Het materiele lichaam, de ziel en De Geest.

Sessie n°4 van 15 januari 2013 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Engels.

Plaats: Mezza Verde – Placencia – Belize

Aanwezig: B-Maya.

Ontvangen door B-Maya

Bezoeker: een onbekend Hemels Wezen (heeft zich niet voorgesteld).

Onbekend Hemels Wezen: mijn dierbaar kind luister aandachtig en weet dat ik hier ben om een beetje uitleg te geven over de ziel, De Geest en het materiële lichaam.

De meerderheid van de mensen begrijpen niet dat ieder menselijk wezen is samengesteld uit verschillende elementen. Alhoewel deze elementen (fysiek lichaam – mentaal bewustzijn – ziel – God Fragment) op hun eigen kunnen functioneren, is het materiële lichaam niet sterk genoeg om uit zichzelf te overleven. 

Het mentale bewustzijn van elk menselijk wezen is de sterke drijfveer die hem dingen laat doen in zijn dagelijks leven.

De Geest (God Fragment) is het sterkste element en de meerderheid van de bevolking kan het niet zien.

God echter, de Universele Vader, is altijd op zoek naar de ziel en kijkt hoe sterk zij is om de weg te kunnen afleggen die haar tot bij Hem zal brengen.

Nu ga ik u enkele veranderingen uitleggen die zich hebben voorgedaan in Coba tijdens uw trip in Mexico van dit weekend met uw metgezellen.

{Nota B-Maya: om te begrijpen wat hierna wordt uitgelegd moet u weten dat toen we op de site aankwamen er een geweldige druk werd uitgeoefend op onze chakra 6 en 7 en rondom het bovenste gedeelte van ons brein. Toen we bij de hoogste tempel-piramide aankwamen zijn Wivine, Carole en Victor op een houten bank gaan zitten om in meditatie te gaan en Wivine vroeg me om de tempel te beklimmen tot boven en daar te doen wat de vroegere Maya Priesters deden. Ik had het zeer moeilijk om de laatste 50 trappen te beklimmen want het was alsof men een zware last op mijn schouders drukte. Toen ik boven was hebben de Hemelse Wezens mij naar een plaats gebracht waar ik kon zitten en Wivine gaf me een teken dat we de meditatie konden starten.

Ik was onmiddellijk vertrokken zonder nog enig gevoel te hebben in mijn lichaam. Plots hoorde ik Wivine roepen dat de meditatie gedaan was. Ik trachtte recht te staan maar kon niet bewegen en na een tijd kreeg ik geweldige pijnen in mijn benen en kon ik met moeite de piramide afdalen. De pijn in mijn benen heeft bijna twee dagen geduurd. We vroegen ons allemaal af wat er gebeurd was. Wat volgt is een uitleg voor dit fenomeen.}

Toen uw groep op de Maya site aankwam werden chakra 6 en 7 in beweging gebracht, zij bleven druk uitoefenen op uw hoofden en tijdens dit gebeuren is er iets veranderd op de locatie van uw chakra 7.

Herinnert u dat het lichaam is samengesteld uit levende cellen en dat zij kunnen reageren op hun omgeving en op de atmosfeer. Echter gedurende uw meditatie bovenop de tempel van de hoogste Maya tempel werden de cellen van jullie chakra 7 uiteengedreven om een betere toegang te verlenen voor het ontvangen en doorgeven van gegevens.

Gedurende een meditatie heeft uw ziel gemakkelijk communicatie met Hogere Hemelse Wezens zonder dat u dat weet. Dit komt omdat uw lichaam niet meer functioneert als de ziel vertrekt tot op het moment dat ze terugkomt in het fysieke lichaam. Toen uw ziel uw lichaam verliet hebt u zich als een ballon gevoeld die in de lucht zweefde en toen de Geest haar heeft laten terugkomen op een plotse onverwachte manier dan kan dat gevolgen hebben voor het materiële lichaam. U kunt bijvoorbeeld hevige hoofdpijn ondervinden, pijnen op bepaalde plaatsen of hevige koorts hebben. Dit is niet abnormaal. Het wil enkel zeggen dat de ziel bekwaam is om langer te leven dan het lichaam.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina