De Supernafijnen van Goddelijke rust en Godsverering.

Sessie n°6 van 24 januari 2013 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia te Belize

Aanwezig: B-Maya en Wivine.

Bezoeker: SIRAYA, Meester Geest n°1 van Superuniversum n°1, de Stem van De Universele Vader.

Ontvangen door Wivine.

SIRAYA sprak na 1u21min             Totale duur meditatie: 1u44min.

Siraya hier: Ik ben de Stem van de Universele Vader. Mijn lieve kinderen, ik ben blij dat u hebt besloten om meerdere malen per week in meditatie te gaan. Het is zeer belangrijk dat de meditatie met meer dan één persoon gedaan wordt om meer verbinding te verkrijgen voor gans de groep, ongeacht of u allen samen bent in een zelfde lokaal of de meditatie volgt op afstand. Als u ze op vaste tijdstippen organiseert waarschuw dan de anderen hiervan zodat ze kunnen meedoen als ze dat wensen en er de tijd voor hebben.

Ik ga u nu iets uitleggen.

Op het Paradijs hebt u zeven leerstadia te doorlopen vooraleer u De Universele Vader bereikt. Deze zeven fasen worden telkens geleid door een Primaire Supernafijn. Deze Supernafijnen zijn Paradijs Engelen geschapen door De Oneindige Geest.

U kunt deze zeven stadia een beetje vergelijken met het lagere dienstbetoon van de "zeven assistent bewustzijnsgeesten" op uw planeet die het menselijke mentaal bewustzijn transformeren naargelang de evolutie van de mens en die geschonken worden door de Moeder Geest van uw plaatselijk universum Nebadon. Uw Moeder Geest is eveneens een dochter van De Oneindige Geest.

De functie van de “assistent Bewustzijnsgeesten” op jullie planeet is het beginstadium van de sublieme grandeur van de zeven stadia die de Supernafijnen u zullen helpen doorlopen op het Paradijs alvorens u voor De Eeuwige Zoon komt te staan en dan De Universele Vader.

Ik ga hier enkel spreken over het eerste en het zevende stadium dat u op het Paradijs zult doorlopen om een parallel te maken met wat er hier met u gebeurt tijdens uw meditaties.

Wanneer de pelgrims van de tijd uit Havona vertrekken en op het Paradijs aankomen dan zal er een Supernafijn naast hen staan bij hun ontwaken. Het zal dezelfde zijn die hen zal geholpen hebben om in te slapen op Havona.

Deze Supernafijnen worden « rustbereiders » genoemd. Zij komen u helpen om in te slapen op de laatste cirkel die u hebt doorlopen op Havona voor uw vertrek naar de eeuwigheid van Het Paradijs. Dit is de laatste overgangsslaap die u zult beleven. U ondergaat tijdens deze overgangsslaap een transcenderende metamorfose teneinde residentiele status te bereiken op het Paradijs. Deze diepe slaap van metamorfose transformeert u en is totaal verschillend van al de andere vormen van ‘slaap’ zoals de nachtrust voor uw lichaam om energie op te laden, of de ‘slaap’ tijdens een serafijns transport om van de ene hemelse wereld naar de andere gebracht te worden.

Dit is leren genieten van de ‘goddelijke rust’ van het Paradijs, wat een totale verandering teweegbrengt van de ene staat van ‘zijn’ naar een andere.

Wat er gebeurt tijdens uw meditaties is vergelijkbaar met de diepe slaap van transcendentale metamorfose. Tijdens uw diepe meditaties wordt uw toestand gewijzigd. Het mentale bewustzijn van uw ziel breidt zich uit en nadert stilaan het Morontia Bewustzijn van de eerste fase. Het verhoogt uw intelligentie en uw begripsvermogen. Het zal u helpen in uw studies en in uw dagelijks leven. Het zal u helpen om hogere waarheden te begrijpen en kennis op te doen ten behoeve van uw ziel die zij anders pas op de Eerste Woningwereld zou kunnen verwerven na de fysieke dood.

Tijdens uw meditaties gaat u zich progressief een Morontia lichaam rond uw ziel scheppen die op u zal lijken en uw fysiek lichaam zal eveneens transformeren. De mitochondrion of centrale energie cellen, zullen veranderen van cellen die zich voeden met glucose in cellen die primordiale energie zullen opnemen. Deze fysieke transformatie zal zich eerst voordoen in uw brein en vervolgens over gans het lichaam. Daardoor zult u stilaan minder honger hebben, minder naar zoetigheden verlangen, uw cellen zullen zich op een andere wijze gaan regenereren en uw gezondheid zal verbeteren.

Daarom vergelijken wij de transformaties die zich voordoen tijdens uw meditaties met de ‘slaap der metamorfose” die u ondergaat als u overstapt van Havona naar de eeuwigheid van bestaan op het Paradijs.

Uw huidige transformaties worden eveneens begeleid door een Primaire Supernafijn die in contact is met de Primaire Supernafijn die aan het hoofd staat van de 12 Meester Serafijnen van uw planetaire supervisie daar dit experiment een primeur is op uw planeet.

We waarschuwen u dat dit geen eenvoudige zaak is en het soms moeilijk om dragen zal zijn. Het vereist uithoudingsvermogen, moed en vastberadenheid want het is een lange termijn training als u de volgende fasen wilt bereiken:

- de Universele Vader en De Allerhoogste vertegenwoordigen.

- Leren de “Energie van De Triniteit” gebruiken en op termijn de “Kracht van Liefde en Genade van uw innerlijk God Fragment” om uw medemens te helpen en de planetaire Allerhoogste Urantia.

- een aardse ambassadeur worden voor de bezoekers en studenten van de Morontia werelden.

Het laatste stadium dat u aanleert op het Paradijs is de juiste Godsverering toepassen. De Supernafijnen die u daarin helpen worden de ‘leiders van Godsverering” genoemd.

Door het oprecht lezen van uw ‘gebed tot De Vader' dat ik u heb helpen opstellen vooraleer u uw meditatie begint en vervolgens de wens te uiten om in meditatie te gaan om de innerlijke stem te horen van uw Gedachtenrichter met het doel rechtstreeks contact te verkrijgen met God, dan geeft dat uw liefde, vertrouwen, geloof en verering voor De Universele Vader weer.

Deze menselijke godsverering die u hier begonnen bent zult u op het hoogste geestelijke paradijselijke niveau leren toepassen in de zevende en laatste fase voordat u door De Vader zult omarmd worden en vervolgens opgenomen worden in het "Korps der Volkomenheid van de verheerlijkte stervelingen".

Godsverering is de hoogste vreugde die men in het Paradijs kan beleven. Het is het grootste voorrecht en eerste plicht van alle opklimmende zielen. U zult zich dan voor de Goden van De Triniteit bevinden in een toestand van enorme geestelijke, emotionele godsverering die de harten zal beroeren van De Oneindige Geest, de Eeuwige Zoon en de Universele Vader. Deze drie Goden van de Triniteit zullen dan een drievoudige lichtbeweging doen verschijnen die hun intense vreugde en goedkeuring zal weerspiegelen.

Dan zal De Vader u in zijn armen nemen en met een zakdoek al uw tranen, al uw angsten, al uw spanningen wegwissen die u beleefd hebt om Hem te kunnen bereiken zodat u ‘volkomen’ zou worden. Want als Hij u omarmt mag er geen vleugje negativiteit meer overblijven.

Weet, mijn kinderen, dat wanneer Hij uw oprechtheid, uw liefde en uw geloof in Hem aanvoelt tijdens uw meditaties dan zal Hij u van tijd tot tijd voorzichtig in Zijn armen nemen en uw tranen wissen zodat u zich beter zou voelen. Zodat u de dingen vergeet die u verdriet hebben aangedaan en de vreugde terugkeert in uw hart.

Tijdens uw opklimming van sterfelijke mens tot Volkomene zijn er zeven vieringen waarop we een groots feest voor u organiseren.

Het 1ste jubelfeest wordt gehouden wanneer u met volle overgave uw fusie met uw God Fragment vurig hebt gewenst. Wanneer uw Gedachtenrichter uw gedachten kan en mag “beheersen” omdat u uw wil aan hem hebt overgedragen; dan is dat tussen jullie beiden als een “verlovingsfeest”. Uw God Fragment weet dan dat jullie fusie een zekerheid is en dan wordt uw eerste jubelfeest georganiseerd. Dit is het jubelfeest dat u hier en nu aan het beleven bent.

Het tweede Jubelfeest gebeurt wanneer uw ziel verrezen wordt op de Eerste Woningwereld na de fysieke dood.

Het derde jubelfeest wordt georganiseerd bij de daadwerkelijke fusie van uw ziel met haar God Fragment.

Vervolgens hebt u het 4de, het 5de en het 6de jubelfeest.

Het 7de en grootste jubelfeest is uw inlijving in het “Korps der Volkomenheid van de verheerlijkte stervelingen” die een eeuwige evolutionaire bestemming hebben.

Dank u, mijn kinderen, dit is een belangrijke les om goed de relatie te begrijpen tussen wat u nu doet met zoveel vastberadenheid in uw meditaties en de paradijselijke eindfase waar u zich voor De Universele Vader zult bevinden om “Volkomen” te worden.

Later zult u allen vele mensen kunnen opleiden met uw toekomstige vermogens. Zij zullen tot bij u komen om te leren wat u kunt, om te doen en te worden als u en u zult hen die vermogens overdragen.

Tot weerziens, mijn kinderen. Tot de volgende keer.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina