GEESTELIJK INZICHT.

Sessie 12 van 8 maart 2013 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Wivine

Bezoeker : KUWAYA, Meester Geest n°2 van Superuniversum n°2 Orvando, de Stem van De Eeuwige Zoon.

Ontvangen door Wivine

KUWAYA sprak na 1u11min            Totale duur meditatie: 1u37min.

KUWAYA hier: Mijn kinderen, jullie gaan leren werken met de “Kracht van Liefde en Genade van uw inwonend God Fragment” en vervolgens met de "Liefde van het Heilig Hart van Jezus."

Eenmaal u zover bent zult u beginnen met deze verschillende energieën in twee fasen door te geven. Eerst gaat u de ‘Energie van uw God Fragment’' verzenden naar een persoon of een land en onmiddellijk daarna de Energie van het Heilige Hart van Jezus’ vanuit uw hart naar het hart van die persoon of gewoon gans dat land.

Na een paar maanden ervaring zult u beide Energieën op een gecombineerde wijze kunnen versturen. Dit is eveneens een stap die u niet zelf beheert, ook hier zal het uw God Fragment zijn die zal beslissen wanneer u ervoor klaar bent en het zal plotseling komen. U zult het weten en begrijpen wanneer u het zult ervaren. Deze Energieën zullen dan uit gans uw lichaam vertrekken naar de persoon of het land van uw keuze.

U zult dan een levende uitdrukking worden van de Liefde van Jezus voor al zijn kinderen, voor zijn menselijke broers en zussen onder wie hij geleefd heeft en opgroeide zo’n 2.000 jaar geleden.

Het tweeledige karakter van de ‘God-Mens’ die uw Schepper-Zoon bezit, komt voort uit het feit dat hij hier geboren werd en opgroeide als ieder menselijk wezen door gedurende lange tijd in onwetendheid te verblijven van zijn Goddelijke natuur.

Toen zijn zelfschenkingsmissie geslaagd was rond zijn 25 jaar besloot hij om langer te blijven zodat hij Zijn Vader in de Hemelen aan de mensen kon openbaren en het belang van het volgen van de Vaders Wil. Hij deed dat op dezelfde manier als wij u vragen: door te mediteren of in stilte te gaan en te luisteren naar die “zachte stille innerlijke stem”. Hij weigerde zijn Vermogens als Schepper Zoon te gebruiken en besloot verder te leven zoals u.

Nu is het aan u om de «Kracht van Liefde en Genade van uw God Fragment "en de "Liefde van het Heilig Hart van Jezus” te leren gebruiken. Hiermee gaat u een weldadige macht uitoefenen over gans een bevolking, over een gans land of een gans continent. U zult deze twee Kracht-Energieën uitstralen en ze altijd versturen met een zuivere onvoorwaardelijke liefde.

Langzaamaan zult u de effecten ervan ontdekken tijdens uw reizen. Gebruik deze vermogens vooral voor landen, regio's en continenten. Door ze te gebruiken gaat u niet alleen de mensen helpen die daar wonen, maar ook de Alziel van jullie planeet, Urantia uw planetaire Allerhoogste.

Naargelang uw opgedane ervaringen met deze Kracht-Energieën zullen we u de effecten en hun mogelijkheden ervan uitleggen omdat u het pas zult inzien wanneer u ze gebruikt hebt. Wanneer we u vertelden dat u: "na uw reis in Marokko, nooit meer hoefde terug te keren naar dit continent"... dan was dat omdat u daarna kundig zou gebruik kunnen maken van deze immense krachten om gans dit continent op afstand en via bilocatie te helpen.

Ondertussen vragen wij u om door te gaan met uw meditaties. Accepteer geen nieuwe mensen tot nader order, totdat degenen die zich hier bevinden klaar zijn om ze te gebruiken.

Blijf werken in Belize met degenen die hier wonen om de Melchizedeks te helpen deze ‘Lichtkolommen' te scheppen over het gehele kustgebied. Al dit werk is onderdeel van uw training. Dit zal u helpen om te transformeren, te leren en ervaring op te doen. Terzelfdertijd zal er altijd iets van jullie blijven hangen op de plaatsen waar jullie de Melchizedeks hebben geholpen om deze ‘Lichtkolommen” in te planten. Mensen die in staat zijn om verder te kijken dan het fysieke zullen jullie daar zien zitten als bewakers want daar blijft een fragment van jullie energetisch lichaam achter. Deze uitleg moet echter voor nu volstaan wegens de beperking van uw begripsvermogen.

Hoe meer u voor de Melchizedeks zult werken, hoe meer dat u zult doen wat zij u vragen daar waar ze u naartoe sturen, hoe meer geestelijk onderricht u zult ontvangen om uw ziel te helpen groeien. Zo werken de wetten van het universum: het is door anderen te helpen zonder iets terug te verwachten dat u de grootste juwelen ontvangt om op de kroon van uw ziel te plaatsen die u zult meenemen en doen schitteren op de Eerste Woningwereld.

U evolueert zeer goed; u begint in hand te nemen en te experimenteren met uw vaardigheden. Als u iemand tegenkomt die u vraagt: “waar kan ik God vinden?”, lukt het u al om de woorden uit te spreken afkomstig van uw God Fragment en te stoppen wanneer nodig. Wij zullen u regelmatig in dergelijke situaties plaatsen om u te trainen de precieze woorden uit te drukken die de persoon voor u werkelijk nodig heeft. U moet leren om tijdig te zwijgen en niets meer toe te voegen dat van u afkomstig is om het God Fragment van de persoon die naar u heeft geluisterd toe te laten zijn werk te doen in het mentale bewustzijn van uw gesprekspartner.

Wanneer men zaait moet men maar één zaadje tegelijkertijd plaatsen en geen 20 want dan groeit er geen enkel. De menselijke ziel evolueert op dezelfde manier. Uw God Fragment zal een klein gaatje maken in uw bewustzijn en er een zaadje in plaatsen. Vervolgens zal hij het besproeien om het te laten groeien. Daarna zal hij opnieuw een klein gaatje maken en er een ander zaadje inplanten dat hij ook zal besproeien om het te laten groeien en zo voorts totdat het Morontia bewustzijn van uw ziel een prachtige bloementuin wordt. Dit is hoe mensen evolueren; met altijd te veel te vertellen brengt u de anderen spijtig genoeg in verwarring.

U zult aldus geestelijk inzicht bereiken; een breder begrip verkrijgen van de wijsheid van het universum, van de Liefde van God en de uitdrukking van zijn Waarheid en Goedheid. Het is deze 'hogere spirituele wijsheid' waar u moet naar streven.

Dit is erg verschillend van wat mensen als "helderziendheid” bestempelen. Er zijn mensen die beelden kunnen ontvangen van toekomstige gebeurtenissen of dingen uit het verleden, die korte berichten kunnen ontvangen via het mentale die dan verwikkeld raken in hun ingewortelde overtuigingen. Neem het voorbeeld van iemand die in reïncarnatie gelooft en die erfelijke 'helderziende' vermogens bezit. Wel als die persoon iets ontvangt van een hemels wezen of de Geest zal deze mens dat automatisch interpreteren volgens zijn geloof. Deze persoon kan u bijvoorbeeld vertellen "u bent een reïncarnatie van een beroemd persoon en u moet zoeken in die richting"... terwijl men heeft willen zeggen "zeg aan deze persoon te zoeken in die en die richting met deze sleutelwoorden”.

Er is een groot verschil tussen 'menselijke helderziendheid' en 'geestelijk inzicht’ waarnaar wij u willen brengen.

Als u helderziende of helderhorende vermogens bezit, weet dat dit erfelijke eigenschappen zijn die op zichzelf niets zeggen over de waarde en de hoogte van de ziel. Deze mogelijkheden zijn werktuigen om u te helpen ontwikkelen mits u ze met wijsheid en onderscheidingsvermogen gebruikt daar zij u kunnen helpen om een beter contact te verkrijgen met de Hemelse Wezens om hun richtlijnen te ontvangen.

In het tegenovergestelde geval kunnen ze uw geestelijke ontwikkeling zelfs afremmen. Vooral wanneer u van mening bent dat het feit van ze te hebben uw ziel op een hoger trapje staat als de ziel van anderen of erger nog, wanneer u ze gaat gebruiken om anderen te manipuleren voor uw eigen voordeel of om uw persoon op een voetstukje te plaatsen. Of nog erger, wanneer u denkt dat u daarmee niets meer te leren hebt, dat u het allerhoogste in dit leven al hebt bereikt.

Daarom zeggen wij tegen allen die naar deze helderzienden of helderhorende lopen of opzien naar hen die berichten overbrengen: wees voorzichtig, neem alles wat u hoort of leest door met onderscheidingsvermogen en zet deze mensen niet op een voetstuk.

Er is slechts één persoon dat u op een hoogte mag plaatsen en dat is de Universele Vader waarvan u een uitdrukking bent. U hebt een Fragment van Hem in u. U wandelt met God en ooit zult u worden als Hij vanaf het moment dat u uw wil ondergeschikt maakt aan de Zijne.

Wees aandachtig! Plaats nooit een ander mens op een voetstuk, zelfs als die persoon de woorden van de Geestelijke wereld kan overbrengen, zelfs als die helderziend is, dat die dingen kan zien en horen die u niet ziet of hoort... toch blijft deze mens nog altijd een opklimmende ziel.

U bent hier niet om andere mensen op te hemelen of om er u afhankelijk van te maken. U bent hier om te groeien en u kunt zowel van andere mensen leren als van de Hemelse Wezens. Breng respect op voor iedereen omdat allen een God Fragment bezitten en op de weg zijn. Verlaagt u nooit omdat de student ooit zijn leraar weleens zou kunnen overstijgen.

Tot ziens en bedankt.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina