De planeet is in de juiste baan.

Sessie nr.20 van 16 juni 2013 – opgenomen-Nederlandse vertaling– Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Carole en Wivine

Ontvangen door Wivine.

Bezoekers: Malvantra en Monsanloran Melchizedek.

Malvantra sprak na 58min             Totale duur meditatie: 1u28min.

Malvantra hier: Mijn kinderen, de dingen zijn goed zoals ze zijn.

Wees u ervan bewust dat wanneer we een "Lichtkolom" via u implementeren dat u daarvan de weldaden geniet. Wanneer u heilige plaatsen van oude beschavingen bezoekt dan is daar soms een van onze broeders actief en wij reactiveren deze oorden via u zodat alle mensen die daar langs komen ervan kunnen genieten en terzelfder tijd breken wij het ‘duister netwerk’.

U ontvangt daar ook vaardigheden en kennis waarvan u zich niet bewust bent in uw dagelijkse leven. Wanneer de noodzaak zich zal voordoen om het te weten, geloof me, dan zult u het weten.

We laten u niet toe op dit moment om uw vaardigheden maximaal te gebruiken. Wanneer het de ‘tijd van God’ zal zijn, dan zullen uw capaciteiten 1.000 maal, 10.000 maal versterkt worden om de door ons gewenste resultaten te bereiken.

Veel dingen gaan veranderen op Urantia en in de harten van de mensen. Heb geen angst omdat er nog geweld en beroering is op uw planeet daar het de laatste uitbarstingen zijn van het ‘Beest’.

Christus Michael, de Vader van ons allen, heeft deze planeet op de juiste baan gebracht die leidt naar de Universele Vader en hij heeft niet de intentie om ze uit zijn handen te laten rukken.

Alle moeilijke omstandigheden helpen de inwoners van uw planeet om hun standpunten te heroverwegen en daarvan te leren.

De Meest Verhevene, Vorondadeks werken zonder ophouden met de regeringen van uw planeet en ze boeken goede resultaten. Natuurlijk moet u een beetje geduld, zelfs engelen geduld opbrengen; wat u vaak ontbreekt omdat u alles bekijkt vanuit de korte duur van uw leven. Wij zien nu al het doel waar we naartoe zeilen, we zien het in de verte. Niets wordt overhaast gedaan en het gebeurt met deelname van de mens. Iedere keer er een hart zich opent die liefde begint te voelen en verlangt om anderen te helpen, dan kunnen wij een beetje meer doen.

Soms is het noodzakelijk dat mensen de verschrikkingen van bepaalde handelingen beseffen en wat een impact het heeft op gans de wereld.

Mijn kinderen, ga verder met wat u bezig bent. Er zijn mensen die meer weten dan u en er zijn er die minder weten. Maar er zijn ook mensen die doen alsof ze meer weten dan u.

Ga zo voort, mijn kinderen. U bent allen in hetzelfde schuitje en geen mens kan beweren dat hij of zij de perfectie van de Universele Vader al heeft bereikt. We weten dat relaties in families of met andere mensen soms moeilijk zijn, dat er een heleboel vooroordelen bestaan betreffende nationaliteiten, etnische culturen en religies.

Menselijke wezens houden ervan om macht te hebben over anderen: in het beste geval om zich veilig te voelen en in het ergste geval omdat ze dorsten naar macht of zelfverheerlijking. Zelfs onder de mensen die op zoek gaan naar vaardigheden om anderen te helpen of die zich bevinden in wat u 'spiritualiteit’ noemt, zult u er tegenkomen die behoefte hebben om anderen te domineren en dat op vele niveaus.

U zult later begrijpen waarom er zoveel veranderingen gebeurd zijn de afgelopen negen maanden in de omgeving van uw groep.

Wij geven u een kleine sleutel: "9 maanden is de tijd die een foetus nodig heeft om te groeien en geboren te worden op deze wereld." U moet ook groeien en een nieuw kind genereren. Denk na over deze kleine zin en wanneer u hem zult begrepen hebben komen we terug.

Wees ervan bewust dat u uw tijd niet verliest tijdens de meditaties, zelfs als ze ongeveer 3 uur duren. U leert dan veel, u houdt zich bezig met veel activiteiten en hebt elke keer het gevoel dat er iets in u is veranderd. Waar we u naartoe brengen vraagt een lange training en u hebt begrepen dat uw fysiek leven niet eeuwig duurt maar wel het voortbestaan van uw ziel.

U bent twee vrouwen van dezelfde leeftijd {+/-60 jaar} en u gaat samen voortgaan. Wanneer u klaar bent, zullen wij onze instemming geven om uw groep te vergroten. Laat voor het ogenblik de dingen zoals ze zijn en ga voort. Wij bereiden anderen voor die samen met u gaan werken aan hetzelfde doel.

We weten dat u in uw hart ‘healers’ zijn, en geen overdragers van hemelse berichten, dus blijf wat u bent... mensen die opgroeien en die middelen ontvangen om hun broeders en zusters te helpen op een andere manier. Wij vinden er velen die de bladeren en de takken van de bomen willen afknippen, maar zeer weinig die het kwaad willen vernietigen aan de wortel.

Ik dank al degenen die sinds lange tijd in stilte dithealing’ werk verrichten om anderen te helpen. U hebt allen een belangrijke rol te spelen maar niet allemaal dezelfde. Wij zijn met u vanaf het begin van uw opleiding en wij helpen u. U hebt allen verschillende leeftijden, verschillende levensproblemen en wij waarderen het wanneer u gebruik maakt van uw aangeleerde technieken om anderen, uw gezin en uzelf te helpen.

Tot weerziens, mijn kinderen, en tot de volgende keer.

Monsanloran hier: meisje, wanneer u langs Mexico voorbij komt, bezoek dan de site van Chacchoben. De Meest Verheven Waarnemer met zijn commissarissen van de rassen, alsmede mezelf zullen daar aanwezig zijn. Gelieve het nodige mee te nemen zodat wij u onze instructies kunnen doorgeven. U zult daar kennis maken met een andere broer van mij waarvan de naam later zal worden onthuld. Blijf ondertussen allen uw werk in stilte voortdoen. Tot ziens, mijn kinderen.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina