Giften verzamelen voor De Allerhoogste.

Sessie 3 van 14 januari 2013 – opgenomen –Nederlandse vertaling--Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde te Placencia in Belize

Aanwezig : Cyril, Carole, B-Maya, en Wivine

Bezoeker: Christus Michael (Jezus), Schepper Zoon van ons plaatselijk universum Nebadon.

Ontvangen door Wivine.

Christus Michael sprak na 1u24min…….                Totale duur meditatie: 1u53min.

Christus Michael (Jezus): Mijn kinderen, ik praat tegen u allen, ook tegen de aanwezigen die hier ver vandaan leven. Er wacht jullie een mooie toekomst op waar u allen van dienst kunt zijn door uw medemens te helpen op een manier die jullie nu niet gaan begrijpen. Het zal hen helpen de aanwezigheid van de Universele Vader in hun harten beter te aan te voelen en nadat ze De Vader zullen gevonden hebben, zullen zij met de tijd eveneens bewust worden van de aanwezigheid van De Allerhoogste.

Dit alles is in voorbereiding en we trainen u om op vele niveaus te werken.

Jullie zijn bekwaam om met de ‘Energie van de Triniteit” te werken of volgens uw vooruitgang met de “Kracht van Liefde en Genade van uw God Fragment” op het niveau van de zichtbare en onzichtbare wereld rond de aarde.

Jullie doen de 'gedeeltelijke identiteiten' of spoken vertrekken die deel uitmaakten van het ‘volledige systeem van de mens’ tot hij stierf daar die door de ziel niet konden meegenomen worden omdat zij geladen zijn met lagere emoties.

Jullie kuisen de ‘negatieve gedachtenvormen' op die doelbewust werden geschapen door rituelen of door mensen die een heleboel duistere gedachten hebben aangehouden tijdens hun leven.

Jullie doen een heleboel goed werk sinds vele jaren en al jullie zielen zijn verbonden. Als jullie in meditatie gaan nemen wij jullie allemaal mee om elders te studeren, of om een noodzakelijk werk in andere delen van de wereld te doen.

Het Morontia lichaam dat rond uw ziel groeit, begint meer en meer plaats in te nemen in uw fysiek lichaam. Jullie voelen daarvan de bijwerkingen tijdens de meditaties wegens de verhoging van de voltage van het zenuwstelsel dat versterkt wordt. Jullie staan voor een enorme transformatie om jullie planeet beter te kunnen helpen.

Het voordeel van een groep is dat ieder individu er sneller en beter mee ontwikkelt dan een enkeling. Een ander voordeel bij uw groep is dat jullie opdrachten verrichten in teamverband onder onze leiding, een bekwaamheid die erg gewaardeerd wordt op Paradijselijk niveau.

Misschien zal ieder van jullie ooit zijn eigen meditatiegroepje ontwikkelen om anderen te helpen hun inwonend God Fragment te ervaren.

Ik vraag jullie om heel voorzichtig te zijn wanneer u mensen ontmoet van andere culturen. Beoordeel hen niet omdat u niets over hun geschiedenis weet, nog over hun hedendaagse levensomstandigheden beschikt. Veroordeel anderen niet lichtzinnig op basis van uw eigen moraal en cultuur. Iedere regio, elke cultuur heeft haar gewoonten en zijn moraal en het is bijna een automatisme wanneer jullie naar anderen kijken die anders leven om hun manier van leven te beoordelen als negatief, achterlijk of verkeerd. Kijk eerder naar al wat jullie gemeen hebben met alle mensen die hier op aarde leven, naar wat er mooi en goed is in hen omdat alle culturen iets bezitten waarvan jullie kunnen leren om te verbeteren.

Nu wil ik iets zeggen over het belang om vele ervaringen op te doen waaruit men leert. Alles wat u uit ervaring leert is kennis die deel uitmaakt van u, die u hebt aangevoeld en die in u ligt. Het zijn uw leerscholen en uw begrip van de dingen.

U begint uw leven met een grote lege mand op uw rug en elke opgedane ervaring is een pluspunt dat u in die mand legt. Hoe meer ervaringen u opdoet in dit leven en gedurende gans uw ascensie, die u hebben doen groeien, hoe meer uw mand zich zal vullen met prachtige giften die u later aan De Allerhoogste zult afgeven als eerbetoon en bedanking wanneer u Haar zult ontmoeten. Want ook Zij heeft uw giften nodig om te groeien.

Al deze ervaringen vol van tranen en vreugden zullen later voor u een grote waarde hebben om status te verkrijgen in het volgende tijdperk der Universa als Volkomene. Hiervoor dient u eerst het Paradijs bereikt te hebben om daar door de Universele Vader omarmd te worden en een eed af te leggen. Daarna wordt u opgenomen in het “Korps der Volkomenheid van de verheerlijkte stervelingen”. Vervolgens gaat u zich verder perfectioneren door alle facetten van de Triniteit te ervaren in alle 7 Superuniversa. U bent dan een Verheerlijkt Geestelijk Wezen met een tweeledig mentaal bewustzijn, namelijk het menselijke en het Goddelijke dat op elkaar is afgestemd.

De stap verder is een tweede maal op transcendente wijze terug verbonden te worden met de ‘geestelijke circuits’ van de Eeuwige Zoon-Moeder en pas dan wordt u kandidaat om opgenomen en erkend te worden met status in het Meester Universum van God de Allerhoogste. Eenmaal God de Allerhoogste de volledige macht in handen zal hebben van het Meester Universum in het volgende Universum tijdperk dan zult u, die onder Haar gezag zult werken, een derde mentaal bewustzijn ontvangen, namelijk Haar allerhoogste, experiëntiële bewustzijn. Uw mentaal bewustzijn zal dan drieledig zijn

Ik tracht u hiermee te doen begrijpen dat u een verantwoordelijkheid draagt tegenover De Allerhoogste waarin u leeft en die u helpt ontwikkelen. U dient Haar eveneens te helpen groeien door uw inzet, uw daden en beslissingen. Het belangrijkste is om tot bij Haar op te klimmen met een grote mand vol giften die uw ervaringen, uw prachtige beslissingen, uw goede acties en opgenomen taken en verantwoordelijkheden vertegenwoordigen. Uw mand mag gevuld zijn met kleine, middelmatige of grote giften, ongeacht, van het moment dat ze gevuld is.

Mijn kinderen, ik hoop dat ik hier het belang heb kunnen illustreren om te handelen en om u niet louter tevreden te stellen met lezen en intellectuele kennis op te doen.

U leert hier in groep door ervaring, ieder onder de leiding van zijn God Fragment. Niemand van u is de spirituele leraar van de andere. U leert allen sneller dankzij de opgedane ervaringen van de anderen die een aanvulling zijn op de uwe. Iedereen heeft een rol te spelen in de groep, omdat u allen verschillende kwaliteiten bezit.

Wij trainen u niet om een grote spirituele meester te worden die zijn grootse wijsheden aan anderen leert. Als een persoon naar u toekomt die u vragen stelt, vraag dan eerst begeleiding voordat u antwoordt en zeg niet te veel. Wees niet rigide in uw overtuigingen, leg ze niet op omdat wat u vandaag hebt begrepen, u volgende maand al moet herzien.

Ieder van jullie wordt geholpen bij de ontwikkeling van zijn vermogens om de hemelse wezens te horen en te zien, om de innerlijke leiding te volgen van zijn Gedachtenrichter, op voorwaarde dat u inspanningen levert via uw solitaire of groepsmeditaties en door uw handelingen.

De vooruitgang van uw ziel hangt af van u, het is uw eigen verantwoordelijkheid en niet die van iemand anders. Een andere persoon kan dat niet bespoedigen of vertragen.

Als u niet langer wenst deel uit te maken van deze groep dan is dat niet erg. Uw evolutie wordt voortgezet daar uw individuele vooruitgang niet enkel afhankelijk is van uw activiteiten in deze groep. Het kan het gemakkelijker maken, het kan het versnellen, maar hangt niet alleen af van uw aanwezigheid in deze groep.

Als u de groep wilt verlaten om andere ontdekkingen te doen, ga gerust. Denkt niet dat u daarmee iets verkeerd zult doen en denk ook niet dat door uw vertrek de groep niet meer zal kunnen functioneren. Er zullen hier constant mensen komen en gaan.

Als ik u dit vertel dan is dat omdat we niet willen dat u deze meditaties en deze leer volgt uit verplichting met de vrees dat als u niet constant erbij bent u tien banken achteruit gezet wordt. Dit is niet het geval. U bent allemaal heel dicht bij uw God Fragment en het is aan u om zijn leiding te volgen. U hebt allen uw eigen snelheid en als u deze meditaties wilt volgen, doe dat dan. Als u ‘nee’ zegt,” ik wil niet meer, ik wil eerst iets anders doen”, dan zult u geleid worden naar andere ervaringen die gunstig voor u zullen zijn.

Niemand is verplicht om het even wat te doen. Alles is gunstig zo lang u uw medemens wilt helpen, aan uw eigen ontplooiing wenst te werken en u bent allen bekwaam om dit te doen met uw vermogens. Uw wil is Koning en niemand zal worden gestraft als hij wenst te vertrekken van de groep of aan een paar meditaties niet wenst deel te nemen.

Doe voort zoals u bezig ben, mijn kinderen. We zijn allemaal erg blij met uw vooruitgang. Ik dank u en tot de volgende keer.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina