ENERGIESYSTEMEN EN NEDERIGHEID

Sessie 54c van 19 november 2012 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Engels/Frans. {Sessie opgesplitst in 3 delen}

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole, Cyril, B-Maya en Wivine.

 

Bezoekers :   Malvantra Melchizedek

                   SIRAYA, Meester Geest N°1 van Superuniversum N°1, De Stem van De Universele Vader.

                   AYA, Meester Geest N°7 van Superuniversum N°7, De Stem van De Triniteit en De Allerhoogste.

Ontvangen door Wivine.

Malvantra sprak na1u30……..                   Totale duur meditatie: 2u17min.

Vervolg sessie 54b van 19 november 2012.

SIRAYA (vervolg 54b): Nu ga ik u spreken over ‘energiesystemen’.

Achter alle materiële verschijnselen, een fysiek lichaam, een plant, een steen, een planeet is er een energiesysteem om alles functioneel te houden.

Dit geldt eveneens voor alle vormen van ‘bewustzijn’. Er bevindt zich een ‘niet-geestelijk energiesysteem’ zowel achter een sterfelijk bewustzijn als achter een Morontia bewustzijn of een Kosmisch bewustzijn.

Elke gedachte gebonden aan een sterke emotie die voortkomt uit een sterfelijk bewustzijn schept een energievorm die kan groeien door zich te voeden met de energie van dezelfde soort gedachte bij u of bij anderen. Vandaar de definitie van een vorm scheppen door gedachten: een gedachtevorm.

Wanneer u uw emoties onder controle hebt en uw gedachten geestelijker zullen worden dankzij een nauwer contact met uw Gedachtenrichter dan zal uw ziel met een ontluikend Morontia bewustzijn al hier in dit leven kunnen groeien. Hoe meer het Morontia bewustzijn van uw ziel groeit hoe gemakkelijker het contact met uw inwonend God Fragment zal verlopen. Wanneer u dan toelating geeft aan uw Gedachtenrichter om uw gedachtenloop of mentaal bewustzijn te controleren dan zal hij u langzaamaan tot een veel hoger, zuiverder geestelijk denken brengen.

Wanneer u zuiverder, hogere geestelijke gedachten zult voortbrengen waaraan u een sterke emotie van onvoorwaardelijke liefde toevoegt dan zullen uw gedachtenvormen of mentale beelden weergalmen in het supra-bewustzijn van de Mensheid.

Wanneer u klaar bent om de Zuivere Energie en zuivere Geest te gebruiken afkomstig van uw inwonend God Fragment dan zult u zijn “bindende Goddelijke Kracht van Liefde en Genade” kunnen gebruiken om uw medemens te helpen. Deze “Goddelijke Energie van Liefde en Genade” kan door niets getemperd worden, noch gemanipuleerd voor zelfzuchtige doeleinden. Zij is rechtstreeks afkomstig van de Eerste Bon en Centrum, zij is van een onweerlegbare zuiverheid zodat alles wat het zal aanraken zich zal harmoniseren.

Uw inwonend God Fragment zal u pas toestemming geven om het te gebruiken als uw intenties volledig onbaatzuchtig zijn, liefdevol en in overeenstemming met Gods Wil.

Deze Grote Bindende Kracht van Liefde en Genade zal uit uw hoofd stralen of uit gans uw lichaam want het is afkomstig van uw persoonlijke Gedachtenrichter die in u woont en op dat moment zult u kunnen zeggen: “Ik en De Vader zijn Eén.”

Dan zult u ooit met Gods toestemming kunnen doen wat Jezus heeft voorspelt: “Voorwaar ik zeg u, iedereen die in mij gelooft zal kunnen doen wat ik heb gedaan en nog veel grootser dingen dan deze.

Men kan dit echter pas bereiken als men het stadium heeft verwezenlijkt waar men in eenheid is met de Goddelijke inwonende Geest in hart, bewustzijn en ziel.

Zolang dit niet het geval is zullen de “gedachtenvormen” die door het bewustzijn van de mensen voortgebracht worden verschillende gradaties vertonen, gaande van zeer laag wegens haatgevoelens, nijd en woede tot het allerhoogste, juist beschreven stadium.

Dank u wel, mijn kinderen. Ik wens jullie nog een goede dag.

Malvantra Melchizedek hier: mijn kinderen, ik ben hier om enige commentaar te geven over het visioen dat B-Maya gehad heeft een paar dagen geleden tijdens zijn solitaire meditatie. Dit visioen werd hem getoond om u aan te tonen op welke manier u uw medemens hoeft te dienen.

{Visioen B-Maya: Ik zat op een stoel aan een grote tafel. Er kwamen dienaren bij mij die elk een verschillende schotel droegen met fruit of groenten. Wanneer zij aan mijn tafel kwamen knielden zij met gebogen hoofd en hieven hun armen op om de schotel voor mij op tafel te leggen. Dit ging zo door totdat mijn tafel gevuld was met allerhande voedselgerechten. Ik begreep daaruit dat dit voedsel een symbool was voor ontvangen wijsheden en dat ik dit voedsel niet letterlijk moest opeten maar daar iets moest mee doen. Maar wat? En waarom zag ik mij alleen aan deze tafel zitten met dienaren die me doorlopend gerechten brachten als aan een koning?}

De manier waarop B-Maya al deze dienaren zag die hem al dat voedsel op schotels brachten en knielden voor hem symboliseert de manier waarop jullie bediend worden. Jullie worden bediend met eerbied door alle Hemelse Wezens. Wij dalen af tot bij jullie om u te dienen en te eren omdat u een Fragment bezit van de Eerste Bron en Centrum, een Fragment van de Universele Vader dat jullie helpt uw ziel te ontwikkelen.

Jullie die onze woorden van wijsheid ontvangen dienen die aan te bieden aan degenen die aan uw tafel komen zitten. Jullie hoeven niet te adverteren of mensen van de straat te plukken opdat ze bij u zouden komen eten. Jullie wachten totdat ze uit hun eigen komen en ze u duidelijk vragen om aan uw tafel te mogen zitten. Vervolgens presenteert u hen al die schotels op dezelfde manier en u laat uw gastheren de gerechten kiezen waarnaar hun God Fragment hen richt.

Het is op deze wijze dat we jullie vragen om de wijsheden die wij jullie aanbieden te delen met anderen, door de keuze van uw gastheren in acht te nemen en door ze als gelijken te respecteren.

Dat is de juiste nederigheid die u moet vertonen.

Een echte ‘Meester’ die anderen wilt onderwijzen blijft altijd een leerling en zal zijn leerlingen als gelijken beschouwen en niet als ondergeschikten.

Ieder mens heeft de aanwezigheid van God in zich dus respecteer dit God Fragment zelfs al is de persoon voor u zich daar niet van bewust.

Nederigheid is iets dat alle mensen dienen aan te leren en daar zullen jullie op de Hemelse Woningwerelden nog veel in bijleren. Het is ook leren om te vervagen wanneer men ziet dat zijn eigen licht de anderen verblindt en nog zo veel meer.

Zich de juiste nederige houding eigen maken is moeilijk voor een mens en daar zullen jullie gans jullie leven in bijleren. Jullie gaan in verschillende situaties terechtkomen om daarin te groeien door ervaring en wij zullen jullie daar veel op testen.

Hoe meer jullie hand in hand met God zullen wandelen, hoe meer jullie zich door Hem en al de Hemelse Wezens zult geliefd voelen, zich nooit meer alleen gaat voelen, hoe minder jullie de behoefte zullen hebben om u op de voorgrond te plaatsen. Integendeel, jullie gaan leren om aan iedereen het gevoel te geven hoe uitzonderlijk ze zijn.

Dank u, mijn kinderen, blijf zoals jullie zijn. Jullie zullen met de tijd wel betrokken geraken in vele situaties en zo stilaan gaan begrijpen wat echte nederigheid betekent. Het is vooral respect hebben voor de ander in alle omstandigheden. Tot weerziens allemaal.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina