Bemoeit u niet met het leven van anderen.

Sessie n°5 van 21 januari 2013 – opgenomen – Nederlandse vertaling- Origineel Frans/Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia te Belize

Aanwezig: B-Maya, Cyril, Carole en Wivine.

Bezoekers: Lanaforge, Soeverein van ons planeten Stelsel Satania.

                     Nebadonia, Moeder Geest van ons plaatselijk universum Nebadon.

Ontvangen door Wivine.

Lanaforge sprak na 1u25min                   Totale duur meditatie: 1u46min.

Lanaforge hier: Ik ben Lanaforge, de Soeverein van uw planeten Stelsel Satania met als hoofdstad Jerusem, het planeten Stelsel waar Urantia toebehoort. Ik vervang Lucifer en vertel u dit om u een idee te geven van wie ik ben.

Wat er zich nu afspeelt in Noord-Afrika en het Midden-Oosten is een reactie op de blokkade die u ons hielp plaatsen in Turkije langs de grenzen van Syrië, Irak, Iran en Armenië. Hiermee kan het ‘kwaad’ niet meer weg langs Turkije of Iran.

De onzichtbare leiders van deze terroristische groeperingen zijn nu verplicht om een uitgang te forceren langs de andere kant. Dit is de reden waarom wij u enkele weken geleden verteld hebben dat u naar Marokko moest gaan om de nefaste invloed binnen bepaalde grenzen te houden die misbruik maakt van de Islam om terreur te scheppen. Er is geen werkelijk beleid achter deze bewegingen, wat ze ook beweren. Zij zijn er alleen om oorlog, onenigheid en terreur te scheppen. Dan zal de Noord-Afrikaanse regio ook meer beschermd zijn en zult u later niet meer fysiek terug hoeven te gaan naar het Afrikaanse continent.

Nog later zullen we u naar Noord-India (Punjab) sturen om de Islamitische regio’s van Pakistan en Afghanistan die grenzen aan Iran af te schermen.

Wees niet bang, tot hiertoe bent u steeds goed beschermd geweest en dat zal ook zo blijven.

Nu voor Belize. U zult vergezeld worden van een commissaris voor de rassen en Engelen voor de rassen onder toezicht van De Meest Verheven Waarnemer. Doe al de steden en grote dorpen aan langs de kuststreek. Ga telkens als het mogelijk is kort bij het centrum en wij zullen daar een “lichtkolom” door u heen plaatsen terwijl u in mediatie bent. U hebt verschillende maanden om deze verplaatsingen te doen vooraleer u terugkeert naar Europa.

Dank u wel, mijn kinderen, dat was wat ik te melden had.

Nebadonia hier: Ik ben de Moeder Geest van uw plaatselijk universum Nebadon.

Ik hou voortdurend de vrede in uw harten. Ik vul u voortdurend met mijn liefde en zorg. Maakt u geen zorgen, mijn kleintjes, als u niet perfect bent. U zult pas perfect zijn als U De Vader in Het Paradijs hebt bereikt. U bent een menselijk wezen, allen onder u hebben levensmoeilijkheden, vriendschappen, soms vijanden en beleven misverstanden of onenigheid tussen vrienden en familie.

U verandert allen zeer snel, zo snel dat uw families, vrienden en buitenstaanders u niet meer zullen begrijpen; noch de manier waarop u denkt, noch de manier waarop u handelt. Hoe meer u de innerlijke leiding van uw Gedachtenrichter zult volgen, hoe meer u de morele codes van het plaatselijk universum zult volgen, hoe meer u het Morontia Mota zult benaderen. Het Mota is de superieure filosofie en de kosmische gezichtspunten van de Morontia werelden en dat is iets heel anders dan de beperkte materiele manier van denken die u hier hanteert.

Interfereer ook niet in het leven van andere mensen, zelfs met goede bedoelingen.

Neem een oudere mens die gewoon zijn leven leidt. Hij neemt altijd de bus om zich te verplaatsen en voelt zich daar goed mee. Plotseling willen zijn kinderen hem een auto kopen en moet hij leren autorijden. De oude man wilt niet maar toch dringen ze aan met de beste bedoelingen. De oudere man geeft toe en als hij zijn rijbewijs heeft wordt de auto gekocht. De man begint ermee te rijden en na een tijd heeft hij een ongeluk: de auto is stuk en hij heeft zich zwaar bezeerd aan zijn been. Zodanig zelfs dat hij moeite heeft om nu op die bus te stappen die hem overal bracht waar hij wou. De mens was gerust en omdat men zich heeft willen bemoeien met zijn leven zit hij nu in de problemen.

Denk na, mijn kinderen, denk heel goed na vooraleer u zich met het leven bemoeit van andere mensen; door te willen goed doen voor een ander vanuit uw standpunt kunt u misschien heel verkeerde dingen doen en mensen zelfs een slechte dienst bewijzen.

Wees er u van bewust dat u niet meer volgens de morele principes, religie of filosofie van uw familie en vrienden zult gaan leven en dat kan u problemen bezorgen. U gaat de dingen beginnen anders zien en zult niet meer meelopen in hun gedachtenwereld, zelfs niet met hen die u vroeger als grote Spirituele Meesters of Lichtwerkers beschouwde.

Vanaf nu loopt u voortdurend bewust met God en leeft u onder zijn begeleiding. Dit wil zeggen dat u de ‘goedheid’ van De Universele Vader aan anderen zult doorgeven. Dit betekent dat vanaf nu u iedereen zult helpen, zelfs de grootste moordenaar op uw planeet. Ook de grote misdadigers hebben een zielsembryo te ontwikkelen en een God Fragment in zich.

Niemand vraagt u om goede maatjes te zijn met mensen die u kwaad willen, u haten, met die kleine of grote misdadigers die gevaarlijk zijn voor de beschaving. Wat u wel kunt doen is uw capaciteiten gebruiken om de ‘Energie van De Triniteit” of als u kunt de “Kracht van Liefde en Genade van uw God Fragment” regelmatig te versturen naar deze zielen zodat ze door God’s Liefde geraakt worden en hun mentaal bewustzijn gaat veranderen; om er betere mensen van te maken die misschien zelfs God in zich gaan zoeken.

Zoveel mensen worden gedreven door ‘haat’ wanneer ze criminelen en anderen beoordelen. Wij vragen u om niet meer op die manier te denken noch te handelen. Help uw familie, vrienden en uw ergste vijanden op dezelfde manier. Wij hebben de Hemelse Gerechtszalen waar de zielen objectief, met liefde en genade worden beoordeeld. Dat is uw rol niet.

U kunt allen telepathisch, op afstand werken met de allerhoogste Goddelijke Energie. U mag niet meer denken als gewone mensen in de stijl van: ‘Oh die is aardig, ik zal er wat goede Energie naartoe sturen, maar van die andere houd ik niet dus die krijgt niets. Of, die persoon gelooft niet in wat ik doe dus dan krijgt hij ook niets. Of, dat is een walgelijke crimineel die moet de verdoemenis in.’ Deze manier van denken is niet meer van uw niveau. Van nu af aan gaat u geen onderscheid meer maken tussen mensen. U gaat ze allen helpen en uw menselijke lagere gevoelens leren overstijgen.

Dat is de manier om de echte “Liefde en Genade van De Vader” te weerspiegelen. De Vader in Het Paradijs maakt geen onderscheidt tussen, mensen, zielen en persoonlijkheden. Hij wil ze allemaal naar zich toe trekken. Als u als God wilt worden begin dan met te doen wat Hij zou doen en van u ook verwacht. Stuur Zijn “Liefde en Energie” naar iedereen want Hij houdt van iedereen op dezelfde manier en ban het woord “haat” uit uw woordenschat en uit uw harten.

Er wordt van u ook niet verwacht om naar iedereen toe te lopen en te zeggen dat u van hen houdt. Niet iedereen die u zult tegenkomen is zich bewust van wat u weet. Maakt u niet belachelijk en breng uw eigen niet in gevaar.

Dank u zeer mijn kinderen om naar mij geluisterd te hebben en tot weerziens. Dat was het voor vandaag.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina