgens naar de Geestelijke werelden en telkens ontvangt u een nieuw Morontia of Spiritueel lichaam aangepast aan uw status totdat u Havona en vervolgens het Paradijs bereikt waar de Universele Vader u zal verwelkomen en u een Volkomen Geestelijk Paradijs Wezen geworden bent.

Het is een misverstand en een gebrek aan kennis over de bestemming van een menselijke ziel die de mensen doet denken dat ze minder waard zijn en niet genoeg kansen, mogelijkheden of genade zouden ontvangen op de hemelse werelden.

Wij van de hemelse werelden weten dat dit tijd en geduld vraagt en wij vertellen u dat uw zielenleven veel langer zal duren. Wij bekijken ‘tijd’ niet als beperkend..............wij zien de Eeuwigheid maar uw sterfelijk lichaam is niet eeuwig. Het is uw ziel met haar Morontia lichaam dat haar evolutie op al die hemelse werelden zal voortzetten en dat is waar u moet op focussen.

Er zijn inderdaad mensen die hun lichaam kunnen dematerialiseren en zich op een andere plaats of planeet kunnen materialiseren. Er hebben zulke mensen op uw planeet geleefd en er leven er nog die dat kunnen en misschien zult u dat ooit ook kunnen doen. De ultieme bestemming van de menselijke ziel op uw planeet is echter de Universele Vader in het Paradijs te bereiken en in het Paradijs kunnen jullie met een fysiek lichaam niets doen.

Wat wel belangrijk is, is dat u een langere levensduur zou hebben op de werelden van tijd en ruimte daar uw leven nu van korte duur is. Hoe meer levenservaringen jullie op een materiele wereld kunnen opdoen hoe beter.

Dit zal veranderen in de tijd als uw planeet geankerd zal zijn in Licht en Leven waar de mensenlichamen zo veranderd zullen zijn dat ze 300 tot 500 jaar zullen kunnen dienen. Dit is een mooie periode om veel levenservaring in de materiële werelden op te doen wat later nuttig zal zijn voor deze mensenzielen als ze als Geestelijke Wezens leven zullen scheppen op de werelden van de buiten-ruimten tijdens het volgende universum tijdperk.

De Serafijnse Bestemmingbehoeders kunnen kiezen om hetzelfde pad te volgen als u, de menselijke wezens die zij behoeden, om jullie te volgen en begeleiden in gans jullie opklimmingsloopbaan en zo op termijn eveneens een Gedachtenrichter ontvangen met wie we zullen fuseren.

Wij hebben daarvoor gekozen en zullen de metgezellen van dit meisje zijn voor een zeer lange tijd zoals ook jullie bestemmingsbehoeders daarvoor hebben gekozen.

Dank u iedereen, de tijd die mij werd toegestaan om jullie deze hartige woorden toe te spreken is over. Tot ziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina