We hebben uw hulp nodig.

Sessie 16 van 18 april 2013 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Original English

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: B-Maya en Wivine in Belize

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: AYA, Meester Geest nr. 7 van Superuniversum nr. 7 Orvonton. De Stem van de Triniteit en De Allerhoogste.

AYA sprak na 1u30                       Totale duur meditatie: 1u47min

AYA hier: Ik ben Meester Geest nr. 7 van Superuniversum nr. 7 Orvonton waarin uw plaatselijk universum Nebadon zich bevindt; De Stem van de Triniteit en De Allerhoogste.

Ik kom tot u, mijn kinderen, om u aan te moedigen uw vertrouwen te bewaren in onze richtlijnen en er zullen zich veel mooie dingen voordoen voor u. De komst van uw Magistraat Zoon is een grote gebeurtenis voor jullie planeet maar voor Urantia zal dat absoluut niet op een gewone, traditionele wijze gebeuren.

Waarom?

Vanwege de situatie en de locatie, omdat het een decimale, experimentele planeet is, omdat het een planeet is waar de mens begiftigd wordt met een Vader-Fragment die uw ziel ontplooit met het potentieel om Het Paradijs te bereiken, wat niet altijd het geval is op alle planeten......zullen er hier andere dingen en andere gebeurtenissen plaatsvinden.

Dit is de planeet waar Christus Michael werd geboren als een baby 2.000 jaar geleden onder de naam Joshua Ben Joseph. Uw Schepper Zoon koos deze planeet uit voor zijn 7e en laatste zelfschenking om aan alle menselijke wezens die leven op de bewoonde planeten van zijn plaatselijk universum zijn verbinding te tonen met De Universele Vader in Het Paradijs en om de aanwezigheid van De Allerhoogste te onthullen die een zich ontwikkelende Godheid is geschapen door De Triniteit een lange tijd geleden, zelfs voor het ontstaan van dit plaatselijk universum.

Er zijn twee dingen, mijn kinderen, die belangrijk zijn in wat hij hier kwam doen en wat u gaat uitdrukken. U zult, net zoals Jezus tijdens zijn leven, uw verbinding met De Universele Vader uitdrukken via de Gedachtenrichter die Hij u persoonlijk heeft gegeven en het tweede belangrijkste is dat u De Allerhoogste gaat helpen groeien.

Nadat u “volkomen” geworden bent zoals De Vader in Het Paradijs zult u met Christus Michael naar de werelden van de buitenruimten gaan als zijn partner om hem te helpen er leven te scheppen maar om zijn schepper zonen te worden van het nieuwe universum tijdperk moet u een status verkrijgen in De evolutionaire Allerhoogste wanneer ze God De Allerhoogste zal geworden zijn. Om zulk een status te bereiken wordt er van u verwacht dat u dingen gaat implementeren en acties gaat ondernemen op een coöperatieve manier met uw inwonend God Fragment en de Hemelse Wezens die er zijn om u te helpen in uw evolutie naar De Vader.

U hebt het verlangen om te helpen, om op te treden en iets doen om een verandering te bewerkstellingen en wij hebben kennis van zaken, de Deskundigheid en de Wijsheid van het Universum.

 

Uw vrije wil en uw beslissingen zijn soeverein, we zullen daar niet aankomen, maar om een verandering op Urantia teweeg te brengen nu op dit moment hebben wij uw hulp nodig omdat wij het zijn die weten wat er veranderd moet worden en hoe.

Besef goed dat ik hier spreek in de naam van De Triniteit en ook in de naam van De Allerhoogste.

U gaat voor de Planetaire Supervisie werken, voor de Meester Serafijnen, en u zult ook werken voor de Meest Verheven Waarnemer en zijn commissarissen voor de rassen, eerst in dit land en later elders.

Er valt inderdaad veel voor te bereiden voor een dergelijk evenement als de komst van een Magistraat Zoon die hier voor een zeer lange tijd zal blijven in een fysiek lichaam dat we in leven moeten houden op verschillende manieren. Aan de ene kant met energie afkomstig van voedsel van deze materiële wereld en aan de andere kant met energie afkomstig van de Morontia en zelfs van de Geestelijke circuits.

Zelfs de lichamen van de Magistraat Zoon, zijn Melchizedeks en alle Hemelse Wezens die in fysieke vorm met hem meekomen, vormen een nieuw experiment dat zich nooit heeft voorgedaan op deze planeet.

Vermits alles speciaal is op Urantia zullen we moeten, met instemming van de Ouden der Dagen, enkele aanpassingen doen aan de fysieke lichamen van de Magistraat Zoon, zijn Melchizedeks en het Hemelse Personeel dat hier zal komen.

Probeer geen vergelijking te trekken met wat in het Urantia boek geschreven staat over wat er werd gedaan 500.000 jaar geleden met de lichamelijk gerematerialiseerde leden van de staf van de planetaire Prins en 35.000 jaar geleden met de komst van Adam en Eva.

In dit geval zal de situatie verschillend zijn en dat is alles wat wij over dit onderwerp kwijt willen.

Dank u mijn kinderen om naar mij geluisterd te hebben en met ons te willen coöpereren. Tot ziens en nog een prettige dag.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina