Terugkeer Maya Kosmische Meesters

Deel 14- 2011


Sessie van 17 juni 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling - Origineel Engels/Frans.


Plaats : Mezza Verde- in Placencia, Belize

Aanwezig: Carole, Cyril., B-Maya, E-Maya


Bezoekers : Monsanloran Melchizedek

Leraar Tomas

Monsanloran sprak na 47min. Totale duur meditatie :1u56min

Monsaloran Melchizedek: Hallo mijn kinderen, het is goed dat jullie allen samen zijn. Ik kom gewoon een gesprekje voeren. We hebben op jullie gewerkt om uw vaardigheden te verhogen zodat jullie voldoende bekwaamheden hebben om het nodige te doen in de volgende grotten.

De details zullen later volgen, maar jullie zullen het Lichtanker van Placencia gebruiken op sommige plaatsen, op een andere plaats zullen jullie een nieuw Lichtanker scheppen en jullie gaan het Lichtanker van Cockscomb nog ergens anders gebruiken. Jullie zullen begeleid worden door verschillende Middenwezens die jullie gaan helpen door deze grotten heen te geraken. Jullie hebben al een paar datums in het hoofd en wij zullen jullie de nodige informatie bezorgen om het werk te kunnen doen. Ga op het Internet om jullie te informeren over deze grotten. Een van jullie is daar al geweest, wissel jullie informaties uit en we zullen proberen oplossingen te brengen over wat jullie waar moeten doen.

Ik laat jullie beginnen met uw les met Tomas en we hebben veel zielen hier meegebracht om deze les met jullie te volgen. Dank u mijn kinderen.

Maak jullie geen zorgen over al het werk dat nog gedaan moet worden. Het zal lang duren om de aarde volledig te reinigen, veel langer dan jullie leven op deze planeet. We beginnen nu met jullie en met de tijd zullen er andere groepen gevormd worden om het werk voort te zetten. Jullie zijn onze eerste wapens tegen deze duistere wezens en alle problemen die daaruit voortvloeien. Dus, wees niet ongerust, we weten zeer goed en precies wat we doen. Dank u om naar mij geluisterd te hebben en mij te willen helpen in dit ongelooflijk belangrijk werk. Dank u wel en tot ziens mijn kinderen.

Tomas: Hallo mijn vrienden. Het is goed om jullie terug te zien en ik hoop dat ik jullie van nut zal zijn. Ik denk dat jullie vragen klaar staan, laat de eerste dan beginnen.

Student: Ik heb vragen over de Universele Vader. Wat betekent het als het Urantia Boek zegt: “Gij, o God, zijt een enige God; er is geen ander naast u. Gij hebt de hemel geschapen en de hemel der hemelen, met al hun heerscharen.”

Tomas: Om deze vraag te beantwoorden, moet ik beginnen met wat ik de laatste keer heb uitgelegd: De TRINITEIT.

Het Paradijs eiland werd het eerst geschapen door de Universele Vader met De Eeuwige Zoon-Moeder en De Oneindige Geest, aldus door de Triniteit.

De Universele Vader bracht twee delen van hem uit. Eerst de Eeuwige Zoon-Moeder en vervolgens uit deze twee (de Universele Vader en Eeuwige Zoon) kwam de Oneindige Geest in bestaan.

Wanneer de Oneindige Geest in bestaan kwam schiep zij onmiddellijk Havona. Havona is een groots universum bestaande uit miljoenen planeten, dat circuleert rond het Paradijs eiland waar De Vader woont.

De Goden van de Triniteit schiepen Paradijs Wezens die leven in het Paradijs. Zij hebben andere goden en hemelse wezens geschapen die in Havona wonen. Toen De Vader de wens uitte om menselijke wezens te scheppen zoals Hij, en hierover sprak met De Eeuwige Zoon-Moeder, begon automatisch de Oneindige Geest alle Superuniversa te scheppen.

Om dit te verwezenlijken schiep de Oneindige Geest de Zeven Meester-Geesten en iedere Meester-Geest schiep een Universum. Wij hebben 7 Superuniversa en 7 Meester-Geesten.

Vervolgens werden er een heleboel hemelse wezens geschapen om de materiele werelden te scheppen en te beheren.

Het was pas na de oprichting van de zeven Superuniversa, en vervolgens van de lokale universa dat de mogelijkheid ontstond om leven te scheppen op planeten in deze lokale universa. Intelligent leven, waar later de mens uit ontstond met de mogelijkheid om zich een ziel te ontwikkelen. Een ziel die door evolutie naar de Paradijs Vader kon opklimmen door te passeren langs al deze geschapen hemelse werelden.

Beantwoordt dit uw vraag ? (Ja) De volgende vraag a.u.b.

Student: Deze passage zegt: "de talloze planetaire stelsels werden allen geschapen om uiteindelijk te worden bewoond door vele en verschillende soorten intelligente wezens, wezens die God kennen, die de goddelijke genegenheid ontvangen, en die in ruil van hem houden ". Wie zijn deze verschillende soorten intelligente wezens?

Tomas: Wanneer de Superuniversa geschapen werden door de Meester-Geesten, heeft de Universele Vader samen met de Eeuwige Moeder (of De Eeuwige Zoon) de Schepper Zonen gecreëerd. Elk Superuniversum bevat 100.000 lokale universa en de ruimte van elk lokaal Universum wordt georganiseerd door een Schepper Zoon.

Christus Michael (Jezus) is de naam van uw Schepper Zoon. Hij heeft al deze planetenstelsels met hun planeten in dit lokaal universum Nebadon geschapen.

Een lokaal universum heeft Constellaties en een Constellatie bevat vele planetaire stelsels. Een planetair stelsel omvat bij de 1.000 verschillende soorten bewoonbare planeten. Men zal op een planeet dat de gunstige levensomstandigheden bevat menselijke levensvormen scheppen zoals hier gedaan werd op jullie Aarde (Urantia) gelegen in het planetenstelsel Satania.

De atmosfeer en de temperatuur kunnen verschillen op al deze planeten. Het is dus niet mogelijk om identieke levensvormen te creëren op al deze planeten voor intelligente wezens met de mogelijkheid om zich een ziel te scheppen en die te laten ontwikkelen.

Er zijn bijvoorbeeld planeten zonder zuurstof. Jullie hebben zuurstof nodig om te leven door te ademen, maar er zijn planeten zonder. Er zijn ook planeten die veel warmer zijn dan de uwe. Dit wil zeggen dat de menselijke wezens die geschapen worden op al deze verschillende planeten zeer verschillend van uiterlijk zijn dan jullie. Maar ze hebben allemaal intelligentie capaciteiten en de mogelijkheid om zich een ziel te ontwikkelen. Moesten jullie hen ontmoeten dan zouden jullie zien dat ze er gans anders uitzien. Jullie zouden niet in staat zijn om te overleven op planeten zonder zuurstof met jullie lichaam.

Allen zijn intelligente wezens en kunnen zich een ziel ontwikkelen. Wanneer zij een Fragment van De Vader ontvangen, iets wat nodig is om zich een ziel te ontwikkelen door middel van het sterfelijk mentaal bewustzijn, zullen ze de mogelijkheid hebben om De Universele Vader te leren kennen door van Hem te houden, want men kan Hem alleen bereiken als men van Hem houdt.

Alle mensen zullen niet De Universele Vader bereiken op Het Paradijs. Sommigen zullen omarmd worden door onze Goddelijke Moeder-Geest (Nebadonia), sommige zullen omarmd worden door Christus Michael, en anderen door De Oneindige Geest. Er zullen er dus zijn die in het lokale universum zullen blijven en anderen in het Superuniversum.

Hier op aarde, ontvangen alle mensen een God Fragment dat hun ziel ontwikkelt en die bij hen blijft gedurende hun volledige zielsontwikkeling. Op een zeker ogenblik in hun evolutie zal hun ziel fuseren met hun God Fragment, iets wat gewoonlijk op de hemelse Woningwerelden plaatsvindt. Jullie menselijke ziel is bestemd om te evolueren naar het niveau waar ze kan fusioneren met haar God Fragment. Hierdoor zal de menselijke ziel haar persoonlijkheid overdragen aan haar God Fragment en dan zullen beiden hun avontuur als één hemels wezen voortzetten tot bij De Vader in Het Paradijs om daar door Hem omhelst te worden.

Dit is niet altijd het geval met de menselijke wezens op andere planeten. Zij kunnen een God Fragment ontvangen, maar dit God Fragment blijft daarom niet bij hen zodra ze hun fysieke lichaam verlaten hebben en hun ziel zich verder ontwikkeld op de Woningwerelden. Hun zielen evolueren ook en later, zullen ze fuseren met een Fragment van de Moeder-Geest Nebadonia of Christus Michael in het lokaal universum, en niet met hun God Fragment of eventueel met De Oneindige Geest, alles hangt ervan af.

Beantwoordt dit op uw vraag ? (Ja). De volgende vraag, alstublieft.

Student: Als we alle dingen goed doen, en we leren God goed te kennen, gelooft u dat we kunnen worden als De Vader en een eeuwig leven hebben?

Tomas: U wordt verondersteld een eeuwig leven te hebben. Zodra uw Fragment van God, of uw Gedachtenrichter begint met de ontwikkeling van uw ziel in samenwerking met uw sterfelijk mentaal bewustzijn, en u de juiste dingen doet, dan zal uw ziel evolueren en daar de mogelijkheid toe hebben. Eenmaal u uw fysieke lichaam op aarde hebt afgelegd, zal uw ziel verder evolueren en leren op ongeveer 1.500 hemelse werelden (Morontiële en Geestelijke), als u daarvoor kiest.

Als u de juiste dingen doet, van God houdt, Hem wilt bereiken om te worden net als Hij, dan ontvangt u een eeuwigheid van tijd om dit te bereiken. U kunt naar uw Vader in het Paradijs evolueren in uw eigen tempo en zo het eeuwige leven ontvangen. Het is bij de fusie met uw Fragment van De Vader, met uw Gedachtenrichter, dat u reeds zeker zult zijn van uw eeuwig leven.

Als u slechte dingen doet, als u niet vooruit gaat naar De Vader toe, dan gaat u zich hoe langer hoe meer scheiden van Het Licht, tot het punt waar u zelfs geen moeite meer zult willen doen om u naar omhoog op te trekken en dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat uw ziel verkiest niet langer meer te bestaan.

De Vader bereiken, dit eeuwige leven bereiken, vereist inspanningen van dienstbaarheid en liefde aan De Vader en uw broers en zussen. En zeker te leren werken in groep, als een team, omdat het een van de meest belangrijke dingen zijn om te leren: samenwerken met verschillende soorten menselijke wezens aan eenzelfde project. Ik sta hier les te geven, maar we zijn veel talrijker. We zijn hier met meer dan 10 leraren die helpen om deze les te geven. Ik ben degene die spreekt, de anderen werken hier aan mee om mij te helpen.

Wanneer u op de Woningwerelden zult zijn, dan gaat u zielen ontmoeten van menselijke wezens die van andere planeten komen die heel anders zijn dan u. Zij geloven, denken en bezien De Universele Vader vanuit een ander oogpunt dan u. En u zult moet leren om met hen samen te werken, door begrip en geduld op te brengen voor iedereen.

U bevindt zich hier in een groep met mensen afkomstig uit verschillende landen, die andere talen spreken, andere fysieke kenmerken hebben, verschillende godsdienstige en culturele achtergronden hebben, en toch werken jullie hier allen samen voor Monsanloran Melchizedek. Jullie doen een geweldige job, en jullie leren bij over het Universum, de Universele Vader en alle Hemelse Wezens die geschapen werden om jullie te helpen evolueren en de Universele Vader te bereiken.

Wat jullie hier nu beleven zijn al de eerste lessen op aarde die jullie normaal pas zouden leren op de Eerste Woningwereld. Het is voor allen onder u een zeer goede ervaring nu al te leren werken met mensen afkomstig van verschillende oorden die er anders uitzien, die een ander verleden hebben, evenals verschillende godsdienst- en geloofsovertuigingen, en die zich in de dezelfde schoolklassen gaan bevinden als jullie op de Woningwerelden, net als hier. Wees dankbaar dat jullie deze gelegenheid hebben.

De volgende vraag.

Student: De Universele Vader is niet de persoonlijke Schepper van een lokaal universum, maar Hij heeft het Universum van het Paradijs geschapen. Wat is het verschil tussen een lokaal universum en het Universum van het Paradijs?

Tomas: Als we spreken van het Universum van het Paradijs, dan spreken we over Het Paradijseiland, dat de eerste creatie was van De Triniteit, samen met de tweede creatie Havona dat ontstond toen De Vader de wens uitdrukte om de mens naar zijn eigen beeld te scheppen. Havona is een universum dat rond Het Paradijseiland circuleert. De twee worden samen ook de “Hemel der Hemelen” genoemd. Vanaf daar ontstonden de Zeven Superuniversa. Het Paradijs met Havona erom heen, samen met de Zeven Superuniversa noemen wij het “Groot Universum”.

Een Superuniversum bestaat uit verschillende lokale universa en het hele leven in een lokaal universum wordt geschapen door een Schepper Zoon van de familie van de Michael’s. Uw Schepper Zoon heet Christus Michael. Het is dus inderdaad zo dat de Universele Vader niet rechtstreeks de planetenstelsels met hun planeten schept. Dit wordt gedaan door de Schepper Zoon samen met zijn metgezellin, de Goddelijke Moeder-Geest van het lokaal universum, een dochter van de Oneindige Geest.

Een andere vraag alstublieft.

Student: Ik studeer onder andere sociale filosofie op mijn school, en er zijn dingen die me storen wanneer ik ze vergelijk met wat het Urantia Boek vertelt.

Hoe konden de oude filosofen inzichten en visies van de toekomst hebben over wat er nu in onze huidige samenleving gebeurt? Kwamen deze visies en inzichten voort uit de inspiratie van hun innerlijk God Fragment?

Tomas: De grote filosofen waren in staat om de toekomstige waarschijnlijkheden van de evolutie van de mensheid te overwegen. Zij hadden zeker en vast het punt bereikt waar ze zich goed lieten begeleiden door hun Gedachtenrichter. Er is een plaats in het universum waar er de mogelijkheid is om de waarschijnlijkheden in de evolutie van de mensheid te zien op een bepaald moment in de tijd. Wanneer ik spreek van waarschijnlijkheid, betekent dit dat u altijd de toekomst kunt veranderen omdat u allen vrije wil hebt. Meer informatie hierover vindt u in het Urantia Boek. Als u de betrokken verhandelingen leest zult u het beter begrijpen.

Beantwoordt dit uw vraag? (Ja).

Volgende vraag.

Student: Meestal zijn de standpunten van deze filosofen juist, maar als er wordt gesproken over de schepping van het menselijk wezen, heb ik een probleem. Vooral wanneer zij zeggen dat God eerst een mens zonder geslacht heeft geschapen en vervolgens beweren dat alle mensen gelijk aan elkaar geschapen zijn. Maar van waar komen dan onze verschillende uiterlijkheden als man en vrouw met verschillende rollen te spelen in onze families en onze samenlevingen?

Tomas: Er is enige verwarring ontstaan door de Bijbelse verhalen over de schepping van de mens. Eerst en vooral waren Adam en Eva niet de eerste menselijke wezens. De bewering dat God de eerste mens heeft geschapen in één vorm en zonder geslacht is niet correct.

Wanneer de Levendragers hier het leven hebben ingeplant, is alles begonnen met "één cel", waarvan het DNA de mogelijkheid bevatte om een mens door evolutie in zijn huidige vorm tot stand te brengen. De evolutie van deze cel begon in het water, dan zijn de waterdieren aan land gegaan, en hebben zich verder ontwikkeld tot ze op 2 benen konden lopen waarvan nog zichtbare sporen te vinden zijn bij primaten en apen. In de loop der tijden gebeurt er altijd wel eens een genetische sprong waaruit plotseling het begin van een meer geavanceerd mens uitkomt. De menselijke wezens komen voort uit dierlijke evolutie en ze hebben altijd al mannelijk of vrouwelijk geweest bij hun ontstaan. Al deze verwarring over God die de mens heeft geschapen met één geslacht is niet erg wetenschappelijk en juist.

Alles in het universum heeft op de een of andere manier twee soorten die in evenwicht en harmonie moeten leven. Hier hebben jullie een man en een vrouw nodig om een nageslacht te scheppen.

Er is geen verschil tussen de ziel van een man en een vrouw die geschapen wordt door een Fragment van God en een sterfelijk verstand hier op aarde. Wanneer uw ziel geschapen wordt, wordt ze mannelijk of vrouwelijk gepolariseerd en hebben beiden dezelfde mogelijkheid tot ontwikkeling.

Maar uw lichaam, uw hormonen, de chemische functies van uw lichaam, de rollen die jullie in de samenleving spelen kunnen ervoor zorgen dat beide geslachten anders gaan handelen in dezelfde situatie. Er is zeker een verschil en dit is de reden waarom de man en de vrouw complementair zijn. Maar het is niet zo dat het ene geslacht altijd slimmer is dan het andere. Ik kan u verzekeren dat er zeer verstandige vrouwen zijn, veel verstandiger dan miljoenen mannen en omgekeerd. Al deze machtsverschillen en ontwikkelingsmogelijkheden zijn gewoon geschapen door de mens omdat in de oudheid zij die de fysieke kracht bezaten degene waren die het beste konden overleven en evolueren.

Als u uw eigen kind alle mogelijke opleiding weigert, het afgescheiden houdt van alle menselijk contact en het enkel gewone huistaken laat uitvoeren, hoever gaat het zich kunnen ontwikkelen denkt u? Als u een van uw andere kinderen met dezelfde potentiele capaciteiten als uw eerste kind onderwijs geeft, kansen geeft om van alles te leren, de wereld te zien, dan zal dat kind veel verder geraken in zijn ontwikkeling.

Beeldt u bijvoorbeeld in dat u zou leven in die tijden waar het leven zeer hard was met veel wilde dieren om u heen, waar u moest schuilen in grotten en zo verder, dan zou u krachtige mannen nodig hebben ter bescherming van uw gezin. Nu leeft u in een veiliger wereld met veel technologie, waar de vrouw evenveel kan evolueren en studeren als de man, dan gaan deze verschillen vervagen.

De vrouw heeft haar aard: zij is ontworpen om leven te baren. Haar hormonale systeem zal haar beïnvloeden en zij zal altijd de tendens hebben om te willen zorgdragen voor haar kinderen, voor hun opvoeding en die verantwoordelijkheid op zich nemen. Dit is een zeer belangrijke rol. De man heeft andere verantwoordelijkheden. Wanneer de vrouw moet zorgen voor de kinderen dan is het de man die hoeft te voorzien in de behoeften, voor voedsel en veiligheid zorgen voor zijn familie. Kinderen hebben beide ouders nodig om gezond en evenwichtig te groeien.

Zoals u de Universele Vader hebt en de Eeuwige Zoon die voor u meer vergelijkbaar is met een moeder daar De Universele Vader en De Eeuwige Zoon samen Zonen scheppen.

Beantwoordt dit uw vraag? (Ja).

Volgende vraag.

Student: Een vraag over de verschillende rassen op aarde voor de komst van Adam en Eva.

Waarom is het nodig om al die verschillende gekleurde rassen te hebben voor de evolutie van de mensen op een zeker ogenblik?

Tomas: Ik weet dat spreken over het probleem van de rassen zeer delicaat is op Urantia want hier is niets geëvolueerd volgens de normale gang van zaken op een gewone planeet vanwege de opstand.

De mensen komen voort uit dierlijke evolutie. De eerste menselijke wezens die in staat waren om intelligente morele beslissingen te nemen, waren zeer verschillend van de huidige mens met zijn verschillende huidskleuren. Hun vaardigheden en hun intelligentie waren veel lager. Ze waren zeer agressief, en voerden voortdurend oorlog onder elkaar.

Op een gegeven moment, en dit vindt plaats op al de planeten met menselijk leven, gebeurt er een genetische sprong die de verschillende gekleurde rassen genereert. Elk ras heeft haar eigen vermogens en specifieke kenmerken. Omdat Urantia een decimale, experimentele planeet is, werd hier iets anders geprobeerd en deze verschillende rassen werden allen geboren in dezelfde familie. Dit is echter niet het geval op andere planeten waar ze ontstaan op verschillende tijdstippen en dus afkomstig zijn uit verschillende families.

Wanneer deze kleurrassen ontstonden deden ze wat ze overal doen, ze bevochten elkaar. Zij maakten onderling oorlog en na enige tijd overleefden de sterksten. Vanwege alles dat hier is misgegaan en de opstand, is de volledige onderlinge mengeling van de kleurrassen niet goed verlopen.

Wanneer de mensheid het maximale niveau bereikt in haar biologische evolutie, wordt er een Materiele Zoon en Dochter afgevaardigd, die Adam en EVA worden genoemd. Ze komen hier met een superieur lichaam dat een goddelijk DNA bevat om hier kinderen voort te brengen.

Het DNA van alle rassen van de mensheid moet op enig moment in hun ontwikkeling worden uitgebreid zodat hun intelligentie en hun paranormale begaafdheden vermeerderen om de ziel te laten evolueren naar een hoger geestelijk niveau. Daarom ontvangt de mensheid een Adam en een EVA als ze er klaar voor is.

Adam en Eva hebben destijds onderwezen, scholen ontwikkelt en kinderen ter wereld gebracht. Men noemde hen het violette ras. Ze waren niet paars van huid, maar hadden wel een paarse gloed rond hun lichaam en dat is de reden waarom ze het violette ras werden genoemd. Het waren goddelijke wezens en na verschillende honderden duizenden kinderen verwekt te hebben verliezen hun kinderen de eigenschap van onsterfelijkheid. Adam en Eva waren onsterfelijk, en u kunt deze Materiele Zonen en Dochters of hun kinderen niet vergelijken met de mensen die toen hier op aarde leefden.

Het doel hiervan was verbintenissen te laten aangaan tussen hun eigen sterfelijke kinderen met de meest geavanceerde menselijke rassen, die zelf grote inspanningen geleverd hadden om te luisteren naar hun leringen, bij hun school gevolgd hadden en de regels van het universum volgden.

Ondanks de imperfecte mengeling van de aardse rassen gedurende de afgelopen 30.000 jaar, heeft iedereen een beetje van het DNA van het violette ras meegekregen. Sommige hebben een beetje meer, anderen wat minder, maar iedereen heeft er. Door het feit dat de missie van Adam en Eva deels heeft gefaald en de mengeling van de rassen niet is verlopen zoals gepland, ja ….bezit de aarde nu een pallet van mensen met verschillende huidskleuren wat normaliter nu niet had mogen zijn op dit punt in uw evolutie.

Om hieraan te verhelpen zal het up liften van de mensheid nu anders gebeuren. Jullie ontvangen momenteel aanzienlijke ladingen van universele energie. Dit zal uw DNA en uw intelligentie versterken, zodat wat destijds mis is gegaan kan worden hersteld. Het idee te denken dat het ene ras veel slimmer is en over meer kwaliteiten beschikt dan een ander ras is heel dom op dit moment in de tijd. Het is gewoon een kwestie van machtspelletjes en onderwijsmogelijkheden. Nu kan iedereen, als hij wil, naar school gaan en zeker met de mogelijkheden van het Internet, nu beschikbaar op aarde, kunt u uzelf opleiden en vooruitgaan.

Het is waar dat er afgelegen oorden zijn, diep in de jungles op uw continent, in Azië en Afrika waar u nog steeds mensen gaat vinden die leven zoals hun voorouders honderden duizenden jaren geleden. Echter, als u deze kinderen in de scholen van de westerse beschaving plaatst, en hen zo opvoedt en opleidt dan zullen ze worden als kinderen van de westerse beschaving. Het is gewoon een kwestie van mentaliteit en levensomstandigheden.

Beantwoord dit uw vraag?

Student: Ja, Tomas, en ik had nog twee andere vragen, maar hij u hebt hier alles zo volledig beantwoord dat ik ze niet meer hoef te stellen.

Tomas: Dank u.

Een andere vraag?

Vanaf hier is de tekst vertaald uit het frans.

Student : We hebben vragen over de Lucifer Rebellie of Opstand.

Lucifer valt het Korps der Volkomenen sterk aan in zijn ‘Vrijheidsverklaring’. Hij vond dat de opklimmende zielen meer vrijheid moesten genieten om hun lot zelf te bepalen. Hij veroordeelde gans het ‘ascensie plan’. Over welk soort vrijheid sprak Lucifer? Omdat wij eerder de indruk hebben dat hij alleen over zijn eigen vrijheid sprak en niet over de onze en dat de mens niet zijn eerste zorg was.

TOMAS: inderdaad, hij was wat je zou noemen een gladde prater. Hij was een geweldig hemels wezen, een trotse, prachtige en intelligente Lanonandek Zoon, die plotseling zijn eigen innerlijk mentaal bewustzijn begon te verrotten. Wanneer het allemaal begon is moeilijk te zeggen, maar hij had zo zijn eigen ambities. Inderdaad, als we terugkijken was zijn eerste zorg niet de mens, hij heeft eerder de mens gebruikt.

Onthoud dat alle Universa, het Ascensie of opklimmings Plan, alle planetaire stelsels, al de lokale universa, de Schepper Zonen, geschapen werden om een dierlijk leven langzaam te laten evolueren zodat de ziel op haar eigen tempo kan opklimmen om te worden zoals God, een goddelijk wezen.

Het was een sensationeel idee van de Universele Vader, omdat tot dan alles geschapen was door De Triniteit, door de Paradijs Goden of de creaties van deze Godheden. Maar een dierlijk leven laten evolueren op materiële werelden tot een menselijk leven met de mogelijkheid om zich een ziel te ontwikkelen die langzaamaan met de tijd evolueert tot ze erin lukt om door De Vader omarmt te worden en net als Hij ‘een schepper’ te worden…..Dat was een geweldig idee.

Blijkbaar moest Lucifer daar niet van weten. Hij was ongeduldig en vooral ambitieus. Hij erkende God niet, hij erkende zelf zijn eigen Schepper (Christus Michael) niet omdat hij zijn eigen vrijheid wenste om de dingen te doen zoals hij het zag. Voor hem betekende vrijheid gans de administratie en de regels van het universum wegwerken. Eerst die van zijn lokaal heelal en vervolgens die van het Superuniversum (Orvonton).

Hij is niet ver gelopen met zijn fameuze vrijheid. Misschien waren er dingen die niet naar behoren functioneerden en die mochten veranderd worden. Een lokaal universum heeft veel problemen en uitdagingen in het begin van haar oprichting en tijdens haar ontwikkeling. Maar daarom doen wat hij heeft gedaan? ….er zijn toch veel dingen gebeurd die niet hadden mogen gebeuren.

Vele hemelse wezens hebben hem daarin gevolgd. Maar vele anderen hebben na verloop van tijd zijn foutieve manier van denken en spreken ingezien. Nee, inderdaad, zijn eerste zorg was zeker niet de evolutie van de menselijke ziel, het waren meestal zijn eigen ambities.

Beantwoordt dit uw vraag ? (Ja, dank u.) Hebt u een andere vraag?

Student: Vraag over het symbool van de draak. De draak symboliseert het trio Lucifer, Satan, Caligastia en de rebellen. Het symbool van de draak wordt veel gevonden op aarde en vooral in Azië. Staat dit in relatie met de opstand?

TOMAS: Caligastia had met zijn volgelingen, Beëlzebub, Abaddon en anderen dit symbool aangenomen. Dat symbool werd ingeprent in de hoofden van vele mensen hier op aarde en werd een deel van hun overtuigingen en symbolen. Sommige beschavingen bezien draken eerder als gruwelijke, gevaarlijke en stoute dieren. In de Bijbelse religies zult u vaak de draak verpletterd zien onder de voet van de Aartsengel Michael. De draak is het symbool van het beest en het beest was dit trio (Satan, Lucifer, Caligastia). Het beest had drie hoofden hier op aarde.

Beantwoord dit uw vraag? (Ja, dank u).

Student: Lucifer valt zijn eigen Schepper Christus Michael aan. Hij, Caligastia en Satan zouden er alles aan gedaan hebben om de zelfschenkingsmissie van Christus Michael als Jezus op Urantia te laten ontsporen. Hoe hebben ze dat willen klaarspelen?

TOMAS: Toen Christus Michael (Jezus) hier op aarde was in menselijke vorm, was hij een mens net als u en ze hebben geprobeerd om Hem voor hun zaak te winnen. Toen zij zagen dat het niet werkte, wilden ze hem doden via anderen.

Ze probeerde Hem vooral te winnen voor hun zaak, dat zijn de basismiddelen die zij gebruikten. Toen Christus Michael een mens was net als u, moest hij ook zijn ervaringen opdoen en zelf de innerlijke Stem van Zijn Vader vinden en ernaar luisteren. Hij moest ook de 7 psychische cirkels doorlopen en heeft dit zelfs relatief snel bereikt rond zijn 25 jaar. Daarna mocht Hij kiezen om te blijven of nog iets op aarde doen vooraleer te vertrekken om zijn troon in de hemelen in ontvangst te nemen. Hij verkoos om nog wat op aarde te blijven.

Ze hebben alle middelen gebruikt om Hem te beïnvloeden en voor hun zaak te winnen. Ze hebben Hem meerdere malen in gevaar gebracht. Toen al wanneer Hij nog een klein kind was en Herodes verordende dat alle eerste geboren zonen moesten worden gedood. Zijn ouders hebben moeten vluchten om te voorkomen dat Hij gedood werd. Ze hebben alles geprobeerd, hem te doden, van gedachten te doen veranderen en alles is mislukt.

Beantwoord dit uw vraag? (Ja, dank u).

Student: In het hoofdstuk over de "ontvreemding van de vrijheid" voor de mens, wordt er gezegd: «dat er een monument van experiëntiële wijsheid langzaam opstijgt en dat het op een dag zal bestaan als het vervolmaakte stelsel van Satania.» Wat is dit "monument"?

TOMAS: Dit heeft betrekking op de evolutie van God de Allerhoogste. De Allerhoogste evolueert met de ervaringen, de ontwikkeling en de 'handelingen' van ieder mens op elke planeet. Daarom heeft God De Allerhoogste een “Allerhoogste” geschapen voor elke planeet die evolueert en Zij deed het zelfde voor elk planetenstelsel. Wanneer de “planetaire Allerhoogsten” en de “planetaire stelsel Allerhoogsten” tot het stadium van Licht en Leven zullen geëvolueerd zijn, zullen al hun ervaringen en groei bijdragen tot de groei van God de Allerhoogste.

Beantwoordt dit uw vraag ? (Ja, dank u). Nog een vraag ? (Neen).

Dan dank ik jullie, mijn kinderen, om zo oplettend geweest te zijn en de frequentie verhoging te hebben verdragen waarop jullie nu staan. Dank u voor uw geduld.

EINDE.

GROEP MEZZA VERDE.

http://www.mezzaverde.com

Voor de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina

13

- 13 -