Het oorspronkelijk onderwijs van Jezus.

Sessie 57 van 8 december 2012 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Cyril, B-Maya, Carole en Wivine

 

Bezoekers: Malvantra Melchizedek

                  Christus Michael (Jezus) Schepper Zoon van ons plaatselijk universum Nebadon.

                  Nebadonia, Moeder-Geest van Nebadon en Bijstand van Christus Michael.

Ontvangen door Wivine.

Malvantra sprak na 1u22min          Totale duur meditatie:1u53min.

Malvantra hier: mijn kinderen, wat een prachtige dag zowel voor ons als voor jullie. Wij zijn erin geslaagd om een nieuw communicatie circuit op te starten om Urantia -uw planetaire Allerhoogste te helpen meer bewust van zichzelf te worden en terwijl een rechtstreekse verbinding aan te leggen tussen De Allerhoogste, de Moeder van alle kinderen van alle universa, met de volkeren van uw planeet.

Het circuit waarop u zult worden aangesloten zal opgericht worden met de hulp van Majeston zodat De Allerhoogste met jullie kan communiceren. Dit circuit zal gaan via Urantia- uw planetaire Allerhoogste, soms Gaia genoemd.

Wij hopen dat alle mensen die wij tot bij u zullen brengen tot hetzelfde doel zullen bijdragen. Het doel is iedereen duidelijk te maken dat de Universele Vader in elk kind op aarde woont en dat het voldoende is om in ‘stilte’ te gaan en dit geloof te koesteren om contact met Hem te hebben en Zijn persoonlijke begeleiding te ontvangen.

In de toekomst zal iedere mens op die manier evolueren en niet meer door het volgen van de leer van predikers, spirituele leraren of Meesters die mensen hebben die hen volgen, soms verheerlijken en vaak op een voetstuk plaatsen. We willen voorkomen dat de mens zijn wijsheden buiten zichzelf gaat zoeken. Dit alles zal verdwijnen als de priesters in de kerken. Elke heilige plaats, elke religie zal uiteindelijk maar één ding nog verkondigen en dat is de aanwezigheid van de inwonende Geest van God aan wie men raad vraagt.

Houdt goed voor ogen, mijn kinderen, dat we van jullie niet verwachten dat u spirituele lessen gaat geven. Uw rol is niet om een evangelist te worden, noch een spirituele leraar of meester. Dit alles is het verleden en zal met de tijd verdwijnen.

Wij verwachten van u gewoon dat u de mensen ter kennis brengt dat God in hun leeft, dat men er kan mee praten, naar luisteren en dat die meditaties de communicatie met Hem accentueren en verbeteren, evenals met de Bewaarengelen en de Hemelse Wezens.

Laat u niet verleiden om uw eigen overtuigingen of verworven wijsheden, begrepen of niet, juist of verkeerd, aan anderen te gaan verkondigen.

Wij zullen ieder persoon tot het begrip, de wijsheid en de kennis brengen die hij of zij nodig heeft door middel van dit meditatiesysteem en het geïnstalleerde Energiecircuit, gelijk van welke religieuze of spirituele afkomst hij of zij is. Wij zullen samen met de Gedachterichters de leraren van elk individu zijn en niet u.

Uw rol is zelf te ontwikkelen door middel van deze meditaties die u zullen helpen om u beter te laten richten door uw inwonend God Fragment. Nodigt anderen uit om hetzelfde te doen als u want dat is de manier waarop wij de mensen in de toekomst rechtstreeks zullen voorlichten.

Luister beter eerst naar wat anderen te zeggen hebben. Stel hun vragen en luister naar wat ze vertellen, hoe zij denken, hoe ze God zien en hoe ze hun evolutie zien. Luister en u zult veel leren.

Oefent u voor enige tijd met het luisteren naar de overtuigingen van anderen, bestudeer ze en kijk naar al wat er gemeenschappelijk is met wat u hier leert.

Wanneer u deze oefeningen hebt gedaan zult u zich realiseren hoezeer de levenservaringen van een individu bepalend zijn voor zijn eigen overtuigingen en hem zelfs tot transcendentale waarheden kan brengen…..……...en het is pas dan dat u in staat zult zijn om te spreken over de inwonende Vader en De Allerhoogste in termen die voor iedereen begrijpelijk zijn.

Nodig mensen uit om in de 'stilte' te gaan, om deel te nemen aan een kleine meditatie met één van u en dan zullen wij het overnemen. Breng ze naar God en God zal hen onderwijzen met onze hulp.

Dank u, mijn kinderen, ik wou gewoon een kleine verduidelijking geven.

Christus Michael hier: dank u, mijn kinderen, om het werk voort te zetten dat ik tijdens mijn zelfschenking 2.000 jaar geleden als Jezus van Nazareth op uw geliefde planeet was begonnen.

Ik had mijn volgelingen geleerd dat ze eerst en vooral dienden te praten over Mijn Vader, die in elk van hen leefde. Omdat na mijn zelfschenking ieder kind de mogelijkheid ontving om een God Fragment te krijgen na zijn eerste morele beslissing. Dat was niet het geval voor mijn zelfschenking.

Sinds mijn prille jeugd zocht ik plaatsen op waar ik rustig met mijn Vader kon praten om Zijn Wil te kennen. Geloof me vrij, ook voor mij waren de dingen niet altijd duidelijk toen ik jong was. Ik heb dezelfde uitdagingen als u ervaren. Na de openbaring van mijn Goddelijkheid rond mijn 25 jaar wist ik wie ik was, maar ik ben nooit gestopt met te doen wat Mijn Vader van me verwachte. Hij wilde dat ik Hem aan ieder mens openbaarde en tegelijkertijd de bestemming van de zielen van Urantia kenbaar maakte.

Ik had ook op mij genomen om De Allerhoogste te openbaren tijdens mijn sterfelijk leven.

Spijtig genoeg is mijn oorspronkelijk evangelie verloren gegaan waarvan ik goed aan al mijn apostelen en evangelisten gevraagd had om te verspreiden. Het is verloren gegaan wegens de enorme emotie die mijn dood aan het Kruis en mijn Verrijzenis hebben verwekt en dat was het onthullen van de inwonende Universele Vader en het bestaan van De Allerhoogste. Uit zuiver geluk zijn ze toen allen van de daken gaan roepen dat Jezus, de Zoon van God, wel degelijk nog in leven was.

Jullie, mijn kinderen, gaat dit werk voortzetten en de wijsheden van mijn oorspronkelijk onderwijs terug invoeren. Jullie gaan De Vader die in u woont en de aanwezigheid van De Allerhoogste op een eenvoudige manier laten kennen.

U hebt nog veel te leren, maar u zult zien dat wat u hier bent begonnen door ons om hulp te vragen, op 20 jaar wereldwijd zal verspreid worden zonder daarvoor een organisatie nodig te hebben.

Ik dank u, mijn kinderen, voor al het werk dat u onderneemt, voor alle activiteiten die u doet en het vertrouwen dat u in mij hebt getoond, in mijn Melchizedek Zonen, in de Engelen, de Middenwezen en alle andere Hemelse Wezens die u nog onbekend zijn.

Weet dat mijn Goddelijke natuur mij nooit heeft verlaten tijdens mijn zelfschenking op Urantia maar ik was mij daar niet van bewust voor mijn volwassen leeftijd.

Het was noodzakelijk dat ik net als u leefde door mij een ziel te ontwikkelen met de hulp van een Gedachtenrichter. Ik had besloten om gans uw opklimmingsweg te volgen naar de Universele Vader. Ik wilde weten en ervaren wat al mijn kinderen op alle planeten van mijn plaatselijk universum ervaren. Dit stond me toe om uw ascensie beleving te begrijpen en u een sneller en meer direct pad te openen naar De Universele Vader in Het Paradijs.

De ‘geperfectioneerde ziel’ die ik ontwikkeld heb tijdens mijn menselijk leven is nu een integraal onderdeel van mijn persoonlijkheid als Paradijs Zoon. Dat is de reden waarom men van mij zegt dat ik ‘Zoon van God ben en Broeder der mensen’.

U kunt daarom beroep doen op mij als “Christus Michael - Zoon van God” of als de “ziel van Jezus- broeder der mensen” als u mijn aanwezigheid nodig hebt. Beide zijn goed.

Dank u, mijn kinderen, dank u zeer en we zullen nog lang samenwerken

Nebadonia hier: de Moeder-Geest van dit plaatselijk universum Nebadon.

Mijn kinderen, ik ben altijd dicht bij u, u baadt altijd in mijn vrede en mijn liefde. Ik schenk voortdurend mijn "Heilige Geest" over u, zodat u zich voor geestelijke dingen zou openen. U kunt beroep doen op mij zo veel u wilt, ik sta altijd klaar voor ieder van jullie.

Ons doel is om u te helpen bij de ontwikkeling van uw ziel. Na uw sterfelijk leven zult u verder opklimmen langs de zeven Woningwerelden, vervolgens langs de Morontia werelden tot aan Salvington – hoofdzetel van Nebadon. Dan zult u een geest van het eerste stadium geworden zijn en ondertussen met uw God Fragment gefusioneerd hebben. Het is op Salvington dat Christus Michael en ik uw diploma’s zullen afgeven zo dat u dit plaatselijk universum kunt verlaten en uw weg verder kunt zetten op de geestelijke werelden van uw Superuniversum n°7, Orvonton.

Zodra u Uversa, de hoofdstad van Orvonton zult bereikt hebben als een zeer hoog geestelijk wezen, dan kunt u overgaan naar Havona, vervolgens naar Het Paradijs waar u eerst De Allerhoogste zult gewaar worden, dan De Oneindige Geest, dan De Eeuwige Zoon-Moeder en uiteindelijk De Universele Vader die u in Zijn armen zal nemen om van u een Perfect Paradijs Wezen te maken net als Hij.

Christus Michael en ik hebben uw hele omgeving geschapen alsmede de Melchizedeks, de Vorondadeks, de Lanonandeks, de Levensdragers en alle Serafijnen om ons te helpen dit plaatselijk universum te beheren, om u het leven te geven en u te helpen bij uw opklimming.

We zijn trots op jullie en we weten dat het geen probleem zal zijn om de mensheid naar de kennis van De Universele Vader te brengen waarvan een Fragment in ieder van jullie leeft. Tot ziens allemaal en nog een prettige dag.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina