Het circuit der Geest Zwaartekracht van De Eeuwige Zoon-Moeder.

Sessie 10b van 22 februari 2013 – opgenomen- Nederlandse vertaling - Origineel Frans.

Sessie in 2 delen.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Carole, B-Maya, Cyril en Wivine

Bezoeker: KUWAYA, Meester Geest n°2 van Superuniversum n°2, de Stem van De Eeuwige Zoon-Moeder.

KUWAYA sprak na 1u02 min           Totale duur meditatie: 1u37min

Ontvangen door Wivine.

Vervolg sessie 10a van 22 februari 2013.

KUWAYA (vervolg): Het Circuit der Geest Zwaartekracht van De Eeuwige Zoon-Moeder bezit alle geest-waarden. Niets kan dit circuit beïnvloeden, noch een opstand, noch een verkeerde manier van denken. Alle gedachten, gebeden en gevoelens met een spirituele waarde afkomstig van een Hemels Wezen of een sterveling van de Superuniversa worden automatisch aangetrokken door dit Circuit van de Eeuwige Zoon-Moeder en van daar worden de gebeden of aanvragen doorgestuurd naar de betrokken Hemelse Persoonlijkheden of Godheden.

Wanneer we over een aanvraag spreken van hoge geestelijke waarde dan praten we bijvoorbeeld over een gebed waar ons wordt gevraagd voor steun en middelen om anderen te helpen. Dan praten we niet over smeekbeden die voortdurend materiele steun vragen in de stijl van: "mijn God, ik voel me arm en ik heb niet wat anderen hebben... mijn God ik doe zoveel voor de armen geef mij wat meer geld,….. mijn God ik wil u wel dienen, maar ik heb zo veel andere voor mij belangrijke dingen te doen." Dit zijn smeekbeden die zich beperken tot het ego en het materiele welzijn. Dit soort gebeden wordt niet gehoord of wordt niet aangetrokken door het ‘Circuit van de geest-zwaartekracht van de Eeuwige Zoon-Moeder’.

Dit Circuit kan ook werken tussen twee of meer mensen die hetzelfde voelen in hun hart, die dezelfde geestelijke idealen hebben en die zich verzamelen om eenzelfde doel van dienstbaarheid te verwezenlijken. Op dit moment zal dit ‘Circuit van Geest-Zwaartekracht’ deze mensen omringen op het niveau van het hart en vanuit het hart zal het zich verspreiden in hun lichaam op zodanige wijze dat het niveau van het menselijk mentaal bewustzijn wordt overstegen om onmiddellijk de hogere bewustzijnsniveaus van deze mensen te bereiken.

Dit kan beginnen met twee mensen die zich op eenzelfde plaats bevinden. Na een tijd kan zulk een groep groeien en kunnen de leden zich zelfs op een afstand van elkaar bevinden. Dit ‘Circuit van de Geest’ die hen zal omringen zal hen op een veel hogere frequentie brengen dan die van de materiële wereld om hen te helpen samen te werken op afstand.

Dat is deze reden waarom u eerst een permanent Merkabah - Lichtanker hier hebt moeten scheppen. Door daarna regelmatig daar rond te mediteren werden jullie verbonden met dit ‘geest-circuit’ via het hart en uw Morontia Bewustzijn en hebben jullie zich kunnen verheffen. Uw ontwikkeling is nu zodanig ver dat u zich niet langer hoeft te verbinden met de locatie van het permanente Merkabah Lichtanker van Placencia om samen te mediteren als u daar niet ter plaatse bent.

De manier waarop jullie verbonden zijn is al meerdere malen veranderd en er staat nog een evolutie voor de deur. Wanneer allen onder u een hogere trillingsfrequentie bereiken op emotioneel en energetisch niveau... en daarvoor zullen er nog een paar bergen moeten beklommen worden... dan kunnen we meer uitleg geven.

Wat wij jullie nu vragen is om voort te gaan met wat jullie bezig zijn omdat uw werkelijke taak of wat jullie doen tijdens die meditaties u niet werd bekendgemaakt. Die taak is van groot belang, niet alleen voor jullie planeet of uzelf, maar ook voor alle andere rebelse planeten die nog moeten gerehabiliteerd worden en terug op de baan gebracht worden naar het ‘Licht’.

Er zijn Melchizedeks die werken op andere rebelse planeten die hier naast u staan en alles observeren wat hier gebeurt. De aanvraag voor het project dat hier begonnen is kwam niet van ons, maar kreeg vorm op verzoek van dit meisje hier en het is wegens haar verzoek dat wij bevel hebben ontvangen van De Universele Vader om alles op gang te brengen. Allen die denken en voelen als zij zullen zich bij haar voegen. U zult allen prachtige dingen kunnen verrichten op de onzichtbare niveaus. U zult geen publieke rol te spelen hebben maar u zult ooit anderen kunnen opleiden om uw vermogens te verwerven op voorwaarde dat ze hetzelfde doel hebben als u en enkel en alleen wanneer we u daarvoor de toestemming geven.

Mediteren met de bedoeling te communiceren met uw inwonend God Fragment is één van de grootste snelwegen voor het voortbestaan van uw ziel en haar opklimming tot aan Het Paradijs.

Vergeet niet dat uw werk en uw sociaal leven vensters zijn via de welke u De Vader aan anderen kunt openbaren. Er wordt u niet gevraagd om op straat of in kerken te prediken. U kunt de Liefde van De Vader en de Genade van de Eeuwige Zoon-Moeder weergeven in uw werk, bij u thuis tegenover uw levensgezel, uw kinderen en vrienden, in uw sportzalen door vriendelijk en goed te zijn en door uw licht te laten schijnen.

Voor uwonzichtbaar werk' dient u gewoon in meditatie te gaan. Binnenkort zullen jullie geholpen worden door andere Melchizedeks die in functie zijn op andere planeten om daar mensen op te leiden. Maar eerst gaan jullie daar gewoon een handje toesteken met jullie vaardigheden onder leiding van de Melchizedeks van die desbetreffende planeten. Er is hier al een Melchizedek in uw omgeving als waarnemer omdat hij wenst het zelfde te organiseren op de planeet waar hij werkt.

Hogere geestelijke kennis begrijpen met uw intellectueel, elektrochemisch brein is mogelijk tot een zekere grens, daarna gaan we u helpen begrijpen door middel van de intelligentie en de grootsheid van uw hart en uw Morontia bewustzijn.

Laten we nu spreken over een baby of een kind. Als het geen liefde krijgt of voldoende interactie heeft met zijn moeder, zijn vader en anderen dan zal zijn intelligentie zich nooit zo hoog ontwikkelen als wanneer het alle liefde en aandacht zou ontvangen hebben die het nodig heeft. Een kind groeit op met genegenheid, al spelend en niet enkel met voedsel. Alle delen van het brein van een kind komen pas tot volledige ontwikkeling als het kind 6 jaar oud is.

Er is een trend in uw hedendaagse technologische beschavingen die de intelligentie van het kind wenst te verhogen vooraleer zijn hersenen volledig gevormd zijn. Het is onjuist om te beginnen met meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de hersenen van een kind vooraleer er hartelijke, liefdevolle gevoelens bij hem werden ontwikkeld. Elk kind dat de kans heeft gehad om op te groeien bij zijn ouders, in een stabiele en liefdevolle omgeving, waar men zich met hem heeft beziggehouden, zal een veel meer ontwikkeld brein ontwikkelen en een liefdevoller persoon worden dan een kind dat vroeg in kinderdagverblijven, scholen en langdurig voor een televisie werd geplaatst. Dit is een zeer belangrijk feit dat uw sociale omgeving en uw moeders zouden moeten overwegen daar de ontwikkeling van uw toekomstige generaties ervan afhangt.

Uw beschavingen zouden situaties moeten ontwikkelen waar uw kinderen in een liefdevolle, veilige en begripvolle omgeving kunnen opgroeien opdat jullie toekomstige generaties zouden tevoorschijn brengen met een hogere kwaliteit van hart en moreel bewustzijn om uw wereld naar het tijdperk van Licht en Leven te brengen.

Er werden voldoende studies gedaan over dit onderwerp in uw wetenschappen die kunnen bevestigen wat ik u hier vertel.

Dank u wel, mijn kinderen, nog een goede dag. Tot weerziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina