De morele code van beschavingen.

Sessie n°2 van 7 januari 2013 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia te Belize.

Aanwezig: Cyril en Wivine.

Bezoekers: Lanaforge, Soeverein van uw planeten Stelsel Satania.

                   Siraya, Meester Geest n°1 van Superuniversum n°1, de Stem van de Universele Vader.

Ontvangen door Wivine.

Lanaforge sprak na 1u06min……               Totale duur meditatie: 1u37min.

Lanaforge hier: uw reis naar Coba (Mexico) is belangrijk, vooral voor de twee mensen van Belize die de informatie van ginds dienen op te slaan. We gaan de mensen van hier gebruiken voor de uitroeiing van bepaalde triestige praktijken die nog steeds te vaak voorkomen in dit land bij bepaalde bevolkingsgroepen. Het komt allemaal uit dezelfde bron en we zullen het vernietigen in verschillende steden van dit land met de Melchizedeks en de Middenwezens die jullie altijd begeleiden. Dit zal het ganse systeem dat ooit werd opgezet door de Afro-Europese bevolking in gans het Caribisch gebied vernietigen. Wij zullen hetzelfde doen voor hen zoals we voor de Maya’s hebben gedaan maar dan op grotere schaal.

De methode voor jullie zal dezelfde zijn, maar niet voor ons. We hebben ons moeten beraadslagen om te zien hoe we te werk willen gaan omdat het niet helemaal op dezelfde wijze werkt. Door het feit dat deze mensen over meerdere continenten leven en veel meer reizen dan de Maya-bevolking werd dat verspreid over gans Noord-Amerika, de Caraïben en Zuid-Amerika. Jullie mogen dit “schoonmaakwerk” verdelen over verschillende dagtochten tijdens de volgende maanden want het is van hieruit dat we het zullen breken zodat deze plaag de kop wordt ingedrukt.

Jullie hebben deze taak op uw schouders genomen en weten dat dit teamwerk is. We hopen dan ook dat we op iedereen kunnen rekenen.

Jullie zijn allen zielen in vooruitgang, niemand van u is perfect. Jullie worden allen geliefd door uw inwonend God Fragment en zijn beschermd door de Middenwezens en een leger van Engelen want dit is een onderdeel van het "schoonmaakwerk" dat onder mijn toezicht staat.

Dank u wel iedereen en tot weerziens.

Siraya hier: Ik ben de Stem van de Universele Vader. Mijn kinderen Ik wil u allen feliciteren voor de gedane inspanningen, voor al de liefde die jullie hebben gegeven aan uw medemensen en omdat jullie zich tot Mij hebben gericht: Ik die jullie het leven heb gegeven, een persoonlijkheid, en een van Mijn fragmenten opdat jullie uw zielsembryo zouden kunnen doen groeien door uw daden en beslissingen.

Hoe gaat dat te werk ?

Het sterfelijke mentaal bewustzijn en intellect van uw brein werkt elektrochemisch en bezit een geheugen. Dit verdwijnt na de fysieke dood samen met uw lichaam.

Telkens wanneer u een beslissing neemt of een spontane daad stelt om iemand te helpen, wat al van jongs af aan gebeurt, dan worden deze daden en emoties door uw God Fragment op geestelijk niveau vertaald en op uw ziel geplaatst als diamantjes en zo gaat uw ziel groeien.

Al uw egoïstische daden en gedachten, de dingen die u verkeerd hebt gedaan en uw sombere emoties worden door de ziel niet opgenomen omdat ze geen geestelijke waarde hebben. Dit alles blijft hier achter na uw dood en uw fysiek lichaam zal ook hier ontbinden.

Als uw ziel op de Eerste Woningwereld zal verrezen worden en haar nieuw Morontia lichaam zal ontvangen hebben met haar Morontia Bewustzijn en intellect dat veel ruimer zal zijn dan het sterfelijke verstand dan zal ze schitteren van al het verworven Licht dat ze door al haar goede daden zal verkregen hebben, door alles wat ze uit liefde en toewijding voor anderen heeft gedaan, door alle geestelijke juweeltjes die ze tijdens haar leven op aarde heeft vergaard.

Als u nooit enige goede daad hebt gesteld of enige verantwoordelijkheid hebt opgenomen om anderen te helpen, nooit het diepe verlangen hebt gevoeld iets goeds te doen zonder iets terug te verwachten dan zal er weinig licht rond uw ziel schijnen en zult u veel meer werk hebben op de Eerste Woningwereld om uw achterstand in te halen tegenover hen die veel juwelen en verlichting hebben vergaard tijdens hun aardse leven. Hier kunt u de grootheid van iemands ziel niet zien, maar daar zal het wel voor iedereen zichtbaar zijn.

Enkel en alleen de morele code volgen opgelegd door uw cultuur en uw beschaving is niet voldoende om ‘licht’ te verwerven voor uw ziel. Morele codes variëren sterk tussen verschillende beschavingen en volgens de tijdperken. Op dit moment zijn er op uw wereldbol landen waar men mensen ter dood veroordeelt voor daden die als crimineel aanzien worden wegens hun gangbare religie en moraal, cultuur en civiele wetgeving; daden die in andere landen wel aanvaardbaar zijn

Als Ik jullie dat op deze wijze verstaanbaar wil maken dan is dat om jullie te doen begrijpen dat een morele code opgelegd door een beschaving met al dan niet een godsdienst op de achtergrond niet voldoende is om edelstenen te vergaren voor uw ziel. Morele codes en burgerwetten zijn er opdat een beschaving zou kunnen functioneren, religies zijn er om een link tussen de mens en God te leggen en dat alles maakt deel uit van de geleidelijke evolutie van de mensheid in zijn geheel.

Er leven vele soorten etnische groeperingen op uw planeet met een heleboel verschillende religies en soms zelfs zonder enig geloof. Er zijn mensen die in hoge technologische beschavingen leven, anderen leven een eenvoudiger leven meer in overeenstemming met de natuur zoals in jungles, woestijnen, de taiga en berggebieden. Ze hebben allemaal hun morele codes, een geloof in een God en het heeft zelfs geen belang welke voorstelling ze van Hem hebben.

Mijn kinderen, Ik vraag jullie om naar Mij te komen uit liefde voor Mij, uit eigen wil. Niemand is verplicht, niemand wordt gedwongen. Ik heb in elke levende mens tijdens zijn jong leven een Fragment van Mij geplaatst toen hij of zij zijn eerste goede daad heeft gesteld of morele beslissing heeft genomen en desondanks is er nog veel werk aan de winkel om uw eigen te verbeteren.

Ik dank u allen dat u Mij op aarde wilt vertegenwoordigen. Dat jullie kunnen spreken uit ervaring en samenkomen om te mediteren in stilte. Dat u leert om u volledig aan Mijn Leiding over te geven en dat u de wijsheden wilt ontvangen van de Hemelse leraren die jullie komen helpen.

Leef in vrede en blijf bijeen komen zoals voorheen. Geef het voorbeeld. Dank u, mijn kinderen en tot weerziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina