Etnische haat en het ‘schoonmaken’ van het ‘Grensgebied’.

Sessie 59 van 15 december 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Cyril, B-Maya en Wivine.

Bezoekers:

-      Ma-Quin, Primaire Middenwezen n° 1-7-3.

-      Bzutu- ABC-022 Secondaire Middenwezen, Chief Middenwezens Progress Group 11:11

Bzutu ontvangen door Wivine……………Ma-Quin ontvangen door B-Maya.

Ma-Quin sprak na 1u18min            Totale duur meditatie: 1u42min.

Ma-Quin (door Wivine): Ik ben Ma-Quin, Primaire Middenwezen.

B-Maya, ik probeer mij met u te connecteren………..Wees aandachtig!

Ma-Quin (door B-Maya): Ik ben Ma-Quin, Primaire Middenwezen nr. 173. Ik ben erg blij er eindelijk in gelukt te zijn deze verbinding te maken. Ondanks dat ik eerst bij u ben gekomen heb ik toch nog langs Wivine moeten passeren om u te verwittigen vooraleer we konden connecteren.

Ik weet dat er vorige week iets vreemds is gebeurd en dat dit zeer moeilijk te begrijpen valt voor sommige mensen. Als jullie echt het doel begrijpen van uw aanwezigheid hier dan zal dat niet overkomen als een verrassing. Jullie zijn het stadium aan het bereiken dat wij van jullie verwachten.

Onthoud altijd dat dit stadium bereiken geen gemakkelijke klus is daar De Universele Vader altijd van u verwacht om een vriendelijk hart te hebben en vrede om u heen te brengen en het resultaat daarvan zal een betere "u" zijn.

Het voorval van vorige week zou nooit een verrassing voor jullie moeten zijn en het zal met iedereen die deze meditaties volgt gebeuren.

Iedereen zal aan het werk gezet worden zonder zich daar van bewust te zijn; jullie zullen naar andere plaatsen gebracht worden om er met mensen te praten als een normaal uitziende persoon. De mens met wie u zult spreken zal denken dat u een echte fysieke persoon bent als het in feite uw Morontia lichaam en ziel is die reist. Deze gebeurtenissen zullen langzaamaan beginnen en dit was ons eerste experiment met een van jullie om u dat begrijpbaar te maken. We verwachten dat iedereen dit stadium bereikt.

Nu dat we het hebben onthuld willen we niet dat jullie uw ego’s gaan opblazen en we vragen om te blijven luisteren naar wat wij te zeggen hebben. Blijf zoals jullie zijn en wacht totdat jullie een verandering merken.

Dat was mijn informatie voor vandaag. Tot weerziens.

Bzutu (door Wivine): Bzutu hier ABC-022 – Secundaire Middenwezen en Chief van de Progress Group 11:11.

Ik ga verder spreken namens Ma-Quin, Primaire Middenwezen die juist heeft gesproken en verantwoordelijk is voor jullie groep.

Meisje, je hebt een verklaring gevraagd over wat er verleden week gebeurd is toen u de lichten wilde aanschakelen in uw meditatie centrum omdat de avond viel. Wanneer u de deur geopend hebt zag u een jongen op de grond liggen die sprekend op B-Maya leek en blijkbaar sliep. U was er niet zeker van omdat hij zijn arm voor zijn gezicht hield. U bent binnen gegaan om de lichten aan te doen en bent terug weggegaan. Later begon u ongerust te worden omdat die jongen daar op de grond lag, misschien was hij wel ziek daar het niet gebruikelijk is om daar een Maya jongen op de vloer te vinden in het halfduister.

U vroeg dan uw echtgenoot om eens te gaan kijken en wanneer hij het gebouw betrad heeft hij de jongen doen rechtstaan en B-Maya herkent. Hij vroeg hem zelfs om het gebouw te sluiten en de lichten uit te schakelen wanneer hij wegging......en dat heeft die jongen ook gedaan. De volgende dag vroeg u aan B-Maya waarom hij de avond voordien in het meditatiecentrum op de vloer lag. Hij vertelde u dat hij daar niet was geweest en dat hij gans de avond was thuis gebleven.

Ma-Quin heeft u hiervoor een uitleg gegeven.

Dit is iets waarvoor uw ganse groep wordt opgeleid. Jullie gaan inderdaad kunnen aan ‘bilocatie’ doen tijdens jullie slaap en de meditaties. Wij zullen uwziel met haar Morontia lichaam’ meenemen en op een andere plaats laten verdichten met een systeem gelijkaardig aan dat van de Middenwezens. Wij zullen jullie daar in bijstaan opdat jullie bekwaam zouden worden om te verschijnen op een andere locatie met een ‘lichaam’ om daar te werken en te spreken tegen andere mensen.

Jullie zijn nu pas in het beginstadium daarvan, het is nog erg nieuw en het kan nog een jaar of twee duren voordat gans de groep in staat is om dat te doen.

Nu wat betreft het “grensgebied” dat vernoemd wordt in het Urantia Boek.

U, meisje, hebt ooit ‘lange zwarte banen’ gezien die elkaar kruisten boven het aardoppervlak tijdens een kleine meditatie in het zuiden van Belize. U bent dan later met de groep, ons en de Melchizedeks terug naar deze plaatsen gegaan om daar op de kruispunten van die zwarte banen een “Melchizedek Lichtkolom” te implementeren. Het is op die manier dat wij deze ‘duistere energiebanen’ zullen doorbreken namelijk door jullie daar te laten mediteren en te gebruiken als ‘aarding’.

Dat is ook de reden waarom wij jullie naar welbepaalde, door ons gekozen plaatsen zenden in de wereld: om deze lagere niveaus in het onzichtbare ‘grensgebied’ rondom de Aarde te doorbreken. Door dit te doen maken we openingen om de lagere gedachtenvormen te vernietigen, zielen te verlossen die daar vastzaten en gebruikt werden door hen die zwarte magie praktijken toepassen en de ‘gevallen engelen’ te verwijderen.

Wij hebben jullie na het eerste experiment van de Melchizedeks naar verschillende plaatsen in Belize gestuurd om zulke “Melchizedek Lichtkolommen” in te planten waardoor de omgevende Maya-bevolking minder en minder problemen kreeg met zulke duistere praktijken.

De macht van de duisternis in uw land is gebroken en zij kunnen bijna geen schade meer toebrengen aan de mensen. U kon het goedaardige effect ervan al voelen na 6 maanden. De lagere duistere wezens worden aangetrokken door die “Melchizedek lichtkolommen” en worden dan door ons opgevangen.

De Melchizedeks hebben jullie naar Dachau in Duitsland gestuurd, naar Mauthausen in Oostenrijk en de Solovky eilanden in Rusland. Jullie zijn naar Vari gegaan bij Athene en Ani in Turkije en nog andere plaatsen waar veel mensen werden vermoord wegens oorlogen en gestorven zijn in angst, haat en verschrikking.

Mensen de verschrikkingsdood in jagen en martelen brengt zeer lage emoties teweeg die de ziel in een angstvallige duisternis vasthoudt wat haar belet om het ‘licht’ te zien en te vertrekken.

Anderzijds als de ziel er toch in lukt om te vertrekken zal ze enkel en alleen weggaan met het ‘goede, geestelijke’ dat ze heeft verworven in haar leven.

De ‘negatieve gevoelens’ van bitterheid, haat, woede, wroeging blijven hier rondhangen onder de vorm van een soort "doorschijnend melkachtig energie lichaam" dat wel een lager bewustzijn bezit en aan de negatieve gevoelens blijft vasthouden zonder zich bewust te zijn van de voortschrijdende tijd.

Het is pas als de ziel opgewekt wordt op de Eerste Woningwereld en met de nodige hemelse helpers haar levenstrauma’s heeft kunnen verwerken dat deze ‘spookachtige, bewuste achtergebleven energievormen’ kunnen verdwijnen.

Dan springen wij in en nu ook jullie om deze achtergebleven ‘lagere energievormen’ die eruit zien als spoken te ontbinden en op te ruimen met veel liefde. Het enige wat wij jullie vragen is om er niet bang voor te zijn want er kan jullie niets gebeuren. Wij zijn immers altijd daar en ook de Engelen om jullie te behoeden en te helpen.

Jullie gaan nog een ganse tijd deze ‘duistere knelpunten’ over de hele wereld doorbreken van waaruit de duistere onderwereld opereert. Nu nog door fysieke verplaatsingen en later meer en meer door bewuste bilocatie tijdens jullie meditaties of slaap.

De wereld van de ‘duisternis’ rondom uw planeet kent vele lagen naar beneden toe. In de laagste lagen daarvan zijn er ‘entiteiten’ waarvan het bewustzijn zelfs lager gevallen is dan het dierlijke bewustzijn. Mensen kunnen zulke lage gevoelens in zichzelf opwekken dat ze wreedheden gaan plegen die een dier nooit zou doen. Deze zo laag gevallen zielen of ‘entiteiten’ die niet kunnen naar het ‘Licht’ opstijgen dienen ook weggehaald te worden.

De plaatsen waar jullie naartoe gestuurd worden zijn "concentratie punten" die eerst gebroken dienen te worden en vervolgens schoongemaakt opdat ze geen schade meer zouden toebrengen aan de mens. Dit is geen werk dat in een paar jaar tijd zal geklust zijn. De mensheid is nog ver van het eerste tijdperk van Licht en Leven. Negatieve gevoelens en gedachten worden nog steeds uitgezonden.

De duisternis en de overblijfselen van wat er hier de laatste 200.000 jaar werd verwekt, de oorlogen van de 20ste eeuw en die van de 21ste eeuw die nog steeds gaande zijn voeden nog altijd de ‘lagere duistere dimensies’ rond uw planeet en die moeten allen van beneden naar boven schoongemaakt worden tot op het dimensionale niveau van de rassenhaat.

Jullie gaan de ‘haat’ opkuisen van wat het ene ras of etnische groep aan de andere heeft aangedaan zodat alle mensen op uw planeet kunnen rondwandelen zonder haat en bitterheid in hun hart. Deze ‘rassen of volkerenhaat’ wordt nog steeds aangespoord door historische boeken en vroegere of actuele levensverhalen die bitterheid in de harten van jonge mensen opwekt en zo worden de lagere gedachtenvormen van ‘haat’ in het “grensgebied” blijvend gevoed.

Jullie hebben dus meer dan een taak en ik heb hierover nu voldoende verteld. Bedankt, mijn vrienden, dit was Bzutu en tot weerziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina