Ik zal u nooit alleen laten.

Sessie nr.15 van 13 april 2013 – opgenomen – Nederlandse vertaling - Origineel Frans/Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: B-Maya, Carole en Wivine

Bezoekers: SIRAYA, Meester Geest nr 1 van Superuniversum nr 1, Orillington, de Stem van De Universele Vader.

                  MA-QUIN, Primaire Middenwezen nr 173

Ontvangen door Wivine.

SIRAYA sprak na 2u            Totale duur meditatie 2u35min.

Siraya hier : Meester Geest nr 1 van Superuniversum nr 1, Orillington, de Stem van De Universele Vader.

Mijn kinderen, ik kom jullie spreken over mijn Zoon, die op jullie planeet algemeen bekend staat onder de naam Jezus Christus of Jezus van Nazareth en voor anderen als de Schepper Zoon van de Orde der Michael ’s van uw plaatselijk universum, die zij Christus Michael noemen.

Ik ben niet gewend om te praten over Mijn Zonen die ik geschapen heb samen met de Eeuwige Zoon-Moeder. Deze Zonen bezitten creatieve vermogens en hebben ieder een buitengewone unieke persoonlijkheid ontvangen. Ik heb er geen twee dezelfde. Sommige zullen meer neiging hebben om mijn wijze van gans mijn Schepping lief te hebben te weerspiegelen, mijn rechtvaardige en juiste manier van leiden met veel clementie, maar ook met strengheid en wijsheid terwijl anderen meer neigen tot de Genade van de Eeuwige Zoon-Moeder die dit volledig weerspiegeld in haar persoonlijkheid en al haar facetten.

Mijn zoon, "Christus", heeft de neiging van zijn Moeder om enorm veel genade, geduld, clementie en liefde te betonen aan gans zijn schepping in zijn plaatselijk universum. Toch heeft hij een paar eigenschappen van Mij, o.a. zijn vastberadenheid. Als hij iets besloten heeft zal hij zich daar kost wat kost aan houden. U zou dat misschien koppigheid kunnen noemen, dat hij niet wilt afgeven, dat hij niet van gedachten wilt veranderen. Wel ja, zo is hij. Als hij iets besloten heeft zal hij er alles aan doen, maar dan ook alles, om er zich aan te houden.

Zo is hij op het Kruis beland. Hij had besloten om nooit zijn vermogens als Schepper Zoon te gebruiken, noch om zijn leven te redden of wonderen te verrichten goed wetende dat het tot niets zou gediend hebben. Hij heeft het volgehouden, is vastberaden gebleven in wat hij had besloten en Ik ben niet tussenbeide gekomen omdat het 'zijn beslissing’ was.

Hij heeft dat niet gedaan om zich voor u op te offeren. Hij hoefde zich niet op te offeren voor u, hij had alles kunnen regelen met een toverstok. Maar hij weigerde zijn vermogens te gebruiken om zijn menselijk leven te redden, of om al deze mensen te verblinden die hem begonnen te haten omdat hij hen niet wilde geven wat ze van hem verwachtten: "Het Koninkrijk en de alleenheerschappij van het Joodse volk op de wereld."

Maar hij deed ook iets anders, mijn kinderen, door een paar jaar meer op aarde te blijven.

Het heeft de “Levende weg” naar Mij geopend. Een levende religie die hij tijdens zijn eigen menselijk leven heeft aangetoond. Vervolgens heeft hij de mogelijkheid gegeven aan elk kind om een Fragment van Mij te ontvangen van zodra het zijn eerste morele beslissing heeft genomen.

Dit God Fragment helpt uw ziels-embryo te ontwikkelen en later zal uw volwassen ziel daarmee fuseren zodat ze haar weg kan voortzetten tot in Het Paradijs om Mij te bereiken opdat u een Vergoddelijkt Geestelijke Wezen zou worden, ‘Volkomen’ als Ik. Uw ziel zal daarvoor uw plaatselijk universum verlaten waar Christus Michael woont, uw Melchizedeks, de Engelen en vele andere Ordes van Hemelse Wezens zoals de Vorondadek en Lanonandek Zonen.

De ‘weg’ die hij voor u heeft geopend en voor alle menselijke wezens van zijn plaatselijk universum Nebadon, die leven op miljoenen andere planeten, is een ‘religie’, niet een spirituele leer in de zin dat u het bekijkt.

De ‘weg’ die hij heeft geopend is een persoonlijke religie. Een link tussen uw sterfelijke bewustzijn, uw wezen die Mij wil leren kennen om een persoonlijke relatie met Mij aan te gaan. U zult een intense vreugde beleven wanneer u beseft dat God dicht bij u is, toegankelijk is voor u en dat Hij in u woont dankzij uw geloof en innerlijke overtuiging.

God is persoonlijk, wat betekent dat u met Hem kunt praten van persoon tot persoon, met Hem kunt communiceren en vereren totdat u ten slotte bereid bent om u wil in Zijn Handen over te dragen zodat Hij u naar Hem kan leiden, naar een beter leven, een meer onafhankelijk leven, een leven vol vreugde, met tranen en moeilijkheden om te leren; een leven vol ervaringen en overvloed.

Ik vraag u niet om in armoede en ongelukkig te leven. Ik vraag u om te leven naar behoren, om een mooie carričre op te bouwen, een succesvol leven waar u zich kunt bewijzen, financiële middelen te hebben die u toelaten te studeren om een beroep te hebben, handel te drijven en te reizen.

Dat is ook overvloed waar u recht op hebt. Het zal u toestaan om veel ervaringen op te doen, om mensen te ontmoeten, vriendschappelijke betrekkingen aan te gaan, misschien vijanden, om nieuwe avonturen en moeilijkheden te beleven. Een gezond economische leven door rijkdom te verwerven op een eerlijke manier is niet in strijd met de ‘religie van God’. Mensen die arm zijn, ziek en in ellendige omstandigheden leven denken niet aan God omdat hun honger, hun gezondheid en hun ellende alles is wat hen bezighoudt.

Een economische crisis en situaties van armoede, zijn niet goed om zielen te ontwikkelen die op zoek gaan naar God. God wil geen armoede voor zijn kinderen. Armoede en ziekte geven niet aan allen de mogelijkheid om zich te ontplooien.

Ik zeg dat een religieus leven en ik dring aan op de term 'religieus', wat betekent dat men zijn persoonlijkheid, zijn ziel, zijn wil met die van God verbindt, heel goed samen gaat met een carričre, degelijke financiële middelen verdiend met hard werk op een eerlijke wijze. Denk niet dat een persoon die bewust omgaat met zijn inwonend God Fragment, en zijn wil heeft onderworpen aan Gods Wil, iemand hoeft te zijn die zich terugtrekt in kloosters of grotten.

Religie is onderdeel van uw materiële leven en maakt deel uit van uw ervaringen op deze fysieke wereld. Uw zielen zijn nog in een embryonaal stadium, uw zielen zullen pas echt volwassen worden wanneer u de zeven Woningwerelden hebt doorlopen, de Morontia werelden totdat u op Jerusem terechtkomt, de hoofdstad van uw planeten Stelsel Satania. Dan pas kan men spreken van een volwassen ziel en misschien bent u dan al gefuseerd met uw God Fragment.

We vinden het al formidabel in uw actueel stadium dat u leert communiceren met God, dat u tracht uw wil onder Zijn controle te brengen zodat Hij u kan leiden naar uw bestemming. Om dit geloof en onwrikbaar vertrouwen te behouden in deze relatie en persoonlijke religie met Hem.

In de 'spiritualiteit' of het 'spirituele' zoals het nu bekend staat bij veel mensen over de continenten heen spreekt men vaak niet over God... men spreekt over meesters, energieën, reďncarnatie, maar nooit over het intiem contact, deze enorm persoonlijke ervaring die men kan beleven met zijn eigen inwonend God Fragment. Dit Fragment dat God is en dat rechtstreeks tot u spreekt vanaf het moment dat u de deur opent, dat u stil blijft en hem zegt: "Mijn God, ik wil uw stem horen en ik wil doen wat u van mij verwacht." Het is toch zo simpel.

Ik, De Universele Vader - de Schepper van alles - zal mijn armen voor u openen vanaf dat ik het gevoel heb dat u dat oprecht wenst, dat u dat geloof en het vertrouwen hebt en het niet zult opgeven. Dan zal Ik u mijn aanwezigheid in uw dagelijkse ervaringen meteen laten voelen. Het geloof en vertrouwen in God die men niet kan zien moet groeien en het ontwikkelt zich tot een absolute zekerheid dat dit contact er is op elk moment van de dag.

Mijn kinderen, spreek over een ‘religie’ daar een religie over God spreekt en Hem in het centrum plaatst. In dit geval is het Mijn Fragment te ervaren die Ik u persoonlijk heb verleend. Die in Mijn Naam spreekt, die Ik ben, en die voortdurend in verbinding staat met Mij. Vanaf het moment dat u zeer dicht bij Hem staat, dat u zich hebt overgegeven aan zijn controle, dan zult u Mij nergens anders meer hoeven te zoeken, dan zult u Mij duidelijk horen.

Ik ben De Vader in de Hemelen die bij u inwoont en Mijn vurigste wens is om een persoonlijk, dagelijks en voortdurend contact met u te hebben. Vertrouw op Mij en u zult uw bewijzen ontvangen. Zelfs als u in het begin al tastend voortschrijdt en nog wat twijfels hebt, heb vertrouwen en uw bewijzen zullen komen. Het zullen uw persoonlijke bewijzen zijn die u aan anderen niet zult kunnen doorgeven daar zulke dingen moeilijk over te brengen zijn.

Beleef uw religie en persoonlijke verbinding met Mij en Ik zal u meenemen naar buitengewone avonturen en innerlijk genot waardoor u zult begrijpen dat uw leven net is begonnen en nog lang, heel lang zal duren nadat u uw fysiek lichaam hier op uw planeet zult achtergelaten hebben. U zult op de Woningwerelden, de Morontia werelden en de Geestelijke Werelden regelmatig een nieuw lichaam ontvangen volgens de ontwikkelingsfasen van uw ziel en aangepast aan die werelden.

De weg is lang tot bij Mij, vooraleer Ik u in mijn armen kan nemen zodat u wordt als Ik: ‘Volkomen’. Maar ik zal altijd aan uw zijde staan, binnenin u, dicht bij u. Ik zal u nooit alleen laten.

Mijn Zoon Christus Michael en zijn Bijstand de Moeder-Geest van dit plaatselijk Universum hebben samen en afzonderlijk veel Ordes van Wezens geschapen die efficiënt zijn op verschillende niveaus om u te helpen tot bij Mij te geraken.

Dank u mijn kinderen, ik wilde u dit verduidelijken omdat er veel woordenschat wordt gebruikt voor het moment op uw wereld die slechts verwarring met zich meebrengt. U beleeft een persoonlijke religie met uw innerlijk God Fragment en dankzij deze persoonlijke religie zult u tot geestelijk inzicht komen.

Tot ziens, mijn kinderen en doe voort zoals u bezig bent.

Ma-Quin (Engels): dit is Ma-Quin hier, Primaire Middenwezen nr 173.

Uw groep zal opnieuw groeien met meer mensen van Belize. Dit is noodzakelijk voor wat wij moeten doen om de komst van de Magistraat Zoon en zijn Melchizedeks voor te bereiden samen met andere Hemelse Wezens zoals onze planetaire Prins Machiventa Melchizedek evenals stervelingen die deel uitmaken van het ‘Korps der Bestemmingsreservisten’ en het ‘kosmische reserve Korps van burgers van Urantia’.

Talrijke transformaties dienen te gebeuren aan de lichamen van de stervelingen van de twee Reserve Korpsen, zodat ze de Hemelse entourage van de Magistraat Zoon zouden kunnen zien daar ze niet in een fysiek lichaam zullen komen. Zij zullen slechts zichtbaar zijn op Morontia niveau.

Deze transformaties zijn zwaar, eventueel vergezeld van pijnen, symptomen van hoge bloeddruk, enorme vermoeidheid, pijn in de botten, de sensatie hebben van elektriciteit in benen en armen en andere bijwerkingen. Deze transformaties worden uitgevoerd door secundaire Middenwezens, Levendragers en fysieke controleurs.

Deze bijwerkingen verdwijnen. Als we zien dat de pijn te sterk is, vertragen we het proces. Het is aan u om consequent te zijn en de wijzigingen te accepteren. Als u ze niet wilt, vertel het ons.

Andere voorbereidende werkzaamheden wachten uw groep op in dit land. We zullen niet alles uitleggen. Het enige wat wij u vragen is om met ons samen te werken, met de groep secundaire Middenwezens die onder mijn leiding werken om deze voorbereiding voort te kunnen zetten.

Wij hebben niemand in uw groep beloofd dat ze nog zouden leven wanneer de Magistraat Zoon zich in een fysiek lichaam manifesteert. Dit zal afhangen van u, van uw leeftijd en de beste timing voor hem. In tussentijd kunt u allen hulp bieden om zijn komst voor te bereiden.

Ik zou willen zeggen aan de Maya jongeren dat we zeer dicht bij hen staan en dat ze voor ons een prachtige tuin moeten voorbereiden. We zullen hen begeleiden in de creatie ervan, de planten en het fruit aanduiden die ze moeten planten, hoe hun eigen huis te bouwen en de plaats waar ze hun meditaties willen doen om te communiceren met De Vader. Neem gerust uw tijd. Voor degenen die familie landerijen bezitten, blijf gewoon voortgaan met wat u doet. Voor degenen die nog geen land beschikbaar hebben, maak u geen zorgen, u zult later wel een grondstuk ter beschikking krijgen.

Dank u, mijn kinderen, het was lang geleden dat ik u nog heb gesproken en het was mij een waar genoegen om u samen te zien. Tot weerziens allemaal.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina