Niemand is volkomen op uw wereld.

Sessie n°11 van 1 maart 2013 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole, B-Maya, Cyril en Wivine.

Bezoeker: KUWAYA, Meester Geest n°2 van Superuniversum n°2 Orvando, de Stem van De Eeuwige Zoon-Moeder.

Ontvangen door Wivine

Kuwaya sprak na 1uur                  Totale duur meditatie: 1u20min.

KUWAYA hier: Meisje, uw emoties zijn toch zo somber en triestig. Uw inspanningen worden inderdaad weinig gewaardeerd door de menselijke soort, door uw omgeving en zelfs door de mensen van de groep, maar wij waken over u, kleintje.

Wanneer iemand een sterk en moedig karakter heeft, die de anderen dient op een onzelfzuchtige wijze zonder daarvoor iets terug te verwachten, gewoon omdat men van mening is dat het de Wil van De Vader is; wanneer iemand in staat is om zijn medemens lief te hebben niet als een broer of zuster maar eerder als een vader of een moeder van zijn kind, dan bezit deze persoon een vorm van vaderlijke of moederlijke liefde die de broederschap onder de mensen veruit overschrijdt en overstijgt.

Het belangrijkste is niet om geliefd of gewaardeerd te worden door zijn echtgenoot, de familie, de vrienden, de relaties maar wel om de Wil van De Vader te doen.

Natuurlijk beoordeelt iedereen de anderen op basis van zijn beperkte menselijke moraal, dat gebeurt jou toch ook. Uw wereld en haar moraal moeten nog veel evolueren. We hebben u gewaarschuwd, meisje, er zal ooit een tijd komen, net als voor anderen die dit pad volgen, dat uw omgeving u niet meer zal begrijpen hoe spiritueel of godsdienstig ze ook moge zijn.

Het is net als bij de moeder van Jezus die hem destijds ook niet begreep, hoewel ze een toegewijde vrouw was aan de geschriften van de Hebreeërs en de wet van Moses, omdat hij niet de Koning van het Joodse volk wou zijn waardoor ze hun grootsheid van weleer zouden terug gekregen hebben door de Romeinen te verjagen.

Je gaat te snel vooruit en dat brengt hen in verwarring, verwacht dan ook niet hun respect of begrip. Wij geven u dit begrip, deze aanmoediging en brengen u alle hulp die u nodig hebt om de begonnen werkzaamheden voort te zetten.

Alle lijnen en de trein rails zijn nu op zijn plaats. Uw locomotief staat voor uw deur, neem dan toch het stuur in handen en zet goed uw koptelefoons op om onze leiding te volgen. U hebt een wagon achter u waar veel mensen kunnen inzitten om u op deze reis te begeleiden.

En aan de anderen zeg ik: bekritiseert en valt deze stuurman niet aan die enkel onze richtlijnen tracht te volgen op rails waarvan ze niet kan afwijken. Als u niet van deze persoon houdt, als u denkt dat u het beter kunt, laat ons dat dan zien maar niet op deze manier.

Wij geven verantwoordelijkheid aan mensen die wij getest hebben en die bekwaam zijn om dat op zich te nemen. Als u die bestuurder niet bent, dat u in de passagierswagon zit, dan is dat omdat u niet klaar bent om onze begeleiding te volgen.

We waarschuwen jullie dat wij geen schijnheiligheid binnen deze groep zullen aanvaarden, ook niet van toekomstige leden of buitenstaanders die er voordeel willen uithalen of de controle van de trein willen overnemen. Wij zullen het aan niemand toestaan.

De trein zal de wereld doorkruisen omdat er een spoorwegnet gemaakt en voorbereid werd voor dit doel en veel mensen zullen op en af stappen van deze trein.

Wij zullen echter aan niemand toestaan om deze trein op te stappen of erin te blijven met valse motieven of om een dubbel spel te spelen voor eigen doeleinden en niet om God en zijn broers en zussen te dienen.

Wij waarschuwen jullie dat alleen diegenen aanvaard zullen worden waarvan de motieven gezond zijn en die willen komen leren in onze scholen. Val dit meisje niet aan dat we getest hebben op vele manieren, zelfs heel hard om te zien of ze zou volharden en welke haar limieten zijn.

We zeggen aan al degenen die haar willen benaderen, wees voorzichtig met uw voornemens en aan al degenen die rond haar staan wees voorzichtig met de uwe.

Uw groep is samengesteld uit mensen met hun goede en slechte kanten en het is niet omdat iemand hemelse berichten doorgeeft of dat we met iemand werken dat die persoon de ‘volkomenheid’ al bereikt heeft. Deze ‘volkomenheid’ waar allen onder u nog duizenden jaren zullen moeten aan werken alvorens voor De Universele Vader te kunnen staan.

Wees u ervan bewust dat niemand perfect is op uw wereld, noch diegene die onze boodschappen overbrengen, noch diegenen die ze leest. U bent allen mensen wier ziel groeit, u bent allen kleine kinderen en baby's. Al degenen die denken dat ze anderen moeten onderwijzen en dat ze niets meer te leren hebben ga eerst terug naar school, leer nieuwe waarheden die u broodnodig hebt om u op één lijn te plaatsen met de Wil van De Vader.

Dank u, mijn kinderen, en tot weerziens. Dit was Kuwaya hier, Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr.2, Orvando. De Stem van De Eeuwige Zoon-Moeder die hier heeft gesproken als de Moeder van Christus Michael - een van haar duizenden Schepper Zonen die nauw aan haar hart liggen.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina