Langer leven om te helpen.

Sessie nr.21 van 20 juni 2013 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Wivine

Ontvangen door Wivine

Bezoeker: Vader Melchizedek

Vader Melchizedek sprak na 1u40min.                 Totale duur meditatie: 2u10min.

Vader Melchizedek: Hallo, het is Vader Melchizedek hier. Het was lang geleden dat ik nog tot bij u ben gekomen, meisje. Ik kom u een aanmoediging geven vanwege onze Moeder Geest van dit plaatselijk universum Nebadon, Dochter en Vertegenwoordigster van De Oneindige Geest.

Mijn kind, u zult alleen vooruit moeten in sommige domeinen en met uw metgezellen op andere gebieden. U zult coöpereren met een van mijn Melchizedek Zonen. Er zijn Melchizedeks die soms gemodificeerd worden om zelf als een drager van leven te dienen. Zij krijgen dan de mogelijkheid om ‘Midsoniete kinderen’ te maken met een Materiële Dochter of Moeder Eva op een midsoniete wereld van een plaatselijk planeten Stelsel.

Zijn functie hier zal iets of wat anders zijn omdat hij zal helpen bij het scheppen van wat wij u gevraagd hebben "tertiaire Middenwezens" te noemen. U gaat niet werken met een van mijn Zonen op het fysieke vlak, dit zal gebeuren op Morontia niveau en het is nog niet voor nu.

Een van de redenen waarom uw meditaties soms zo lang duren is omdat we u vormen en u uw rol doen begrijpen op Morontia zielsniveau, op het niveau van uw Supra-bewustzijn. Wanneer u daarna uit meditatie komt zorgen wij ervoor dat u zich daar niets meer van herinnert.

Ook Carole zal kunnen coöpereren met een Melchizedek die leven kan dragen om “tertiaire Middenwezens” te scheppen op Morontia niveau. Dit is de reden waarom uw groep voorlopig slechts uit twee vrouwen bestaat die in hetzelfde land wonen en zich fysiek op dezelfde plaats kunnen bevinden.

Laten we het nu over iets anders hebben, namelijk over de Magistraat Missie en de 12 Melchizedeks die de Magistraat Zoon die in het vlees zal komen gaan begeleiden. Een Magistraat Zoon gebruikt altijd stervelingen die deel uitmaken van het “Korps der Bestemmingsreservisten” en het “Korps van stervelingen die zich bewust zijn van hun kosmisch burgerschap”.

Er zijn twaalf korpsen Meesters Serafijnen belast met het toezicht op de planeet en elke groep van deze Verheven Engelen hebben een deel van de stervelingen die behoren tot het “Korps der Bestemmingsreservisten” onder hun toezicht, of deze stervelingen zich daar nu bewust van zijn of niet.

U staat onder leiding van de Engelen van de Rassen. Deze Engelen hebben als taak ervoor te zorgen dat al uw rassen of etnische groepen zich op een normale en eerlijke wijze kunnen ontplooien. Deze Engelen werken samen met de commissarissen van de rassen die vaak onder de orders van de Meest Verheven Waarnemer-Vorondadek van jullie planeet dienen.

Uw voormalige Maya-groep zal zich hervormen. U zult hen begeleiden om de stappen na de techniek van het gebruik van de 'Energie van de Triniteit' aan te leren, namelijk het gebruik van de 'Energie van liefde en barmhartigheid van het God Fragment”, vervolgens de "Energie van liefde van het heilig hart van Christus", vervolgens de coördinatie van de 'Energie van liefde van Christus met de Energie van het God Fragment'.

Door deze Energieën regelmatig te gebruiken om uw broers en zussen te helpen evenals uw planetaire Allerhoogste, door ze te verzenden naar landen, continenten, oorlogsgebieden en natuurrampen, zal u uw mentaal vermogen tot geestelijk inzicht sterk toenemen.

U weet dat de Melchizedek scholen grotendeels gebaseerd zijn op praktische oefeningen. Het is door te handelen dat u leert en stap voor stap zult u tot hogere kennis komen en transformeren.

Wees u ervan bewust dat de mensen die nu al voor de Magistraat Missie werken dat zullen blijven doen tot het einde van hun sterfelijk leven. Iedere keer er een persoon sterft, zal die worden vervangen door iemand anders die de fakkel zal overnemen.

Geleidelijk aan zal de levensduur van de mens zich verlengen op een natuurlijke manier zoals dat gebeurt op planeten met een normale evolutie. Wanneer jullie planeet globaal zal verankerd zijn in Licht en Leven dan zal de levensduur van een mens bijna 500 jaar zijn.

U behoort tot een generatie waarvan de levensverwachting gemiddeld 75 jaar voor geïndustrialiseerde landen is en 55 jaar voor continenten waar het leven moeilijker is.

De Energieën die momenteel verdeeld worden rond de aarde zullen het immuunsysteem van de mens verhogen en uw medische korpsen gaan vele ontdekkingen doen om het DNA te verbeteren ingeval van erfelijke tekorten.

De "sterfelijke staf" die zal helpen bij de Magistraat Missie zal deels bestaan uit mensen met een fysiek lichaam voor de tijdsduur van hun sterfelijk leven en later deels uit mensenzielen die hun sterfelijk leven hebben voltooid en besloten hebben op Urantia te blijven om de Magistraat Missie te ondersteunen in een Morontia lichaam.

Deze zielen zullen met de hulp van de fysische controleurs hun Morontia lichaam tijdelijk kunnen materialiseren om mensen bepaalde taken aan te leren. Maar zij zullen niet langer een fysiek lichaam hebben als u nu hebt. U hebt geen enkel idee hoeveel mogelijkheden er zijn.

Wat belangrijk is, mijn vrienden, is dat u regelmatig mediteert om een mentaal bewustzijn te verkrijgen die het vermogen heeft om tot hogere geestelijke inzichten te komen.

Langzaam aan zal uw fysiek lichaam en uw Morontia lichaam zich gaan vermengen. Als u dit stadium hebt bereikt dan zal uw fysiek lichaam veel langer stand houden omdat u het regelmatig zult kunnen regenereren de nodige tijd om uw missie te voltooien, als u er een hebt.

Er zijn zo veel mogelijkheden om te blijven werken met de “Staf van Hemelse Wezens” van de Magistraat Missie. Het zal allemaal afhangen van het individu, van de grootheid van zijn hart, dat hij of zij wilt dienen op een nederige manier, zonder enige materiële beloning of menselijke erkenning.

Ik heb nu twee mogelijkheden om de Magistraat Missie te blijven dienen besproken en niemand zal geschenken ontvangen.

Ten eerste is het aan u te beslissen met uw God Fragment of u wilt dienen in deze Magistraat Missie.

Ten tweede zult u daarvoor een heleboel inspanningen moeten doen en uw hart wijd open trekken om anderen te helpen op een bescheiden manier. Maak zeker geen mensen wijs dat u een belangrijke positie hebt in deze ”sterfelijke staf” die zal samenwerken met de “Staf van Hemelse Wezens” van de Magistraat Zoon en dat men u daardoor gehoorzaam moet zijn of dat u het bent die de kaarten verdeelt.

Nu kent u allen de voorwaarden. Het is aan u om ze in te vullen.

Bedankt mijn kinderen, bedankt en doe toch voort, doe voort. Tot weerziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina