Hogere Geestelijke Gedachten en Gevoelens uitten.

Sessie n°8 van 7 februari 2013 – Opgenomen – Origineel Nederlands

Plaats: Mezza Verde te Placencia in Belize

Aanwezig: Carole, B-Maya, Cyril, en Wivine.

Bezoeker: Monsanloran Melchizedek

Ontvangen door Wivine

Monsanloran sprak na 1u30min                Totale duur meditatie: 1u46min

MONSANLORAN hier: We zullen ditmaal de Nederlandse taal gebruiken omdat de concepten die ik moet uitleggen te moeilijk zijn voor dit meisje om ze uit te drukken in een andere taal.

Ik ga u uitleggen hoe zeer uw gedachten gekoppeld aan uw gevoelens van belang zijn.

Er was een tijd waar de afstammelingen van Adamson en Ratta, die leefden bovenaan Iran, in het Kopet Dag gebergte nabij Turkmenistan, zich verspreid hebben richting Egypte, naar de Middellandse zee gebieden, in Iran-Perzië, Turkije tot in Rusland. Vandaar is er een groot deel naar de Scandinavische landen gemigreerd waar ze 3.000 jaren in Denemarken zijn gebleven en zo de Noorse gebieden hebben beheerst. Ze zijn stilaan naar beneden getrokken tot in Noord-Europa en hebben zich overal vermengd met lokale bevolkingen om daarna verder binnen te dringen in gans het Europese vasteland. {Nota: Adamszoon was de 1ste zoon van Adam en Eva)

Adamson en Ratta bezaten bovenmenselijke vermogens. Hun brein en DNA was verschillend van het uwe. Het was de bedoeling dat meer van hun nazaten, zowel als die van Adam en Eva zich zouden vermengd hebben met de toen bestaande menselijke rassen maar dat is destijds onvoldoende gebeurd wegens een gebrek aan Adamische nakomelingen.

Nu worden de breinvermogens van de mensen op een andere manier ontwikkeld om hieraan te verhelpen en bij jullie gebeurt dat grotendeels tijdens uw meditaties.

Wij zullen onder andere uw verbeeldingskracht upgraden zodat u zich een betere wereld kunt inbeelden in het “nu” met gans uw hart. Als u daarin lukt dan zult u gans de wereld kunnen helpen op voorwaarde dat het gedaan wordt met veel liefde en met een visie alsof het al gebeurd is.

Als u erin lukt om uw gevoelens en verbeeldingskracht op een hoger geestelijk niveau te brengen, dan kunnen die gedachten het “Supra mentale Bewustzijn van de Mensheid” bereiken waar de “onafhankelijke God Fragmenten” ze zullen inweven.

Als er iemand onder u bekwaam wordt om hogere spirituele altruïstische gevoelens op te brengen voor zijn medemens, voor zijn gemeenschap, zijn familie, voor gans uw planeet in overeenstemming met Gods Wil, dan kunnen we zelfs een stap verder gaan en er andere planeten in betrekken. Dan kan zo iemand een invloed gaan uitoefenen van op de Aarde op andere rebelse planeet en dat is waar wij u hier en nu op voorbereiden.

Om op dat niveau te geraken dient u te kunnen werken met de innerlijke “Kracht van Liefde en Genade van uw God Fragment” en dat betekent dat u op één lijn moet staan met uw inwonende Gedachtenrichter.

Ik leg wel degelijk de nadruk op “goede gevoelens” gekoppeld aan een “goede mentale gedachte” daar louter en alleen een “mentale gedachte”, hoe groots uw verbeeldingskracht ook moge zijn, onvoldoende is om dat te bereiken. Beiden dienen wel degelijk van zulk een hoger geestelijk inzicht te zijn opdat de God Fragmenten ze zouden verweven in het overkoepelend super-bewustzijn van gans de mensheid.

Als dan in de toekomst andere personen de vermogens hebben om tot hoger geestelijk inzicht te komen en zulke gedachten en gevoelens gaan aanvoelen dan zullen zij automatisch verbonden worden met die hogere gedachten en gevoelens die de onafhankelijke God Fragmenten al hebben verweven in het “Supra mentale bewustzijn van de mensheid” en zo zal dit stilaan hoe langer hoe meer mensen gaan beïnvloeden.

Er zijn mensen die deze vermogens bezitten en dit ontwikkelen op eigen houtje. Het gevaar voor zulk een persoon is als hij of zij zulke ‘levende dromen’ met andere mensen wilt gaan verwezenlijken die niet zulke hogere geestelijke gevoelens en gedachten bezitten. Dan kan deze persoon zijn ‘droom’ niet volledig realiseren want het zal altijd getemperd worden door de anders voelende en denkende personen met wie men zal willen samen werken.

Het grote gevaar om “mentale” indrukken te willen weergeven zelfs met goede bedoelingen in groep is dat men niet weet welke de ware gedachten en gevoelens zijn van AL de mensen van de groep en men daar geen controle over heeft.

Daarom raden wij af aan hen die de vermogens bezitten om ‘levende dromen’ te verwezenlijken met een hogere geestelijke waarde om hun medemens te helpen en die ze tot zulke hoogtes kunnen brengen dat de ‘onafhankelijke God Fragmenten’ ze kunnen verweven in het “Supra mentale Bewustzijn van de mensheid”, om dat te doen met anderen. Wij raden u aan om dat voorlopig alleen te blijven doen.

Er zijn bepaalde groepen die dit onder ons toezicht doen, die wij controleren en beheren en als er negatieve gedachten in verweven worden door minder gewetensvolle mensen dan houden wij die tegen. Als dat echter niet onder ons toezicht of met ons akkoord gebeurt dan is het een gans ander geval.

Blijf voortdoen zoals u bezig bent en treed niet in de openbaarheid met uw kennis en vermogens.

Dank u.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina