De verschillende stadia van Bewustzijn.

Sessie 54b van 19 november 2012 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Engels/Frans. {Sessie verdeeld in 3 delen}

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole, Cyril, B-Maya en Wivine.

 

Bezoekers :   Malvantra Melchizedek

                   SIRAYA, Meester Geest N°1 van Superuniversum N°1, De Stem van De Universele Vader.

                   AYA, Meester Geest N°7 van Superuniversum N°7, De Stem van De Triniteit en De Allerhoogste.

Ontvangen door Wivine.

Malvantra sprak na1u30……..                   Totale duur meditatie: 2u17min.

Vervolg van sessie 54a van 19/11/2012.

Siraya hier: Ik ben De Stem van De Universele Vader.

Mijn kinderen, toen mijn Zoon op uw planeet vertoefde tijdens zijn 7de zelfschenking onder de naam Joshua Ben Joseph (Jezus) heeft hij een uitzonderlijke daad gesteld voor gans zijn plaatselijk universum Nebadon.

Hij is erin gelukt om een ‘verlichtingsweg’ te openen die rechtstreeks naar Mij en De Allerhoogste leidt voor alle mensen van Nebadon. U kunt allen nu al deze weg volgen, hier tijdens uw sterfelijk leven.

Deze weg van verlichting die rechtstreeks naar Mij en De Allerhoogste leidt is nu ingehuldigd en open voor Urantia. Hij zal gemakkelijk toegankelijk zijn voor een ieder die rechtstreeks met Mij communiceert en Mij diep in zijn hart zal vragen om hem te gebruiken. Ooit heeft Mijn Zoon-Jezus- gezegd “jullie zullen later nog veel grotere wonderen doen dan ik nu” en het zal ook zo zijn.

Deze hoge snelheidsweg die verlichting brengt kunt u bereiken door Mijn innerlijke leiding te volgen, door Mij te leren kennen en te beleven op het hoogste niveau net als Jezus dat deed tijdens zijn menselijk leven. Het is nu moeilijk begrijpbaar voor u maar u zult het beleven.

Enerzijds zal De Allerhoogste die lang geleden geschapen werd door De Triniteit, lang voor het ontstaan van uw planeet, u vast houden in haar armen zodat u een levend onderdeel wordt van haar ‘AlZiel” en anderzijds zult u onder Mijn Leiding vooruitgaan en Mij van heel dichtbij leren kennen.

U zult in aanraking komen met het “allerhoogste bewustzijn » van De Allerhoogste om u te helpen anders en beter te groeien. Dit bewustzijn zal u helpen om al de geestelijke kennis te begrijpen die u zich eigen moet maken zodat uw ziel langzaam maar zeker anders en beter gaat ontwikkelen.

Het mentale Morontia bewustzijn van uw ziel zal tijdens haar ascensie meer en meer het “Kosmische Bewustzijn » gaan benaderen alsook de invloed ondervinden van het Bewustzijn van De Allerhoogste”.

U kunt nu al innerlijke openbaringen ontvangen via uw inwonend God Fragment en via de hulp van de inwonende ‘Geest van Waarheid’ die Jezus over uw wereld heeft uitgestort na zijn fysieke dood om de mensen te helpen ‘waarheid’ te begrijpen zodat ze vrij zouden worden en altijd zijn aanwezigheid kunnen voelen.

De ‘Geest van Waarheid” openbaart zich als een bewustzijn aan ieder mens die liefde heeft voor waarheid en rechtschapenheid en die hogere geestelijke realiteiten wenst te begrijpen. De Gedachtenrichter en de Geest van Waarheid hebben de mens voor altijd bevrijd van priesterkasten, Meesters, Hogere Wijsgeren en georganiseerde religies omdat ze beiden de individuele zoektocht naar het Goddelijke bevorderen en ondersteunen.

Dit betekent dat ieder individu uit zichzelf God kan bereiken en in zich kan openbaren gelijk van welk ras hij is, cultuur, sociale klasse of sekse.

Waarom wordt er een bewustzijn, een intellect gegeven aan alle geschapen schepselen met persoonlijkheid of het nu Hemelse Wezens zijn of mensen die op een planeet leven?

God is de vereniging van absolute zuivere geest en zuivere energie, net als Zijn Fragmenten.

Vooraleer de Universa werden geschapen heeft Hij al wat ‘geestelijk’ is gedelegeerd aan de Eeuwige Zoon die alle geestelijke circuits beheert en de geestelijke aantrekkingskracht uitoefent op de opklimmende mens.

Aan de Oneindige Geest heeft Hij het beheer gegeven van alle (niet spirituele) Ruimte-Energieën en Zij is in het bezit van het Absolute Bewustzijn.

Zij heeft de Meester Geesten met hun Krachtdirigenten geschapen om de zeven Superuniversa materieel te creëren door middel van de Paradijskrachten en Fysische Energieën die zich onder het Paradijseiland bevinden.

Opdat de schepselen van de materiele werelden de relatie tussen het materiele en het geestelijke zouden kunnen begrijpen hebben ze een intellect nodig, een onderwijsbaar mentaal bewustzijn.

De Oneindige Geest die het Absolute Bewustzijn of Universum Intellect is, verleend bewustzijn van verschillend niveau aan alle hemelse en materiele wezens via de Paradijs Wezens die Zij heeft geschapen.

Daaronder bevinden zich de 7 Meester Geesten die het “Kosmische Bewustzijn” beheren en dit verdelen ieder over hun respectievelijk Superuniversum.

De Moeder-Geesten van de plaatselijke universa verlenen dan weer bewustzijn en intellect aan de evolutionaire schepselen via haar ‘7 Assistents-BewustzijnsGeesten’.

De eerste primitieve planetaire levensvormen krijgen een bewustzijn dat mechanisch en niet onderwijsbaar is, dat door de Meester fysische controleurs wordt beheerd en verdeeld.

Naargelang de fysieke evolutie van de primitieve schepselen komen de verschillende stadia van bewustzijn/intellect die men wel kan onderrichten via de circuits van de 7 assistent-bewustzijnsgeesten.

Urantia heeft nu het evolutionaire stadium bereikt waar u een sterfelijk mentaal-intellectueel bewustzijn hebt dat elektrochemisch werkt en onderwijsbaar is. Jullie intelligentie is nu voldoende hoog om morele beslissingen te nemen, om hogere spirituele denkpatronen te ontwikkelen en de behoefte te hebben om God te willen kennen.

Het volgende stadium van bewustzijn is het beginstadium van het Morontia bewustzijn dat uw ziel zal ontvangen bij haar opwekking op de Eerste Woningwereld samen met haar nieuw Morontia lichaam.

Naargelang u verder voort schrijdt in uw opklimmingsloopbaan op de hemelse werelden en u als beginnend geestelijk wezen de werelden van het Superuniversum binnengaat en doorstijgt tot aan de grens met Havona dan zult u dichter en dichter komen bij het “Kosmische Bewustzijn”.

U zult dan stilaan alles kunnen begrijpen wat zuiver geestelijk en zuiver energie is omdat het verschil tussen beiden verminderd. Hoe hoger men opklimt, hoe geestelijker en volmaakter men wordt hoe minder men de ‘zuivere geest’ en ‘zuivere energie’ van elkaar kan onderscheiden want beiden zullen zich dan in u gaan verenigen.

{vervolg in sessie 54c -2012}

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina