Het hart – een geest-ontvankelijke klier.

Sessie 10a van 22 februari 2013 – opgenomen- Nederlandse vertaling - Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Carole, B-Maya, Cyril en Wivine

Bezoeker: KUWAYA, Meester Geest n°2 van Superuniversum n°2, de Stem van De Eeuwige Zoon-Moeder.

KUWAYA sprak na 1u02 min           Totale duur meditatie: 1u37min

Ontvangen door Wivine.

KUWAYA hier: Ik ben Kuwaya, Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr.2, de Stem van De Eeuwige Zoon-Moeder.

Mijn kinderen, u hebt nog zoveel te leren. U wilt allen lopen vooraleer u kunt stappen. Neem de tijd omdat de volgende stap die u zult nemen nog in voorbereiding is.

U gaat allen de mogelijkheid krijgen om "De Kracht van Liefde en Genade van uw inwonend God Fragment” te gebruiken. Sommige zijn al zover en de anderen gaan het verwerven.

De volgende stap is de ‘Liefde van de Universele Vader’ en de “Genade van De Eeuwige Zoon-Moeder’ die samen gefocaliseerd worden in uw Schepper Zoon Christus Michael en gesymboliseerd wordt in het Christendom door het 'Heilig Hart van Jezus’.

Mijn Zoon, Christus Michael, zal u deze grote kracht vanuit zijn hart toezenden wanneer u klaar bent om aan allen met een vol hart overvloedig te geven zonder onderscheid te maken. Hij zal zich zijdelings achter u bevinden zodat u hem zou herkennen wanneer uw tijd komt en zal het verzenden vanuit zijn hart naar uw hart zodat u het gelijk aan anderen kunt doorgeven. Jezus, zal tot bij u komen van zodra u klaar bent om het te gebruiken en u wijzen wat u moet doen.

De derde stap zal de coördinatie van de twee zijn, maar daar bent u nog niet aan toe. Dit zal de volledige integratie zijn van de eerste twee stappen en dan komt deze gecombineerde ‘Energie-Kracht’ uit gans uw lichaam.

De vierde stap zal u later openbaard worden.

Nu ga ik u iets anders uitleggen.

Uw Urantia Boek spreekt van "twee klieren die u helpen om vatbaar te zijn voor geestelijke-zaken of geest-ontvankelijke klieren”.

Om aan de slag te kunnen gaan met de “Energie van De Triniteit” en later met “De Energie van uw inwonend God Fragment” moeten deze ”geest-ontvankelijke klieren” eerst geactiveerd worden.

Het belangrijkste circuit van deze twee klieren is degene die het hart met de hersenen verbindt.

Het hart is de grootste en de sterkste van deze twee klieren. Het hart is het eerste orgaan dat zich volop ontwikkelt in het embryo en de foetus; de longen, de hersenen groeien later. Het is het hart die het netwerk van bloedvaten en neurotransmissie ontwikkelt. Het is het hart dat signalen doorstuurt naar de hersenen om ze te doen ontwikkelen. Het is het hart dat het centrum is van al uw emoties, zowel de positieve als de negatieve.

Het is door de evolutie van emoties en het intellect van het brein dat de primitieve mens zich is gaan ontwikkelen vanuit de dierlijke staat tot het moment waar hij in staat was om het concept van één God te begrijpen nadat hij gedurende millennia stenen, bergen, dieren, de zon en de sterren heeft aanbeden. Het is pas na een langzame evolutie dat hij in staat wordt om morele beslissingen te nemen met een spirituele waarde en dat hij een 'MENS' wordt die volledig bewust kan wandelen met God in hem.

Om daar te geraken moeten de emoties zich eerste ontwikkelen, emoties van moed om uit liefde zijn familie te beschermen. Vervolgens zal die liefde zich uitbreiden naar de grotere familie, de clan, de stam en vervolgens verbreedt het zich nog en wordt het liefde of patriottisme voor zijn land. Dan verruimt zich dat nog en wordt het liefde voor alle mensen van de aarde en op dat moment bent u er.

Als u allen liefde voor uw medemens zult gaan voelen zonder onderscheid te maken, dat u dient voor het plezier van te dienen dan zult u zich in het begin van het tijdperk van Licht en Leven bevinden en dan zult u individueel de staat van Het Paradijs gaan benaderen en later als collectief.

Zelfs de grootste misdadigers houden altijd van iemand: hun moeder, hun vader, een vrouw of hun kind... ergens houden ze van iemand. Zij zullen misschien alleen zorg dragen voor hun gezin terwijl ze de rest van de wereld vernietigen, dat is heel goed mogelijk, maar ze houden van hun familie en dat is de eerste vorm van liefde die de ‘primitieve mens’ kan opbrengen.

Hogere geestelijke kennis kan niet worden begrepen, noch passeren langs het bewustzijn van uw elektrochemisch brein. Die moet verzonden worden naar uw hart.

Als u uw ziel ontplooit door middel van verlangens, motivaties en acties, zal haar "Morontia lichaam" groeien en gestalte krijgen. Haar mentaal bewustzijn zal langzaamaan het Morontia mentaal bewustzijn benaderen van de Eerste Woningwereld. Op dat ogenblik zal de verwerving van hogere geestelijke kennis langs uw hart en het Morontia Bewustzijn van uw ziel verworven worden om u te helpen ontwikkelen.

Dat is wat er zich tijdens uw meditaties afspeelt.

Tijdens uw meditaties wordt uw sterfelijk mentaal bewustzijn of uw hersenen geblokkeerd en kunt u geleidelijk directe toegang krijgen via uw hart en het Morontia Bewustzijn van uw ziel tot hogere kennis. Veel zal echter afhangen van de kracht van uw geloof, uw vertrouwen en uw liefde voor God en uw medemens.

{vervolg in deel 10b van 22 februari 2013}.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina