Een «eerste voorklimmer» worden.

Sessie 61 van 26 december 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: SIRAYA, Meester Geest N° 1 van Superuniversum N°1, de Stem van De Universele Vader.

Siraya sprak na 50min                  Totale duur meditatie: 1u44min.

Siraya hier: mijn kinderen, jullie moeten tijdens uw leven op Urantia vele lessen ervaren. Alle lessen geleerd uit ervaring hebben een onmetelijke waarde voor De Allerhoogste, De Moeder van alle kinderen van alle universa.

Hoe meer ervaringen u beleeft die vereisen dat u steeds meer uitdagende maar verstandig beslissingen neemt, hoe waardevoller u zult worden voor De Allerhoogste in het volgende universum tijdperk waar u leven gaat scheppen en de nieuwe planeten gaat beheren van de buitenruimten die zich momenteel aan het vormen zijn.

Wanneer we praten over het scheppen van leven, dan spreken we niet over het inplanten van leven op de manier waarop de Levendragers dat hier doen. Het zal op een andere wijze gebeuren, maar u nu trachten uit te leggen hoe het zal zijn gaat u niet voorthelpen.

Het is noodzakelijk dat u begrijpt dat uw aangename en onaangename ervaringen op uw weg worden geplaatst door uw God Fragment om u te duwen besluiten te nemen die in feite uw examens zijn, uw diploma's voor toekomstige tijden nadat u Het Paradijs hebt bereikt en deel uitmaakt van het "Korps der Volkomenen der verheerlijkte stervelingen”.

Er is een reden waarom we een "Korps der Volkomenen” hebben geïmplementeerd en deze reden is het volgende tijdperk van alle Universa zodat u in, met, en voor De Allerhoogste, de Moeder van alle kinderen van alle universa, kunt werken.

Dus wees niet bang voor de problemen in uw leven omdat deze grote lessen de meeste waarde zullen hebben voor u, wanneer u klaar bent met uw studies, wanneer u uw examens hebt afgelegd en geloof me u zult nooit zwaardere lasten krijgen dan u kunt dragen.

Vergelijk het met mensen die graag bergen beklimmen, ze willen steeds hogere en nieuwe bergen beklauteren. Elke nieuwe ervaring is moeilijker dan de vorige. Ze zijn niet van plan om steeds dezelfde berg te beklimmen omdat zij van avontuur, van het onbekende houden en hun hun grenzen willen verleggen.

Het onbekende maakt mensen nieuwsgierig, ze willen verder gaan, meer leren. Telkens als u bijleert begrijpt u beter en dat is hoe u groeit. Het is om deze reden, dat we u aanraden om te experimenteren, om uw leven omver te gooien, nieuwe mensen te ontmoeten, om te reizen, om dingen te doen die u voorheen niet deed. Natuurlijk onder onze leiding en niet roekeloos.

Ooit zal Ik u helemaal alleen naar een oord sturen waarbij uw enige toevlucht de leiding zal zijn van uw inwonende Gedachtenrichter. Maar vrees niet, deze test zullen wij u pas geven wanneer u klaar bent voor zulk een groots avontuur.

U bent hier om te groeien in wijsheid, om te vergoddelijken en het goede voorbeeld te geven. Als u wijsheden wilt onderwijzen dan moet u eerst leren en weten waarover u spreekt. We willen hiermee zeggen dat tijdens jullie ascensie zowel hier als op de Woningwerelden, de Morontia en Geestelijke werelden, u een theoretisch onderwijs ontvangt met praktische proeven. U zult altijd taken ontvangen om uit te voeren.

Wanneer we u naar die verschillende landen hebben gestuurd hebben we u steeds minder indicaties op voorhand gegeven zodat u meer en meer moest steunen op uw innerlijke begeleiding om te weten waar te gaan en wat u moest doen. Tijdens uw laatste reis in Turkije kreeg u uw instructies dag per dag, soms uur per uur zodat u zou leren om te luisteren naar de innerlijke stem van uw Gedachtenrichter, naar de Melchizedeks, de Middenwezens, al de Serafijnen en Hemelse Wezens die om u heen waren.

Deze praktische ervaringen hebben u miljoenen maal meer geleerd dan alle boeken en berichten die u zou gelezen hebben.

Wanneer u een waarheid hebt beleefd, ze van binnen geleefd hebt dan zal de theorie snel begrepen worden en zal de opgedane kennis een veel hogere transcendentale en intrinsieke waarde hebben voor u dan alles wat u louter leert met uw mentaal verstand. Wijsheden uit zijn hoofd leren en ze dan aan anderen gaan herhalen zonder ze innerlijk beleefd te hebben brengt niet het zelfde voort. Dit is de reden waarom wij u zullen blijven opleiden via de praktijk en achteraf de theorie geven.

Er is slechts één ding dat belangrijk is en dat is deze weinig bekende waarheid dat God in ieder mens leeft en dat u zijn begeleiding kunt ontvangen zonder grote inspanningen te doen. U moet simpelweg in meditatie gaan en luisteren. Stel eerst uw vragen en zet daarna uw gedachtenloop op rust. U beschikt over een ‘vrije wil’ wat betekent dat het aan u is om de eerste stap te nemen. Wij zullen proberen uw aandacht te trekken, maar we zullen nooit onze aanwezigheid noch ons advies aan u opdringen als u er niets van wilt weten.

God gaf u uw persoonlijkheid, u hebt een "energiesysteem" ontvangen om uw fysieke lichaam staande te houden, u hebt een Fragment van God gekregen met wie u later kunt fuseren wanneer uw ziel volwassen is geworden door de juiste keuzes te maken, de juiste besluiten te nemen en de juiste acties te doen. God woont in ieder persoon en u hebt allen de mogelijkheid om uw zielsembryo te ontwikkelen in een Geestelijk Paradijswezen, met de Perfectie van De Vader in Het Paradijs.

Vermijd om willekeurig en lichtzinnig uw broeders en zusters te beoordelen of veroordelen daar het sterfelijk mentaal bewustzijn verre van perfect is. Tracht eerder alle elementen in de hand te hebben zodat u de reacties van anderen beter kunt begrijpen.

Als God iemand op een stoel plaatst om een bepaald werk te ondernemen dan doet Hij dat omdat Hij weet dat deze persoon in staat is om deze verantwoordelijkheid te dragen en die taak uit te voeren. Zelfs als u vindt dat die mens geen goed karakter heeft en niet altijd volgens uw menselijke moraal handelt, wees u ervan bewust dat het nemen van verantwoordelijkheid niet binnen het bereik van iedereen is. De meerderheid volgt liever, grijpt vast, observeert en kritiseert in plaats van de dingen zelf in hand te nemen en de eigen last op hun schouders te dragen.

Zware opleidingen wachten u op waarvoor u veel moed en karakter sterkte zult nodig hebben en laten zien dat u de verantwoordelijkheid kunt dragen van uw eigen zielsgroei.

Stelt u dan allen de vraag of jullie dat er voor over hebben en dat zullen kunnen opbrengen. Indien u affirmatief bent en er wilt voor gaan onder onze leiding dan zullen wij u helpen.

Wees ervan bewust dat wij u niet meenemen naar een pretpark voor kinderen die elkaars speelgoed uit de handen mogen grissen. Wees zeer voorzichtig met uw ego's, uw afgunst en persoonlijke ambities want daar gaan wij u voornamelijk op testen. Wij gaan allen onder u opleiden om "een eerste voorklimmer" te worden en dat vraagt verantwoordelijkheidsgevoel, het vermogen in teamverband te kunnen werken en zichzelf wegcijferen om anderen de kans te geven deze innerlijke leiding te ervaren.

Vergelijk het met sportieve prestaties op internationaal niveau. De dagelijkse trainingen die deze grote atleten moeten ondergaan op dit niveau zijn veel moeilijker dan die van amateur atleten.

Denk zeer goed na over wat ik zojuist verteld heb en win deskundig advies in bij uw Gedachtenrichter.

Bedankt iedereen en tot weerziens.

Ik ben Siraya, Meester Geest nr.1 van Superuniversum nr.1, De Stem van De Universele Vader.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina