Er is een Paradijs Zoon geboren in 2015.

 

Sessie nr 1 van 14 januari 2015 – opgenomen- Nederlandse vertaling – origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole en Wivine.

Bezoeker : KUWAYA, Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr.2 Orvando, de Stem van de Eeuwige Zoon-Moeder.

Ontvangen door Wivine.

Kuwaya sprak na 1uur                  Totale duur meditatie: 1u28min.

{Nota Wivine voor diegenen die geen Urantia Boek lezers zijn: er wordt hierna gesproken over 2 Paradijs Zonen van een verschillende Orde.

Een Schepper Zoon van de Orde der Michaels die geschapen werd door de Universele Vader en De Eeuwige Zoon-Moeder.

Een Magistraat Zoon van de Orde der Avonals die geschapen werd door De Eeuwige Zoon-Moeder en De Oneindige Geest.}

Kuwaya: Ik ben Kuwaya, Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr.2, Orvando, De Stem van De Eeuwige Zoon-Moeder.

Mijn kinderen, ik kom u geweldig, prachtig nieuws aankondigen voor uw wereld. Eén van mijn Avonal Zonen werd geboren op 12 januari 2015 op jullie planeet in een zeer bescheiden familie en een oord waar vrede heerst.

Hij zal met zijn Zelfschenkingsmissie starten binnen een goede twintig jaar wanneer hij de volwassenheid zal bereikt hebben en hij zich volledig heeft afgestemd op zijn Gedachtenrichter. Hij zal vrede brengen op uw wereld, die vrede waarop u zolang hebt gewacht. Hij zal nieuwe spirituele kennis brengen om de mensen van Urantia te verlichten en een Spiritueel Millennium zal op uw planeet neerstrijken.

Hij zal gewoon opgroeien als ieder mannelijk persoon onder jullie. Hij zal naar school gaan, een beroep aanleren, werken en op een dag zal hij een natuurlijke dood sterven om zijn Zelfschenkingsmissie te voltooien.

Normaal gesproken komt er slechts één Paradijs Zoon met een zelfschenkingsmissie op een planeet. Maar Urantia is geen gewone planeet en heeft ook geen standard evolutie gekend.

Toen Jezus van Nazareth hier geboren werd om zijn zevende Zelfschenkingsmissie te volbrengen kon hij geen vrede brengen omdat jullie wereld toen nog deel uitmaakte van de 37 planeten die de opstand van Lucifer hadden gevolgd. Jullie planeet was nog steeds in quarantaine en hij moest nog officieel een einde maken aan de opstand; vervolgens moesten Lucifer, de planetaire Vorsten en de gevallen engelen die daaraan hadden deelgenomen berecht worden. Christus Michael heeft als Jezus van Nazareth tijdens zijn menselijke leven een einde gemaakt aan de opstand en heeft een einde gemaakt aan de sekwestratie van alle slapende zielen van de overledenen door uw voormalige planetaire Vorst Caligastia die weigerde om ze te laten vertrekken naar de 1ste Woningwereld.

Na de komst van Jezus en zijn terugkeer op de Hemelse Werelden werd dit alles mogelijk gemaakt. De slapende zielen konden massaal opgewekt en herrezen worden op de 1e Woningwereld.

Er verbleven echter op jullie planeet nog vele zeer duistere zielen, vastgehouden door hun eigen demonen, die niet wilden vertrekken naar ‘Het Licht’, want ze waren er bang voor gemaakt; er werd hun verteld dat dit 'Licht' hen zou vernietigen en dat ze het moesten bestrijden.

Gans deze ‘schoonmaak’, waar u ons in hebt bijgestaan en waarvan u op een moment een belangrijk element waart, werd ongeveer 25 jaar geleden opgestart. Dankzij uw latere opleiding en uw hulp konden we de “schoonmaak van het defecte Morontia raster" versnellen zodat ‘Het Licht” al deze duistere oorden kon doordringen die zich bevonden in de aardkorst, de onderaardse gangen en het oppervlak van de planeet.

Dit alles maakte deel uit van de Magistraat Missie van de Avonal Zoon die u vroeger Monjoronson noemde. De reden waarom we vermeden hebben om u te doen geloven dat deze Avonal Zoon tijdens zijn Magistraat Missie zich zou belichamen in het vlees was omdat er een andere Avonal Zoon, waarover wij u niet hebben gesproken, op komst was om hier een Zelfschenkingsmissie te volbrengen en die moest nog geboren worden uit een aardse vrouw om aan zijn taak te kunnen beginnen.

De Magistraat Missie gaat dus haar werk voortzetten met een Avonal Zoon die zich niet in het vlees zal belichamen.

De reden waarvoor u het bezoek van twee Avonal Zonen ontvangt met twee verschillende missies ondanks het feit dat u al een Zelfschenking ’s Zoon hebt ontvangen, namelijk-Christus Michael, Schepper Zoon van Nebadon - is omdat jullie planeet een grote unieke toekomst heeft.

Wanneer een Schepper Zoon als Christus Michael zijn zelfschenking uitoefent op een planeet dan vertegenwoordigt hij het De Universele Vader en dan zal hij zeggen: " Wie de Zoon gezien heeft, heeft de Vader gezien”.

Wanneer een Avonal Zoon op zelfschenkingsmissie is, dan vertegenwoordigt hij De Eeuwige Zoon-Moeder en dan zal hij verkondigen: “Wie mij gezien heeft, heeft de Eeuwige Zoon van God gezien.”

Het is belangrijk voor de toekomst van uw planeet waar 'Schepper Zoon-scholen’ zullen gevestigd worden voor de opklimmende zielen die een rol zullen spelen in het volgende universumtijdperk van De Allerhoogste dat u de komst van een Schepper Zoon ontvangt die De Universele Vader vertegenwoordigt en een Avonal Zoon die De Eeuwige Zoon-Moeder vertegenwoordigt in een zelfschenkingsmissie op uw planeet.

Deze Avonal Zoon in zelfschenkingsmissie is voor het ogenblik niet dezelfde als de Avonal Zoon die nu de Magistraat Missie uitvoert. Deze twee Avonal Zonen zullen gedurende een lange tijd samenwerken op uw planeet.

De Zelfschenkingszoon is vergezeld van 12 Melchizedeks die zich zullen belichamen in het vlees volgens hun methode. Hij wordt ook bijgestaan door 100 Aartsengelen en twee Schitterende Avondsterren, namelijk diegene die zich aan u al hebben voorgesteld onder de naam Gavalia en Galantia en die zich niet in het vlees zullen belichamen.

Echter, als gevolg van de hoge spirituele druk die nu voortdurend uitgeoefend wordt op deze wereld zullen er kinderen geboren worden met supra-menselijke mentale bewustzijnsvermogens en met de hulp van de energietransformatoren zullen ze ook gezien kunnen worden in Morontia vorm door personen die hun geestelijke helderziende en helderhorende vermogens hebben ontwikkeld.

Dit betekent, mijn kinderen, dat uwschoonmaakwerk’ niet is voltooid en dat u nog lang zult werken voor de Magistraat Missie.

Wanneer de Zelfschenkingszoon de volwassen leeftijd zal bereikt hebben en hij aan zijn wereldwijde missie van verlichting van al de aardse bevolkingen zal beginnen zullen degenen onder u die dan nog leven hem daarin assisteren.

Het is een gelukkige gebeurtenis die ik u wilde aankondigen namens De Eeuwige Zoon-Moeder waarvan ik de Stem ben, daar twee van Haar Zonen op uw planeet zullen gewandeld hebben in het menselijk vlees om de ervaring op te doen van ieder menselijk wezen op een bewoonbare wereld.

Verheugt u, mijn kinderen, omdat eindelijk het Millennium van de Gouden Eeuw voor de toekomstige generaties voor uw deur staat, het tijdperk van spirituele inzichten en vrede kondigt zich aan, het Millennium waar u zo lang hebt op gewacht.

Normaal gesproken zou uw wereld veel verder gevorderd moeten zijn om een Zelfschenkingszoon als Christus Michael en deze Avonal Zoon te ontvangen en dan nog in 2.000 jaar tijd. Maar Urantia is geen planeet als de anderen, ze heeft niet dezelfde bestemming en heeft niet het pad gevolgd van de planeten die geen opstand hebben ervaren.

Doe voort zoals u bezig bent, mijn kinderen, ga niet op uw lauweren rusten door te denken dat er niets meer te doen valt daar er nog een heleboel taken u opwachten en u nog steeds voor de Magistraat Missie werkt.

Tot weerziens, mijn kinderen, bedankt om naar mij geluisterd te hebben en nogmaals tot weerziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina