Onze drie taken.

Sessie 55 van 1 december 2012 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: B-Maya, Cyril en Wivine.

Bezoekers SIRAYA, Meester Geest n°1 van Superuniversum n°1, de Stem van de Universele Vader.

Ontvangen door Wivine.

SIRAYA sprak na 2u04min…..                   Totale duur meditatie: 2u32min.

SIRAYA hier: mijn kinderen, de meditaties duren lang wegens al deze voorbereidingen die wij moeten doen om u aan te sluiten op dit “communicatiesysteem met De Allerhoogste.

Jullie gaan een drievoudige taak hebben, mijn kinderen.

Ten eerste moet u begrijpen hoe dicht De Vader van alle universa staat bij zijn kinderen. Hoezeer Hij een rechtstreeks, persoonlijk contact wenst met hen. Hij heeft een Fragment van zichzelf gegeven aan ieder mens om zo dicht mogelijk bij de kleinsten van al Zijn kinderen te verblijven. Hij vraagt jullie om de harten van allen te openen voor deze unieke en persoonlijke relatie die jullie nu ervaren.

Het is een zeer traag proces dat begint met het geloven in één Schepper, in een Hemelse Vader die niets anders vraagt dan te communiceren met Zijn kinderen op voorwaarde dat ze dat zelf willen. Het is met dit geloof dat allen beginnen omdat zonder dit geloof er geen deur wordt geopend naar een directe relatie met De Schepper.

Vervolgens, door regelmatig in de 'stilte' te gaan, door te mediteren om naar Hem te luisteren en een gesprek met God aan te gaan zal iedereen uiteindelijk deze persoonlijke, intieme relatie ervaren.

Hoe meer deze relatie en dit vertrouwen zal groeien tussen God en de mens, hoe meer de mens op zoek zal gaan naar meer begrip en kennis.

Op deze wijze zal het kind hand in hand met De Vader groeien door het pad te volgen dat De Vader voor Zijn kind heeft uitgestippeld daar ieder van Zijn kinderen uniek zijn. Er zijn geen twee dezelfde.

Langzaamaan zal het kind zich meer overgeven aan de leiding van De Vader en zal zijn liefde voor Hem vergroten. Het kind zal De Vader volledig gaan vertrouwen daar het zal weten dat de Goede Vader hem al zijn domheden, gedaan uit onwetendheid of gebrek aan ervaring, heeft vergeven.

Daarom, als jullie mensen ontmoeten die daar voor open staan begin eerst spontaan over uw eigen ervaringen te vertellen met uw inwonend God Fragment.

Uw tweede taak waarin u kundig zult worden is De Allerhoogste te doen begrijpen aan anderen, de “Moeder van alle kinderen van alle universa”. Deze experiëntiële Godin, de Alziel van de Universa die nog jong is en samen met u groeit door al uw ervaringen in zich op te nemen.

Vooraleer u echter over Haar kunt praten dient u eerst Haar Wezen beter te begrijpen door meer kennis op te doen.

Niettemin, naargelang u zult groeien en Zij meer en meer rechtstreeks contact met u zal opnemen, zult u Haar beter leren kennen en tevens begrijpen hoe belangrijk het is om hier en nu beslissingen te nemen, te handelen en te implementeren waardoor u nieuwe ervaringen opdoet want dat betekent groei zowel voor u als voor Haar.

Houdt van Haar, houdt van Haar als van een Moeder want dat is de beste manier om dichter bij Haar te komen en te begrijpen wie deze immense grote Godin is die u allen koestert.

De derde taak die u kunt verwezenlijken is het hoogtepunt van de menselijke evolutie op een planeet bereiken, namelijk het stadium waarop u op Urantia al kunt fuseren met uw God Fragment dankzij uw geestelijke vooruitgang. Naargelang u erin lukt om uw wil in overeenstemming te brengen met de Wil van De Vader, dat uw 'Morontia ziel' haar volwassen stadium heeft bereikt, dat uw Gedachtenrichter uw gedachten controleert en uw "menselijke mentaal bewustzijn" heeft vergeestelijkt dan bent u kandidaat voor fusie al vóór uw fysieke dood ofwel onmiddellijk daarna op de 1e Woningwereld.

Wanneer Christus Michael, Schepper Zoon van uw plaatselijk universum Nebadon, tijdens zijn menselijk leven als Jezus van Nazareth dit hoogtepunt had bereikt van menselijke zielsevolutie en zich liet dopen in de Jordaan op zijn 31ste jaar door Johannes de Doper dan zou zijn volwassen mensenziel normaal gefusioneerd hebben met zijn God Fragment. Deze fusie heeft echter niet plaats gevonden want zijn Gedachtenrichter heeft hem op het moment van de doop verlaten om tot bij de Universele Vader te gaan die hem onmiddellijk “persoonlijkheid” heeft verleend. Toen hij enkele minuten later terugkwam stond hij naast Jezus als een “gepersonaliseerde Gedachtenrichter” en hoofd van alle Gedachtenrichters van gans Nebadon.

Dit gebeurde zo omdat Jezus een Schepper Zoon was, afkomstig van het Paradijs en is neergedaald om als mens onder de mensen te leven. Zijn mensenziel maakt nu volledig deel uit van zijn wezen. Hij is God en mens tegelijkertijd.

U begint als mens, u klimt op naar het Paradijs en om dit mogelijk te maken krijgt u een Gedachtenrichter of God Fragment met wie u kunt fuseren als u daarvoor kiest. Deze fusie kan hier al op aarde plaatsvinden of later op de hemelse Woningwerelden.

Jezus, heeft vervolgens zijn mensenleven met zijn Morontia ziel en zijn vergeestelijkt menselijk bewustzijn voortgezet terwijl zijn ‘gepersonaliseerde Gedachtenrichter’ naast hem liep om zijn relatie met de Wil van De Universele Vader aan te houden.

Als u echter dit hoge evolutie stadium als mens hebt bereikt en uw fusie kan op aarde verwezenlijkt worden dan kan de fusie uitgesteld worden met de nodige toestemmingen van hogerhand indien u nog taken hebt uit te voeren die belangrijk geacht worden door het planetaire bestuur voor het algemeen belang van de Mensheid.

U kunt zelfs zo ver evolueren in dit leven dat u alle stadia van de Woningwerelden en Morontia werelden kunt voorbijgaan en deze aarde verlaten zonder de dood te kennen. Als dit het geval is en uw tijd is gekomen om hier te vertrekken dan zal uw Gedachtenrichter zelf uw ziel brengen tot in Salvington- hoofdstad van Nebadon langs het speciale transport circuit van de God Fragmenten. U zult dan rechtstreeks voor Christus Michael komen te staan en hem zien in al Zijn Glorie en uw fusie zal onmiddellijk werkelijkheid worden.

Dit is de hoogste prestatie dat een mens ooit kan bereiken tijdens zijn geestelijke vooruitgang op een planeet.

Ik ben Siraya, Meester Geest nr.1 van Superuniversum Nr. 1, de Stem van de Universele Vader.

De Vader bedankt u omdat u Hem wilt vertegenwoordigen en over Hem wilt praten door de harten te raken van de mensen die u tegenkomt, die bereid zijn te luisteren en erom vragen.

Naargelang uw vooruitgang zult u meer uitleg krijgen van ons. Nog een goede dag en tot weerziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina