De opmerkelijke bestemming van Urantia.

Sessie 62 van 29 december 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans/Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Cyril en Wivine

Ontvangen door Wivine.

Bezoekers: AYA, Meester Geest n°7 van Superuniversum n°7 Orvonton, de Stem van De Allerhoogste en de Triniteit.

                   De Meest Verheven Waarnemer- Vorondadek.

AYA sprak na  2u15min                 Totale duur meditatie: 2u40min.

AYA : ik ben AYA, Meester Geest nr.7 van uw Superuniversum nr.7 Orvonton. Ik kom hier tot jullie spreken in de naam van De Allerhoogste van wie ik de Stem ben.

De Allerhoogste vraagt u nog even geduld uit te oefenen voordat alle circuits via reflectiviteit geïnstalleerd zijn om met u persoonlijk te kunnen spreken. Dit zijn dingen die veel tijd nemen. Het moet langs Uversa (hoofdstad van Orvonton) doorkomen naar Nebadon uw plaatselijk universum, dan via uw Constellatie, vervolgens via uw planeten Stelsel om dan Urantia te bereiken. Het is een netwerk dat nooit in voege werd gesteld in Orvonton voor geen enkel plaatselijk universum.

Normaal gesproken zijn de mensen die leven op de tijdruimte planeten niet al te bewust van het bestaan van De Allerhoogste, de Alziel van het Paradijs, Havona, de zeven Superuniversa en de vier niveaus van de buiten-ruimte, zelfs al hebben ze geen rebellie gekend.

Hier echter op jullie planeet die zojuist uit quarantaine is gekomen wegens de opstand, is er een mensenhart dat in staat is geweest om De Allerhoogste te begrijpen en Haar heeft willen bereiken op dezelfde manier als ze tot de inwonende Universele Vader spreekt.

Ondanks het feit dat De Allerhoogste zo ver van u af is, heeft dit mensenhart toch de “Moeder van alle kinderen van alle universa," kunnen beroeren door toewijding en liefde aan Haar te betuigen. Dat heeft De Allerhoogste zo beroerd dat ze heeft willen antwoorden.

Wees ervan bewust dat De Oneindige Geest, De Allerhoogste en de Meester Geesten op elke geestelijke actie en beslissing reageren omdat ze in verbinding staan met al het ‘ mentale bewustzijn” dat in het heelal bestaat, zelfs met u - de sterfelijke wezens die op de planeten leven.

De Allerhoogste zal reageren op alle handelingen van liefde, toewijding en trouw tegenover Haar en dat is waarom Ze komt.

Wat hier uitzonderlijk is, is dat het gebeurd is op een planeet die nog een lange weg te gaan heeft en pas terug op de weg naar Het Licht werd gebracht. Wees er zeker van dat de directe verbinding en communicatie die Ze wenst zal worden geïnstalleerd, maar het zal tijd in beslag nemen.

Het is zoals wij u de laatste keer hebben uitgelegd: "u vraagt, u ontvangt". Alle daden van liefde en toewijding tegenover ons en uw medemens veroorzaken automatisch een reactie in de "geestelijke mentale bewustzijns-circuits” en dan dalen wij af tot bij u.

Als u op een gegeven moment onze komst tegenhoudt omdat u hebt besloten om rechtsomkeer te maken, dan zullen wij, de Meester Geesten, de Oneindige Geest, De Allerhoogste en alle andere Ministeries van de Geest zich terugtrekken en u laten handelen volgens uw eigen wensen.

De Allerhoogste reageert niet op handelingen van ontrouw als de rebellie van Lucifer. Zij reageert op uw liefde, uw toewijding en loyaliteit en we bedoelen hier tijdens gans de weg die u nog hebt af te leggen om tot bij Haar te geraken.

 

Ze heeft dit mensenhart in Haar armen genomen en haar de zeven Superuniversa getoond met de vier niveaus van de buiten-ruimte die ronddraaiden, maar ze kon er niet mee praten. Ze heeft dan via bewegingen trachten duidelijk te maken wat Ze wou tonen en laten horen. Dit is de reden waarom Ze een directe communicatielijn wenst met Haar jonge kinderen, opdat ze met hun Universele Moeder op dezelfde manier zouden kunnen communiceren als met hun inwonend God Fragment.

We weten niet wat de gevolgen zullen zijn van deze relatievorm met De Allerhoogste omdat het zich nooit heeft voorgedaan, maar we weten wel dat het zeer belangrijk is voor de toekomst van ons Superuniversum wanneer gans Orvonton verankerd zal zijn in Licht en Leven en dus ook voor uw plaatselijk universum Nebadon en natuurlijk voor Urantia.

Ik wilde u deze buitengewone situatie van ons Superuniversum mededelen, van de toekomst van de kinderen van Urantia en gans Nebadon en later van alle andere plaatselijke universa van Orvonton.

In de gedane experimenten met het leven op Urantia werd er een genetische mogelijkheid geïntroduceerd in de twee klieren voor geest-ontvankelijkheid om een verbinding mogelijk te maken met De Allerhoogste. Dit is de reden waarom Christus Michael het bestaan van de Universele Vader, het individueel inwonend God Fragment en het bestaan van De Allerhoogste hier tijdens zijn aardse leven als Jezus van Nazareth heeft onthuld.

Uw Schepper Zoon evenals uw Moeder Geest maken deel uit van God de Zevenvoudige. Zij zullen later een bijzondere rol te spelen hebben tijdens het volgende universum tijdperk in en met God De Allerhoogste. Daarom heeft Christus Michael bij de kinderen van Urantia de kiem gelegd voor de mogelijkheid om nu al contact te leggen met De Allerhoogste.

We gaan daar nu niet meer over onthullen. Voor ons is het echter een grote vreugde dat dit gebeurd is buiten alle verwachtingen in na de 200.000 jaar quarantaine van uw planeet.

Het gaat allemaal veel verder dan wij nu uitleggen maar in de tijd zult u meer kennis opdoen en dan krijgt u telkens meer uitleg om alles beter te begrijpen.

Christus Michael heeft uw planeet niet bij toeval gekozen om zijn mensenleven hier te ervaren en heeft Urantia niet enkel gekozen omdat het één van de opstandige planeten was. Ze werd ook gekozen omdat ze een buitengewone bestemming heeft wegens haar ligging vlak voor het eerste niveau van de buiten-ruimte waar, de nevels, gaswolken en galaxies zich aan het vormen zijn die nu al door uw astronomen kunnen waargenomen worden.

Dank u wel, mijn kinderen, dat was het voor vandaag. Ik wens jullie nog een prettige dag.

De Meest Verheven Waarnemer hier: Wees aandachtig, meisje, wanneer u in Coba-Mexico zult aankomen. Wij zullen u begeleiden naar de plaats waar u bent geweest, maar ook aan de andere zijde van het meer in de buurt van de grotten. U hoeft niet in de grotten te gaan. We zullen daar op u wachten. Dat al degenen die deelnemen aan deze reis aandacht schenken aan onze tekenen om u te richten naar de exacte locaties. Bedankt meisje, tot ziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina