Open de deur naar Gods vergeving.

Sessie 17 van 18 mei 2013 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: B-Maya, Carole en Wivine

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: Malvantra Melchizedek.

Malvantra sprak na 1u19min          Totale duur meditatie: 1u59min.

Malvantra hier: Ik kom om u bezoeken. Het is lang geleden dat u allen hier tesamen waart wegens uw vakanties en verplaatsingen. Mijn kinderen, er wacht ons een heleboel werk op.

Wij zouden graag hebben dat u het begonnen werk voltooit van het plaatsen van "Lichtkolommen" met ons langs de kuststreek en een paar binnensteden van dit land.

U hebt allen persoonlijke ervaringen opgedaan tijdens de laatste twee weken. U hebt nu allen begrepen hoe zeer u beschermd bent en hoe wij u helpen in alles wat u onderneemt.

Wij zeggen aan de persoon die een zware mentale aanval heeft ondergaan van de duistere krachten dat dit noodzakelijk was. Daarmee hebt u begrepen hoe ze op het gemoed van de mensen werken en hoeveel schade ze kunnen berokken aan hen die zwaar onder de invloed staan van alcohol, drugs en zeer sterke emoties zoals woede, haat en jaloezie. Nou, u hebt uw test zeer goed doorlopen.

U allen zult binnen een paar maanden bekwaam zijn om de grote duistere wezens (demonen) aan te kunnen die er nog steeds zijn in de onzichtbare dimensies. Zij oefenen negatieve invloeden uit met de hulp van hun onderdanen en stervelingen van bepaalde sekten.

Wanneer we over sekten spreken dan hebben we het niet alleen over de systemen die ontwikkeld werden door sjamanen wereldwijd. Dan praten wij ook over mensen met een hoge intelligentie en veel vermogens die gevonden kunnen worden in alle gebieden van de wetenschap, regeringen en de financiële wereld.

U hoort vaak spreken over de tweede komst van Christus, die slecht werd begrepen. Christus is actief in alle gebieden en ook dicht bij u. Al degenen die in meditatie gaan en die vertrouwen hebben in hun inwonend God Fragment, die hun medemens helpen zullen hem kunnen zien op de manier waarop hij meestal wordt afgebeeld.

Zijn tweede komst zal niet in de fysieke wereld zijn. Hij zal actief met u allen samenwerken door u vaardigheden ter beschikking te stellen die u een groter geestelijk inzicht zullen bezorgen om Wijsheid niveaus te bereiken die uw aardse sfeer ver overstijgen. Hij zal u helpen dit te bereiken in samenwerking met uw God Fragment.

Jullie hier werken allemaal met de ‘Energie van uw God Fragment’ en sommige al met de 'Liefdeskracht van Christus' alsmede met het energie en geestelijk netwerk afkomstig van de Eeuwige Zoon-Moeder.

Om dit stadium te bereiken moet men eerst het bestaan van het God Fragment erkennen, van God en uw medemens te houden op een onbaatzuchtige wijze. Anderen willen helpen met veel toewijding en leren om dichter en dichter te komen bij uw Gedachtenrichter door uw wil aan de zijne te onderwerpen.

Het is pas dan dat uw God Fragment van u een groot instrument van God kan maken om uw medemens te helpen, zowel de zichtbare als onzichtbare en de Middenwezens bijstaan in hun “schoonmaak werk” om jullie planeet de eerste stappen te laten nemen op de weg naar het tijdperk van Licht en Leven. U zult ook de mogelijkheid ontvangen om uw planetaire Allerhoogste, Urantia te helpen zodat zij van zichzelf meer bewust wordt en alle liefde en krachten van De Triniteit kan ontvangen die ze nodig heeft om te stabiliseren.

Door regelmatig te werken met uw nieuwe vaardigheden zult u erin lukken om "twee Morontia klieren" in uw hersenen te ontwikkelen die u het hoogste vermogen van geestelijk inzicht en helderhorendheid zullen bezorgen die een menselijk wezen op aarde kan bereiken.

Ontwikkeling en toegang tot deze mogelijkheden begint met het hart; dat is de eerste ‘geest ontvankelijk klier’ die u moet ontwikkelen. Het gaat over liefhebben en vergeven.

Niet vergeven in de stijl van 'Ok, als het dan toch moet dan vergeef ik je’. Nee, u vergeeft pas wanneer u de andere die u vrijwillig of niet iets heeft aangedaan niets meer kwalijk neemt. Vergeven betekent dat u het goede gaat zien in deze persoon en niet langer gevoelens van jaloezie, haat, woede of de behoefte om wraak te nemen gaat onderhouden.

Als u daarin lukt dan opent u de deur voor de vergeving van God die hij u heeft geschonken sinds het begin van uw bestaan voor alle misstappen die u vrijwillig of niet zou begaan. Het is op die wijze dat u zelf de liefde en de vergeving van God zult aanvoelen en aanvaarden. U zult niet kundig toegang verkrijgen tot Gods vergeving als u zelf niet in staat bent om de mensen die u iets verkeerds hebben aangedaan te vergeven en te accepteren dat niemand perfect is hier op aarde.

God vergeeft en heeft alle alle slechte daden die een persoon in zijn leven kan doen vergeven, maar de mens moet de deur openen voor deze vergeving door anderen lief te hebben en te laten zien dat hij bekwaam is om hetzelfde te doen als God.

Dit is een zeer belangrijke les voor al diegenen die wrokkig blijven in hun hart...... laat los…... laat uw haat, uw woede en uw wrok los. Strooi er liefde over en stuur liefde van uw hart naar die andere persoon die u verdriet heeft aangedaan en laat los.

U zult hierdoor verlost geraken van uw kwalen en de deur openen voor Gods liefde en genade voor u. U zult dan omgeven worden door een halo van licht die uw mentaal bewustzijn, uw ziel en uw hart in harmonie zal brengen om uw evolutieweg en ascensie voort te zetten hier op aarde en later op de Woningwerelden die met dit doel voor u werden geschapen. U zult daar een nieuw semi-materieel (Morontia) lichaam ontvangen dat u beter zal dienen, dat u meer intelligentie en inzicht zal bezorgen. U zult ginds naar andere scholen gaan en andere ervaringen opdoen om uw ascensie naar het Paradijs voort te zetten en ‘Volkomen’ te worden als De Universele Vader.

Wij vragen niet aan allen die nog in reïncarnatie geloven om te veranderen van geloof maar wij zeggen jullie: "Wij bevestigen dat vanaf nu alle zielen die erin geslaagd zijn om te groeien met weldaden, hoe weinig het ook moge zijn, rechtstreeks de Morontia Koninkrijken in de hemelen zullen binnentreden om daar verder opgeleid te worden en zo hun opklimming en evolutie voort te zetten.

De dingen die men niet goed heeft gedaan zullen hier op aarde blijven als halfbewuste spoken en u zult wat u 'karma' noemt op deze Morontia werelden oplossen. Men zal u daar op een zachte, geleidelijke en liefdevolle manier veel beter uw acties doen begrijpen en door er inzicht in te krijgen gaat u uzelf en anderen kunnen vergeven. Dan zullen de spoken met hun negatieve residuen die jullie hier hebben achtergelaten zonder problemen verdreven worden. Dit is hoe jullie karma zal verdwijnen en jullie zullen uw ascensie verder zetten zonder terug te keren naar een materiele planeet.

Voor de mensen die geloven dat de ziel onmiddellijk na dit leven naar God vertrekt of naar een onaangename plaats vertellen we dit: “Houd er rekening mee dat er geen onaangename plaatsen op de Woningwerelden bestaan, waarvan Jezus sprak. Er zijn vele hemelse wezens die u zullen helpen uw fouten begrijpen zodat u uw opklimming ’s pad kunt vervolgen”.

Alle personen die geloven in God, gelijk op welke wijze ze zich “De Eerste Bron en Center” inbeelden, zullen toegang hebben tot de Woningwerelden, tot de hemelse werelden, waar ze hun evolutie verder zullen zetten zoals het is voorzien in de plannen van Christus Michael (Jezus) en zijn Vader, De Universele Vader.

Mijn kinderen, ga met niemand een hevige discussie over religie aan. U bent hier om de aanwezigheid van het innerlijk God Fragment, aanwezig in ieder mens, kenbaar te maken. Dit Fragment waarmee men een persoonlijke, intieme relatie kan aangaan, net als twee vrienden die tegen elkaar spreken, die met elkaar goed kunnen omgaan en dat ligt binnen het bereik van iedere mens.

Uw uiterlijke verschillen, uitdrukkingen en begrip zullen blijven. Het doel is dat allen begrijpen dat iedereen een God Fragment bezit en bijgevolg zijn jullie allemaal broeders en zusters van elkaar afkomstig van één Vader die van allen houdt.

Elke persoon die zich opent voor de waarheid dat God in hem leeft en dat men er een persoonlijke relatie mee kan aangaan, die begrijpt dat men niet moet sterven om Hem tegen te komen, zal alle beschavingen, de wijze waarop religies hun macht uitoefenen, regeringen en hoe men anderen behandelt van binnenin transformeren.

Deze kennis zal zich langzaam maar zeker verspreiden. Deze kennis is latent in vele religies over de hele wereld. Ze zal worden geactiveerd door een ‘Korps van dienaren' als u over de hele wereld en op hetzelfde moment.

Het systeem waarmee de 'innerlijke God' zal bekendgemaakt worden zal gedecentraliseerd zijn zodat niets of niemand de verspreiding ervan kan belemmeren die zich uiteindelijk over de hele wereld zal verbreiden.

Het is op deze wijze dat het "Koninkrijk der Hemelen", waarvan Jezus sprak, eveneens voet aan grond zal krijgen op deze planeet.

U gaat hulp ontvangen van de Magistraat Zoon, zijn Melchizedeks en een staf van hemelse wezens, waarvan sommige in Morontia vorm zullen verschijnen en anderen in een fysiek lichaam op het juiste moment.

Dank u, mijn kinderen, ik wens u een goede dag en we zijn allemaal blij te zien dat uw groep een nieuw lid heeft ontvangen en dat jullie goed met elkaar kunnen omgaan. Tot ziens mijn vrienden.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina