Kinderen leren mediteren.

Sessie 60 van 22 december 2012 – opgenomen – Nederlandse vertaling–Origineel Frans/Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Cyril, B-Maya en Wivine

Bezoekers: Malvantra Melchizedek

                 Christus Michael (Jezus), Schepper Zoon van ons plaatselijk universum Nebadon.

Ontvangen door Wivine.

Malvantra sprak na 1u33min          Totale duur meditatie: 1u57min

Malvantra hier: de 21ste december 2012 is in alle rust en zonder eindewereld catastrofes voorbij gegaan. Nu kan de dageraad beginnen voor een nieuw bewustzijnstijdperk die de mensheid tot zulke geestelijke hoogtes zal brengen dat het uw actuele verbeelding ver te boven gaat.

Deze dag van het ontluikend ‘Christus Bewustzijn’ werd overal op uw planeet gevierd door hen die zich daarvan bewust waren.

De Maya datum van 21 december 2012 was zeer gemediatiseerd, verkeerd berekend en geďnterpreteerd door vele archeologen. De Maya ouderlingen die deze Maya tijdskalender destijds hadden opgesteld wisten wel degelijk dat tegen eind 2011 een nieuwe geestelijk bewustzijnstijdperk voor de Mensheid zou beginnen. Iedereen kan nu opgelucht zijn leven verderzetten want de wereld is niet vergaan.

Laten we het nu hebben over jullie ‘meditatie systeem’ dat we hier in voege hebben gesteld en dat gekoppeld is aan een welbepaald ‘Energiecircuit’ met de bedoeling om gemakkelijker in contact te komen met zijn inwonend God Fragment en de Hemelse Wezens. Het is bedoeld om op termijn gebruikt te worden door gans de Mensheid. Wij danken jullie voor de gedane moeite om ons te helpen het te implementeren en jullie zullen later wel zien hoe en naar waar dit alles zal evolueren.

Jullie zijn allemaal studenten in opleiding en we onthullen jullie niet te veel. Het is zo dat wij, de Melchizedeks, bekwaam zijn om in jullie mentaal bewustzijn te kijken om te zien wat jullie nodig hebben om verder te ontwikkelen. Als jullie deze meditaties in groep of individueel aanhouden en op termijn gaan leren om te werken met de “Kracht van Liefde en Genade van uw inwonend God Fragment” dan zal jullie brein, lichaam en menselijk bewustzijn transformeren. Dan zal uw ziel veel leren en ontwikkelen onder de leiding van uw Gedachtenrichter, Engelen en hemelse leraren en op onze Melchizedek scholen van de 1ste Woningwereld.

Ieder persoon in deze groep wordt individueel onderwezen en op maat getransformeerd. Wij bedoelen daarmee dat wij ieder individu in uw groep op een verschillende wijze zullen brengen naar hetzelfde “doel”. Het “doel” waarvoor vele hemelse wezens hun best hebben gedaan om jullie samen te brengen.

De wijzigingen zullen zeer snel optreden daar er tijdens uw meditaties zich een Morontia lichaam zal vormen rondom uw ziel. Morontia materie bestaat uit ‘geestelijke en materiele energie’ en is een tussenstadium tussen zuiver geestelijke en zuiver materiele materie. Het is met uw ziel en haar Morontia lichaam dat jullie zich zullen verplaatsen in de toekomst en om dit Morontia lichaam tijdelijk te verdichten in een fysiek lichaam hebben jullie de hulp nodig van de Middenwezens.

Jullie gaan dit allemaal kunnen bereiken met onze hulp, indien jullie er de moeite voor doen en oprecht anderen willen helpen. Het is enkel uw persoonlijke inzet, uw oprechtheid en uw liefde voor God die u zal helpen om er te geraken ……..met onze hulp.

Een ander mens kan u dit soort vaardigheden niet overdragen. Zij kan u op weg helpen door uw hersenklieren te activeren en u vermogens en technieken bezorgen om te werken met de ‘Energie van de Triniteit’. Zij kan u het pad tonen om deze volgende fase te bereiken. Maar u bent het die de inspanning zal moeten leveren om deze volgende stap te doen door uw beide handen in de onze te leggen en de richtlijnen te volgen van uw Gedachterichter. U en u alleen blijft altijd verantwoordelijk voor de geestelijke evolutie van uw ziel.

Als u wilt blijven deel uitmaken van deze meditaties dan dient u elkaar te respecteren en accepteren dat allen onder u verschillende capaciteiten en wijsheden bezitten, u dient eerlijk samen te werken om een gemeenschappelijk doel te bereiken en verder te zien dan uw gangbare menselijke moraal die nog heel veraf is van Mota –of Morontia Wijsheid.

Als u als ouder uw jonge kinderen wilt leren mediteren om ‘Jezus te horen en het Licht van de Engelen te zien’ zeg hen dan niet teveel op voorhand. Luister eerder naar wat ze te vertellen hebben achteraf en bevestig hen dat ze een mooie ervaring hebben gehad als ze dingen hebben gezien en stel ze ook gerust als ze niets hebben gezien of er geen herinnering aan hebben overgehouden. Het zijn de ervaringen die zij zullen opdoen tijdens hun meditaties die hen zullen onderrichten.

Zij zullen onmiddellijk toegang krijgen tot de Morontia intelligentie van de Eerste Woningwereld. Zij zullen veel gemakkelijker en sneller opgeleid worden dan volwassenen of adolescenten omdat ze geen nonsens in hun hoofd hebben, zij staan open voor alles en zijn spontaan zoals alleen peuters en jonge kinderen dat kunnen zijn.

Dank u mijn kinderen en ik wens jullie nog een prettige dag.

Christus Michael (Jezus) hier: mijn lieve kinderen, veel dingen veranderen in uw groep en alles evolueert zeer snel.

Meisje, als u een mediatiegroepje wilt opstarten met jeugdige kinderen dan dienen ze tussen de 10 en 15 jaar oud te zijn; u moet daarvoor de goedkeuring van hun ouders hebben daar het uw eigen kinderen niet zijn.

Vertel ze dat Jezus altijd daar zal zijn omdat ik dol was op kinderen tijdens mijn leven op aarde. Ik hield ervan om met hen te spelen en te praten. Ik zal in hun midden zijn wanneer ze mediteren om de stem van Mijn Vader in het Paradijs te horen, net zoals ik deed toen ik op jullie planeet wandelde.

Toen ik hier rondliep met mijn apostelen en volgelingen verdween ik regelmatig om een rustige plek te zoeken waar ik naar de Stem van Mijn Vader kon luisteren, om Zijn Wil te kennen en ernaar te handelen. Ik deed precies wat jullie hier doen, wat jullie nu een "meditatie" noemen, anderen " in stilte gaan" of "bidden".

Vertel deze kleintjes wanneer zij bij u komen dat ik er zal zijn wanneer ze "in de stilte gaan" om hun inwonende Vader te leren kennen en met Hem te spreken.

Voor de Maya jongen nu. Als u klaar bent kunt u uw eigen Maya meditatiegroepje opstarten met enkel Maya’s zodat wij jullie kunnen aanspreken in uw eigen taal. Wij duwen u niet, u bent jong en hebt nog veel levenservaring op te doen. U hebt de tijd. Ma-Quin, Primaire Middenwezen, zal altijd bij u staan en dat is waarom ze zich aan u heeft voorgesteld met een Maya-naam.

Uw volk is daar nu klaar voor en is er zich van bewust dat ze terug zullen komen in hun kennis, hun godsdienst, hun oude tradities en vroegere vermogens. Dit is uw toekomstige rol en u hoeft niet te zoeken achter medewerkers……ze zullen naar u toekomen. Forceer het niet, u bent zeer jong en hebt genoeg tijd om te bereiken wat van u wordt verwacht. Neem uw tijd.

Al de andere van de groep zullen hun bijdrage leveren aan hun eigen volk en etnische groeperingen.

Dank u mijn kinderen en we zullen elkaar weerzien. Nog een prettige dag en tot ziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina